از گذشته ها باید آموخت و تصامیم لازم را اتخاذ نمود!
فرهاد فرهاد

 

 

 

اجتماع گرد احمق ریشخندی بیش نیست

اغلب در کاروان اشتر به دنبال خر است

بیدل

ادارات استخباراتی کشورهای منطقه و جهان هفده سال قبل از امروز سیاه ترین گروه ها را که از کشورهای منطقه و عربی جمع آوری در گرو خویش نگاهداری نموده و با انجام بازیهای خونین به شهر کابل و یک عده ولایات دیگر مسلط ساختند. گروه متذکره در اولین روز به قدرت رسیدن خویش دکتور نجیب الله و برادر وی را به نسبت که حاضر نشد آثار طلا تپه را در اختیارشان قرار دهد مطابق خواست اداره آی. اس. آی ناجوانمردانه به شهادت رسانیده بعد از آن در چهارراهی آریانا آویزان کردند.

به ادامه آن به آتش زدن صدها هزار خانواده ها و قطع ده ها میلیون درختان مثمر از جمله تاکستان های سرزمین انگور یعنی کوهدامن مردخیز از جمله استالف زیبا که دانشمندان آنرا آشیانه عقاب ها خوانده اند آغاز نموده این سرزمین حاصل خیز و مهد آزادیخواهان سه جنگ افغان و انگلیس را به سرزمین سوخته مبدل ساختند، کشتارهای دسته جمعی در ولسوالی های قیصار، یکاولنگ، دره کیهان، ولایت بلخ و سایر ولایات و انفجاریت های بامیان نمونه جنایات گروه متذکره بوده که بعد از حملات خونین چنگیز در جهان کمتر سابقه داشته، بستن دروازه های علم و معرفت بر روی زنان کیبل زدن آنها در محضر عام قطع کردن دست و پاها، اعدام های خودسرانه نیز از موضوعات میباشند که نمایندگی از وحشی گری و جنایات جبران ناپذیر آنها نموده و مینماید. کشورهای توسعه طلب بعد از فروریزی آسمان خراش های امریکا دست پاچه بر زده نیروهای ایساف و ناتو را زیرنام نابودی طالبان و شبکه های القاعده به کشور ما اعزام با انجام بمباردهای سنگین زیرنام مراکز طالبان زمینه فرار آنها را به مراکز اصلی شان یعنی آنطرف خط دیورند مساعد ساختند. با تدویر جلسه سازمان ملل متحد و با اتخاذ تصامیم غیرواقعی و انطباقی زیرنام جلسه بن اول برخلاف اراده ده ها میلیون مردم گروه های غارتگر دارائی های مردم و کشور را دوباره بر فرق ده ها میلیون مردم میخکوب و زمینه دامن زدن انواع خشونت های خانوادگی و خصومت های قومی، لسانی، سمتی، مذهبی، تنظیمی، حزبی را در کشور مساعد ساخته، گروه های متذکره با استفاده از قدرت به حمایت با داران خارجی خویش توانستند کشور جنت نشان ما را به پایگاه مافیای بین المللی مواد مخدر، میدان نبرد کشورها، تهیه کننده مواد خام و بازار مصرفی مواد و اجناس خارجی، آزمایش انواع ایدولوژیها و سلاح های پیشرفته زمینی هوائی کشورهای منطقه و جهان مبدل سازند.

انجام این کار برای کشورهای مهاجم و ادارات استخباراتی از جمله آی. اس. آی سعودی، بریتانیا، ایران یک عده کشورهای خلیج زمینه آنرا مساعد ساخت که یکبار دیگر گروه های تروریست و القاعده را غرض انجام حملات انتحاری، ماین گذاری روی جاده و ده ها جنایات دیگر تمویل، تسلیح، آموزش و پرورش به کشورهای منطقه و جهان از جمله افغانستان، هندوستان، فدراتیف روسیه، ازبکستان، عراق، لیبیا، سوریه و غیره بخاطر دستیابی به ثروت های مادی و معنوی کشورهای منطقه از جمله ذخایر بزرگ نفت گاز آسیای میانه و دریای خزر اعزام نمایند به نسبت انجام این پلان خصمانه ده ها هزار هموطنان بیگناه ما یکبار دیگر قربانی هوس های کشورگشایان گردیدند که با تأسف هنوز هم ادامه دارد.

حالا که دامان رسوایی هایشان به جهانیان بلند شده غرض اغفال مردم کشورهای منطقه و جهان و پنهان کردن جنایات خونین و جبران ناپذیر خویش دست به نیرنگ های جدید یعنی مذاکره و مصالحه با طالبان خلاف تمام موازین و فیصله های شورای امنیت ملل متحد زده تا بتوانند ده ها میلیون مردم آزاده و دلیر ما را با دستان بسته از عقب به دشمنان تاریخی و سوگند خورده شان یکبار دیگر تسلیم نمایند. در حالیکه مردم و جهانیان بخوبی پی برده اند گروه هایی که زیرنام طالب عمل مینمایند اسیر و گروگان ادارات استخباراتی کشورهای فوق الذکر بوده صلاحیت هیچ نوع تصمیم را نداشته و ندارند.

عبدالجبار قهرمان عضو ولسی جرگه میگوید: گروهی بنام طالب در گرو ادارات استخباراتی گیر مانده هر زمانیکه که بخواهند خود را نجات دهند دست بسته به امریکائی تسلیم داده میشوند و امریکائی ها زیرنام تروریست آنها را مجازات و زندانی میسازند. ادارات استخباراتی بخاطر رسیدن به اهداف شوم و ناپاک خویش بازیهای خونین و بسیار خطرناک را جدیداً راه اندازی نموده، چند مثال آنرا خدمت خوانندگان گرامی یادآور میشوم.

نشر و پخش اخبار گمراه کننده زیرنام خروج قوت های خارجی بعد از سال 2014 و به قدرت رسیدن دوباره طالبان بخاطر ایجاد فضای ترس و وحشت.

رهائی سران و قوماندان طالبان از زندان های افغانستان، پاکستان که سبب بلند رفتن مورال هراس افکنان در داخل و خارج کشور گردیده گسترش فرهنگ معافیت.

تقاضای ایجاد دفتر مطابق خواست طالبان در هر کشوری که بخواهند مداخله صریح ادارات استخباراتی کشورهای منطقه و جهان در امور داخلی کشورهای مسدود نکردن ده ها هزار لانه تروریزم در آنطرف خط دیورند.

ایجاد اتحاد، اعتلاف، احزاب و شوراهایی که اکثریت شان صبغه قومی، سمتی، لسانی، مذهبی داشته از لحاظ علم جامعه شناسی سیاسی بزرگترین سد در مقابل وحدت ملی میباشند.

دامن زدن خشونت های خانوادگی و خصومت های قومی، لسانی، مذهبی، تنظیمی، حزبی، عدم تطبیق یکسان قانون عدالت اجتماعی، گسترش فساد.

افزایش صدها مرتبه کشت ترافیک قاچاق مواد مخدر، پیوستن صدها هزار تن به نسبت مشکلات اقتصادی با مافیای مواد مخدر و مخالفین مسلح افغانستان.

گسترش جنگهای خونین غرض محدود ساختن ساحه فعالیت دولت، انجام حملات انتحاری ماین گذاری روی جاده ها، آتش زدن ترانسپورت و موترهای باربری در شاهراها.

افزایش فقر بیکاری، بیماری، مبدل شدن طبابت به تجارت.

اعمال نفوذ هراس افکنان و حامیان خارجی آنها در نقاط کلیدی از جمله امنیتی، استخباراتی و کشفی.

غضب چهارمیلیون هکتار زمین و غارت دارائی عامه و مردم به ارزش هزاران میلیارد دالر به واسطه جنگسالاران مافیای اقتصادی با استفاده از قدرت.

حیف و میل نمودن قریب به نود میلیارد دالر که زیرنامه کمک به افغانستان سرازیر شد از کاوغدود آن به مصرف نرسید.

استخراج غیرفنی معادن و آثار باستانی و قاچاق آن به خارج کشور.

نبود تعریف مشخص از دشمن و موجودیت گروه های بحران آفرین در رهبری مدیریت مردم و آگاهان امور در هفته اخیر ماه سنبله سال جاری درباره واقعات اخیر نظریات خویش را چنین بیان داشتند:

مردم ولایت غور از ناحیه افزایش جنایات خونین به ستوه آمده آنها میگویند: یک تن به اسم مولوی غلام محمد در زمان طالبان به حیث معاون والی وظیفه انجام میداد بعد از سقوط طالبان زندانی چهارماه قبل بعد از تسلیمی زندان بگرام به واسطه نیروهای امنیتی رها دوباره به طالبان پیوسته بزرگترین جنایت را بالای مردم این ولایت انجام داده و میدهد.

اعضای پارلمان کشور به تاریخ 27/6/1392 عامل دشواری های خونین و افزایش ناامنی های وضع موجود را گسترش فرهنگ معافیت را خوانده خواهان جلوگیری از آن شدند. به نسبت حمله نیروهای مسلح مخالف در ولسوالی وردوج ولایت بدخشان به تاریخ 28/6/1392 صورت گرفت بیست و یک تن سربازان کشته نوزده تن زخمی تروریستان شش تن آنها را با خود بردند. این حمله خونین زمانی به واسطه طالبان صورت می گیرد که وزیر دفاع کشور سه روز قبل از تصفیه ولسوالی و نابودی طالبان در بین مردم آن منطقه حرف زده بود.یک خانم عضو ولسی جرگه علت انجام عمل خونین فوق را جنگ قدرت و جنگ بالای معادن توسط گروه های مسلح محل میخواند، عده ای از مردم عامل اصلی واقعه متذکره را مداخله کشورگشایان به نسبت حمایت از تروریستان خوانده اند. یک سناتور قبلی و ولسوالی یکی از ولسوالی های ولایت سرپل به طالبان پیوست.

در پروگرام گفتمان به تاریخ 28/6/1392 از طریق تلویزیون طلوع نیوز به نشر رسید آقای مهدوی دولت های امریکا و بریتانیا را به حمایت از تروریستان و طالبان متهم مینمود در مقابل آقای ذکی سخنگوی جبهه ملی و یک عضو رهبری حزب حق و عدالت با چشم سفیدی گفته های وی را رد کردند. سرتاج عزیز مشاور و نماینده نوازشریف میگوید: هر زمانی که سران کشور افغانستان به هندوستان نزدیک شوند ما حق مداخله به افغانستان را به خود میدهیم. امین فرهنگ میگوید: یکی از عوامل عمده شعله ور ساختن جنگهای خونین در زمان به قدرت رسیدن مجاهدین تحت تأثیر بودن اکثریت رهبران و قومندانان آنها زیر ادارات مربوطه پاکستان بوده و میباشد. آقای اصولی 30/6/1392 از طریق تلویزیون آشنا گفت گفت تا زمانی که ایالات متحده و متحدین آن صادقانه در تأمین صلح همکاری ننمایند صلح و ثبات واقعی در کشور ما تأمین نمیگردد.

شش تن تروریستان که در قتل یک نویسنده خانم هندی دست داشتند در ولایت پکتیکا گرفتار آنها اعتراف کرده اند که این عمل را به اساس هدایت و رهبری تنظیم الجهاد پاکستان انجام داده آگاهان امور میگویند تنظیم متذکره با اداره استخباراتی آی. اس. آی ارتباط داشته و حمایت میشود. امان الله رئیس کمیسیون انتخابات ولایت کندز بواسطه دو تن موترسایکل سواران مسلح کشته شد وی چند روز قبل از موجودیت افراد مسلح غیرقانونی در ولایت متذکره اظهار نگرانی نموده بود.

وزیر مبارزه با مواد مخدر به نسبت افزایش مواد مخدر در کشور اظهار نگرانی نمود میافزاید تا زمانی که سران قاچاقبران مواد مخدر به کیفر اعمال شان نرسند نمیتوان از افزایش مواد مخدر جلوگیری نمود با تأسف سران قاچاقبران متذکره آزادانه در شهرها گشت و گذار می نمایند. آقای حامد کرزی طالبان را یک روز برادر و روز دیگر مزدوران کشورهای خارجی میخواند مردم از ناحیه تناقض گویی سخت نگران بوده یکی از عوامل عمده چالش های امنیتی گفته وی را میخوانند. سفیر بریتانیا در کابل میگوید ما به اهداف خود رسیدیم که بعد از این افغانستان به پناهگاه تروریزم جهانی مبدل نمیشود. حامد کرزی در بخشی از سخنانش با جوانان داشت گفت ما زمانی تفاهم نامه امنیتی را با امریکا امضاء می نمائیم که مسئله امنیت مردم ما در آن در نظر گرفته شود در غیر از آن ما نمیخواهیم که امریکائی ها از داخل پایگاه های نظامی خویش آتشی را که تروریستان اعزامی کشور پاکستان مردم در آن بسوزند تماشا نمایند. به تاریخ 30/6/1392 حامد کرزی با جوانان در بخشی از صحبت هایش گفت: سران امریکا دزد را میگوید دزدی کن، صاحبخانه را می گوید هشیار باش. افزود کشور امریکا و متحدین آن مطابق خواست مردم افغانستان برضد تروریستان عمل نکرده اند در مورد امضای تفاهم نامه امنیتی گفت به باور من حملات تروریستی مانند تهاجمات نظامی تجاوز خوانده می شود. از این لحاظ با امضای تفاهم نامه امنیتی با امریکایی ها باید جلو آنرا بگیرند.

امین فرهنگ یکی از عوامل عمده گسترش چالش ها و دشواری های موجود را در کشور به تعویق انداختن امضاء تفاهم نامه امنیتی بین امریکا و افغانستان به واسطه حامد کرزی میخواند مردم و آگاهان امور میگویند در صورتی که در متن تفاهم نامه منافع ملی کشور و مردم در نظر گرفته شده باشد پس چرا از طریق وسایل اطلاعات جمعی مردم ما را آگاه نمیسازند. از چازنی ها معلوم میشود که در زیر کاسه نیم کاسه است هر دو جانب منافع مردم ما را میخواهند قربانی خواستها و منافع شخصی خود نمایند. سفیر روسیه در شهر کابل یکی از عوامل عمده افزایش دشورایهای خونین موجود را در کشور عدم توجه و همکاری کشورهای جهان را به تجهیز تسلیح قوای مسلح میخواند.

حامد کرزی طی تیلفونی از نواز شریف از ناحیه انداخت نظامیان پاکستانی بالای ولسوالی های سرحدی از جمله گله دوستانه نمود افزود هستند بعضی از گروه ها نمیخواهند که دو کشور با هم نزدیک شوند. مردم و آگاهان به این عقیده اند که هدف از جدا کردن پاکستان از کشور هند انجام دهشت وحشت و مداخله صریح به کشورهای منطقه بخصوص افغانستان و هندوستان بخاطر بی ثبات ساختن بوده و میباشد. از همین لحاظ است که بیش از شش دهه میشود که کشور پاکستان به بزرگترین مهد پرورش آموزش تمویل تسلیح و اعزام تروریستان و هراس افکنان مبدل شده. به گفته خانم فرید عضو ولسی جرگه اگر ده ها هزار تروریستان در مناطقی که زیر نام مدارس دینی آموزش و پرورش داده میشوند به کشورهای افغانستان هندوستان فدراتیف روسیه خلیج آسیای میانه سوریه و غیره صادر نشوند خطر بزرگ برای نظامیان و مردم پاکستان میباشند. مردم گفته های حامد کرزی را پوشانیدن جنایات چندین دهه نظامیان از جمله اداره آی. اس. آی میخوانند.

با وجود مقاومت و مخالفت آقای نواندیش شاروال پرتلاش کابل هنوز هم مافیای زمین به همکاری همه جانبه فاتحین غارت ثروت های مادی و معنوی مردم و یک عده ارگ نشینان به اعمار قصرها، بلند منزل ها، شهرک ها خود سرانه و غیرقانونی غضب زمین های دولتی و شخصی با ارائه اسناد جعلی پرداخته و میپردازند که یک مثال زنده آن غضب زمین مکروریان سوم الف که در بین ده ها بلاک های رهایشی قرار دارد قریب به سه دهه مرکز تفریحگاه مردم و جوانان بود میباشد با وجود تقاضا اعتراضات و تقدیم عرایض به مقامات مربوطه به صدای باشنده گان صدها آپارتمان کسی گوش نداده میخواهند با اعمار چندین بلاک و ده منزل ساحه متذکره را برای باشنده گان آن به یک زندان مبدل و از آب آشامیدنی برق مرکز گرمی کانالاسیون که مطابق معیار و نیازمندی ها بلاک ها اعمار شده بود خلاف قوانین و به زور در آینده استفاده ناجایز و غیرقانونی نمایند.

در حقیقت انجام این عمل بزرگترین جفای نابخشودنی بالای باشنده گان مکروریان سوم الف بوده هر لحظه برای دست اندرکاران آن نفرین فرستاده خواهان توقف کار آن میباشند. با وجود سرازیر شدن قریب به نود میلیارد دالر هنوز هم اکثریت روستاهای ولایات کشور و کابل مخروبه بوده قریب به نود فیصد مردم به نسبت اذیت آزار زورمندان و جنگسالاران و نبود کار و سایر مشکلات نتوانسته اند خانه ها و کلبه های محقر دیروزی خویش را دوباره آباد نمایند از روی مجبوریت به بلندترین قله های کوهای شهرها از جمله شهر کابل که از آب آشامیدنی صحی و سایر نیامندی ها محروم میباشند زیست می نمایند که مبتلا به امراض مختلف شده اند در آن ساحات یک عده قومندان ها چاه های عمیق حفر نموده بالای مردم آب را به قیمت بسیار گزاف به فروش میرسانند آب متذکره به نسبت موجودیت چاه های سپتیک در قله ها اطمینان بخش نمی باشند.

خلاصه اینکه گذشت زمان برای ما آموخت که میخکوب نمودن گروه های سیاه و افراطی بر فرق ده ها میلیون مردم کشور هفده سال قبل بخشی از سناریوی جنگ اعلان ناشده و تحمیلی از کشور زیر نام طالب به واسطه کشورگشایان توسعه طلب بوده و میباشد با تأسف هنوز هم ادامه دارد حالا وقت آن رسیده که تمام نیروهای سالم اندیش، ترقی پسند، آزادی دوست غرض بیرون رفت از وضع موجود وجلوگیری از بازیهای خونین کشورگشایان و ادارات استخباراتی کشورهای منطقه و جهان که ما را میخواهند یکبار دیگر در کام نهنگ ها و پلنگ ها اندازند دست اتحاد و همبستگی را صادقانه به جای طرح نسخه های غیرانطباقی و غیرواقعی دراز با جلب همکاری نیروهای سازمان ها، از جمله پارلمان کشورهای که خواهان تأمین صلح ثبات واقعی در کشور ما میباشند تصامیم لازم را اتخاذ غرض مساعد نمودن زمینه تدویر انتخابات شفاف دموکراتیک با سهم گیری فعالانه مردم بخاطر انتخاب افراد شایسته صادق ماهر که امتحان خوبی را در بین جامعه سپری کرده باشند به ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی که در سال آینده پیشرو است مساعد سازند در غیر از آن خطر جدی کشور و مردم ما را تهدید بسوی نابودی ابدی سوق خواهد داد.

 

 

 

 


September 23rd, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
گزیده مقالات