در باره مشعل
M. Rozbe
مشعل يک رسانه گروهي سياسي ، اجتماعي و فرهنگي است. اين رسانه مشتمل است از ماهنامه اخباری ( چاپي ) که با تيراژ بزرگ در داخل و خارج افغانستان نشر ميگردد، و صفحه الکترونيک که از طريق شبکه جهاني " انترنت " قابل دسترس هست.
مشعل يک رسانه غير انتفاعي بوده و به کمک و همکاری گروهي از شخصيت های ارجمند که همواره افغانستان بمثابه وطن محبوب در قلب و روان شان جا دارد ، فعاليت مي نمايد.
مشعل نشريه مستقل و آزاد بوده،به هيچ سازمان سياسی وابسته نمی باشد.
مشعل مدافع اقتدار ملي ، تماميت ارضي ، استقلال و ترقي افغانستان بوده ، از فرهنگ و سنن پسنديده ملي و ارزشها و ميراثهای عالي فرهنگ انساني دفاع مي نمايد.
مشعل زمينهً تبادل نظر ، گفتگو و تفاهم ميان همه وطن دوستان ، هواخواهان آزادی ، صلح ، دموکراسي ، ترقي و عدالت اجتماعي را فراهم نموده و در امر نزديک شدن آنها و وصل حلقه های جدا مانده از هم صادقانه مساعي بخرچ ميدهد.
مشعل از فعاليت های سازمانها ، گروه ها ، نهادهای مدني ، شخصيت ها ، روشنفکران و نخبگان سياسي و فرهنگي در داخل و خارج از کشور که به باور های عمومي اين رسانه موافقت دارند ، پشتيباني نموده ، ديدگاه ها و فعاليت های آنها را از نظر اطلاع رساني پوشش ميدهد. در اين تلاش اصل آزاد انديشي و انتقال کامل ، دقيق و شفاف ديدگاه ها تا جايي که ممکن است مراعات ميگردد.
گردانندگان اين رسانه به اصول و موازين پذيرفته شده در اعلاميه حقوق بشر و ميثاقهای بين المللي مربوط به آن ، اعتقاد راسخ داشته و در نشر مطالب ، معيار های حرفه يي و اخلاقي ژورناليسم مترقي را رعايت نموده و از انتشار مطالب گمراه کننده ، توهين آميز ، شخصي ، غير مستند و نا دقيق خودداری مي نمايد.
نظرات و مواضع مطرح در مقالات منتشر شده در اين رسانه الزاما بازتاب دهنده نظر و ديدگاه نويسنده گان ميباشد.
نقل مطالب نشر شده در ماهنامه چاپي و صفحه الکترونيک با ذکر منبع و تذکر نام نويسنده و مترجم مانع ندارد.
مسوول و گرداننده مشعل مصطفي روزبه است. موصوف در رشته ژورناليسم از دانشگاه دولتي بيلاروس ماستری داشته ، در روزنامه حقيقت انقلاب ثور و راديو و تلويزون افغانستان اجرای وظيفه نموده و همزمان در تهيه مطالب برای رسانه های گروهي افغاني و خارجي مستقر در کابل همکاری داشته است. روزبه از سال 1997 تا حال در هالند اقامت دارد. او متاهل بوده و دارای دو پسر و يک دختر ميباشد.
آدرس :
Mustafa Rozbe
mashalafghanistan@hotmail.com
Ahmad Azizyar

احمد عزیزیار در شهر کابل در یک خانواده هنرمند چشم به دنیا گشوده و بر علاوه اموزش در مدرسه، هنر مجسمه سازی، نقاشی و دیزاین را نزد پدرش داکتر شریف عزیزیار استاد پيشين دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه کابل فراگرفته و پس از آنکه در سال١٣٧٦ در کشور هالند مهاجر گردید، تحصیلات عالی اش را در همین رشته ادامه داده و از رشته نقاشي اکادمی شاهی هنر های زیبای شهر دن هاگ (لاهه) فارغ گرديده و اکنون افزون بر آفرينش کارهای خلاق هنری در نگارخانه اش واقع در شهر دلفت هالند،مصروف کار در بخش گرافیک و دیزاین نیز هست وهمزمان درفلمبرداری و تهيه نوارهای ويديويي و تهيه و ترتيب وب سايت ها به علاقه مندان از طريق استديوی فلمبرداری و ديزاين خود مي پردازد.
او بنا به عشق و علاقه زیاد نسبت به سرنوشت وطن و مردم افغانستان حاضر گردیده است تا با پیشبرد امور تخنیکی سایت مشعل نیز همکاری نموده و از هيچ نوع کار و تلاش خستگي ناپذير در بهبود کيفيت آن دريغ نورزد .

http://ahmad.azizyar.com