رمان های میلان کوندرا - و ما
نصرت شاد نصرت شاد

 

 

      

           دیدار سیاست و فلسفه ، عشق و طنز .

 

 

 

میلان کوندرا ، شاعر ، رمان نویس ، نمایشنامه نویس ، مقاله نویس ، و خالق داستانهای کوتاه ، در سال 1929 میلادی در برون کشور چکسلواکی بدنیا آمد واز سال 1975 بصورت تبعید در پاریس زندگی میکند و ملیت فرانسوی دارد .

او در ابتدا با شعر شروع کرد و قبل از ادبیات، طرفدار موسیسقی جاز بود . وی در دانشگاه به تحصیل فلسفه و رشته فیلمسازی پرداخت و مدتی در شهر پراگ استاد تدریس ادبیات بود . کوندرا گرچه در ایران خوانندگان زیادی دارد ولی هنوز تمام آثارش بفارسی ترجمه نشده اند .

کوندرا را مهمترین نویسنده زمان حال کشور چک در غرب میدانند . او تا سقوط نظام استالینیستی در کشورهای بلوک شرق سابق، در کشور خود ممنوع القلم و ممنوع به شغل بود . وی در دهه 50 قرن گذشته به نشر مقالات و نمایشنامه هایی پرداخت و در سال 1953 نخستین کتاب شعر خود یعنی " انسان ، باغی وسیع " را بچاپ رساند . وی در جوانی عضو حزب کمونیست شد و لی بعد از 2 سال به بهانه فردگرایی اخراج گردید .

چاپ نخستین رمان او با عنوان " شوخی " در سال 1964 موجب ممنوعیت و اخراج او از کار شد . وی به تمسخر چهرههای افراد آن رمان پرداخت . در آثار میلان کوندرا مخلوطی از درام ، فلسفه ، و روانشناسی وجود دارد . بعضی از آثار او تاکنون بصورت فیلم درآمده اند .

کوندرا خالق ادبیات پست مدرن نیز است . در آثار او خواننده با زبانی توانا و تصاویری سوررئالیستی روبرو میشود . عشق و سیاست موضوعات مرکزی آثار روایتی او هستند . تصورات اروتیک و تجربیات سکسی در بعضی از آثار او با سوژهها و ایدههای سیاسی مخلوط میشوند . منقدین ادبی در آثار او عکس العملی در مقابل واقعیات تلخ و غم انگیز دوران استالین را می بینند . وی با شرح زندگی در اروپای شرقی زمان جنگ سرد، در رمانهایش مدعی بود که امکان و انتخاب و راه نجاتی نیست . رمانهایش نشان از بن بست های سیاسی و اجتماعی در نظام دیکتاتوری هستند .

غالب آثار او عنوانهای طنزگونه دارند ، از جمله – زندگی جای دیگریست ، رقص وداع ، خنده و فراموشی ، ارثیه خیانت شده ، عشق مسخره ، کلید دار ، شوخی ، هنر رمان ، سادگی غیر قابل تحمل هستی ، ابدیت زندگی ، هویت ، آهستگی ، بادی بنام یارومیر ، نادانی و غیره . موضوع بعضی دیگر از آثارش ، فشار به ملتها و انتقاد از سوسیالیسم استالینیستی است .

میلان کوندرا خالق رمانهای ساده ولی جدی و پر اهمیت است . او به طرح پرسش معنی زندگی در چهارچوب یک نظام سیاسی آبزورد و اتوریته میپردازد . وی غیر از رمان بخاطر مقالاتش نیز مورد توجه خاصی قرار گرفت . کوندرا از سال 1994 تاکنون حدود 4 جایزه از کشورهای آلمان ، اتریش ، فرانسه و غیره دریافت کرده است . وی در رمان، توانایی خاصی در توجه به شرح واقعیات دارد .

    منقدین ادبی به 7 اثر او اهمیت خاصی میدهند – از جمله رمان عشق مسخره از سال 1963 ، رمان شوخی از سال 1965 ، رمان رقص وداع از سال 1977 ، رمان لبخند فراموشی از سال 1979 ، رمان غیرقابل تصور بودن و تحمل سبکی هستی از سال 1984 ، رمان آهستگی از سال 1995 ، و رمان نادانی از سال 2000 .

در رمان " عشق مسخره " ، کوندرا با کمک 7 داستان در باره احساسات انسانی ، به موضوع عشق و راه و بیراههای زندگی جمعی میپردازد .  در رمان " شوخی " ، نویسنده به تجزیه و تحلیل تفکر و رفتار نابودکننده دیکتاتوری و استالینیسم میپردازد .  در رمان " رقص وداع " ، در آسایشگاه سالمندان حین یک رقص 8 نفره و آشنایی آنان با همدیگر ، خواننده با جام جهاننمایی از روابط عشق و زناشویی روبرو میشود .

در رمان " تحمل سبکی هستی " او در باره سالهای شکست بهار پراگ و دخالت دولت زورگو در زندگی خصوصی و دخالت ایدئولوژی در زندگی فردی افراد جامعه است . در رمان " آهستگی "  شرح 12 داستان عشقی است، که گرچه قرنها با هم فاصله دارند ولی عمیقا از نظر موضوعی بهم گره خورده اند . در رمان " نادانی " ، نویسنده به توصیف مهاجرت و بازگشت ، فراموشی و  یادآوری ، و از اجتناب ناپذیری عشق سخن میگوید .

        

Milan Kundra 1929 – ( )

 


December 16th, 2012


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
علمي و معلوماتي