پیام همبستگی انجمن افغانهادر سویدن با پناهندگان افغانی مقیم کشور ناروی
هيئت اجرائيه انجمن افغانهادر سویدن هيئت اجرائيه انجمن افغانهادر سویدن

مدتی است که پناهجویان افغانی مقیم کشور ناروی در اعتراض به سیاست پناهندگی غير انساني کشور ناروی دست به اعتراض زده اند. وقتی تظاهرات و تقاضای  برحق ایشان برآورده نه شد ، عده یی از تظاهر کنندگان مجبور به اعتصاب غذایی و تحصن در صحن پارک مقابل کلیسای مرکزی شهر  اُسلو شدند.

 اینک با گذشت چند روز اتحادیه های مختلف مهاجرین از کشور های دیگر و تعدادی زیادی از شهریان اُسلو به حمایه  پناهجویان پرداخته و مطبوعات محلی ، ملی  کشور ناروی و درین اواخر رسانه های بین المللی نيز در پخش خواست های بر حق پناهجویان پرداخته اند.

انجمن افغانها در سويدن از بدوتاسيس خويش در سال 1994 دفاع از حقوق پناهندگان افغان را در سرلوحه وظايف خويش قرار داده و به عنوان مدافع سرسخت حقوق پناهجويان افغان عمل نموده است .

انجمن افغانها در سويدن به اين باور است که دفاع از حق پناهندگي دفاع ازابتدائي ترين حق و حرمت انسانهاي است که بدلايل متفاوت ترک ديار نموده و به کشور هاي مختلف پناهنده شده اند . ازينرو انجمن افغانهای سویدن با تحسین و تمجید از پایمردی و استقامت اعتصاب کنندگان ، همبستگی کامل خود را با پناهجویان افغانی ابراز داشته و با تمام معنی و قوا از خواست بر حق و انسانی  این هموطنان عزیز حمایت می نماید.

 

پناهندگي حق شماست ! خواست شماانساني است !  پيروزي ازآن شماست ! ما افغانهاي مقيم سويدن از حق مسلم و خواست مشروع تان پشتيباني نموده ودر کنار شما عزيزان قرار داريم .

 

 

هيئت اجرائيه انجمن افغانهادر سویدن

 استکهلم  سوم جون 2006 

 

منبع   : سايت انجمن افغانها در سويدن

www.afghanha.se

 


June 4th, 2006


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها