آینده طلایی
بزرگترین چالش در مقابل بشریت بزرگترین چالش در مقابل بشریت

راه های حل مسایل برای هزار سال آینده


March 9th, 2011


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
معرفی و نقد کتب