اسهالات
تهیه و ترتیب توسط محمدالله نصرت تهیه و ترتیب توسط محمدالله نصرت

اسهالات ( Diarrhea) را چنین تعریف می کنند که عبارت از خارج ساختن مواد غایطه نرم یا آبگین به دفعات بیشتر از نورمال است. در یک تعداد زیاد مناطق اسهال با مواد غایطه نرم و آبگین که 3 مرتبه و یا بیشتر از آن در 24 ساعت خارج شود. مشخص می شود. وقتی کاهلان مصاب اسهالات می شوند به ندرت از اثر آن از بین میروند . اما نزد اطفال اسهالات دومین سبب معمول مرگ را تشکیل میدهد. اسهالات از باعث خارج ساختن آب عضویت اطفال (Dehydration)  سبب مرگ آنها می شود.

همچنان اسهالات غالباً به سوء تغذی منجر می شود که 80 فیصد مرگ ناشی از اسهالات نزد اطفال کمتر از 2 سال و خصوصاً زمانی واقع می شود که تغذی طفل با مواد غذائی جامد شروع می شود . دلیل آن این است که مواد غذائی جامد غالباً با عوامل مرضی ملوث می باشد.

اسهال زمانی سرایت می نماید که اطفال یا کاهلان عوامل مرضی یا (Pathogen) ها را بلع نمایند . این حادثه زمانی واقع می شود که مواد غایطه حاوی عوامل مرضی به تماس آب نوشیدنی ، دست ها، غذا و ظروف غذائی آید . وبعضی اوقات عوامل مرضی توسط مگس ها انتقال می یابند.

چطور باید مریض مصاب اسهال را تداوی نمود؟

موفقیت شما در تداوی مریض مصاب اسهال وابسته به تداوی دیهایدریش نزد مریض می باشد . اساسات اهتمامات دیهایدریشن عبارت اند از:

1-   معاوضه مایعات ضایع شده.

2-   معاوضه ضایعات جاری مایعات .

3-   حصول اطمینان از اینکه مریض مقدار های توصیه شده مایع روزانه خود را اخذ می دارد.

اهتمامات دیهایدریشن :

طوریکه در بالا ذکر شده، مریضان مصاب اسهال را به دلایل عملی به سه گروپ تقسیم نمائید.

v   اسهال بدون دیهایدریشن

v   اسهال همراه با دیهایدریشن خفیف

v   اسهال همراه با دیهایدریشن شدید

1-          اسهال بدون دیهایدریشن :

تظاهرات کلینیکی

·       مریض خوب می باشد، تشنه نیست و به صورت نورمال می نوشد.

·       اگر طفل با شیر مادر تغذیه می شود، به مادر بگوئید که طفل را به دفعات بیشتر و برای مدت طولانی تر در هر باتغذی شیر بدهید . برعلاوه شیر مادر به طفل از محلول ORS وسایر مایعات خوب بدهید . دادن ORS یا محلولات ریهایدریشن،که منشا غذائی دارند، در خانه مهم است. خصوصاً زمانیکه آوردن دوباره طفل به کلینیک در صورت تشدید اسهالاتش مشکل می باشد.

·       برای مادر طرز تهیه ORS یا محلولات ریهایدریشن را که منشا غذائی دارند بیاموزانید. در صورتیکه ORS در دسترس باشد ، 2 پاکت آنرا بدهید تا در خانه استفاده نمایند.

·       به مادر طفل بگوئید که مقدار های کم مایع را به دفعات مکرر با یک پیاله آب پاک به طفل بدهد. اگر طفل استفراغ می نماید، برای 10 دقیقه انتظار بکشد، بعداً دوباره آهسته  تر شروع نماید . از شیرچوشک باید استفاده نشود.

·       به دادن مایعات اضافی الی توقف اسهالات ادامه بدهد.

1-    به تغذی ادامه دهید:

اسهالات بالای تغذی اثرات خطرناک دارد . زیرا طفل مصاب اسهالات .

1-   غذا کمتر می خورد.

2-   غذائی را که می خورد خوب جذب نمی کند.

3-   ضروریات تغذیوی وجود  زیاد می شود.

این سه فکتور دلیل اینرا که چرا اسهال اکثراً ضیاع وزن و توقف نشو و نمو  را بار می آورد، توضیح می دارد. اگر طفل از قبل مصاب سوی تغذی بوده باشد اسهال آنرا تشدید می نماید ،باالنوبه سوی تغذی موجوده اسهال را تشدید می نماید زیرا برای شفایابی امعا از اسهال به مواد مغذی ضرورت می باشد . باورهای غلط که در مورد تغذیه و اسهال وجود دارند، این وضعیت را بیشتر تشدید می نماید .

سوی تغذی را وقایه نموده برای طفل غذای غنی از مواد مغذی در جریان اسهال و یک غذای اضافی برای 2 هفته بعد از توقف اسهال بدهید . بخاطر داشته باشید که شفای اسهال وابسته به ترمیم مخاط تخریب شده می باشد.

برای ترمیم مخاط به تغذیه خوب ضرورت می باشد . غذای فقیر از مواد مغذی ترمیم را به تعویق انداخته و ممکن به اسهال مزمن منجر شود.

بعضی اوقات مادر فکر می نماید که هرچه را به طفلش بخوراند باعث اسهال می شود. مگراین بدان معنی نیست که تغذیه طفل ، اسهال را شدید می سازد. این علامه آنست که مخاط امعا هنوزهم تخریب شده می باشد و نمی تواند مواد غذائی را جذب نماید.مواد غذائی که جذب نشده اند سریعاً از امعا خارج می شوند. اگر به تغذیه ادامه داده شود، مقدار های بیشتر و بیشتر غذا جذب شده و بالاخره اسهال متوقف می شود.

2-    علایم خطر :

زمانی را که مریض جهت ارزیابی دوباره مراجعه می نمائید.

3-    دواهای غیرضروری و خطرناک را توصیه ننمائید:

از انتی بیوتیک ها به صورت روتین استعمال ننمائید.اکثریت واقعات اسهالات بوسیله فکتورهای بوجود می آمده باشند که انتی بیوتیک ها برای شان موثر نیستندو انتی بیوتیک ها بعضی اوقات دوام اسهالات را طولانی ساخته یا به عود مرض منجر می شوند. انتی بیوتیک ها صرف نزد اطفال مصاب اسهالات خوندار یا واقعات مشکوک کولرا همراه با دیهایدریشن شدید توصیه می شوند. هیچ گاهی به اطفال کمتر از 5 سال ادویه ضد اسهال(Anti Diarrheal) و ضد استفراغ (Anti emetics)  توصیه ننمائید. این دوا ها از دیهایدریشن جلوگیری ننموده و حالت تغذی را بهبود نمی بخشند.

2-                اسهال همراه با دیهایدریشن خفیف:

·       مریض نا آرام یا مخرش و تشنه می باشد.

·       چشمان مریض فروزفته می باشد.

·       چین خورده گی جلدی، به آهسته گی بر می گردد.

اگر امکان داشته باشد از تداوی نظارت بعمل آورید. به مریض الی زمانیکه ضیاع مایعات اصلاح نشده باشد و وضعیت او ثابت نشده باشد، اجازه رفتن به خانه را ندهید.

1-   مقدار ORSرا که برای معاوضه مایعات ضایع شده ضرورت است ، در ظرف 4 ساعت آینده بدهید.

2-   اساسات تداوی در خانه را توضیح دارید.

الف:معایات اضافی داده شود.

ب: تغذی ادامه داده شود.

ج: متوجه علایم خطر باشند و زمان آمدن دوباره را بدانند.

3-   دوای های غیر ضروری و خطرناک را ندهید.

3-    اسهال همراه با دیهایدریشن شدید:

هرگاه 2 علامه ، از علایم ذیل وجود داشته باشند، دیهایدریشن شدید تشخیص شود:

D خوب آلوده گی یا ضیاع شعور.

D مریض قادر به نوشیدن نیست و یا کم می نوشد.

D چشمان مریض بسیار فرو رفته می باشد.

D چین خورده گی جلدی مریض، به بسیار آهسته گی بر می گردد(  در 2 ثانیه یا بیشتر از آن)

D علایم شاک موجود می باشد ( نبض سریع ، نبض کعبری معدوم یا ضعیف، دست ها و پاها و سرد و فشار خون شان پائین)

دیهایدریشن شدید را فوراً تداوی نمائید،که یک واقعه عاجل می باشد.اگر امکان داشته باشد تداوی آن در شفاخانه صورت گیرد. در جریان که مریض را به شفاخانه انتقال میدهند ، باید تداوی را فوراً آغاز نمائید.

ماخذ: مشکلات عام طبی

صحفۀ 108 الی 113                                          

 


May 2nd, 2012


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
علمي و معلوماتي