آمریکای مأیوس …و تهدیدات سترون
ترجمه و زیر نویس : احمد مزارعی ترجمه و زیر نویس : احمد مزارعی


اقدام آمریکا در جهت ارسال مستقیم نیرو برای تقویت تروریسم برعلیه سوریه ٬ باین اعتبار که حامی اصلی تروریستهاست ٬ در طبیعت درگیری جنگ  سوریه هیچ تغئیری ایجاد نخواهد کرد. این تنها یک تهدید و وحشت آفرینی بیهوده است که از سر یأس کامل اتخاذ شده و آمریکا از این اقدام مأیوسانه خود بجز شکست در جنگ با فرماندهی و رهبری ارتش و دولت سوریه ٬ نصیبش نخواهد شد. رهبری سیاسی و نظامی تصمیم پیروزی بهر قیمتی دارند ٬ زیرا عدم پیروزی بمعنی پایان سوریه خواهد بود …

 

نوشته : سرتیب دکتر امین محمد حطیط ٬ استاد دانشگاه و متخصص استراتژیک نظامی ٬ لبنان

ahmad mazaei1

 

تایپ و ویرایش : آمادور – اشتراک

   اوباما فکر نمیکرد که برنامه ایکه خود بسیار مستحکم آنرا تنظیم نموده و همانطوریکه در قبل گفتیم ٬ انواع اسلحه های مدرن و سنگین نیز برایش فراهم آورده و از دیگر سو ٬ همه امکانات کشورهای همسایه را نیز برایش بخدمت گرفته ٬ آری حتی برای یک لحظه هم اوباما فکر نمیکرد که در سه هفته اول ٬ اینچنین دراماتیک با شکست روبرو شود. ارتش سوریه آنچنان ماهرانه با این برنامه اوباما روبرو شد که کسی فکرش را نمیکرد. اوباما که بدون شک همیشه معیارهای چندگانه ای برای پیشبرد منافع آمریکا در چنته خود دارد و همیشه چیزی را که میگوید ٬ در لحظاتی درست برعکس آن عمل میکند ٬ کوشید با این برنامه اخیر خود در سوریه ٬ که نام آنرا نیز «سقوط حتمی دمشق» گذاشتند ٬ شاید بتواند جهانیان را در برابر عمل انجام شده قرار داده ٬ پیروزی آمریکا را بر «محور مقاومت و ممانعت» اعلام و بدینسان شکستهای بیست ساله آمریکا را در منطقه جبران کند. شکستهائیکه در عراق بر آمریکا وارد شد ٬ همچنین سیاستهای رسوای آمریکا در مورد سوریه ٬ تحت عنوان دروغین «انقلاب مسالمت آمیز» و استفاده آشکار از تروریسم و شیوه های اتفجار و قتل بیگناهان در شهرهای سوریه ٬ آری همه این خواب و خیالهای آمریکا بتوسط ارتش ملی و قدرتمند سوریه نقش بر آب گردید.

   اما سوریه که از ابتدای شروع جنگ تجاوزکارانه ٬ زمام امور را در دست خود داشت ٬ بدون اینکه ذره ای دچار تردید شده و در اعتماد به نفس و امید به پیروزی خود شک و تردیدی داشته باشد ٬ بفوریت و پس از آگاه شدن از برنامه استراتژیکی اوباما مبنی بر تجاوز به دمشق ٬ ضد استراتژی آنرا ٬ آنچنان تنظیم نمود که بتواند با وارد آوردن شکست دیگری بر «رأس دشمن» ٬ نشان دهد که سوریه قلعه ای فتح نشدنی است. استراتژی دفاعی سوریه بر سه پایه استوار بود که بطور تکاملی و تدریجی آنچنان عمل میکرد که هدف تعئین شده ٬ پیش برده شود و پیروزی قطعی حاصل گردد. بر اساس طبیعت برنامه تجاوزکارانه آمریکا که به طرح اوباما برای دمشق معروف شده بود ٬ «ضد استراتژی» ارتش سوریه بر پایه های زیر استوار بود:

* وارد آوردن ضربات خرد کننده به مراکز تجمع دشمنان در اطراف شهرهای بزرگ ٬ پیش از شروع حمله آنها ٬ تحت نام «هجوم صاعقه تعئین کننده».

*در کنترل گرفتن «سرپلهای» استراتژیکی که نقاط عملیات انتقال نیرو و حمل و نقل جنگ افزار و یا مراکز تعویض نیروهای دشمن که در خلال آن میتوانستند برای هجوم آماده شوند.

*عملیات هجومی در جهت تصفیه و پاکسازی مناطق خطر ٬ بطوریکه امکان داده نشود تا در آینده نیروهای دشمن بتوانند مجددا تجمع کرده و بر ضد اهداف بزرگ و مهم استراتژیک ٬ حمله خود را سازماندهی کنند.

   در هنگام اعمال برنامه های تنظیم شده ٬ فرماندهی ارتش ملی سوریه ٬ منطقی را که از ابتدای جنگ در پیش گرفته بود ٬ یعنی منطق جنگ سخت و نفسگیر و دراز مدت و منع نمودن این برنامه دشمن از اینکه ٬ ارتش سوریه دچار بحران و بنیه نظامی آن دچار تشتت و پراکندگی شود ٬ بدرستی پیش برد. این منطق مستلزم دارا بودن یک اقتصاد قدرتمند بود و از طرفی طبقه بندی اولویتها برای اقدام و همچنین اقدام نمودن از موضع آگاهی و تسلط بر امور ٬ بدون افتادن در دام موضعگیری عکس العملی ٬ دوری گزیدن از عملی که دشمن طرح آنرا آنچنان ریخته تا ارتش سوریه را در دام پرتگاه سوق دهد.

   نیروهای دفاعی عربی سوریه و در رأس آن ٬ ارتش عربی سوریه ٬ بواسطه قدرت ٬ همبستگی و هیبتی که دارد ٬ بویژه اینکه تشکیلات تازه ای  نیز تحت  نام «ارتش دفاع ملی» به آن پیوسته و همراه و در کنار آن به نبرد ادامه میدهد ٬ اساس کارش اینچنین است که «بهترین دفاع هجوم است» ٬ آری این ارتش و با این عقیده در کمتر از یکماه ٬ ضربات دردناک و خردکننده ای بر گروهای تروریستی ٬ که اوباما روی آنان برای برنامه اش ٬ حساب باز کرده بود ٬ وارد آورد . نتایج صاعقه وار ضربات ارتش ملی سوریه وضعیتی را بشکل زیر برای گروههای تروریست «اوبامائی» ٬ رقم زد :

*گروههای تجاوزکار و تروریست ٬ مواضع خود را در اطراف دمشق از دست دادند ٬ بطوریکه فرصت تهاجم «صاعقه ای» خود را دیگر ندارند و از این پس  بحث جنگ دمشق و لحظات تعئین کننده به نوع خیال و توهم تبدیل شده است و حتی از آن در حد یک جنگ تبلیغاتی روانی نیز نمیتوان بهره برد. عملیات ترور افراد در خیابانهای سوریه ٬ انفجار و تخریب در اینجا و آنجا ٬ نمیتواند هیچ تغئیری در وضعیت فعلی ایجاد کند.

*گروههای تجاوز کار و مسلح ٬ مواضع استراتژیکی متعددی را در مرزهای لبنان از دست دادند ٬ بویژه در مناطق میانی و این باعث شده تا از این پس از طریق لبنان تروریستها نتوانند کمکهای متعدد نظامی ٬ لجستیکی و غیره به مزدوران داخلی سوریه برسانند. با این وضع تروریستها مواضع مهمی نیز در اطراف شهر حمص و روستای اطرافش را نیز از دست دادند.

*تجاوزکاران تروریست در وضعیت فعلی ٬ فرصت اعمال قدرت خود را بر جاده بین المللی حلب به داخل سوریه از دست داده اند ٬ ارتش سوریه در حال حاضر میکوشد برنامه فرماندهی سیاسی را در جهت پاکسازی و تصفیه روستاهای ادلب را که چند روز است آغاز کرده به پایان برساند. ارتش موفق شده بر انبوه عظیمی از نیروهای مسلح دشمن در شمال ٬ که بر روی کمکهای کشور ترکیه امید بسته بود ٬ تسلط پیدا کند . حالت ارتش در حال حاضر در این منطقه ٬ وضعیت محاصره و دفاع دارد و تا حد زیادی مانع تأثیر ترکیه در جهت تحکیم بخشی تروریستهاست.

   وضعیت فوق ٬ آمریکا  را وحشت زده کرده و شکست روی دستش مانده است. آمریکا امیدوار بود که نیرو و امکانات زیادی که در اختیار تروریستها قرار داده ٬ بتواند آنچنان پیروزی بدست آورد که بتوان با آن در مذاکرات با همتای روسی خود که در ماه ژوئن قرارست برگزار شود ٬ بعنوان برگ برنده ای معامله کند ٬ اما اکنون اوباما در حالی برای مذاکره میرود که آن حداقلی را نیز که در دست داشت ٬ از دست  داده است و چیزی در دست ندارد که بتوان با آن بر سوریه و هم پیمانان آن ایران و روسیه ٬ فشار وارد کرد و امتیاز گرفت.

   اکنون و با اینهمه شکست ٬ آمریکا آن ماسک سیاسی سابق را بر زمین افکند و آشکارا اعلام داشته است که ۲۰۰ سزباز(۱) آنهم برای کمک به بنیه دفاعی اردن در برابر سوریه ٬ به این کشور خواهد آورد٬ از نوع همان دستاویزی که برای بنیه دفاعی ترکیه مطرح کردند و موشکهای «پاتریوت» را در ترکیه نصب کردند . همچنین آمریکا اعلام نموده که تروریستها را با افزارهای جنگی «غیرکشنده» مجهز خواهد کرد که کمترین چیز در اینمورد اینست که این میتواند ساده لوحان و احمقها را بفریبد.

   موضوعی که باید روشن شود ٬ اینکه جنگ برعلیه سوریه از ابتدای خود در زیر فرماندهی آمریکائیها تنظیم شده و پیش رفته و هر آنچه که در جنگ بکار رفته ٬ همه بدستور آمریکائیها و اجازه رسمی آنها بوده است. مهم نیست که چه کسی و بدستور کدام فرمانده و گروه بکار رفته ٬ اساس همه آنها تصمیم آمریکا ئیها بوده است. از دو سال پیش آنچه که امکان استفاده داشته ٬ از اسلحه های کلاسیک و غیر کلاسیک و در ظاهر آن فرقی نمیکند ٬ آمریکا آنها را آموزش داده و آماده ارسال به میدانهای جنگ و تخریب برعلیه سوریه نموده است و اخیرا مبلغ ۱۳۰ میلیون دلار دیگر نیز بتوسط آمریکا برای کمک به عملیات تروریسم در سوریه ٬ اختصاص داده شده است. موضوع اصلی که برای ما اهمیت دارد ٬ اینست که دستاوردهای نظامی سوریه ٬ آمریکا را آنچنان به وحشت انداخته که مجبور شده است مستقیما و با ارسال سرباز آمریکائی به اردن ٬ با نیروهای سوریه وارد کارزار شده است.

   اقدام آمریکا در جهت ارسال مستقیم نیرو برای تقویت تروریسم برعلیه سوریه ٬ باین اعتبار که حامی اصلی تروریستهاست ٬ در طبیعت درگیری جنگ  سوریه هیچ تغئیری ایجاد نخواهد کرد. این تنها یک تهدید و وحشت آفرینی بیهوده است که از سر یأس کامل اتخاذ شده و آمریکا از این اقدام مأیوسانه خود بجز شکست در جنگ با فرماندهی و رهبری ارتش و دولت سوریه ٬ نصیبش نخواهد شد. رهبری سیاسی و نظامی تصمیم پیروزی بهر قیمتی دارند ٬ زیرا عدم پیروزی بمعنی پایان سوریه خواهد بود ٬ اما سوریه ای که ریشه در عمق تاریخ دارد ٬ بنا به گفته رئیس جمهور بشار اسد ٬ شکست نخواهد خورد.

   روند عمومی نتایج جنگ کاملا مشخص شده و آن بطور حتم شکست جبهه تجاوزکاران به سوریه است. تنها میماند که سوریه را از وجود مزدوران ٬ متجاوزان و تروریستها پاکسازی کنند.

زیرنویس از مترجم :

(۱) – حزب کمونیست اردن که از پشتیبانی توده های زحمتکش اردنی و بویژه فلسطینی برخوردار است ٬ بهمراهی با حزب بعث اردن ٬ اطلاعیه شدید اللهنی را برعلیه سیاست تجاوزکارانه آمریکا و سازشکاری دولت اردن ٬ انتشار داده و تهدید کرد ه اند که ورود سربازان آمریکائی بخاک اردن عواقب شومی برای امنیت کشور دارد و در پایان از همکاری دولت اردن با امپریالیسم آمریکا شدیدا انتقاد و خواستار تجدید نظر در آن شده اند.

   همه احزاب کمونیست عرب ٬ بجز حزب کمونیست عراق ٬ متحدا در دفاع از سوریه بپا خاسته و تجاوز به سوریه را جنگی تجاوزکارانه و امپریالیستی ارزیابی نموده اند که هدف آن بزیر سلطه کشانیدن ملتهای خاورمیانه میباشد. دفاع یکپارچه کمونیستهای عربی باعث افشای سیاستهای استعماری و امپریالیستی آمریکا و اروپا در منطقه شده و در عین حال باعث آگاهی توده های عرب و ایجاد جبهه  تازه ای از زحمتکشان در این کشورها بر ضد آمریکا ٬ ارتجاع عرب و به نفع مقاومت سرسختانه دولت و ملت سوریه گردیده است. اکنون کاملا آشکار است که جنگ شومی که برعلیه سوریه براه افتاده ٬ هدفش استعمار مجدد این کشور و تبدیل آن به پایگاه امپریالیسم وارتجاع است.

   قابل توجه اینکه چند روز پیش ٬ رغده صدام حسین ٬ دختر صدام حسین طی مصاحبه ای با مجله پایس اسپانیا ٬ جنگ برعلیه سوریه را امپریالیستی و مشابه تهاجم تجاوزکارانه به عراق دانسته و ارتجاع عرب بویژه سایت الجزیره را نیز همدست امپریالیسم آمریکا بحساب آورده است.


April 24th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مسایل بین المللی