خبرورزشی
انجمن شطرنج بازان انجمن شطرنج بازان

خبرورزشی؛

درخشش آفتخار آفرين

کامبيز سکندر نوجوان افغان

در مسابقات شطرنج

"نوی ساد"

 

 

کامبيز سکندر نوجوان 11 سالهء افغان در مسابقات بين المللی شطرنج که در شهر "نوی ساد" کشور صبرستان با شرکت 25 کشور و 100 بازيکن از سراسر جهان برگذارشد، با اقتدار وصلابت کامل دل بزرگان شطرنج جوانان جهان را به لرزه انداخت ونشان داد که آيندهء درخشان در انتظار اين شير بچهء قهرمان قرار دارد.

بازی های جسورانهء وزيبای کامبيز سکندر ونيلوفر سکندر خواهر 10 ساله اش نظر مربيان وبرگذار کننده گان اين مسابقات را بخود جلب کرد !

کامبيز سکندر که توانست از 9 بازی خود 5 امتياز وعملکرد 1979 را که بسيار عالی وبالاتر از حد انتظار مربی اش بود کسب کرد، مورد تفقد رئيس فدراسيون جهانی شطرنج وهمچنان مورد نوازش آناتولی کارپوف شطرنج باز شهير جهان قرار گرفت!

اگر کامبيز سکندر برای داشتن مربی خوب وبا تجربه وشرکت در مسابقات قوی جهانی، مؤفق به يافتن اسپانسور شود، در آينده ای نه چندان دور شاهد برافراشتن پرچم ُپر افتخار افغانستان در سکوهای جهانی خواهيم بود.

هرچند که هم اکنون کامبيز با تلاشهای خسته گی ناپذير خود وهمت والای انجنير جمشيدی رئيس انجمن شطرنج بازان افغان در هلند به اين مهم دست يافته است، اما رسالت وطندوستان وبزرگان کشور است تا اين دستان کوچک را ياری رسانند، تا باشد که پيروزی های مزيد را به نفع کشور محبوب ما افغانستان بدست آورده وهمت اين قهرمان کوچک جهت ارتقای سطح آماده گی بزرگسالان شطرنج انگيزه های سالم را به آرمغان آورد!

انجمن شطرنج بازان

افغان در هلند

 


August 13th, 2006


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها