من اگررئیس جمهور شوم چه خواهم نمود
نوشته کریم پوپل        نوشته کریم پوپل

                                                                                                                        

25.فبروری 2013

 

 

 

 

            

 

  

If I become president, I will work on                          

به نظر شخصی من افغانستان کشوریست دارای ملیت سخت مذهبی ، ملت  نسبتاً غیر متفق ، غریب ولی نیازش از حد زیاد، بی امن ، راه گم . اکثر مردمش بیسواد نارس ولی خیلی آزادمنش وپر غرورمیباشد. بدلیل که خداوند پاک به این کشور آفتاب فراوان وکوهای شامخ داده است مردم و جوانان این کشور مزاقی پرحرارت ومست و شوخ می باشند. چون این کشور سرراه هند قرار دارد بدین لحاظ درین کشور همیشه جنگ وجود داشته  این ملت با جنگ عادت نموده اند.  تمام این ملت غیور بوده از جمله ملیتهای پشتون  تاجیک ازبک هزاره  قابل شمارش بوده نسبت به دیگر ملیتهای 22 گانه  دارای نفوس بیشتر اند. دراکثر کشورهای جهان دولتها  یکنفر بزرگ خودرا شعار قرار داده راه آنرا راه ملت دانسته به همان راه شعارهای خودرا  آراسته میسازند میتوانیم بگویم که این یک ستراتیژ است وهم راه برای  متحدساختن ملت افغان میباشد . مثلا در هند کاندی در پاکستان محمدخان بزنجو، در ایران خمینی در ترکیه اتاترک میباشد. اکثر ملت امروزی افغانستان ورسانه های افغانستان هر عیب را که می بینند مسول آن صرف رئیس جمهور را میدانند. مثلاً اگر نرخ بلند رود ، بیکار باشند، فایده نکنند ،سرک خراب شود ، غریب َشوند وغیره  رئیس جمهور را مسول می دانند در حالیکه این روش  تنگ نظزی پنداشته میشود .  مردم در جنگ ۳۳ ساله تربیه تعلیم اقتصاد ووحدت خودرا ااز دست داده اند. بالاثر زهر پاشی دشمنان وطن محبوب ما در وجود مردم مشکلات زبانی ملیتی ودرین اواخر مذهبی را ببار آورده تا آب را خت نموده  وماهی گیرند.  این نا بسامانی آنقدر زیاد است که جهان نتوانست یکی از این مشکلات را از بدن افغانها دور کند.  خوب به هر صورت با مشکلات باید دست وپنجه نمود.  افغانستان یک کشور است مردم ودولت آن باید به مشکلات خود رسیدگی  نمایند.

 

از کجا آغاز نمایم.

1.   در مراحل  اول اینجانب نماینده تمام ملت ، دانشمندان ، روسای احزاب سازمانهای اجتماعی ، والیان  ،وزرا قبلی  و شخصیتهای اجتماعی را  در دور خود جمع می نمایم .لازم است از افغانهای  اروپا ،  امریکا ، آسترلیا وکشورهای آسیائی یک یا چندین نماینده را با شمول دانشمندان  دعوت کنم . به  این شخصیتها  ابلاغ می نمایم که چگونه  کشور را از غربت ، بی اتفاقی ، بیسوادی ونادانی، بی امنی  نجات داد. لازم است برای افغانستان شعار ودورنما تحت یک نام ساخت تا در روشنی آن شعار مردم متحد شوند.  پس از تصویب راه های حل معضلات کشور ، به فیصله آرا رئیس شورای وزیران  ، وزرا ، والیان ، روسای کلیدی همه را درین مجلس انتخاب نموده ودر همان روز شاخص چهار ساله هر وزارت را با نظرداشت توان مالی وغیره مسایل  بتمام وزیران ابلاغ می  نمایم  . این مجلس ملت را باخبر می کند که چند داریم وچند خرچ نمایم . راه دولت  ،افراد مسول فعالیت دولتی  وپروژه های ضروری  برای مردم ابلاغ میشوند. درین صورت بنیاد یک دولت ملی وپایدار گذاشته میشود. سپس این قدمه ها را باید انکشاف دهم .  توجه می نمایم تا تاجرین را تشویق به ایجاد فابریکه های ضروری با تضمین دولت  نمایم. کوشش می نمایم برای بزرگان وفا دار افغانستان وتعداد وکلای پارالمان قرضه دهم تا فابریکه های تولید محصولات زراعتی معدنی وصنعتی را تاسیس نمایند. شخص مشترک یا قرضه گیرنده باید ۲۵ذفیصد پول را از جیب خود بپردازد. پس از یک الی دوسال  از فعال شدن فابریکه  اقساط دولت را با ده فیصد مفاد دوباره بپردازند . انجینران زراعت ، معادن ، اقتصاد دانان را تشویق می نمایم تا با همکاری و شراکت   با دولت ، تولید برق کوچک ، زیر آب ساختن اراضی خشک ، استخراج معادن را بنا نمایند. هیچ مانع را نمی گذارم که صد راه این افراد شوند.

2.   امنیت

3.   1. امنیت ساختن کشور جز ضروری وحتمی است . از اینکه بی امنی در کشور صادر شده است بناعا لازم است در قدمه اول با کشورهای پاکستان وایران با مذاکره نشست واین دو کشور آنچه در مغز وسر دارند با ملت در میان گذاشت. ازین توافقات اسناد خیلی قوی میسازم . ازین مذاکرات جهان را با خبر می سازم .  متخلفین این  موافتنامه  باید در محاکمه بین المللی کشانیده شوند. زیرا ۳۳ سال است که فرزندان بی گناه افغان زیر بم راکت ومرمی میمیرند وکسی نیست که مسول را محاکمه کند. درین کشور هر روز انسانها  کشته میشود ولی سازمان ملل وکشورها صرف راپور را میخوانند وکسی نیست که جلو اینرا طور واقعی ریشه کن سازد. من طور توافق می نمایم از هر نقطه که شرارت  علیه کشور ما صادر می گردد، دولت  افغانستان حق دارد دشمن خودرا درهمان نقطه ازبین ببرد. کوشش میکنم درین مسایل از کشورهای آسیای میانه ، هند چین روسیه وناتو تضمین بخواهم  . اگر کسی تضمین نکرد وهمینطور جهان بی تفاوت باقی ماند راه دیگری را در پیش میگیرم . باید خودعمل نمایم. من احساس می نمایم پس از خروج قوای خارجی مشکلات ما با ایران ختم خواهد شد . ایران وپاکستان راه بحری دارند لازم است مال تجاری افغانستان  از راه بحری که ارزان تمام میشود وارد و صادر گردد بدین وسیله کوشش می نمایم دست دوستی خودرا با ایران دراز نمایم . ولی احساس می نمایم مشکلات ما با پاکستان به این سادگی ها ختم نخواهد شد.

2.اگر این دو کشور با افغانستان تضمین نداد و موافقه ننمود که دهشت را بند  نمایند دیگر افغانستان دست زیر علاشه نخواهد نشست به جنگ سرد ودریافت هم پیمانان  جنگ علیه دشمنان وطن  را آغاز خواهد نموده  در صورت امکانات جنگ گرم را در در مناطق سرحدی آغاز خواهم نمود. جنگ گرم در شرایط کنونی که افغانستان یک مرمی را تولید نمی نماید  لازم نیست ولی غرض این احتیاج خود باید  با  کشورهای  دوستی نمود که بتواند در جنگ ما را کمک نماید. من علاقه دارم افغانستان در پیمان نظامی کشورهای آسیای میانه شامل شود. کوشش می نمایم استفاده اعظمی از کشور چین نیز نمایم.

امنیت ساختن ، تحت کشت وصنعت آوردن مناطق شمال  افغانستان از شعار من خواهد بود. در چنین حالت لازم است  حصه از  افغانستان را صد فیصد امن ساخت تا به دیگر محلات بی امن رسیدگی شود. مردم  آن قوم و  قریه که در شمال افغانستان باعث بی امنی میگردند به محلات بی امن یا در محلات  تحت نظارت انتقال میدهم.  به کسانیکه هیروئین را  در داخل خاک بفروش می رسانند ، کسانی که به زن شخص ( نه دختر ) تعرض نمایند، کسانیکه شخص را بخاطری تبدیل اعضای بدن برباید, کسانیکه شخص را با بم گذاری به قتل رساند ، سرباز وافسر که خیانت به شرف اردو خود کند  سزای مرگ میدهم . اگر محاکمه سزای مرگ ندهد در بندی خانه دار را می سازم اینگونه اشخاص را آنقدر شکنجه می نمایم تا خود خودرا حلقه آویز نماید. با دزدی راهزنی و رشوت ستانی هیچ رحم نخواهم داشت وخیلی جدی رفتار خواهم نمود. اگر شخص را به رشوت بزرگ دستگیر نمایم تمامی  سرمایه اورا در محاسبه قرار میدهم . شخص خائین به وطن را اولاً محاکمه نموده سرمایه وجایداد اورا مصادره می نمایم سپس محکوم بر مرگ می نمایم. اگر شخص درمیان یک فامیل خیانت به وطن یا موارد فوق را نماید پدر وبرادران اورا نیز به محاکمه می کشانم در صورتی که خائین اظهار نماید که فلانی شخص ویا همسایه از خیانت من خبر داشت وآن شخص  بدولت راپور نداده خاموش مانده باشد قابل تحقیق می دانم. اگر فامیل مشکوک در شهرها در میان کوچه ها بفروش سلاح هروئین ، آدم ربائی ، بم گزاری خیانت به وطن محکوم گردد همسایه ها واقارب نزدیک  او را در محاکمه میخواهم . همسایه واقارب او ثبوت کنند که آنها از عمل خائین خبر نداشتند . سپس با جریمه کوچک نقدی رها میشوند. دلیل جریمه اینست که همسایه ها واقارب آنقدر تنبل وبی تفاوت در برابر مادر ووطن محبوب خود بوده اند که یک شخص خائین به مادر را نتوانستند در چند متری  شناخت نمایند . اگر چنین عمل نشود امنیت بار نخواهد آمد.

 چون مولد بی امنی پاکستان است در صورت که پاکستان شرایط افغانستان را قبول ننماید می خواهم  گروپهای 30 نفری از جوانمرد ترین فرزندان افغان فدا کار افغان سازم . این جوانان را به مدرنترین تکتیک سامورای وکانفو آراسته می سازم. در صورت انفجار هربم در افغانستان این گروپها به  کشور مقصر جواب مثل دهند .. کوشش میکنم کشورهای جهان را متقاعد سازم که پاکستان نه تنها منبع بی امنی در افغانستان است  بلکه در جهان وکشورهای منطقه میباشد. آخرین تلاش خودرا می نمایم تا جهان را مجبور نمایم  که بالای پاکستان حمله نموده این کشور را فقد خلح سلاح سازند. فکر میکنم بدون ضیعف وناتوان ساختن پاکستان امنیت ببار نخواهدآمد. تبلیغات در سراسر جهان بمنظور بدست آوردن غرامات جنگ تعمیلی افغانستان را آغاز می نمایم.  در مورد جمو و کشمیر که تا مین کننده  ارتباط بین افغانستان وهند است  نیز پلان خاص دارم. آنعده از اقوام وقبایل سرحدی که طور واقعی بدولت خود وفا دار باشد آنها را مسلح می نمایم . تما م کارکنان سرک سازی را کمافی سابق در سرپرستی اردو وپولیس محل قرار می دهم . قریه جات که درجنگ با دشمنان وطن باشند در پولیس محل شامل ساخته 25 ملیون نفوس افغان ، دولت  و اردو  را درخدمتش قرار می دهم تا سرشار از وطن خود دفاع نمایند. کوشش می نمایم ترمیم سلاح وپرنمودن مرمی در داخل خاک صورت گیرد. در تجهیز , اعاشه اباطه مسکن ، نگه داشت فامیلهای اردو کوشش نهائی خودرا می نمایم تا اردو ما جوابگوی اردوهای منطقه باشد وغیره وغیره....

