اشک غم
جلیلی جلیلی

 

 

بمناسبت ششمین سالروز وفات پوهنمل داکتر نجیب الله فائز استاد پوهنتون کابل ومعین وزارت پلان جمهوری افغانستان

                           

 

 


اى همدمان فائز نامدار من كجاست

مُردم ز غم برادر غمخوارم كجاست

 

رنجور درد عشق بدل و خنده ها به لب

آن نخل پُرشگوفه و پُربار من كجاست

 

ايدوستان چه حاد ثه شد آن عزيز من

صد حيف مرهم دل افگار من كجاست

 

او چون سفر نمود وهمه رابه غم نشاند

كاى هجر حسرتا برادر دوستدار من كجاست

 

از ديده خون همى رود از چشم اشك غم

ايدوستان مراد دل زار من كجاست

 

من آمدم به چشم دلم جستجو كنم

آن نور چشم به درد گرفتار من كجاست

 

جليلى مپرس زكسى و سراغش به صبر كن

آن يار و همدم دل و نزار من كجاست


March 11th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان