از تجارب گذشته باید آموخت و درس عبرت گرفت
فرهاد فرهاد

 

هرکه ناموخت ز درس روزگار او نیاموزد ز هیچ آموزگار

(رودکی)

با گذشت هر روز زمان تدویر انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی نزدیکتر شده از همین لحاظ است سران گروه هایی که سالهاست به حمایت ادارات استخباراتی کشورهای منطقه و جهان بر فرق ده ها میلیون مردم میخکوب گردیده اند با استفاده از قدرت خویش به ارزش هزاران میلیارد دالر ثروت های مادی و معنوی کشور و مردم را تخریب، غارت و به کشور پاکستان انتقال داده بخاطر ادامه بقای ننگین خویش سفرها و نشست ها را در داخل و خارج کشور انجام داده ریاکارانه اتحاد احزابی را که اکثریت آن صبغه قومی، سمتی، لسانی، مذهبی داشته زیرنام معرفی یک کاندید به ریاست جمهوری اعلان نموده تا بتوانند ده ها میلیون مردم فقیر، گرسنه، بیمار و بیکار ما را که سالهاست در کوره های آتش و گرداب های خون گیر مانده یکبار دیگر به وعده های بلند بالای و دروغین خویش امیدوار سازند.

در این رابطه خواستم موضوع تاریخی دوباره به قدرت رسیدن امیر دوست محمد خان را که 170 سال قبل صورت گرفته بود تقریبا با بازی های امروز شباهت داشته خدمت خواننده گان گرامی یادآور شوم.

بعد از آغاز قیام های خونین و انقلاب مردم افغانستان که قوای چند صد هزار نفری بریتانیا را وادار به تخلیه کابل در ششم جنوری 1842 ساختند و تلفات بزرگ را بر وی وارد نمودند، بعد از آنکه اردوی بزرگ ملی مجهز با سلاح های پیشرفته جهاد مکرر را با قوای انگلیس اعلان نمود جنرالان و سپاه انگلیس داخل شدن در افغانستان را داخل شدن در گورستان میخواندند، در چنین وقت ایلنبرو حکمران هندوستان با امیر دوست محمد خان که از اوضاع افغانستان بی خبر و مزه اسارت تلخ دشمن را چشیده بود پیشنهادی نموده گفت دولت انگلیس حاضر شده که سپاه خود را از افغانستان به هند عودت دهد و شما را به افغانستان بفرستد تا بر تخت افغانستان جلوس نمائید دولت انگلیس بعد از این با شما دشمن نه بلکه دوست خواهد بود، شما در مقابل این روش انگلیس چه نظر دارید بعد از پذیرفتن امیر دوست محمد خان آنگاه ایلنبرو شرط (کوچکی) پیش نمود که ارزش عظیمی برای انگلستان و خساره بزرگ برای افغانستان داشت در آنوقت وزیر محمد اکبر خان در رأس قوای افغانی در مقابل انگلیس قرار داشت پس امیر به فرزند خویش امر نماید که او قشون افغانی را از ماورای جلال آباد و تاشقرغان در ماورای هندوکش عقب بکشد و همچنین تمام رهبران اردوی افغانی را به پراگنده شدن وادارد، برای اینکه سپاه انگلیس از قندهار و پیشاور و جلال آباد یکبار دیگر به کابل رسیده و با حفظ و پرستیج امپراطوری و گرفتن اسرای انگلیس بدون جنگ از افغانستان خارج شوند و در عوض امیر دوست محمد خان با 150 نفر خانواده اش از هندوستان برای اشغال تاج و تخت افغانستان حرکت کند. از اینکه امیر دوست محمد خان در هیچ وقت بالای ملت خویش تکیه نکرده بود این بار نیز زیر بار خواهشات کمرشکن دشمن ضعیف کمرخم کرد و امیر دوست محمد خان این شرط ایلنبرو را بدون قید و شرط مقابل پذیرفت نامه و نشانی خودش (عینک و قوطی نصوار) بنام سردار محمد اکبر خان فرستاد سردار محمد اکبر خان با وجودی که ثقالت قرار داد امیر را با انگلیس ها و خساراتی که از آن متوجه نام و نشان افغانستان بود احساس میکرد مگر عاطفه مذهبی و وظیفه پدر و پسر او را خواه ناخواه به اطاعت از امر پدر وامیداشت تصمیم گرفت فشار ملت فاتح را از سر قشون دشمن مغلوب بردارد و راه و رود سپاه تازه او را باز گذارد که با عملی شدن تعهدات فوق ضربات مهلک و کشنده بر ملت آزادیخواه افغانستان وارد گردید که چند مثال مشت نمونه خروار از آن یادآور میشوم.

انگلیس ها با داخل شدن در شهر کابل سقف بازاری را که مکناتن در آن آویزان شده بود آتش زدند دهکده زیبای استالف را که مؤرخین آنرا آشیانه عقاب ها خواند مرکز قرارگاه رؤسای مبارزین ملی کوهستان و کوهدامن بود آتش زده شد تا بتوانند خسارات چهل هزار کشته یک صد و هفتاد و یک افسر هزاران توپ، تفنگ و میلیونها پول خویش را تلافی نمایند. امیر دوست محمد خان قبل از حرکت خویش از کلکته به جانب افغانستان در مذاکره با گورنر جنرال هند قبول کرده که حکومات محلی هرات و قندهار را خارج از دایره قلمرو خود بشناسد.

زمانیکه امیر دوست محمد خان در سال 1842 به کابل رسید سران و رهبران انقلاب را که انگلیس ها برای سر هر یک از آنها جایزه تعیین کرده بود به انواع مختلف از پا در آورد. نایب امین الله خان لوگری به حکم امیر دوست محمد خان در مکافات خدمات تاریخی و ملی خود مصادره تاراج و در زندان بالاحصار ارگ حبس نمود. نامبرده بعد از تحملات آلام زندان امیر به سن 72 سالگی بمرد. محمد شاه خان غلجائی مردی که انگلیس ها او را دشمن بزرگ یاد میکردند در سال 1847 به واسطه سوقیات نظامی امیر دوست محمد خان مورد هجوم تاراج قرار گرفت با زن و فرزندان خویش در بین کوه های لغمان و نورستان فراری و متواری گردید. قلعه بدیع آباد لغمان که محبس گروگانان اسرای انگلیس بود به حکم امیر منهدم شد امیر دوست محمد خان به دولت انگلیس وعده داده بود که بدون دولت انگلیس با هیچ دولت دیگر ارتباط مستقیم برقرار ننماید.

وزیر محمد اکبر خان در دربار امیر وزیر نظر امیر نگاهداشته شد تا قادر به هیچ حرکت سیاسی و نظامی در برابر انگلیس نباشد. امیر دوست محمد خان تمام قلمرو خویش را بین پنج پسران خویش تقسیم کرد. امیر دوست محمد خان چهارده زن گرفت و پنجاه دو پسر و دختر به دنیا آورد و اردوی افغانستان نیز بین پسران امیر تقسیم شد و پسران وی در جمع آوری مالیات و تعیین مجازات و استثمار دهقانان و مردم محل دست آزادی داشتند. تجارت در آن زمان نزول کرد، اداره عدلی در دست قاضی و محتسب حفظ امنیت شهری در دست کوتوالی و امور مالی در دست دبیر و مستوفی بود. خلاصه اینکه افغانستان بعد از غسل انقلاب لباس مستعمل استعمار کهن را دوباره پوشید و بیست سال دیگر در انحطاط رفت. انگلیس ها و متحدین منطقه ای و جهانی آن به خوبی درک نموده بودند که افغانهای شجاع و آزادی دوست را نمیتوان با زور و زر اسیر و غلام خویش ساخت. از همین لحاظ با بالا کشیدن افراد گماشته و غلام خویش از جمله امیر عبدالرحمن توانستند خط تحمیلی دیورند که مانند خنجر بر سینه مردمان دو طرف زده شده تحمیل و نهضت های مشروطه خواهان اول و دوم از جمله نهضت امانی و تحولات که بیش از سه دهه گذشته به وقوع پیوست با تحمیل جنگ اعلان ناشده از خارج سرکوب سرزمین مقدس و جنت نشان ما را به کوره های آتش و گرداب های خون مبدل سازند و بازیهای 171 سال قبل را یکبار دیگر تکرار نمایند. حالا که دامان رسوایی هایشان به جهانیان بلند و جغل شان از آب برآمده بعد از سپری شدن 171 سال میخواهند بخاطر دستیابی به قدرت و ثروت بیشتر جنایات خونین گذشته را با جا به جا سازی مهره های جدید تکرار نمایند.

انجام بیستمین سفر بی نتیجه حامد کرزی در پاکستان سفر و نشست سران گروه ها در داخل و خارج کشور زیرنام معرفی یک کاندید برای انتخابات ریاست جمهوری، افزایش حملات خونین هراس افکنان تروریستان و گماشته گان ادارات استخباراتی آی. اس. آی کشورهای سعودی، ایران بریتانیا و غیره بلند بردن، پرستیج و اعتبار طالبان از ناحیه دفاع دروغین، دید و بازدید نمایندگان استخبارات کشورهای منطقه و جهان در پشت پرده با گروه های متذکره، تقاضای باز کردن دفاتر در کشورها زیرنام مذاکره با طالبان، عدم توجه به تقویه قوای مسلح با سلاح های پیشرفته زمینی و هوایی، مسدود نکردن ده ها هزار لانه های تروریزم در آن طرف خط دیورند، گسترش فرهنگ معافیت، عدم تطبیق یکسان قانون و عدالت اجتماعی، گسترش فقر، بیکاری، بیماری که سبب ایجاد فاصله بین دولت و مردم گردیده، عدم انجام تعهدات کشورهای منطقه و جهان از جمله سازمان ملل متحد به وعده های داده شده مداخله صریح کشورها ادارات استخباراتی کشورها در امور داخلی کشور ما، نشر و پخش اخبار گمراه کننده که فضای ترس و وحشت را از ناحیه خروج قوت های خارجی بعد از سال 2014 در کشور ایجاد نموده و افزایش مواد مخدر، عدم حمایت از تولیدات داخلی، گسترش فساد، غصب چهار میلیون هکتار زمین به واسطه غاضبین، افزایش سرقت های مسلحانه ماین گذاری روی جاده، حملات انتحاری، آدم ربائی گوش ندادن به خواست مردم و غیره از عوامل عمده بوده که جنایات خونین 171 سال قبل را در خاطرات مردم ما زنده ساخته و در عملی شدن خواستهای کشور گشایان و گماشته گان گوش به فرمان شان اثرگذار بوده و میباشد که امروز پیروان امیر دوست محمد خان و بریتانیا کبیر راه اندازی نموده اند. به گفته آگاهان امور حالا وقت آن رسیده از گذشه ها باید آموخت و تصامیم لازمه را غرض بیرون رفت از وضع موجود و جلوگیری توطئه های فوق الذکر اتخاذ نمود.

به باور من آگاهان امور و مردم عزیز ما یکی از راه های عمده و اساسی بیرون رفت از وضع موجود و جلوگیری از پلان های خصمانه ادارات استخباراتی کشورهای منطقه و جهان اتحاد و همبستگی نیروهای سالم اندیش ترقی پسند بخاطر مساعد نمودن زمینه تدویر انتخابات شفاف دموکراتیک بخاطر انتخاب شخصیت های آگاه، صادق که شهرت کاذب نداشته باشند در ریاست جمهوری شوراهای ولایتی با جلب همکاری نیروهای ترقی پسند و صلح جو از جمله پارلمانهای کشورهای منطقه و جهان یک امر حیاتی بوده و میباشد.

خوشبختانه با مسلط شدن وجدان های بیدار در پارلمان بریتانیا اکثریت اعضای آن برای اولین بار توانستند مخالفت با جنگ در سوریه را اعلان نمایند و ده ها میلیون مردم نیز تقاضا دارند که پارلمان های جهان از جمله بریتانیا صدای حق و عدالت را بخاطر تدویر انتخابات در کشور ما بلند نمایند.

در غیر از آن با ادامه وضع موجود کشور و مردم به سوی بحران های خونین و خطرناک سوق پیامد ناگواری را در پی خواهد داشت.


September 2nd, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
گزیده مقالات