د جنایت کارانو سره سازش نه کوم
دکتور طاوس وردک دکتور طاوس وردک


 ولو که هر څوک او دهر هیوادنه وي
یاداشت نویسنده : ازینکه در متن پشتو حروف ( ر ، پندک دار - د، پندک دار - ح، همزه دار- و ک، پندک دار - ر، دو نقطه بالا پایین ، نا پدید شدن معذرت مرا بپذیرید و انرا در جریان خواندن شما اصلاح نمایید ، تشکر.
افغانستان په طول دتاریخ کې د جنایت کارانو د لاسه خاورې خمیر شوۍ ، تجزیه شوۍ ، یوه یوه ټوټه خاوره ېې له لاسه ورکړې او همیشه تر نن ورځې پورې دوی زموږ له وطن نه لاس اخیستونکي نه دی.
د جنایت کار تعریف :
پس از سال‌ها مذاکرات نمایندگان دولت‌ها در قالب کارهای مقدماتی، کنفرانس بازنگری اساسنامه دیوان جزایی بین‌المللی که در کامپالا- اوگاندا از 31 می تا 11 جون 2010 برگزار شد. از مهم‌ترین دستورکارهای اجلاس، تعریف جنایت تجاوز و چگونگی اعمال صلاحیت دیوان جزایی  بین‌المللی بر جنایت تکیه کرده بود. در پی دو هفته مذاکرات پیچیده و فشرده، در نهایت نمایندگان دولت‌ها موفق به تصویب قطعنامه ،اصلاح اساسنامه دیوان جزایی بین‌المللی در مورد جنایت تجاوز شدند. قطعنامه مصوب اجلاس کامپالا درخصوص تجاوز، دارای دو بخش عمده است که تحت عناوین: ماده 8 مکرر (تعریف جنایت تجاوز) و ماده 15 مکرر (نحوه اعمال صلاحیت دیوانجزایی بین‌المللی) تنظیم شده است. علاوه بر این، در جریان کنفرانس کامپالا یک ماده (3) 15 نیز درخصوص اعمال صلاحیت دیوان جزایی بین‌المللی نسبت به جنایت تجاوز در موارد ارجاع دوسیه از سوی شورای امنیت به‌تصویب رسید. همچنین در مورد تعریف جنایت تجاوز، موافقت شد که قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوب14 دسامبر 1974 اصل قرار گیرد.( کاپی شده ).
به نظر بنده جنایت عبارت است ازاعمال بی شرمانه وخاینانه است که به اعمال زور وقوت         ( فیزیکی یا مسلح چی سلاح ناریه باشد یا جارحه )از طرف اشخاص ماند تفنک سالار، مجاهد طالب وزورمندان قومی ویا دزدان ومافیا که می خواهند اراده خودرا بالای اسنان ویا حیوان که برای همنوع خود ضرر نه رسانده تعمیل نماید جنایت است.
په افغانستان کی جنایت په طول دتاریخ کی زموژ په خلکو په مختلفو دولو او مختلفو وختو کی تر سره شوی دی مخصوصا هغه وخت چی د نادر شاه او دظاهرشاه پادشاهی شروع شوه په دغو وختو کی هم دیر انسانان ووژل شول - اندامونه يي پری شول دمثال په دول ( حبیب ا لله کلکانی یی په سر ددی چی په قران کی يي ورسره امضا کری وه هغه يي په چمن حضوري کي ژوندی په خاورو خش کرو او بیا يي اندامونه ورنه پري کرل همدا رنک ظاهرشاه د حوانانو اولین جنبش په نطفه کی خاموش کرو او هغه وخت چی د جنبش غری د ظاهر شاه په فرمان بندیان شول نو يي دیوه سره په توپ والوزول، چی یو له هغو نه عبدالرحمان بدخشی وو ، کله چی د توپ خولی ته ترل کیدو نويي ورنه پوشتنه وکره چی که وصیت لری  وی کره عبدالرحمان بدخشي وايي(( بندی يي را بس بود زولانه يي -- این همه زنجیر در زنجیر چي است))، بعدا اورا به توپ پراند و زره زره ، سلاته سلاته شد ، کوشت های اورا مرغ ها ، کرکس ها وسک ها خورد از خاندان آل یحيي کرده پرعقده و جباردیکرخاندان و انسان در افغانستان پیدا نه شده ، این خاندان ۵۰ سال تمام مردم افغانستان را در کرايي وکره اهنکري سوختاندن و اقلا در با سیواد شدن مردم نیز هیچ توجه نه کرد زیرا انها می فهمیدن که سیواد سلاح بران و خطر ناک تر از بم اتوم است ، البته سیواد که درکشورما تا سطح دارالمعلمین و پوهنتون ها مطرح است ، یعنی یک کسي باسیواد است که خط خواندن و نوشتن را یاد داشته باشند اما سیواد سیاسي هنوز نه دارد وسیواد سیاسي را باید در پوهنتونها هر شاکرد و ( محصل ) یاد بکیرد.
برای اینکه مضمون طولانی نه شود بر می کردم به جنایات ۳۵ سال اخیر در افغانستان :
در زمان ترکي وامین اخوانی ها وماویست هایکه دستوری از احزاب اسلامی و ماویستی به جناه خلق و پرچم نفوذ کرده بود انها رهبری حزب دیموکراتیک خلق افغانستان را به طرف اضمحلا سوق نمود وجنایات را انجام دادن که تا حال من در کتاب های نویسند کان افغانی و خارجی نه خوانده ام چشم دید شخصی من از جنایات خلقیهای اخوانی این است که انها به هزارها انسان بیکناه  را زنده به کور کردن ، تیر باران ساختن ، به فرمان هاشم منصور در بدخشان زنده از طیاره انداختن، در کنر ها زنده به خاک سپردین که چند روز خاک تنفس می کرد یعنی خاک شور می خورد ، مثال زنده ان در محبس پلچرخي کابل شخص خودم در بلاک دوم در منزل اول با ۱۸۰ نفر دیده  بودم که از جمله شاهدان ( جنرال باقی خان قوماندان فرقه ۷ -- دکروال حکیم خان استاد خوب حربی پوهنتون وانسان باعاطفه بود - سید سکندر شاه خان - وارث خان - سرور منکل - و۱۰۰۰ زندانی دیکر در بلاک دوم شاهد این کشتار خلقی های اخوانی بودیم ، (( به تاریخ ۱۰ جوزا ۱۳۵۸ساعت ۱۰ روز به تعداد ۱۲۰ نفر زندانیان حزب فیضان الحق را که در زمان دادو خان بندی شده بودن به فرمان امین در بین صحن محبس پلچرخي به حالت بسیار وحشیانه تیر باران شدن ولي تا امروز محکمه (( هاک )) خاموش است  ومسل کوسفندان این سو وان سو از مرمی باران می پریدن و جان می دادند که از ان جمله (( سلیم هوتخیل بچه ملک علي خان یک زمان در پوهنخي توپچی هم صنفی من بود و  عبدالحی بچه ملامحمود از قریه علم خیل تنکی وردک نزدیک قریه ماو غلام حضرت انجینر از قریه محمود  در چک وردک وخواهر زاده مامور سعدالدین بود )) این سه نفر را من همیشه در زمان تفریح د زندان پلچرخي می دیدم وکاه کاهی با ایشان کپ می زدم .
من در کتاب ( بی ستري مردم افغانستان ) به صورت بسیار برهنه از جنایات خلقیهای و پرچمي های اخوانی و  ماویست ها پرده برداشته ام شما این کتاب را از جرمنی وهالند واز لندن به دست بیاورین  وبخوانید ، بلی زمان که خلقی های اخوانی در لندن کتاب متذکره را خواندن مرا در کمپ ( رولستون سنیزبری انکلستان ) نزدیک کشته بود و حتی یک روز از طرف یک جوان لوکري بچه فلم افغانی به نام ( فضل در محضر جنرال سخی مزاری و جانمحمد هراتی ) به من کفت که دیشب پلان کشتن تان را( بشردوست سلطانی) داشت و چرا شما علیه خلقیها چنین ناسزا نوشتین ، من کفتم من یک کمله ناحق و اضافی علیه انها ودیکران نه نوشته ام ولی برعکس انچی نوشته ام همه حقایق بود واست ، انها نه باید اعمال زشت وجنایات  خاینانه و نابخشودني انجام می دادند وزمان که از انها پرسیدم چرا جنایات قرن را انجام دادین که امروز نوشته های مرا تحمل کرده نمی توانید  به من کفت که نر واری انجام دادیم خوب کردیم که کشتیم باز هم اکر به قدرت برسیم تمام پرچمی ها را می کوشیم و این اشخاص عبارت بودن از ( بشردوست از سروبی و پناهنده هالند فعلا در لندن به خاطر کار امده ودکروال مشرقی وال حاجيی کل محمد هردو مرا بسیار زشت کفتن)  انها در محضر شاهدان عینی مانند جان محمدهراتی و سخی مزاری- میراجان در قریه به نام  ( کپیل دون ) در سنیز بری انکلستان شاهدان عینی هستند و همین بشر دوست سروبی به نورمحمد ترکی دو زد که کویا ترکی کو خورده که(مارکسیزم را تبلیغ می نمود ) ویاچنین چیزی کفته بود واو که یک خلقی اخوانی است وپنج وقت ماز می  خواند در حال که در کمیته مرکزی در شعبه تبلیغات امین کار می کرد ودر ان زمان مارکسیست دو اتشه بود ورهبر شان (حفیظ ا لله امین سر اعوذ با لله ریشخند می زد ، فلم سکرت امریکایی وکوکردروسي را تماشا منید ) و محرکین اصلی همه این قضایا در لندن چند نفر دیکربه سویه معین ها در وخت امین بودن که در کتاب به نام(( عساکر افغان در کمپ رولیستون )) به وضاحت از ایشان نام برده شده وبه محکمه هاک نیزکتاب را روان می کنم  همین بشردوست که از هالند امده دست وی شوت است در کمپ رولستون یک افغان از میدان وردک را به جان من روان کرد که تو چرا در کتاب به پشتونها دو زدی ، و به من دو زد که بعدا رفقای ما دور اورا کرفت واو را کفتن که شما کتاب را خواندین کفت نه خیر بشر دوست به من کفته، وبعدا یک جلد کتاب به وی داده شد که بخواند ودر هر جای که به پشتون ها دو زده شده انرا نشانی کرده وبه دکتور طاوس نشان بدهید که بعدا روز دیکر او امد واز من معذرت خواست ، شاهدان عینی غلام سخی جنرال - نورجان سلطانی - وجا ن محمد هراتی وخسر بوره های جنرال سخی می باشند  .
 در بین پرچمی ها نیز اخوانی ها وماویست ها نفوذ کرده بود وانها به امدن روسها  انقلاب  سرخ خلقي ها را سرخ تر ساخت کارهای را انجام دادن که در قطی عطار نه بود، بمبارد مان خانه ها وقریه جات توسط روسها - کشتن ۱۰۰۰ ها انسان بیکناه وعملیات های محاربوی خود سرانه روسها بیدون خبر ساختن ببرک کارمل، که خود سرانه عملیات محاربوی انجام می دادن در وطن جرم بود، باید یک چیز را خاطر نشان ساخت که ( پرچمی ها نه رشوت خوردن - نه تفتیش عقاید کردن - نه ملکیت های شخصی ودولتی را چپاول کردن - نه فابریکان و موسسات شخصی ودولتی را تخریب وچپاول کردن - نه موزیم ها و ارشیپ ها را به یغما بردن - نه در موتر های لکسیز و قصرهای مدرن زندکي داشتن ونه شیر پور را چور کردن و بسیار کارهای خوب و تاریخی را برای افغانستان انجام دادن وجایداد های مردم را که در زمان خلقیها چپاول شده بود دوباره به صاحبان اصلی شان پس دادن و کشتار مانند خلقی ها را انجام نه دادن ، با وصف انکه یک عده مردم از طرف خاد پرچمی ها بندی و محاکمه شدن که باید اشخاص بلند پایه دولت انوقت باید برای این سوال پاسخ بکویند .    
در مورد مجاهدین: 
این ها در زندکي جهاد و در زمان فعلي کدام کار خوب به مردم نه کردن ، در زمان جهاد رهبران شان به امر وفرمان ( سي آی اي -- آی اس آی - سپاه پاسداران ایران - عربها ) کار های را بالای مردم افغانستان انجام دادن که در تاریخ (هلاکو) نه کرده بود در یک روز بیش از ۱۰۰۰ را کت ( سکر ۲۰ و سکر ۴۰- ) بالای شهر کابل مخصوصا مکروریانها فیر کردن و بیش از ۱۰۰۰ نفر کشته شد، انها تا توانستن تفرقه انداختن - انها تا توانستن تخریب کردن - چور کردن ، 
  
مشت نمونه خر وار است قصر دارالامان و جاده میوند که مجاهدین تخریب کرده

له پاره ددی چي مضمون اوژد نه شی او خلک دیر زر او مختصر د مجاهدینو په جرایمو او جنایتو خبر شی نو دغه شیان می ماده وار درته لیکلي دی تاسي نور شیان چی زما نه پاتي دی ورباندی غلاوه کي.
دمجاهدینو جنایات : درین جا که حروف مکمل نوشته شده  ماده های ذیل را از کتاب ( بی ستري مردم افغانستان ) به شما کاپی کرده ام .
 افغانستان تاسې په کنډواله ( خرابه تبدیل کړو ) –۱
 افغانستان مجاهدینواو طالبانو بیرته قرن اولي ته ۱۲ مې پیړۍ ته شا ته بوتلو . –۲
 د اقوامو او ملیتو تر منځ ېې تفرقه واچوله . -3
 افغانستان ېې دمجاهدینو د ګټو په زونو وویشلو  -4
 دوه نسله ېې بیسیواده کړل . -5
 تر ملیون ډیر ېې هیروییني او چرسي کړل . -6
   تر ملیونو ډیر ېې د اسلام ته خطر دی  تر نامه لاندې ووژل . -7
. رشوت او چپاول ېې رسمي او علنی کړو ، یو قاضی نشته چې رشوت وا نه اخلي -8 
  پولیس ېې په رشوت او خیانت اغشته کړل . -9 
 داجیرو سربازانو سلسله ېې را منځ ته کړه . -10
 د خلکو ملکیتونه او کورونه او اپارتمانونه ېې غصب کړل . -11
 فهیم د افغانستان تاریخي ځای ترکه او غلو ته ور وویشلو دشرم ځای دی (شیرپور). -12 
 بالاحصار ېې ړنګ او دانګریز بیرق ېې هلته ورپولو . -13 
 زمرد – لاجورد – لعل پیازي – یاقوت – ۱۴ - او نور قیمتي شیان مسعود او نورو پنجشیریانو چپاول کړل . 
 ښځې ېې د مخ لو څۍ نه منع او په جیوالو (چادرۍ ) کې واچولې . -15
   پلونه ، مکتبونه ، جوماتونه ېې په خپله تخریب کړل او ادامه لری . - 16
 اجباري ګیره يي رواج کړه .-17
 دکنړ او پکتیا ځنګلونه يي تاراج او قاچاق کړل . -18
 ۱۹- لواتت او زناکاري يي عامه کړه ځکه ستاسې بادار انګریز هلک بل هلک ته نکاح کوي او سغۍ بازي عامه شوه .
 پاتکونه او راه بندي رواج شوه . - 20
 - داوبو بندونه مو دیوه سره تخریب کړل .21
   ۲۲- دموزیمو او ارشیفو انتیک ، تاریخي اثار يي لوټ او په خارجیانو وپلورل او ربانی د وزیر اکبر خان توفنکچه نوازشریف ته تحفه کړه خدای د هرکز نه بخشي .
  د برقي موټرانو سیمونه او پاېې يي غوڅې او په پاکستان و پلورلې . -23
۲۴- د یوې خوانه وايي اسلام په خطر کېدي او دبلې خوانه يي په خپله ۵۲ تلویزیونونه او تر  رادیو ګانو پورې د فحشاوو او فرنو ګرافۍ له پاره ازاد کړل. 125
 پا کستانۍ کلدارې او اوردو ژبه يي په افغانانو اجباري کړه . -25 
 پشتو او پشتانه هغې دي چې دواړه خر څیژي . -26
 پشتونستان او ډیورند ېې دواړه طاق نسیان ته واچول . -27
 د انتر نیت او کمپیو تر سره مخالفت وښودل شوو . -28
 نوۍ دین ( عیسویت ) رواجیژي چې دا کار کمونستانو نه وو کړۍ. -29
 دولتي او شخصي فابریکات دیوه سره تخریب او لوټ شول لاړ شۍ جنګلک ووینۍ . -30
 دکرزي نیمه کابینه د ( آی اس آی ) غړیتوب لري .  -31
 - یو لوی د برق بند ېې جوړ نه کړو او د ایران او پاکستانه ویریژي .32
  ۳۳- زموږ تاریخي ملي اوردو ېې د نواز شریف په خوله مضمحل او له منځه یوړو او دغرب په دستور ېې دیوه سره ټوټه ټوټه کړو په داسې حال کې چې جمعا وسلې ، تخنیک او مهمات د پاکستان او ایران سره د ۱۰ کالو جنګ له پاره کفایت کولو .
نن يي کوشته په پنجابي خرڅه کړه. - 34 
دغه دیوه سره هغه جنایات دی چې دتاسې رهبرانو او قوماندانانو کري دي او باید دیوه سره محاکمه شي او په ۲۰۱۴ کال کې خلک باید یوه مجاهد ته رایه ورنه کړي چې ریس جمهورشي. 

June 24th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
گزیده مقالات