آیا فاتحه اتحادیه کارگران را بخوانیم ؟
عبدالهادی بخشی عبدالهادی بخشی

 

من با مطالعه فقره های اول، دوم و سوم فساد و چپاول دارایی های اتحادیه کارگران سخت مایوس شدم.

هیات محترم بررسی کمیسیون سمع شکایات ولسی جرگه وانمود کرده که قضایای بررسی فساد اتحادیه به تاریخ 5 میزان 1391 خاتمه یافته و آن را رسماٌ به سارنوالی محول نموده اند هر گاه این مدت زمان را تا امروز که تاریخ دوم جدی است محاسبه نمایم سه ماه مکمل از آن سپری میگردد پس نمی دانیم که مقام محترم لوی سارنوالی بنابر کدام انگیزه و علل در بررسی اساسی کوتاهی نموده و اقدام در زمینه به عمل نیآورده است.

میدانیم که مسُله فساد اداریی در تار و پود نهاد های انتظامی کشور از بالا تا پائین رخنه کرده چندان امید در زمینه به ملاحظه نمیرسد ولی یک چیز را خاطر نشان میسازم که هر نوع معامله در برابر این همه فساد گسترده در اتحادیه کارگران حرف مفت و لقمه چربی نیست که به آسانی در حلقوم بلع گردد، زیرا مالک این جایداد ها طیف وسیعی از کتله های مردم است که از معاشات ایشان حق العضویت ها وضع شده و هر یک خود را مالک بلامنازع و مستقیم اتحادیه خود میدانند فلهذا از مقام سارنوالی و هر نهاد دیگری خواهش بعمل میآوریم که در زمینه فروگذشت به عمل نیآورند در مورد رسیده گی قانونی و حقوقی نمایند.

اگر چه غارت و اختلاس دارایی های اتحادیه از چندین سال به این طرف به سر زبان ها بود و عام و خاص کشور از آن با خبر اند چنانچه در یک محفل ختم قران عظیم شان در منزل حاجی امر الدین کارگر واقع کارته خراسان که تعداد زیاد از همکاران سابق ما جمع بود شنیدیم که جایداد های اتحادیه مورد غارت بی رحمانه قرار گرفته و دار و ندار آن لیلام شده است، من باور نمیکردم و در آنجا به مقام دفاع برآمدم، نمی دانستم که واقعاٌ در حق اتحادیه ما اینقدر بی انصافی صورت گرفته باشد، تا اینکه از طریق سایت های محبوب خویش بصورت مفصل مطلع شدم.

از لابلایی توضیحات که داده شده بود ضمن اینکه فقره های فساد را مطالعه نمودم یک موضوع جرمی ثابت و غیر قابل چشم پوشی و کتمان نظرم را جلب کرد که به مثابه آفتاب روشن است و آن عبارت از تقسیم غیر قانونی جایداد های اتحادیه بین هیات رهبری است چنانچه توزیع اپارتمان ها به اشخاص و افراد در فقره سوم ذکر شده که من را خیلی متعجب ساخته زیرا قانون سازمان های اجتماعی صراحت لازم دارد که هیچ احدی حق واگذاری ، توزیع و فروش جایداد های سازمان های اجتماعی را ندارند چون چند سال پیش این قانون را خوانده بودم فکر میکنم که ماده 15 و یا 16 آن در باره حکم نموده است، من متاسفانه قانون را پیدا نتوانستم ممکن در لابلایی اوراق و کتابخانه شخصی ام گذاشته باشم هر گاه به قانون سازمان های اجتماعی مراجعه شود به صورت واضح ملاحظه میرسد که هیات رهبری اتحادیه به نحو نا مشروع و خلاف قانون اپاتمان ها را در همدستی با قراردادی تصاحب نموده اند که این عمل شان جرم صریع و غیر قابل انکار می باشد.

زمانیکه چشمم به اسماء افراد آشنا و نا آشنا  دوخته شد دریافتم که هر یک برای گرفتن آپارتمان به شیوه غیر قانونی خود را در سمت های رئیس، معاون و اعضایی هیات رهبری تحمیل نموده اند و از بین خویش کمیسیون توزیع آپارتمان راساخته اند و در تبانی با قراردادی جایداد ها را بین خود تقسیم نموده اند در اینجا قول معروف مصداق پیدا میکند که: ( هم گل کوزه و هم کوزه خر و هم کوزه فروش).

این آقایون سمت های رئیس، معاون اول، معاون دوم، هیات اجرائیه، دارالانشا، هیات رئیسه و غیره و غیره القاب ها را در اتحادیه به خود انتساب نموده اند فقط و فقط مرام ناپاک شان گرفتن غیر قانونی آپارتمان ها و معامله جنایت کارانه بوده از سوی دیگر این ها به اصطلاح (همه کاره ها) یک گام برای نجات کارگران و زحمتکشان کشور نبرداشته اند در حالیکه نرخ بیکاری رو به تزائید بوده و زندگی کارگران در حال اسفبار قرار دارد اینها بخاطر گرفتن امتیاز کوچک یک آپارتمان میلیون ها دالر جایداد اتحادیه را با قراردادی ها معامله نموده که جداٌ یک جفای بزرگ و یک جنایت غیر قابل بخشش میباشد که مرتکب شده اند.

اگر به فقره سوم که زیر عنوان غبن فاحش نشر شده نظر انداخته شود این معامله گری ها و فساد در حد یک جنایت بزرگ نا بخشودنی آشکار میگردد زیرا موضوع سهمیه بندی و تقسیم جایداد های اتحادیه توسط یک گروهی از کارمندان به نفع قراردادی شرکت ساختمانی کوه البرز عملی شده و این نابخردان در برابر جایداد میلیون ها دالری صرف و صرف گرفتن یک آپارتمان مفت را هدف ناپاک خویش قرار داده و بالای منافع عظیم اتحادیه پا گذاشته اند که هیچ گاه قابل عفو نمی باشند.

با تذکر مطالب که در بالا آورده شد خواهشمندیم به موضوع رسیدگی فساد اداری و جنایت که در اتحادیه کارگران صورت گرفته توجه مبذول گردد زیرا صدای اعتراض ها فرو نخواهد نشست هر روز بیشتر از روز دیگر این صدا ها رساتر خواهد شد، از آنجائیکه افغانستان بحیث اولین کشور در فساد اداری شناخته شده گذاشته نشود تا این لکه ننگین سیاه نقش دایمی را در جبین داشته باشد، در اینجا لازم میبینم تا گذارش سالانه سازمان شفافیت بین المللی را با متن خویش یک جا نمایم:

( سازمان ترانس پارنسی انترنیشنل، یا شفافیت بین المللی در گزارش سالانه خود می نویسد که با وجود فریادها و شکایت های مردم در سرتاسر جهان رشوت خوری بیش از حد، سوء استفاده از قدرت و معاملات سری با دولت های خشن و مستبد هنوز هم دوام دارد.
به گزارش راديوی آزادی ، راپور سالانه این سازمان که مرکز آن در برلین است روز چهارشنبه به نشر رسید و در آن معلوم می شود که از جمله 176 کشوری که در آن سروی صورت گرفته در دو برسه آنها مردم از فساد شکایت دارند.
افغانستان در این لست در سه کشور اخیر قرار دارد و تنها سومالیا و کوریای شمالی بعد از آن می باشد. سازمان شفافیت بین المللی در نشرات خود فساد را قسماً اینطور تعریف می کند.
« وقتی که رای ها بر عوض آنکه عادلانه بدست آیند، خریداری می شوند، این فساد است. وقتی که تصامیم به اساس منافع ملی نی بلکه به اساس منافع شخصی اتخاذ می شوند، این فساد است. فساد توسط سیاستمداران و مقامات حکومتی تنها پولی نیست که آنها در پاکت ها بدست می آورند. این افراد تصامیمی را اتخاذ می کنند که بر حیات همه ما تاثیر دارد. »
در راپور سالانه سازمان شفافیت بین المللی در رابطه با افغانستان گفته می شود که در ساحه آزادی مطبوعات این کشور نسبتاً بهتر می باشد و در جمله 179 مملکت در رقم 150 قرار دارد و در رابطه با فساد اداری اگر 100 معیار نهایی باشد، افغانستان 8 فیصد را می تواند بدست آورد.

در همين حال ، اندرس فو راسموسن، دبیرکل پیمان اتلانتیک شمالی از فساد در افغانستان به شدت انتقاد کرده و آن را جرم عنوان کرده است. این انتقاد او پس از آن عنوان می شود که افغانستان در رده نخست کشورهای آلوده به فساد قرار گرفته است.

دبیرکل ناتو در این نشست از فساد و رشوه خواری در افغانستان به شدت انتقاد کرد و گفت: «فساد، دزدی از مردم است، این جرم است و باید با آن مصممانه برخورد شود»).

کار شفاف هیات بررسی کمیسیون سمع شکایات را تمجید و ستایش نموده زیرا ما از جریان فساد آگاهی کامل پیدا نمودیم در این زمینه ضمن توفیق از ایشان متوقع هستم تا بقیه جفا و حق تلفی های که در اتحادیه ما کارگران صورت گرفته آنرا بنشر بسپارند. از تمام اهل قلم و دانشمندان که دلسوزی به طبقه کارگر دارند خواهشمندیم تا در این مورد خاموشی اختیار نکنند وجیبه ملی و میهنی خویش را ادا فرمایند.

با عرض حرمت و احترام

عبدالهادی بخشی

مدیر فنی وعضو اتحادیه ریاست نفت و گاز


December 23rd, 2012


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها