«کتابخانه سیار با صدها آثار کلیدی ماندگار »
سراج الدین ادیب سراج الدین ادیب

نام های کتاب    : ۱ ـ کتابخانه سیار با صدها آثار کلیدی ماندگار / ۲  ـ خانه و خانواده – کانون خوشبختی و سعادت

۳ ـ گنجینه های هنر موسیقی  ۴ - گفتنی های ناگفته – سخنان پند آموز

تاریخ نشر کتابها : خزان ۱۳۸۹ خورشیدی

مولف               : سید ضیاءالدین" قطبی "

پشت و روی کتب

 

-

 

تقدیم به مشتاقان مطالعه

دوست دیرینه و پژوهشگر فرهنگی، محترم سید ضیاءالدین" قطبی " مقیم هالند که در این نزدیکی ها  از وطن عزیز مان افغانستان با دست آورد فرهنگی پر باری بر گشته و چهار جلد از کتاب های تألیفی اشرا،از طریق پست و پارسل ارسال داشتند، که بی مناسبت نخواهد بود تا بدینوسیله از ایشان تشکری بعمل آورم ، قابل تذکر میدانم که وقتی کتابها را ورق میزدم با مطالب بیشمار و غنی ادبی، فرهنگی و پژوهشی، تاریخی و معلوماتی بر خوردم که نمیشود با این وقت اندک کتابهای پر حجم و پر معلومات علمی را که تنها یک جلد آن با ۱۰۱۲صفحه و اضافه تر از ۲۴۰۰مواد سود مند در خود دارد، فشرده گونه برای دوستداران فرهنگ و تاریخ به معرفی گرفت ولی برای اینکه ادای دینی نموده باشم موقتأ فقط با نوشتن فهرست وار این کتابها بسنده میشوم تا دوستداران کتب،هرچه زودتر اطلاع کسب نموده و این اثر گرانسنج را بدست بیارند و از مطالب مفید و سودمندش فیض ببرند، زیرا که هر یک افغانان و بخصوص ما غربت نشسته گان که تارو پود ما با نام وطن عجین شده بسیار نیازمند شناخت دقیق هر چه بیشتر،مسایل اجتماعی، تاریخی وطن عزیز خویش هستیم و راستش از بس که در لابلای هر یک ازکتاب مطالب معلوماتی فروان کنجانیده شده است انسان چنان می پندارند که این اثر بعد از خواندنش نه در بالای تاقچه و صف های الماری بلکه در روی میز کار قرار گیرد زیرا هر آن گاهی نیازی بر یکی از مطالب آن خواهند افتاد. بناأ اگر به فهرست های هر یک از کتب که درزیر به آنها اشاره شده است مراجعه گردد به وضاحت درمیابیم ،که تهیه وترتیپ آن کار ساده یی نیست، این اثر که نمایانگر  تلا ش های زیاد مولف میباشد واقعأ جذاب ،جالب ، آموزنده وخواندنی است و من برای نویسنده موفقیت مزید و هرچه بیشتر را در تألیف آثار با ارزش دیګری که خود مولف وعده گذاشته اند آرزو مینمایم ./

 

مرور فهرست وار برکتاب

«کتابخانه سیار با صدها آثار کلیدی ماندگار »

 

کتاب فوق الذکر که چاپ اول آن به ‌تازگی در ۱۰۱۲ صفحه و در خزان ۱۳۸۹ هجری شمسی منتشر شده است که دارای عناوین زیر میباشد :

 

·       پیشگفتار

فصل اول شامل مطالب ذیل میگردد :

·       تاریخچه نامگذاری افغانستان 

·       تاریخجه کلمه افغان

·       تاریخچه کابل

·       تاریخچه زبان دری

·       تاریخچه زبان پشتو

·       زبانهای مردم افغانستان

·       معرفی ولایات افغانستان با واحد های اداری وگذشته تاریخی آن دریک نگاه :(ولایت  ارزگان «ترین کوت»  و گذشته تاریخی آن ، ولایت بادغیس و گذشته تاریخی، ولایت  بامیان و گذشته تاریخی پیشینه ان ، ولایت  بدخشان «فیض آباد» ، ولایت بغلان «پلمخری» ، بلخ «مزارشریف» ، و تاریخ پیشینه  بلخ ، ولایت  پروان «چاریکار»، ولایت  پکتیاه«گردیز» و   و پیشینه تاریخی ان ، ولایت  پکتیکا« شرن»  تاریخ وپیشینه  آن ، ، پنجشیر «رخه» ، پنجشیر وموقعیت جغرافیایی  - یشینه تاریخی شهنامه خوانی درپنجشیر- نکات چند درباره قرسک پنجشیر - قرسک یعنی چه  نوع اجرا این ترانه ،  «تخار» تالقان- -فلسفه نامگذاری تالقان ، ولایت جوزجان شهر شبر غان، ولایت خوست   دایکندی ( نیلی) ، ولایت  زابل ( قلات » ، ولایت سرپل ، سمنگان ( آبیک)  فلسفه نامگذاری آن،ولایت غزنی، ولایت غور- فلسفه نامگذاری غور- فیرزو کوه-  فلسفه نامگذاری آن ، مندیش ، و  فلسفه نامگذاری مندیش ،ولایت فاریاب «میمنه» ولایت فراه ،  فلسفه نامگذاری آن - لاش جوین و فلسفه نامگذاری لاش جوین ،ولایت قندهار،فلسفه نامگذاری آن  - اماکن باستانی آن ،ولایت کابل - مختصر از جغرافیای تاریخی شهر کابل ، ولایت کاپیسا« محمود راقی»، ولایت کندزولایت - کنرها « اسد آباد»  ، ولایت لغمان « مهترلام»، ولایت لوگر «پل  علم» -تارخ وپیشینه ان- درمورد مس عنک لوگر وجهان چه میدانید ، ننگرهار « جلال آباد یا جلالکوت» - تاریخ وپیشینه ان - ولایت نورستان « پارون»  ، نیمروز « زرنج» ولایت میدان وردک - تاریخ وپیشینه ان، ولایت هرات )

·       جایگاه تمدن واستراتیژیکی درآئینه تاریخ

·       نخستین سنگ بنای هرات (مسجد بزرگ جامع هرات، اسامی بعضی عالمان وعارفان هرات )

·       افغانستان در یک نگاه (افغانستان حدود اربعه، تعریف نام افغانستان، بلندی ها منابع طبیعی ، محیط زیست پیشآمدهای طبیعی،جغرافیایی انسانی ،تقسیمات کشوری وواحد های اداری، جمعیت ، وضیعت سنی  آمار تقریبی  ، امید به زندگی ،ملیت گروه های نژادی،  ادیان ومذاهب، زبانها، سواد، تاریخ ورویداها،سلطه طالبان، حامد کرزی، پایتخت  ،فرهنگ وزبانها وخط ، نامداران فرهنگی  وهنری، موسیقی ورقص، سینما، رادیو وتلویزیون  رسانه های چاپی، آموزش وپرورش، دولت نظام قانون ،قواه اجرائیه،قواه قانون گذاری، ارتش، اقتصاد معادن و صنایع، راه ها، ارتباطات ، روابط  خارجی افغانستان با همسایه هاروابط با همسایه ها، روابط باپاکستان روابط با فرامنطقه ای ،عضویت درسازمان های بین المللی ).

·       معرفی کشور های همسایه افغانستان :

·       (جمهوری چین وواحد های اداری،گذشته تاریحی دیوار چین وسعت چین، پرچم ملی، نشان جمهوری  خلق چین ، سرود ملی ،پایتخت  قلمرو دریایی وجزایر چین ،عوارض زمینی  کوه های چین ،  طبقه بندی اداری چین ، رود خانه های چین ، رود یانگ تسه  رود هوانگ هه ، رود خه لونگ جیانگ، رود جوجیانگ ، رودتاریم واحد های اداری چین درسطح ولایت ،بی جینگ « پیکن» شانگهای ، تیان جین چونگ چینگ، معرفی ولایات چین ، پنج منطقه خود مختار،  دومنطقه اداری ویژه، هنگ کنگ، ماکائو، زمین  ومنابع طبعی،مزارع،جنکل ها مراتع ، معادن  معادن عمده ، نفت وگاز ، معادن فلزات ،فلزات سیاه فلزرنگ انرژی بادی،آبی وآفتابی،  درچین  انواع گیاهان وپوشش انها ، انواع حیوانات وپوشش انها، جمعیت چین برنامه تنظیم خانواده ها ،نظام سیاسی ، قانون اساسی ، نظام مجلس ملی نمایندگان ملی خلق ، نظام همکاری چند حزبی ومشورت سیاسی، مجلس ملی نمایندگان خلق چین، کنفرانس مشورت سیاسی خلق چین ، شورای دولتی ووزارت خانه ها ی آن ،شورای دولتی ،وزارت خارجه، کمسیون ملی توسعه واصلاحات ،وزارت بازرگان ،کمسیون مرکزی نظامی، دادگاه خلق، داستان عالی خلق ،اوضاع کلی اقتصادی چین،گذشته تاریخی دیوار چین

·       معرفی جمهوری ایران :(،تاریخ  پیشینه ، جغرافیای ایران ،پراگندگی ناهمواری ها درایران، ولایات ایران، آب وهوا ، مردم،  ادیان درایران زمین،دوره مهرپرستی ،دوره اسلامی، تاریخ پهناوری پادشاهی هخامنشیان ، دودمان های دوره پس ازاسلام ، پیمان نامه ها، روابط خارجی،خرم هرهنگام جنگ، منابع ومعادن ،صنایع ،راه ها ، اقتصاد، چشم انداز اینده، رشداقتصادی،ذخایر ارزی وبدهی خارجی، چشم انداز آماری ،گردشگری،هنروفرهنگ،موسیقی ایران وورزش )

·       معرفی کشور تاجیکستان:(تاریخ تاجیکستان، وضیعت سیاسی تاجیکستان،جغرافیا،مرزها، تقسیمات کشوری فهرست شهرها ،ولایات،پایتخت،مناطق شهرهای اصلی  نقاط دیدنی)

·       معرفی کشور ترکمنستان :(تقسیمات کشوری )

·        معرفی کشورازبکستان : (مساحت خاک،تاریخ پیشینه،مردم، ولایات ،شهرتاشکند،نقاط دیدنی ،همسایه ها ، مردم )

·        معرفی کشور پاکستان :( جغرافیا وآب وهوا سیاست،  اقتصاد، جانوران وگیاهان،فرهنگ وتمدن، باغ شالی مارلاهور، دانشگاه پنجاب، روز های تعطیل ، ورزش ، مسله پشتونستان زخم نا سور خط دیورند ،پس منظر تاریخی پشتونستان، صدارت شاه محمود خان ومسله پشتونستان ، صدارت داود خان ومسله پشتونستان ،)

درمورد افغانستان بیشتر بخوانید :

·       فشرده جغرافیای افغانستان :( سلسله کوه هاو مشهورترین کوه ها و آب وهوا ،تنوع اقلیـــمی  محصولات زراعتی نباتات شیحــــم، نباتات طبیعی،  لبلبو نیشـــکر،  نبــــاتات طبی، کوکنار،  سبزیجات، میوه جات، جنگلات، داوم پروری، معادن،  برق ،صنایع ، زبانها، ادیان،ساخـــتار اجتـــــماعی ،خوانین وملاکین  کوچی ها  شهرنشینان، مهاجرین سطح زندگی مردم ، درازی کوه واخان،درازی  کوه پامیر، درازی کوه هندوکش، درازی کوه آمو، درازی کوه سپین غر،درازی  کوه سلیمان، دریای هریرود، دریای خشکرد،  دریای ارسکن،دریای  غزنی. )

·       تاریخ بعضی از موُسیسات و تا سیسات افغانستان : (تاریخ تقسیمات ولایات، تاریخچه معارف ،تاریخچه خواندن اجباری مکتب ابتدائیه، تاریخچه عضویت افغانستان در یونسکوه، تاریخچه اولین مکتب مسلکی صنایع، تاریخچه نشرات تلویزیون، تاریخچه نام رادیو کابل به رادیو افغانستان، اندازه ذخیره گاز درافغانستان، اندازه آهن در گندهار، پغمان، جبل السراج وبدخشان،اندازه مس عنیک لوگر، اندازه سنگ لاجورد درولایت بدخشان، اندازه نمک درولایت  تخار، تاریخ بند برق ماهی پر، تاریخ وزارت اقتصاد درافغانستان، تاریخ تاسیس نساجی بگرامی،  تاریخ نساجی ولایت بلخ،تاریخ تاسیس فابریکه بوتهای آهو وعقاب، تاریخ فابریکه زیتون در ولایت ننگرهار، تاریخ فابریکه قندسازی درولایت  بغلان، تاریخ شرکت آریانا،  تاریخ تمدید تیلفون در افغانستان،  تاریخ چاپ ونشر درافغانستان، اندازه سنگ سوخت درافغانستان، تاریخ اولین سینما درافغانستان )

·       معرفی بعضی ازمزارات شهرکابل: (زیارت خواجه مسافر،مزار میرزا عبدالقادر بیدل، مزار مراد خانی مزار مراد خانی ،زیارت میران زیارت نجیم آغا قبر مرحوم محمد غوث خان نائب سالار ،زیارت خواجه ملا ،مزاریکه در ده دانا ودارالمان قرار دارد، مزاریکه در در ده قلندر وجود دارد ، زیارت جوار قصر چهل ستون،زیارت پادشاه صاحب  زیارت شاشهید، زیارت خواجه اسحق ده افغانان ،زیارت عاشقان وعارفان، زیارت خواجه صفا  )

·       معرفی بعضی ازخانقاه های شهر کابل : (خانقاه خلیفه صاحب ، خانقاه خلیفه صاحب مسگری، خانقاه خلیفه صاحب ، خانقاه پادشاه صاحب،  خانقاه مولانا فیضیان ،خانقاه بهادر خان ، خانقاه قادریه شریفه، خانقاه میرواعظ کابلی،  خانقاه سید حمید الله « حامد» ، خانقاه سرشاری، خانقاه حضرت خواجه غریب نواز،سلسله خانقاه غریب نواز، خانقاه پهلوان، خانقاه انچی باغبانان چهاردهی ، خانقاه علاوالدین علیا، خانقاه حضرت امام حسین، خانقاه مرشد سید گلاب،  خانقاه مرشد سید غریب، خانقاه دهمزنگ، خانقاه صحبت خانه، خانقاه بابه اندخوی، خانقاه کاگریها،خانقا حضرت ابراهیم خلیل،خانقاه حضرت امام حسین )

·       عرفان   : (بخش علمی،اول  بخش دوم عرفان نظری، فرق بین تصوف وعرفان وعلم الیقین،   عین الیقین، حق الیقین،  فرق بین شهودی وحدت وجودی، وحدت  شهودی،هفت وادی عرفان، هفت شهر عشق ،طلب،  عشق معرف،استغنا،  توحید، حیرت، فنا ، بقا. )

·       معرفی بعضی ازمقبره های ومساجد شهرکابل :  (ریاست حفظ وترمیم آبدات تاریخی وزارت اطلاعات وفرهنگ: تاریخچه،مقبره تیمورشاه، آبده طرف جنوب دریای کابل ،بوستان سرای مقبره امیر عبدالرحمن خان، مقبره سید جمال الدین افغان، مقبره نادرشاه ،مسجد شریف عید گاه  ،مقبره و مسجد حاجی صاحب پای منار، مسجد شریف ملا محمود، مسجدشریف گدزری،مسجد شریف سه دوکان چنداول ، مسجد شریف چوب فروشی ، مسجد شریف اعلیا ،)

·       معرفی  بعضی ازشخصیتهای فرهنگی افغانستان وزنان نامداروطن : (سنائی غزنوی، استاد کمال الدین بهزاد ، امیر علی شیر نوائی، مسعود سعد سلمان ، فیض محمد کاتب هزاره، میر غلام محمد غبار، شهید بلخی ، عنصری بلخی ،  استاد خلیلی ، غلام محمد نبی عشقری ،عایشه درانی،   محجوبه هروی،رابعه بلخی ، گوهرشادبیگم  ، ملالی )

·       تروررسای جمهورافغانستان که درجریان بیش ازیکصدسال آخیرصورت گرفته : (امیرحبیب الله خان،  حبیب الله کلکانی ، محمد نادر شاه ، سردار محمد داود، حفیظ الله امین ،داکتر نجیب الله )

·       رژیــم سلطنتی یعنی چه

·       خلص بیوگرافی بعضی از شاهان افغانستان : (  احمد شاه ابدالی ،امیرعبدالرحمن خان ،امیر حبیب الله خان ، امیر امان الله خان اولین خریداری های  امان الله خان ازکشور های خارجی ،حبیب الله کلکانی ،محمد نادر شاه، محمد ظاهر شاه ، سردار محمد داود ، حفیظ الله امین ، ببرک کارمل ،داکتر نجیب الله ، ملا محمد عمر ، ضبغت الله مجددی، برهان الدین ربانی ،حامد کرزی )

·       خلص بیوگرافی بعضی از صدراعظم های افغانستان : ( داکتر محمد یوسف، محمد هاشم میونداوال، نوراحمد اعتمادی، سلطان علی کشتمند ،گلبدین حکمتیار)

·       زنان منتخب به عنوان رئیس جمهور ویا رئیس دولت درقرن بیست درجهان ( آرژانتین، ایسلند، نیکاراکوا، فلپین، سریلانکا، یوکوسلاویا. )

·       زنان صدراعظم  دربعضی از کشورهای جهان: ( بنگلدیش، بروند، کانادا، فرانسه، هند ، اسرائیل، ترکیه، بریطانیه  والمان. )

فصل دوم

·       معرفی بعضی ازقصر های وآثار تاریخی درشهرکابل  : ( قصر دارالمان، قصر چهل ستون ، قصر کوتی باغچه،  برج های داخل ارگ ریاست جمهوری،دیوار های سرکوه شیزدروازه ، بالاحصار کابل،منار علم وجهل ، منار عبدالوکیل خان، منار کاروان سرک ابریشمسرنوشت گنجینه های نایاب فرهنگی درافغانستان: ( تاراج گنجینه های فرهنگی درافغانستان ، سرنوشت تفگنچه وزیر محمد اکبر خان، گنجینه طلائی تپه، تاج طلائی، شل شله یا جمکلی طلا، الهه طلائی، افرودیت، رب النوع شراب، الهه آناهیتا، الهه اتینه، دست بند طلائی پیکرهای بودادربامیان ، تپه مرنجان ساحه باستانی ،تاریخچه طلا تپه درشبرغان،  تاریخچه سرکوتل درپلخمری)

·       معرفی بعضی ازآبدات تاریخی ولایات افغانستان: (عابده تاریخی قلعه اختیارالدین درهرات، مصلی های هرات، ابدات تاریخی ولایت بامیان، مغاره های بامیان، آبدات تاریخی ولایت هلمند، آبدات تاریخی ولایت کندهار، آبدات تاریخی ولایت غزنی، منار های مسعود وبهرام شاه ، موزیم تپه سردار غزنی، مقبره تاریخی سلطان محمود غزنوی، مقبره تاریخی شریف خان، عابده تاریخی ولایت لوگر، عابده تاریخی ولایت ننگرهار، آبدات تاریخی ولایت لغمان ، زیارت مهتر لام بابا در لغمان، عابده تاریخی ولایت پروان، عابده تاریخی ولایت سمنگان، قصر جهان نما، آبدات تاریخی ولایت بلخ ، خانقاه کلان دهدادی،عابده تاریخی ولایت کندز.)

فصل سوم

·       فرهنگ عامیانه مردمان افغانستان: ( تاریحچه نوروزخوش آئین،تاریخچه میله سمنک ،افسانه گویی دربین مردمان افغانستان ، فکاهی گویی وسابقه ان درافغانستان ،اصطلاحات عامیانه  دربین مردم ، متل های منظوم  - فولکور های کابل زیبا بی بی مهرو کی بود،علی مردان کی بود؟ تاریخچه جوی  شیر ، مرنجان کی بود؟ چرا  آ ن راتپه مرنجان میگویند ،  بابه عبدالله جلا لی ، باغ لطیف خان واقع شهدا صالحین ، قصه نجیبه دختریکه از سالهای خیلی متمادی از ده افغانان  کابل گم شده بود  )

فصل چهارهم

·       تاریخچه های گوناگون مربوط به  افغانستان وجهان : ( تاریخچه تونل سالنگ،  تاریخچه داستان نویسی   درافغانستان، تاریخچه رومان نویسی درافغانستان ،تاریخچه تیاتر درجهان،  ،تاریخچه باغ بایر شاه،تاریخچه باغهای دیگر شهر کابل ،  تاریخچه دیوار های اطراف شهرکابل،نکات درمورد سینما های شهر کابل وولایات کشور، رادیو چگونه تکامل کرد . تاریخچه عطر درجهان وافغانستان تاریخچه بادنجان رومی در جهان و افغانستان - فواید بادنجان رومی ، تاریخچه الماس  کوه نود ، تاریخچه سرود ملی ،تاریخچه اتن  ملی،تاریخچه موزیم ملی، تاریخچه آرشیف ملی ، تاریخچه برج شهرارا  ، تاریخچه بزکشی- این بازی را چرا بنام بزکشی یاد مینمایند ؟  ، اسمای روسای بزکشی، تاریخچه تیلفون درجهان وتمــــــــدید آن در افغانستان ، تاریخچه قالین بافی درجهان وافغانستان ، تاریخچه کرم پیله درجهان وافغانستان ،تاریخچه لباس عروسی، پیراهن سفید عروسی ،اعتقادات مردمان قدیم درباره رنگهای مختلف لباس عروسی)

·       خصوصیات رنگها: (  رنگ سرخ، رنگ گلابی ، رنگ آبی ، رنگ نارنجی ، رنگ خاکستری ، رنگ قهوه ئی، رنگ سیاه)  

·       نخستین کسیکه برای اولین بار لــــــباس کوتاه عروسی را معرفی کرد( تاریخچه حلـــقه ویا چله نامزادی ، زیور شناسی  زمرد ، مروارید ، یاقوت ، مرجان ،تاریخچه کیک عروسی، کیـک طلاق )

·        تاریخچه انجیر، تاریخچه لیمو،، تاریخچه بهی

·       اختراع ماهواره ، رادار چیست وچگونه کار میکند، اختراع آنتن ووظیفه آن، تاریخچه طیاره ،  تاریخچه تنباکـــــــــو وترویچ آن در افغانستان ، سکرت کهالت وفقر غذایی سه عامل منفی آن بالای صحـــــــت انسان- سکرت وتاثیرات منفی آن بالا صحت انسان ، تاریخچه چای در افغانستان وتجارت آن در جهان ،نوشیدن چای مفید است ،تاریخچه اولین سرپناه درجهان ، مسکون وسر پنا، نخستین خانه ها وسر پناه، خانه های سرخ پوستان، باغ وحش و تاریخچه ان درجهان ،اولین باغ وحش عمومی درجهان ،  چپس کچالو اولین بار درکجا بوجود آمد، تاریخچه سلاح کلشینکوف ، تاریخچه ماشین خیاطی ، تاریخچه ماشین تحریر ، تاریخچه دستگاه چاپ ،تاریخــچه باسیکل درجهان ،  تاریخچه پیدایش لوازم آرایش ، تاریخچه کاغذ درجهان ، تاریخچه ساعت درجهان )

·       تاسیس کتابخانه های عامه ولایات  ومرکز شهرکابل آمار ازسال 1370 هجری

·         شعبات مربوط: شعبه ریفرش،شعبه مطالعه، شعبه افغانستان شناسی ، شعبه توزیع، شعبه جوانان، شعبه اطفال، شعبه مجلات وجرائدوروزنامه ها، شعبه مخزن، مجله و کتاب   .تاریخچه  تاسیس  کتابخانه های عامه مرکز وولایات کشور:کتاب خانه ولایت هرات ، فاریاب، یلخ، جوزجان، هلمـــــــــند، ننگرهار، پکتیاه، خوست، مربچه کوت، فراه، بغلان، فیض آباد، غزنی، پروان، سمنگان، تالقان، چخچران«غور»، لغمان ،برکی برک  وردک  بامیان  قلعه نو  بادغیس ، کندر، ارزگان،  زابل ، کنرها، کاپیسا ، زرنج ، خلم سمنگان ،سرپل ، حصه اول خیرخانه، پنجصد فامیلی ، کاخ پیش آهنگان ، ومکرویان)

·       تاریخچه بازیهای ورزشی دو ومیدانی ،رشته پرتاب، رشته های پرش، دو های امدادی،پنا تلین جدید یا پنگا نه جدید نظامی، شنا ، واتر پلو ، بوکس، ناک دادن ، وزنه برداری، حرکات وزنه برداری، کشتی آزاد، کشتی فرنگی ، فوتبال، والیبال، بسکیتبال .

·       تاریخچه بازی های اولمپیک

·       مسابقات المپیک از چه زمان آغاز شد، علامت بازی های المپیک چیست وچه مفهوم دارد ، مسابقات اولمپیک چگونه دوباره آغاز شد؟ ،اولین دور جدید مسابقات اولمپیک درکجا آنجام شد، ورزش ازچه زمان درمیان مردم اوج یافت، کشتی از چه زمانی در اجتماعات بشری بوجود آمد، کشتی در آسیا چگونه بوجود آمد، رابط پهلوانان با حکومات چگونه بود)

·        تاریخ پیدایش ملل متحد وسازمان ملل متحد (جامعه ملل ، سازمان ملل متحد، ارگان اصلی سازمان ملل متحد ، شورای اقتصادی واجتماعی،دیوان بین الملی دادگستری،دبیرخانه )

·       تاریخجه پول درجهان وافغانستان ، تاریخچه بیرق ،

·       تاریخچه پوهنحی های پوهنتون شهرکابل  (پوهنحی ژورنالیزم،پوهنحی ادبیات، پوهنحی حقوق، پوهنحی فارمسی،پوهنحی سیانس، پوهنحی وترنری، پوهنحی زمین شناسی، پوهنحی انجنیری، پوهنحی زراعت،پوهنحی رواشناسی، پوهنحی اقصاد، پوهنحی هنرهای ریبا، پوهنحی علوم اجتماعی، و پوهنحی کمپیوتر سیانس. )

·        تاریخچه بعضی از شفا خانه اخانه های شهر کابل : ( تاریخچه شفاخانه ملالی زیژنتون، تایخچه شفاخانه عاجل وصدری عاجل ابن سینا ، تاریخچه شفاخانه جمهوریت ، تاریخچه شفاخانه صحت روانی، تاریخچه شفاخانه رابعه بلخی تاریخچه شفاخانه انتانی ،تاریخچه شفاخانه احیا مجدد،

·        بیان پیدایش بانک وانواع ان وکیفیت معاملات بانکی:( تاریخچه بانگ ملی افغان ، تاریخچه دافغانستان بانک ، تاریخچه پشتنی تجارتی بانک )

·       چگونه جسد حضرت علی کرم الله وجهه از نجف به شهر مزار شریف انتقال گردید(تاریخچه روضیه حصرت علی کرم الله وجهه ،بابه قوی مستان دور قبرت گلستان )

·       توزیع مختصر درمورد بوجودامدن شله غوربندی

فصل پنجم

·       مسایل دینی : ( تعداد حروفیکه درقران پاک ازان بکار رفته ، ترجمه بعضی ازآیات قران کریم ،اصطلاحات دینی، خدا« ج» ، کعــــبه،دیــــن، قیامت «معاد»، نمــاز، قـرآنکریم، شعیه، احکام خمیسه، اصحــاب کهف، عالم الفیل، عاشورا، به چه کسانی ملاکه میگویند ؟ اعترافات دانشمندان دراثبات وجود خداوند، حقانیت قرآن واسلام )

·       مونالد هـــانری پور، افـــلاطون ، شارل دومنتسکیو ، رومین ، کــوته ، نیــوتــن ،  ناپــلئون بنــاپارت ، کوته ، سرکـــو ویلیـــام ، هنـــرپری لانس، کــوسـین دیرســـــوال،پروفیسور هولما ،جـــرجی زیدان ، پرنس ، ژیوالی بورگیز ، ولتر  ، جیلمان ، مستر مارکودار، لاماتین ،ولز،کرسینف، کلمـــت،دراببر)

·       ادیان بزرگ درجهان

·       توتمیسم ، آنی میسم ، فنی شیم ، آئین بودا ، کنفوسیون ، لاتوتسه، شیــنتو ، زردشت ، آئین یهود ،  آئین میسح ، آئین اسلام

پیامبران بزرگ

·       کتابهای آسمانی پیامبران: ( حضرت محمد ، حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت زردشت، بودا )

·       بهشت و دزخ یعنی چه ؟........

در صفحات بعدی کتاب مطالبی بیشمار دیگر نیز موجود است که فقط نیمه آنرا در بالا نوشیم ،  و همچنان در اخیر صفحات کتاب سخنان آموزنده از خود مولف با مطالب فراوان درج است ، امید وارم خواندن این کتاب جذاب را که با مطالب فراوان اجتماعی، تاریخی وعلمی و از منابع معتبر اقتباس ونیزتنظیم و جمع بندی شده فراموش نفرموده و با آدرس ذیل برای دریافت کتب  های مورد نیاز شان با مولف در تماس کردند./

v   نمبر تیلفون مولف : 0031622229202 هالند

v   آدرس ایمیل مولف   qutbi@live.nl

 

مروری برجلد دوم کتاب

« خانه و خانواده – کانون خوشبختی و سعادت »

 

جلد دوم کتاب "خانه و خانواده ،کانون سعادت و خوشبختی است"

در جلد اول کتاب " خانه و خانواده؛ کانون خوشبختی و سعادت" مؤلف محترم جناب سید ضیاءالدین قطبی گفته آمده است که زندگی یعنی چه؟ ازمسؤلیتهای خانواده، انتخاب همسر، خصوصیات همسر خوب، نحوه ارتباط والدین با فرزندان، عوامل مناقشه در خانواده ها، خصوصیات آدمهای با ارزش و...و. صحبت کرده یک سلسله اندرزها و راه نمودهای سودمند به خواننده های این مجموعه ارائه داشته است که شایان قدردانی و ارزشگذاری میباشد.در جلد دوم، جناب مؤلف به ادامه  راه نمودهای جلد اول کتاب " خانه و خانواده؛ کانون خوشبختی و سعادت"  اندرزهای سودمند بیشتری برای کسانیکه در جستجوی زندگی خوش،  فهم و درک خوشبختی اند، ارائه داشته وبازکلمات ارزشمندی در باره  انواع خانواده، هدف از تشکیل خانواده، اعتقادات مذهبی در خورش دوستداران زندگی های مرفه وخوش گذاشته اند که بی نهایت ارزش قدر دانی دارند. جناب مؤلف از آنهم پیشتررفته از ازدواجها وتأثیر عوامل اقتصادی در ازداوجها، ازدواج و مفهوم آن صحبت کرده بالاخره بالای اصل موضوع کتاب که عبارت ازآغاز بحرانها درزندگی زنا شوهری است ، رفته و در باره اینکه چگونه بحران را به دوستی مبدل کرد بحثهای جامع دارند که دلچسپ و خواندنی میباشد. ایشان باینهم اکتفاء نکرده  راههای خوشبختی و...و را به بررسی گرفته اند که مطالعه آنها برای هواداران  تشکیل خانواده های خوشبخت خالی از فایده و دلچسپی نمیباشد. باید آگاهی داشت که زندگی خانوادگی  نزاکتها و پیچیدگیهای زیادی دارد که شاید همه ما از درک و فهم بسیاری از نازکیهای آن آگاهی نداریم.  از همین جاست که اخیراً بحثهای  اختلاف بر انگیزی در باره نزاکتهای زندگی خانوادگی و بحرانهای ناشی از ارتباط اعضای خانواده با همدیگر بمیان آمده و دانشمندان علوم اجتماعی و روانی در جستجوی راههای حل این معضله های خانوادگی  بر آمده ودرین راستا توجه بیشتری  مبذول کرده، تئوریها و طرح های گونه گونی برای رفع این معضل بزرگ بشری بمیان آورده اند که فهم و درک آنها خالی از فایده نمیباشد.  امید واریم جناب مؤلف در جلد سوم کتاب " خانه و خانواده؛ کانون خوشبختی و سعات"  راههای حل معضله های خانوادگی و تأثیر روانی  آنرا زیر بحث گرفته راهبرد خوبی برای خانواده های نیازمند که مبتلا با بیماریهای  بحران خانوادگی هستند بدهند.درارتباط  بحران خانواده گی دانشمندی میگوید : که در درون انسان منابع بسیاری از استعدادها، توانایی ها و نیروهای محرکه وجود دارد که خودرا به صورت گوناگون نشان میدهند. این نیروها اگر در مسیر سالم قرار بگیرند رفتار های سازنده و متعادل بوجود می آورند و اگردر راههای غیرسالم سوق شوند بسوی تخریب کشانده میشوند. البته ما میتوانیم از همین بخشهای درونی یاری  بجوییم و شناخت بخشهایی از وجود خودمان را که دستیابی به آنها امکان پذیر نیست، جستجو نمائیم و عوامل بحران و سر درگمیهای درون زندگی خودمان را که مارا به وسوسه های نا سالم  میکشاند جستجو و بحیث انسان نمونه تبارز نمائیم که شاید بهترین و با ارزشترین تحفه برای کسانی باشد که از راه نمودهای ما استفاده مینمایند. دراین ارتباط، اینهم قابل  درک است که انرژی تخریبی درون انسان گاهی اوقات به اندازه ای ویرانگر و مخرب میشود که ممکن است شخص به ضربه ای کوچک به توفانی مهیب ووحشتناک و خانمان بر انداز گرفتار آید.  چه انسان در روابط خودی، روابط اجتماعی و روابط فردی  برای انتخاب کسانی که بخواهد با آنان رابطه ای نزدیک ویا صمیمانه برقرار نماید، ضرورت بر شناخت نیازمندیهایی داردکه در درون خود احساس میکند و به سوی  شخص دیگری می رود. درواقع این روابط است که در ارضای نیازها و تمایلات انسان نقش دارد، چنانچه اگر وقتی روابط افراد مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد، متوجه میشود که چه نیازهایی وجود داشته است. البته نباید عناصر محیط جغرافیایی، محیط اجتماعی  و زمانها و مکانهای مشترکی را که افراد در کنار یکدیگر قرار میداشته باشند وباعث  جلب و جذب یکدیگر شان میگردند، فراموش کنیم. کاملاً روشن است، کسانی که در یک گروه اجتماعی کوچک ویا بزرگ قرار میگیرند، مانند گروههای همصنفان یا همدوره ها، به نوعی زمانهایی را در مکانهایی مشترک باهم گذرانیده اند به انتخاب کسانی که مورد نظر آنان است می پردازند و با همه افراد آن گروه  روابط دوستانه برقرار میکنند.  البته کسانی هم هستند که پس از گذشت مدتهای مدید  قادر به ایجاد رابطه با دیگران نمیگردند. درواقع هر کسی برمبنای آنچه در اندیشه و احساس خود دارد به سوی آدمی می آید و دنیای درون شخص مقابل اهمیت چندانی برایش ندارد. از همین جاست که انسانها هنگامی که به دیگری نزدیک میشوند، نزدیکی آنان سبب میگردد که درون یکدیگر را ببینند، درست مثل دو دستگاه ضبط صوت که هریک نوار دیگری را باز خوانی میکند. بر اثر همین باز خوانی وبازنوازی نوارهاست که انسانها در روابط احساسی و عاطفی خود گرفتار خشمها، افسردگیها و رفتار های بیمارگونه گردیده، گرفتار رنجوریهای نمایان میشوند. مثال بارز این افراد همانا پدران و مادرانی اند که تا اکنون به فرزندان خود عزیزم نگفته اند و نوازشهای جسمی و عاطفی را نثار آنان نکرده اند. اینان گروههای اجتماعی  ای اند که همیشه و همه وقت از دادن محبت و عواطف به دیگران بدهکاربوده و همواره برای باز پرداخت این دین در تلاش هستند تا خودرا برحق جلوه داده و دیگران را ملزم دانند. چنین انسانهایی ترجیح میدهند بجای ایجاد رابطه عاطفی با افراد خانواده، خودها را به کارهایی مشغول کنندکه ضروری نمیباشد واز ایجاد رابطه عاطفی که نیاز واقعی خانواده و اطرافیان شان میباشد، سر باز زنند.ازهمین جاست که ما نباید هیچگاه بدون داشتن دلایل قانع کننده در باره رفتار افراد، بی درنگ به قضاوت بنشینیم، یعنی اگر در محیط خانواده فرزند خودرا افسرده، نگران ویا مشوش دیدیم، نباید فوراً واکنش هایی از این قبیل که این چنین نباید باشی، نشان بدهیم، بلکه باید بکوشیم به عمق وضعیت وی پی ببریم تا کمکی به حال او کرده باشیم. در غیر این صورت شخص از افراد نزدیک خود فاصله میگیرد و ممکن است مسایل خودرا به دست اشخاص نا مناسب بسپارد وبا آنان مطرح کندکه این خود خطرهای بسیاری در بر دارد. شاید همه ما بسیار کسانی را دیده باشیم که وقتی در محیطی قرار میگیرند که بایستی با وضعیتهای آن به نوعی سازگاری سالم بوجود آورند، قادر به انجام آن کار نیستند و در نتیجه با مشکلات بی شماری رو به رو میگردند. بنابرین هنگامی که شخص نتوانست سازگاری سالم و سازنده بوجود آورد احساسهای بدی در درونش جای میگیرد که حاصل محیط مسمومی است که خود آنرا ساخته است. در چنین وضعی شخص به شیوه دیگری که شاید بتوان آنرا بازی روانی نامید متوسل میگردد و تمام مشکلات خودرا به این صورت که "همه اش تقصیر آنهاست" یا "همه اش تقصیر منه" بیان میکند. یعنی اینکه با ایجاد حالتهای عصبی از خود و مسأله فرار میکند وبه جای پرداختن به حل مشکل چنین اظهار میدارد که دیگران مشکل آفرین هستند ویا من آدم بدبخت کم شانس بازنده ای هستم. این امر سبب میشود که شخص خودرا همیشه مفلوک و بدبخت وفاقد هرگونه توانایی های طبیعی انسانی بداند.یقین کامل دارم، جناب قطبی مؤلف با دانش سلسله کتابهای "خانه و خانواده" درجلد سوم کتاب "خانه و خانواده؛ کانون خوشبختی و سعادت" این بحثها را زیر ذره بین اندیشه های خود قرارداده با طرح تئوریها  و استفاده از نظرات و کارکردهای دانشمندان این رشته به جلو رفته " سلسله کتاب "خانه و خانواده؛ کانون خوشبختی و سعادت" را پر بارتر و پر میوه ترمی سازند که شاید درردیف  این سلسله کتابها یکی از با ارزشترین کتابها در مسایل اجتماعی و روانی خانوادگی در آمده و از پر خواننده ترین و با ارزشترین این سلسله  سر بر آرد.نگارنده این سطور که بر تجربه  کافی و پشت کار  جناب سید ضیاء الدین قطبی مؤلف سلسله " خانه و خانواده؛ کانون خوشبختی و سعات" اطمینان کامل دارم،  باورمند هستم که ایشان میتوانند این سلسله را دوام داده  بحرانهای ناشی از برخورد اعضای خانواده ها و عوامل روانی و اجتماعی آنرابه بررسیهای ژرف وعمیق گرفته علاقمندان این سلسله کتاب های با ارزش  را بیشتر از پیش در روشنایی های  اندوخته های خودگذارند.من در حالیکه تألیف وتدوین جلددوم کتاب "خانه وخانواده؛ کانون خوشبختی و سعادت"رابه گرامی مؤلف تبریک میگویم مؤفقیتهای مزیدشانرادرتألیف جلدهای بعدی ازخداوندیکتاه «ج »خواهانم./

وسلام

پروفیسور رسول رهین استاد سابق دانشگاه کابل

 

کتاب « کانون خوشبختی و سعادت – جلد دوم »  که چاپ اول آن به ۲۳۲صفحه در خزان ۱۳۸۹ هجری شمسی منتشر شده است دارای عناوین زیر میباشد :

آنچه دراین دیباچه به نظر می رسد

v   سخن نخست با پدران ومادران  

v   زندگی یعنی عشق وزیبایی

v   فلسفهُ عشق

v   انسان وانعطاف پذیری او

v   عشق چگونه پدید میآید

v   اززندگی خویش چگونه میتوان لذت ببرید

v   چگونه می توان در زندگی خوشبخت بود

v   خوشبختی چیست

v   خوشبختی خانوادگی طولانی ترین ومحکمترین وشیرین ترین سعادت وکامیابی هاست

v   دستور العمل های مفید درزندگی

v   مهمترین درس زندگی

v   بارویدا ها وحوادث زندگی همکاری کنید

v   دختران ، پسران ، مادران وپدران حلقه های به هم پیوستهء اند.زندگی زنا شویی چیست؟

v   وظیفه حلقه های مهم بهم پیوسته زندگی

v   مبانی واهداف خانواده ، تعریف خانواده ، جایگاه ومنزلت خانواده

v   تیپ شناسی خانواده ،تیپ خانواده،خانواده متلاشی

v   تیپ های خانواده

v   انواع خانواده گسیخته

v   خانواده متزلزل، ویژگی های خانواده متزلزل

v   خانواده متعادل وویژگی خانواده متزلزل

v   تنظیم خانواده

v   هدف از تشکیل خانواده

v   ازدواج یعنی چه

v   اعتقادات مذهبی وازدواج

v   عامل سن درازدواج

v   زیبایی جسمی درازدواج

v   سویه تحصیل درازدواج

v   عامل اقتصادی درازدواج ،عامل فرهنگی درازدواج

v   تاثیر همجواری وجغرافیایی درازدواج

v   جنبهء ازدواج

v   جنبه جسمی ازدواج

v   جنبه روحی ازدواج

v   جنبه عقلی درازدواج

v   جنبه اجتماعی درازدواج

v   جنبه اقتصادی درازدواج

v   زن درازدواج

v   ازدواج ومفهوم آن

v   هدف از ازدواج

v   معیاد های مورد توجه درازدواج

v   خانواده وازدواج

v   آغاز بحران زن وشوهر

v   چگونه میتوانید بحران زناشویی رادور وبه جایش دوستی وصمیمیت ها را گسترده ساخت

v   خشونت ناشی ازازدواج

v   ازخشونت جداُپرهیز کنید .

v   راه خوشبختی

v   همسر سازگار

v   دست کم باخودتان مهربان باشید

v   چرا بعضی اززنان ومردان ذهنی آشفته اند، پرورش ذهن آشفته

v   اعتماد به نفس چیست وچگونه ایجاد میشود؟

v   ریشه های اعتماد به نفس

v   زنان ومردان که موفق شدند چه کردند ؟

v   ازدواج عقدیست که معاشرت زن ومرد را منظور وتنظیم وتشکیل خانواده مشروع می کرداند

v   ازدواج وطلاق

v   عوامل وانگیزه های طلاق

v   چگونه میتوان بهترین زن برای شوهر تان باشید، خود تان را برای همسر تان زیبا ،سرحال سازید خانه را پاک نگهدارید ،اطفال تان را مرتب نماید

برای دریافت کتاب به ایمیل و تیلفون زیر در تماس شوید

v   نمبر تیلفون مولف : 0031622229202 هالند

v   آدرس ایمیل مولف   qutbi@live.nl

 

مرور فهرست وار برکتاب

« گنجینه های هنر موسیقی »  

 

کتاب « گنجینه های هنر موسیقی »  که چاپ اول آن به ۳۱۰ صفحه ودوازده فصل در خزان ۱۳۸۹ هجری شمسی منتشر شده است دارای عناوین زیر میباشد :

فصل اول شامل مطالب زیر است : 

1.    را دیو  چگونه تکامل کرد .

2.    تاریخچه رادیو وتلویزون .

3.    ماهواره

4.    رادار چسیت؟

5.    آنتن ووظیفه آن

6.    موسیقی هنریست که مرزنمی شنا سد

7.    موسیقی  در گذرگاه تاریخ .

8.    موسیقی چیست

9.    تاثیر شعر درموسیقی .

10.                      تاثیرات شنیدن موسیقی بالای انسان.

11.                      درک موسیقی.

12.                      صنعت موسیقی .

13.                      موسیقی حرفوی.

14.                      تاریخچه رادیودتلویزیون درافغانستان

فصل دوم شامل مطالب زیر است : 

1.    خرابات .

2.    موسیقیهندی چگونه وارد کشورما شد.

فصل سوم شامل مطالب زیر است : 

1.    تاسیس رادیو کابل وقت.

2.    زندگی نامه مرحوم استاد برشنا.

3.    زندگی نامه مرحومه خانم پروین.

4.    زندگی نامه مرحوم فرخ افندی.

فصل چهارم شامل مطالب زیر است : 

1.    سیرو تکامل موسیقی درافغانستان

2.    موسیقی کلاسیک. 

3.    موسیقی آماتوریا شوقی.

4.    موسیقی کیلیوالی

5.    آواز خوانان معروف افغانستان ،غزلخوان معروف

فصل پنجم شامل مطالب زیر است : 

1.    وسایل موسیقی افغانستان. ساز های محلی ، رباب ، تنبور ، دنبوره ، دوتار هراتی ، دوتار ازبکب ، دوتار ترکمنی ، سه تار ، چهار تار ، سرنده ، غیچک ، توله یا شپیلی ، نـی ، دوئلی ، سرنا ویاسورنای ، دهل ، نغاره ، دایره یا دف ، زنگ «تال» چنگ ، منگی ، زیربغلی

2.    اشتراک مــلنگ در دعوت ترکمنستان .

3.    طبله .

فصل ششم شامل مطالب زیر است : 

مراکز آموزشی :

1.    خرابات مرکز آموزش وپرورش موسیقی  .

2.    نهاد های آموزشی درافغانستان.

3.    مراکز آموزش موسیقی نظامی .

4.    دانشکده موزیک اردو

5.    کورس های موسیقی را دیو کابل

6.    کورسهای موسیقی وزارت معارف مکتب موزیک اطریشی

7.    لیسه مسلکی موزیک کابل . 

8.    دیپارتمنت موسیقی،دانشکده هنر های، دانشگاه کابل .

9.    مرکز موسیقی کلاسیک هندی.

فصل هفتم شامل مطالب زیر است : 

نگاه مختصردرموسیقی«بعض ازپروگرامهای رادیوافغانستان.»

1.    ایجاد ارکستر بزرگ 38 نفری رادیو

2.    نشر رادیو درام ها .

3.    پروگرام زمزمه های شب هنگام

4.    پروگرام کورنی ژوند. 

5.    پروگرام اطفال خانواده ها.

6.    برنامه های میرزا قلم . 

7.    برنامه حاجی محمد کامران

8.    برنامه زلمی آرا . 

9.    پروگرام آزمایش ذهنی. 

10.                      پروگرامهای دینی . -

فصل هشتم شامل مطالب زیر است : 

پیوستن هنرمندان غزل خوان پشتو .

1.    بیوگرافی گلزمان. 

2.    بیوگرافی استاد المیر .

3.    استاد دری لوگری .  

4.    -عروج ونزول موسیقی لوگری از ظهور استاد میرک تا سقود استاد دری .

5.    وضع موسیقی دردهه 40-50 خورشیدی

فصل نهم شامل مطالب زیر است : 

1.    موسیقی دردهه50-- 60 خورشید.

2.    وضع موسیقی افغانستان در سالهای 70 و80 خورشیدی.

3.    ذوال موسیقی در کشور.

4.    نگاهی به وظایف هنروادبیات رادیواقفانستان.

فصل دهم شامل مطالب زیر است : 

1.    وضع موسیقی در دهه 70-80 هجری خورشیدی.

فصل یازدهم شامل مطالب زیر است : 

2.    موسیقی نوروز ورسالت ملی ومهنی. 

3.    موسیقی وپیدایش آن

4.    عوامل تشکیل دهنده موسیقی:نت، گام، مقام، یاتنالیته ،اکرو، نوایاملودی، پوسیفون، ضرب  پیاریتم، هامونی  یا هم آهنگی چند اصطلاح درموسیقی:فیلام نیک، آراسبک، آرام نژمان، اکا پرس، کر ، اپرا ، اورتو سونات ، بالت اسنفوی،  سازی های بادی ، سازهای ضربی ، سازهای کلاویه

 فصل دوازدهم شامل مطالب زیر است : 

1.    رمز وراز موسیقی در چیست؟

2.    چرا همه چیز ها بسوی هرج ومرج وآشفتگی به پیش میرود

3.    موسیقی راک 

4.    موسیقی رپ 

5.    موسیقی درکشور پهناور هند

6.    موسیقی  تاریخ 

7.    مکتب های موسیقی 

8.    سبک شناسی درموسیقی 

9.    موسیقی مذهبی 

10.                      موسیقی رزمی

11.                      موسیقی مجلسی

12.                      بعضی ازوسایل موسیقی 

امید وارم خواندن این کتاب جذاب را که با مطالب فراوان هنری وفرهنګی تنظیم و جمع بندی شده فراموش نفرموده و برای دریافت کتاب به ایمیل و تیلفون زیر در تماس شوید

v   نمبر تیلفون مولف : 0031622229202 هالند

v   آدرس ایمیل مولف   qutbi@live.nl

 

مرور فهرست وار برکتاب

« گفتنی های ناگفته – بهترین سخنان پند آموز »

 

کتاب « ګفتنی های ناګفته – بهترین سخنان پند آموز »  که چاپ اول آن به ۶۲ صفحه در خزان ۱۳۸۹ هجری شمسی منتشر شده است دارای عناوین زیر میباشد :

گفتنی های ناگفته

v   زنــــــــــــــــــدگــی

v   زندگی زنا شوهری

v   خانه وخـــــــانواده

v   والــــــــدین واولاد

v   زیـــــبایــــــــــــــی

v   صحـــــــــــــــبــــت

v   حـــــق داشــــــــتن

v   عــــــــــــلم ودانش

v   سند تحصـــــــــیلی

v   مســــایــــــل دینـی

v   کتاب وکتــــابخــانه

v   نــــــویسنــــــــــــده

v   ورزش ومطـالــــعه

v   کـــــــــار وپـــــــول

v   دوســـــــــــــــــــــت

v   مهمـــانی ووقـــــت

v   گــــــــوناگـــــــــون

v   سخـــــنان کــــــوتاه

برای دریافت کتاب به ایمیل و تیلفون زیر در تماس شوید

v   نمبر تیلفون مولف : 0031622229202 هالند

v   آدرس ایمیل مولف   qutbi@live.nl

 


January 13th, 2011


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
معرفی و نقد کتب