ايجاد شورای ولایتی نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان درولايت بغلان
مشعل مشعل

پلخمری 7 اسد:

به تاسی از فیصله مجلس موسسان نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان هئیاتی به رياست شیر محمد یزرگر رئیس مجلس موسسان  نهضت، متشکل از محمد حسن سپاهی ، داکتر محمد داود راوش اعضا هئیت اجرائیه و بدل بای کارگر عضو مجلس موسسان به تاریخ 7/5/1385 به ولایت بغلان سفر نموده با هواخواهان و طرفداران نهضت فرا گیر دموکراسی و ترقی افغانستان مساله تنظیم و تشکل سازمانی همفکران را در یک سازمان و تاسیس شورای ولایتی نهضت را درشهر پلخمری مورد بحث قرار داده ، با در نظرداشت ظرفیتها و توانمندی طرفداران نهضت در ولایت بغلان به تاسیس چنین یک ارگانی که در تطابق با اساسنامه میباشد عملی گردید .

 در گردهمائی که بدین مناسبت در شهر پلخمری برگزار شد جمعی کثیری ازهوا خواهان نهضت تجمع یافته بودند  . محفل با تلاوت ایات چند از قران مجید توسط مولانا حمیدالله از جمله اعضای نهضت افتتاح گردید ه و صدیق کارگر يکي از فعالان سياسي بعد از معرفی رئیس محلس موسسان و هئیات همراه پیرامون سیر تاریخی ایجاد هسته های نهضت در ولایت بغلان صحبت نموده گفت " رفقا و دوستان عزیز جای بسیار افتخار است که پس از پانزده سال بار دیگر تعدادی از همفکران و همسنگران وطندوست بازهم گردهم امده و درباره سرنوشت وطن ومردم خود میاندیشند و فکر میکنند . روشنفکران وطنپرست علی رغم دشواریها ارام نه نشسته به تلاش های سیاسی و مبارزه خود ادامه داده و به مجردیکه برنامه و اساسنامه نهضت را دریافت نمودند متشکل شده در ولسوالیها و درقرا و نواحی بغلان هسته های تشکیلاتی ایجاد نمودند ، و دربین کارمندان ، کارگران ،زنان، جوانان و سايراقشارطرفداران نهضت گسترش یافت و اینک شرایط لازم برای تاسیس ارگان رهبری نهضت در ولایت طبق اساسنامه فراهم میباشد .

محترم صدیق کارگر از آقای شیرمحمد بزرگر رئیس مجلس موسسان دعوت نمود تا به سوالهای اعضای نهضت فراگير حاضر جلسه پاسخ داده و اهداف نهضت را توضیح دهد .

  سپس شیر محمد بزرگر درباره ضرورت تاسیس نهضت فراگیر دموکراسی وترقی افغانستان به مثابه وارث تمام جنبشهای ترقیخواهانه سده پیشین مفصلا صحبت نموده گفت " به نماینده گی از مجلس موسسان گردهمائی با شور و شوق همدلان را که هدفی جز ترقی و تعالی افغانستان عزیز ندارند از صمیم قلب به حاضرین مجلس و ازطریق شما به هزاران دوست و طرفدار نهضت در ولایت پر افتخار بغلان تبریک و تهنیت میگویم .سر اتجام پس ار  حوادث 11 سپتامبر و سرنگونی یک نظام منحط  وسیاه شرایط  فراهم شد تا با استفاده از فضای نسبتاً دموکراسی که بوجود امده درباره سرنوشت جمعیت عظیم ار همفکران وو طندوستانیکه در داخل و خارج کشور عطش تشکل سازمانی و ارزوی تداوم مبازه به خاطر انسان زحمتکش این سرزمین بلا کشیده و رنجدیده را داشتند فکر شود و پس از مباحث بیشمار و جمعبندی افکار ونطریات پیش قراولان جنبش مترقی کشور به تاریخ 13 جوزای سال 1384 تعدادی از همفکران جمع شده و سازمانی را بنام نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان پایه گذاری نموده در اولین جلسه اساسنامه و برنامه عمل ، سمبول و مهر وشعار سازمان را تصویب نمودند و به تاریخ 10 جدی همین سال سند رسمی جواز فعالیت را از وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان بدست اورد .

 رفقا و  دوستان عزیز! نهضت فراگيریک سازمان چپ دموکراتیک است و دارای وسعت نظر و سينه فراخ بوده، اغوش سازمان ما برخ تمام وطندوستان ، ترقیخواهان ، روشنفکران صرف نظر از طرز تفکر دینی ، مذهبی ، فرهنگی واجتماعی شان باز است و ما گرایشها ، دیدگاها ی سازمانها ، شخصیتها ی سیاسی و اجتماعی را تحمل میکنیم .

 شیرمحمد بزرگر افزود " نهضت فراگیر دموکراسی وترقی افغانستان اینک به مثابه یک سازمان سیاسی نیرومند ومطرح در جامعه عرض وجود نموده در شهر کابل و اکثر ولایات کشور نهاد های تشکیلاتی گسترش باقته و ما روابط ومناسبات بسیار خوب با تعدادی  از احزاب سیاسی و سازمانهای اجتماعی  و شخصیت های مستقل داریم و ما با 12 حزب و سازمان سیاسی  در جریان مذاکرات بسیار جدی به خاطر رسیدن به ایجاد یک حزب واحد سرتاسری هستییم . بزرگر پیرامون ابعاد مختلف زندگی سیا سی نهضت اهداف ووظایف ان درمرحله کنونی مفصلا صحبت نمود که سخنان اومورد استقبال گرم اشتراک کننده جلسه قرار گرفت و با کف زدنهای ممتد همراهي مي گرديد.

 بعداز سخنرانی آقای بزرگر تعدادی  از نهضتی ها در مباحثه شرکت ورزید ند .

 عید محمد کارگرگفت " ما افتخار داریم که به خاطر سرنوشت حزب خود جمع شده ایم ونظر ما اینست که متاسفانه روشنفکران باهم متحد نیستند و این یک ضربه بزرگ به جنبش دموکراسی خواهان کشوراست باید انان باهم متحد و يک پارجه شوند زیرا وضع سیاسی و نظامی کشور بسیار بغرنج و پیچیده است ، ما روزهای دشوار را سپری نمودیم و ما وحدت عمل میخواهیم ."

     همچنان عوض گيلدي، قدرت الله وداكتر داود راوش ،ابعاد مختلف  فعاليت نهضت و چالشهاي كه دربرابر ان قرار دارد به بحث گرفتند وصحبت نمودند.

      طبق احندا مسایل تشکبلانی و تحوه انتخاب شورای ولایتی مبتنی برا صول دموکراتیک توسط محمد حسن سپاهی عضو هئیت اجرائیه و مسئول مالی مجلس موئسسان طرح گردید که درین جلسه یازده تن هریک ( صدیق کارگر ، شیر محمد فرهادی، اسدالله کریان ، قدیم خان ، عوض گیلدی دهقان، پیر نظر، هاشم کارگر ، پیر محمد، زلمی گارگر ، عطا الله از بخش جوانان ، سخی محمد ) را به عضویت شورای ولایتی و صدیق کارگر به حيث رئیس شورای ولایتی ، شیر محمد فرهادی بحیث معاون وپیر نظر را به صفت مسول تشکیلات نهضت به اتفاق ارا انتخاب نمودند هم چنان دو پست برای زنان در شورای ولایتی و هئیات اجرائیه ان ریزرف ماند که توسط زنان نهضتی انتخاب و معرفی خواهند شد .

  صدیق کارگر از انتخابش به رياست شورای ولابتی و اعتماد نهضتیها ابراز تشکر نموده تعهد نمود تا اخرین قطره خون درراه ارمان نهضت کار ومبارزه کند.

  جلسه با تلاوت ايات قران پاک و دعا ئیه به پابان رسید .

 گفتنی است که ولایت بغلان از جمله ولایات صنعتی کشور بوده وحدود سه هزار اعضای نهضت فراگیر در موئسسات مختلف اداری ، فرهنگی و صنعتی و دربین پیشه وران و دهقانان و روحانیون وجود دارند .

 

 به تعقیب جلسه بنیان گزاری شورای ولایتی نهضت در ولایت بغلان هئیت مجلس موسسان به سرپرستی شیرمحمد بزرگر حسب تقاضا با گروهي از زنان عضو نهضت بطور جداگانه ملا قات نموده و اهداف نهضت را با آنان توضیح نمودند .

 درین ملا قات خانم نفس جهید ، راحله حساس ، ملالی جان و دوشیزه اریا به نمایندگی از دهها زن طرفدار نهضت ضمن طرح سوالها پیرامون تشکبلات نهضت ، پیوند بین المللی ان و سایر ابعاد فعالیت نهضت حمایت و پشتیبانی شانرا از ایجاد شورای ولاتی نهضت تحت رهبری صدیق کارگر ابراز نمودند .

  خانم نفس جهید از زنان پرشور و با احساس جنبش ترقیخواه کشور نظریات خودرا اینطور جمعبندی نموده افزود: "شرایط اختناق بالای رزمندگان اصیل تاثیر منفی نکرده و همه برای بک زندگی هدفمند و ارمانگرا  ارزو داشتند و از تمام امکانات برای رسیدن باین اهداف  استفاده نمودیم  ما در لویه جرگه اصطراری به زور بازوی خود ازین ولایت انتخاب وشرکت نمودیم  با آنکه تهدید شدیم اما صدای زنان را بلند نمودیم و ما ازین حرکت تجربه گرفتیم و اینک با کیفیت بهتر فعالیت میکنیم.

 ما در زتدگی سیاسی تصفیه شدیم ولی کیفیتاً بهتر از گذشته هستیم امروز در هر خانواده 2- 3 نفر نسل جدید بوجود امده انان ادامه دهنده راه ما خواهند بود و ما در فضای دموکراسی نیم بند وسیعا بزرگ خواهیم شد  ما از هر حزب دیگر پخته تر ، هدفمند تر و قوی تر هستیم ما نهضت را تائید کردیم و بان هستیم  روحیه زنان در بغلان قوی است  .

    رحیمه جان ضمن ابراز سپاس از حضور رهبری نهضت در ولایت بغلان افزود " ما همان ترقیخواهان 15 سال قبل هستیم و ما به ابادی و پیشرفت وطن سرفراز خود و کامیابی نهضت باور کامل داریم ، اما متاسفانه درین ولایت از منابع مختلف و مراجع مختلف درینجا ارتباط گرفته شده و هریک حرفهای یکد یگر ر ا رد نموده که ما در حالت بلا تکلیفی قرار گرفتیم  اکنون که شورای ولایتی تاسیس شد و مسولیت نهضت تعین شد امید که کارها منظم گردد .

 در اخیر شیر محمد بزرگر ، داکتر راوش و سپاهی بنوبه خود از احسا س و روحیه بسیار عالی و بلند خانمها ستایش نموده و برای انان در کار وفعالیتهای سیاسی و صنفی شان ارزو ی موفقیت نمودند.

 

 


August 14th, 2006


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها