« اینجا زود تـر میتـوان مُـرد »
برگردان : دکتر اسد محسن زاده برگردان : دکتر اسد محسن زاده

J. Egeland  و J. Sunderlandگزارشگران :

 

 

علی رحیمی پناهجو افغان که در سپتامبر 2011 به  5 ضرب  چاقو زخم برداشت می گوید:

« برایم روشن شد  که به چه زودی میتوان اینجا مُرد . ما از این دورها  میآیم و میشود ما را به این ساده گی کُشت ».

رحیمی  یکی از قربانیان بیشمارخشونت در یونان میباشد. در پی بحران اقتصادی و تشنجات فزاینده اجتماعی  پناهجویان بیشتری اماج خصومت بیگانه ستیزی کور قرارمیگیرند. درجریان پژوهش مان  برای تهیه « گزارش  خشونت بر بیگانگان در یونان » با شمارزیادی از پناهجویان که در ماه های گذشته لت و کوب خوردند ،از بس ها به پایان انداخته شده و یا هم در خیابانها آنها را تحریک نمودند از جمله دو خانم باردار، گفتگو نمودیم.

از ماه می ( 2012 ترسایی ـ گزارنده ) بدینسو فقط رسانه ها از هفت تجاوز وحشیانه  گزارش دادند. اما قربانیان زیادی ـ از جمله ترجمان سومالی ما صالح ابراهیم  که درپی یک حمله در اخر ماه جون دستش شکست ـ  هیچگاهی به مراجع رسمی شکایت نمی کنند.

سرگذشت رحیمی یک استثنا نیست .                                                                                                    ناحیه اگیوس پانتیلیموناس  در مرکزشهرآتن ، جای که رحیمی یکجا با گروپی از افغانها  توسط یک باند اوباش مسلح با بوتل ها مورد حمله قرار گرفتند ، ازآنروزیکه چند سال قبل در آنجا « گروپ شهروندان » بخاطر محافظت باشنده گان ایجاد شد ، توسط جامعه  پناهجویان و مهاجرین اجتناب میگردد. دیده بانی حقوق بشر تعداد زیادی ازخشونت ها  در این منطقه را ثبت نموده است.

در قصه رحیمی یگانه چیز غیرعادی اینست که حمله کننده  طرف مدعا ، زندانی شد. اکثر قربانی ها اگر بخواهند  کار به داد خواهی بکشد با موانع بیشماری روبرو میگردند. برای همین هم است که  پولیس در اکثر موارد  مراجعه به داد گاه  را به دلیل  بی نتیجه بودن آن مشورت نمیدهد. بجای آن محافظین نظم عامه به قربانیان خشونت مشورت میدهند تا  دست به عمل بالمثل بزنند و یا به آنهایکه بدون برگه های  قانونی  بودوباش هستند، گوش زد میکنند که شکایت به مراجع رسمی میتواند خود آنها را  به زندان بکشاند. با آنهم کسانیکه هنوز میخواهند شکایت نمایند، بایست مبلغ صد ایرو محصول  بپردازند. به زندان افگندن از نمونه ماه جون یک استثنا بوده و معمولاٌ پولیس در چنین مواردی بی تفاوت  باقی میماند.  با آنکه دادگاهی بخاطر حمله بر علی رستمی  با  سرعت  راه اندازی شد ،بآنهم تا حال شش بار این محاکمه  به تعویق انداخته شده و اینبار برای سپتامبر 2012  در نظر گرفته شده است. اینکه داد ستان  دلیلی نژاد پرستانه در این حمله  را می پذیرد یا نه هنوز روشن نیست. قانون جنایات در برابر انزجار، که چهار سال قبل در یونان دستینه شد ، تا امروز مورد بهره و تطبیق  قرار نگرفته است.

فشار بزرگ  پناه جویان  

برای این همه میتواند یک پوزش وجود داشته باشد. آنچه باقی میماند تلاشی است برای روشن ساختن مساله. بدون تردید یونان زیر فشارعظیم  پناهجویان قرار دارد. تخمین زده میشود که روزانه  نزدیک به 300 پناهجو از ترکیه به این کشور میآیند. در حالیکه بیشترین اینها عزم  سفر به کشور های دیگر اروپایی را دارند ، قوانین اتحادیه اروپا ، یونان را موظف میسازد تا حرکت  نا منظم  پناهجویان را سد شده  و درخواست های پناهجویی را در آنجا برسی نماید.

از آنجاییکه سیستم  ناقص پناهنده گی  یونان  نمی تواند جوابگوی سیل درخواستها باشد، بسیاری از پناهجویان چون یک پناهجوی سودانی بحق  یونان را « یگانه زندان  بزرگ پناهجویان »  می بینند.

شایان پذیرش نیست که گهواره تمدن غرب  به دوره ای از خشونت قانونی در برابر پناهجویان برگردد. اتحادیه اروپا بایست با همه امکان تلاش ورزد  تا حقوق بنیادی بشری آنهایی را حمایت نماید ، که  به امید  یک زنده گی بهتر و در قدم اول  امن تر به اروپا  می آیند. هجوم پناهجویان بی وسیله ، که بیشتر آنها در کنار جاده ها زنده گی مینمایند ، شهر های یونان در قدم نخست آتن را به گونه ناگواری دگرگون نموده است.در آستانه انتخابات تازه پارلمانی افزایش جنایت و خرابی شهر ها در در صدر مسایل قرار داشت .احزاب ناسیونالیستی و راست افراطی  چون « شفق طلایی* » توانستند در چند سال اخیر از نفوذ و محبوبیت بیشتری بخاطر بهره از جو خصمانه در برابر پناهجویان  برخوردار گردند. در انتخابات  می و جون 2012 این حزب توانست برای بار نخست به پارلمان راه پیدا نماید. آنها در پارلمان دارای 18 کرسی میباشند.                                                                                                                                    شواهدی وجود دارد که اعضا و هواداران  « شفق طلایی » در حمله برمهاجرین و پناهجویان  دخیل بوده اند، با آنکه حزب  این حمله ها را برنامه ریزی و پیاده  نکرده است.خانم متهم به حمله برعلی رحیمی قبلاً در انتخابات پارلمانی در لیست « شفق  طلایی » خود را  نامزد نموده بود.در اوایل ماه جون  سه عضو پارلمان به اتهام  تجاوز خشونت بار بر پناهجویان  مورد بازپرسی قرار گرفتند ولی آنها متهم نشدند. اعضای« شفق طلایی»  در سایر حملات نیز ذیسهم بوده اند. 

v   فشار اقتصادی  و قوانین پناهنده گی غیرعادلانه اتحادیه اروپا ، یونان را غیرمسوول نمی سازد. حکومت تازه اتونیوس سماراس  بایست در برابر خشونت ضد خارجی ها عمل نماید. وی باید موظب آن باشد تا پولیس بیشتر بصورت بازدارنده  عمل نموده و گذارشات در باره  خشونت در برابر خارجی ها را با دقت مورد بررسی و تعقیب قرار بدهد. افزون بر آن  برای قربانیان، دسترسی همه جانبه  به ابزارحقوقی را فراهم نماید.در این میدان اتحادیه اروپا  باید پیوسته  یونان را متوجه مسوولیت اش سازد.

و اما یونان به یاری و کمک  اتحادیه اروپا نیاز دارد .آنها بایست ابزار تکنیکی و کمک های مالی را برای پولیس و نظام حقوقی  یونان فراهم آورد. موافقتنامه دبلین را که بر اساس آن  همان کشوریکه  پناهجو برای اولین بار داخل حریم اتحادیه اروپا میشود، مسوول  پرونده پناهجویی در آن میباشد ، را  دستکاری نماید. فشار واره از ناحیه این موافقتنامه برای یونان  مطلقاً غیرعادلانه میباشد.

( Taz 13.07.2012  )

* همین دیروز( 1.8.2012 ) رهبری حزب نیو فاشیستی « شفق طلایی » برای گمراه کردن مردم از دلیل اصلی بحران در یونان کمپاین نمایشی پخش مواد غذایی برای « نادار ها » را در آتن راه اندازی نمودند.دراین کمپاین آنها با دیده درایی از مردم خواستند تا  پاسپورت ها یونانی شآنرا با خود داشته باشند تا مبادا « غیر یونانی ها » از این سخاوت ! ضد نژادی آنها بهره مند شوند. ـ برگزارنده

 


August 3rd, 2012


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مسايل اجتماعي