افغانهای که در کشور های خارج اند یک ظرفیت نیک برای مذاکره با کشورهای زیست شان میباشد. میتوان ازین ظرفیت بمقاصد مختلف استفاده نمود. وآنها به نسبت آشنائی ونزدیکی میتوانند بزرگان کشورشانرا متقاعد سازند تا  همکار وهم نظر با دولت افغانستان باشند.  حتا در جنگ با افغانها شریک شوند. تمامی اطفال بی سرپرست را در مکاتب اردو وپولیس تربیه می نمایم آنها را در رشته های انجینری طبابت زراعت تخنیک تعمیرات سرک سازی ترمیمات اردو، پولیس ، امنیت  وغیره تربیه می نمایم تا  یک اردو مسلکی و خیلی قوی در آینده بسازند. فامیل افسران و سربازان را که شهید میشوند تا سن قانونی فرزندانشان را معاش می دهم.  پوهنزی استخبارات را بنا می نمایم تا مستخبرین با وسایل مدرن وتحصیلات عالی وظیفه خودرا اجرا نمایند. غرض جلوگیری از حملات تروریستی ، چریکی ، انتحاری از وسایل الکتریکی ، ستلایت ، کمره ها کار می گیرم این عمل تا ۷۰ فیصد در تشخیص دشمن کمک می کند . مردم شهر کابل ، جلال آباد ، هرات مزار شریف  قندهار هلمند قندوز را از طفل تا مسن در شهرهای شان راجستر پولیس امنیت واداره مرکزی می نمایم از زن و مرد وطفل عکس گراف سر  ، نشان انگشت شانرا ثبت کمپیوتر می سازم. مجرمین را درشهر تحت نظارت  پولیس قرار می دهم . کسانیکه در شهرها و لسوالی ها وقصبات  بخاطر انتحاری وسایر جرمهای خطر ناک لانه سازد مال آنهارا مصادر  خود واعضای فامیل داخل همان منزل را محاکمه و خانه او  را ملکیت دولت می سازم. با کارمندان دولتی که به نسبت سهل انگاری ، رشوت وفساد باعث معطل شدن پروژه یا صنایع تولیدی شود  خیلی بی رحمانه عمل می نمایم اگر علت مانع رشوت باشد  شخص را سلب وظیفه نموده در حبس نگه میدارم.

در بخش اقتصاد

عواید: عواید ناخالص مجموعی افغانستان ۲۹ملیارد دالر  (با شمول ۶.۵ ملیارد دالرتریاک وچرس )  درسال است . پس از ۱۹۹۳  بانکهای دولتی افغانستان به نسبت عدم  سرمایه پول های مردم را نوش جان نمود تاجرین به میلونها دالر ضرر نمودند .پس از آن بانکها داخلی اهمیت خودرا از دست داده تاجرین سرمایه اصلی خودرا در بانکهای خارج جمع نمودند. کوشش می نمایم تا بانکهای افغانستان را بیمه نمایم . وبانکها شخصی را صرف اجازه سرمایه گذاری و فعالیت در داخل کشور بدهم . از انتقال اسعارخیلی گزاف وغیر ضروری بخارج  جلوگیری می نمایم.  دروازه بی انتها باز را برای سرمایه گذاری در داخل  خاک بازمی گذارم .  

 

در بخش کاریابی

غرض توسعه کار لازم است پروژه های از قبیل کشاورزی مالداری  ، جنگلات  ، تربیه ماهی ، برق کوچک ، صنایع کوچک وبزرگ را توسعه داد . کوشش می نمایم صنایع کوچک را از مواد خام داخلی تهیه دارم . کوشش مینمایم  موسسات بیمه کاررا ایجاد نمایم . در تقویت اتحادیه مسلکی وکورسهای حرفوی  زحمات زیادی را خواهم نمود. کوشش می نمایم کارگران کاسبین پیشه وران را در اتحادیه های مشخص مسلکی جمع نمایم تا از طریق اتحادیه خود معاش بیکاری و حقوق تقاعد را الی آخر عمر بدست آرند. دفن مامورین غریب دولت ، افسر ، سرباز را بدوش دولت واتحادیه ها  می گذارم.  تقویت کوپراتیفهای مامورین یکی از شاخص های کارم خواهد بود.  فارمهای زراعتی ، مرغداری زنبورداری، کشاورزی ، باغداری بزرگ را را ایجاد ودر تحت اداره تامین احتیاجات مامورین دولت قرار می دهم ، ملاهان مساجد جامع را دولتی ساخته برای آنها معاش معاونت مقرر می نمایم. حفاظت کار را از طریق اتحادیه ها مدرن می سازم. مثلا، کارگران معادن به عوض چکش ودست با ماشین کار نمایند ، جوالی به عوض که بار را به پشت خود ببرند توسط کراچهای کم وزن  المونیمی  باید انتقال دهند. در مجموعی به عوض انرژی کاگر از انرژی ماشین استفاده می نمایم. درینصورت کار کم نمیشود دلسوزی میشود. برای کسانیکه در روی های سرک کار می نمایند قوانین و اتحادیه می سازم. از طرف شاروال برای شان جای داده میشود کارت داده میشود و در حمایت دولت قرار می دهم. کوشش می نمایم صنایع کوچک وتولیدات کوچک را در بین فامیلها مروج سازم . از کشورهای خارج صنایع کوچک را وارد ودر دسترس مردم قرار می دهم . بگونه مثال یک یا چند فامیل تولید توپ فتبال را در خانه خود نمایند. دیگری جراب تولید نماید دیگری چپس تولید کند. دیگری پخته را به تار تبدیل کند. دیگری ظروف المونیمی تولید نماید .دیگری قفل سازد فامیل دیگر زلفی دروازه را سازند دیگری کتابچه وپنسل تولید نماید . این هیچ مشکلی ندارد صرف د لسوزی وهمت کار دارد. کوشش می نمایم در شهر ها چند دکان  قصابی ، نان پزی، کلچه پزی ، ترکاری ومیوه فروشی را به معیار های صحی سازم تا سایر دکانها کاپی آنرا سازند. کوشش می نمایم زنان خانه را به انواع دوزندگی بافندگی  تربیه مرغ ، پرندگان خوش خوان ، دامداری وتولید داخل منزل مصروف سازم.از طریق پروگرامهای تلویزون روش و طرز استفاده از ماشینها  محل فروش محل خرید  بانک قرضه دهنده وسهولت دولت  را معرفی میدارم تا مردم با صنایع آشنا شده و اقدام نمایند. اقدام به ایجاد  فابریکه های بزگ ، تولید سمنت، رنگ ها ، شیشه، ذوب آهن  ، تولید انرژی از گاز ،سنگ ذغال ، آب ، حرارت آفتاب، باد  یکی از شاخص های کار من خواهد بود. به مقیاس کوچک  در میان مردم ترویج می نمایم  تا مردم نیز در تولید انرژی ضروری اقدام نمایند. برای تکمیل این پروژه ها فساد ورشوه را بکلی ریشه کن می سازم.  

زراعت

نجات کرسنگی ملت افغانستان تحت کشت آوردن زمینهای بایر افغانستان است لازم است اولاً در مورد ذخیره نمودن آب های غیر قابل استفاده توجه نمود. از آب قانونی دریا های بزرگ خود استفاده نمود.  من پروژه حدود کمتر از یک ملیون هکتاردشتهای شمال کشوررا  که شوره زار وبایر افتاده است میخواهم تحت کشت نباتات صنعتی  ، غله جات ، میوه جات ، پیله وری ، قرار دهم. تحت کشت این زمینها در هر حاصل 4 سال زندگی افغانها را تضمین می کند . کوشش دارم . مارکیت های میوه وسبزی را مجهز  به  آب صحی و سرد خانه ها سازم  . سبزیجات باید درین مارکیت شسته شده بفروش رسد . تشویق می نمایم تا مردم با زراعت چندین مقصده  آشنا سازم . که هر حصه نبات پول بدست آورند . مثلا ساختن فارمهای زراعتی برای تربیه گل وعطر محل مناسب برای زنبور داری است.  در جلو گیری  کشت کوکنار لازم است تحت پروگرام سازمان ملل عمل نمود ترافیک  مواد مخدر را در کنترول میدارم  . در صورت که ترافیک بند شود یا در کنترول آید دیگر دهقانان ضرر نموده به کشت این ماده اقدام نمی کنند. این ماده بدبخت زمانی گم میشود که حاکمیت دولت در سراسر افغانستان ۱۰۰ فیصد شود. ومجرم نتواند به کشورهای همسایه پناه برند.  تا که پاکستان است مشکلات درین کشور است. در بلند بردن کفیت کشمش وپسته که یک از پر فروشترین  میوه خشک در جهان است حتماً کمک می نمایم ساحات بادغیس و سمنگان را مخصوص برای تولید پسته پیشنهاد می نمایم. فابریکه تولید قاغذ وقرطاسیه از چوب چنار وسفیدار در داخل وطن که  از ضروریات مبرم  کشور است بنا می نمایم. کوشش مینمایم سیستم گاو داری ، زنبور داری ، ومرغ داری عصری  را در میان هموطنان ترویج نمایم. غرس میلونها درخت را درسال به پلان می گیرم . کسانیکه جنگلات پسته ، بادام ، زردآلو ، سرو ، صنوبر، ارچه ، توت ، چنار وسفیدار را خود احداث  می نماید پول قسط اول زمین را پس از اولین حاصل بدست می آورم برخلاف در تهیه آب هموار نمودن زمین ارسال متخصص  رایگان همکاری می نمایم .  در دو کنار شاهراه ها غرس در ختان را وظیفه خود میدانم. در بلند رفتن کیفیت علفچرها کوشش خودرا می نمایم .ساحات زراعتی ، للمی علفچر جنگل پارک های طبیعی را تقسیم بندی نموده در حفاظت قانون قرار می دهم.  تشخیص زمینهای دولتی و شخصی را نموده ومردم را مجبور می سازم تا از زمین خود اسناد قانونی داشته باشند. باقی زمین در ملکیت دولت قرار میدهم. غاصب زمین را به محکه کشانیده زمین را ازش واپس حاصل می نمایم.  کوشش می نمایم زندگی دهقانان را بهتر ساخته آنها را در کوپراتیفها واتحادیه ها شامل سازم. تا از طریق اتحادیه ها کمک شوند ،حقوق بیکاری و باز نشستگی بدست آورند.ضرورت است  دولت الی 75 فیصد اتحادیه ها وکوپراتیفها را کمک مالی نماید.

صنعت

علاوه بر توسعه فابریکه های که در فوق ذکر نمودم .  فابریکه تولید ذوب آهن را به مقیاس کوچک درپلان خود شامل میسازم . کوشش می نمایم  فابریکه تولید  آهن  و راه آهن ، سیخ تعمیرات ،  در دره صوف یا بامیان  تاسیس نمایم . جنبش صنعت سازی از الف تا ی را در کشور مروج می سازم یعنی از مواد خام معدن وزراعت تا مستهلک . بدین ترتیب کار ازدیاد می یابد واز فرار سرمایه جلوگیری میشود.

مخابرات

در کنار موبایل که سیستم خیلیها گران است ، سیستم تلفون انترنیتی وسوچبورد  را توسعه دهم  . کوشش می نمایم انترنیت را از کشورهای روسیه یا آسیای میانه ویا کشور چین در شمال افغانستان با ظرفیت بلند نوری خریداری نمایم.  هموطنان بدانند که ظرفیت سرعت  نوری پاکستان وایران از 450 اضافه نیست بلکه چین روسیه قزاقستان وازبکستان بالا تر از 2000  فایبر نوری است. کوشش می نمایم برای اردو وپولیس از انترنیت مختص به اردو وستلایت استفاده نمایم.

آبرسانی و کانالیزاسیون

بزرکترین معضله شهر های افغانستان آبرسانی و کانالیزاسیون است. لازم است از کجا شروع کرد. امروز خوشبختانه چنین محضله نه  تنها در افغانستان وجوددارد بلکه  در کشورهای  پیشرفته  معضله که چگونه تونل ساخته شود تا سرکها وخانه ها خراب نشود وجود دارد. بناعاً امروز به مقیاسها وقطرهای مختلف ماشینها (TBM)وروشهای برامده است که زیر زمین را به عمق ۵۰-۱۰۰ متر کنده وتونل کاری می کنند. مهم این است که یکبار این فرهنگ در کشور آغاز گردد بعداً برای دولت وملت آسان خواهد بود.  در شهر کابل محل را بنام احتراق کثافات اعمار می نمایم تا آهن پلاستیک چوب برگ  زباله ها وغیره سوختانده شود.یکی از آرزوهای من اینست که یک تونل زیر زمینی بزرک از خیر خانه الی پلچرخی ، باقی کانالها  شهر را بطرف دریای کابل سوق می دهم  در پلچرخی تصفیه خانه فاضلاب را اعمار می نمایم قیمت یک  تصفیه خانه بزرگ آب حدود 18 میلون دالر میباشد. در شهر کابل حدود 150کیلومتر تونل در کار است.ارزش بتدائی این تونها به 1.2 ملیارد می رسد.  در صورت که چنین پول دستگری نکند کانالیزاسیون ابتدائی وکم مصرف را با شرکت مردم می سازم . این کانال یزاسون طوری است که جوی های کنار سرکها وکوچه ها را به یک تونل سوق می دهم متباقی کوته سنگی دهمزنک دارالمان وغیره محلات را جوی به جوی وسل نموده فاضلاب آب را داخل دریا می ریزانم ودر پلچرخی تصفیه می نمایم . ولی ساختن ذخیره های آب در محلات وناحیه های شهر کابل ضروری می باشد.  این ذخیره گاها جلوگیری استفاده از چاهای خودسرو انرژی  می نماید.   کوشش می نمایم در ولایتها پر ازدهام نیز چنین عمل را نمایم.

شهر راه ومیدان سازی

راه ومیدان سازی را کمافی سابق مختص در انحصارقوای مسلح  قرار می دهم.  من کوشش می نمایم که راه سالنگ را طور واقعی فعال ساخته  سازم . راه هرات بادغیس در مدت 45 سال به منظور سیاسی تااکنون تمام نشده است. در صورت که دولت ایران دست دوستی دراز کند واز قتل افغانان جلوگیری نماید لازم است این شهراه را تکمیل نمود.در اعمار راه مزار شریف بامیان تلاش بخرچ می دهم . ولی خط آهن  حلقوی را باید تکمیل نمود. زیرا به آسانی تحت کنترول قرار می گیرد. راه رفت به شمال را از حصه دوشاخ وراه آمد را از تونل اصلی می سازم . راه دوشاخ را حتماً با کالری می پوشانم در ساختن سرک لته بند ، سروبی اندراب پروان  ، پلچرخی چهار آسیاب ،غازه پغمان میدان شهر کوشش نهائی خودرا می نمایم. در اعمار بند عمیق در ساحه اخیر پلچرخی غرض استراحت وتفریح مردم کابل توجه بیشتر می نمایم. شهر کهنه کابل را که آبرو پایتخت است از بین برده بسرمایه خود مردم تعمیرات دوازده منزله اعمار می نمایم وفاضلاب آنها را بدریا کابل می ریزانم .

منازل اول دوم را دولت ساخته در اختیار شاروالی قرار می دهد.در منازل اول ،دکانهای حرفوی تولیدی و صنایع کوچک را ازقبیل زرگری ، بازار مسگری ، کلید قفل سازی ،  اهنگری ، ریخته گری ، دوزندگی ، بافندگی ، موبل سازی ، وسایل موسیقی سازی، بوت دوزی ، طباعتی ، خرادی وغیره را جا می دهم تا تولید بیشتر شده در وارد نمودن ماشینها برای شان کمک  نهائی خودرا می نمایم . در منازل دوم تجارت خانه ها معامله گران دوکتوران وغیره را جا می دهم . باقی ده منزل توسط  پول باشندگان اعمارمی نمایم.  ارزو دارم مراد خانی را  ویران نموده منزل اول ودوم آنرا توسط دولت باقی ده منزل را توسط  پول مردم اعمار نمایم  . ساختن مارکیت بزرگ ومجهز اسعار با جا دادن نمایندگی تمامی بانکها در حصه مراد خانی از آرزوهای دیرین من است. از طریق راه زیر زمین خزانه های بانکها را به بانک مرکزی وصل می نمایم.

 

تولید انرژی

تهیه  منابع انرژی وانرژی در پیشبرد صنایع کشور یکی از شاخص های وزارت انرژی ومعادن خواهد بود. در انتقال پایپ لاین گاز از شمال بجنوب وسایر ولایات تلاش نهائی خودرا می نمایم تا این ماده ضروری را غرض انکشاف صنعت الی جلال آباد و بدخشان برسانم اگر چنین خدمت را نمایم در حقیقت برای این ملت هر چیز می دهم. چون انتقال پایپ لاین افغانستان وابستگی به پایپ لاین ترکمنستان دارد لازم است تا شرایط را هرچه زودتر مساعد سازم تا کار پروژه انتقال پایپ لاین شروع گردد. کوشش مینمایم در مناطق  که خود توانائی قدرت تولید برق را دارد با پروژه های تولید برق کوچک مالک برق سازم. فرهنک تولید برق کوچک وطرز تولید واستفاده از آن را در سراسر کشور ترویج می نمایم. یعنی میتوان شمال افغانستان را با برق گازی ، صفحات مرکزی را با آب و ذغال سنگ وباد ، جنوب کشور را با باد و آب با برق منور سازم. هکذا تولید  گاز مایع کنار آمو دریا مربوط با اعمار پروژه کشور چین میباشد لازم است که معطل نمود تا پروژه تکمیل گردد.           

                                       ومن الله توفيق


February 27th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مسايل اجتماعي