اعتراضه ی دررابطه به عدم درج هویت قومی در تذکره ی الکترونیکی
فدراسیون فرهنگی غرجستان فدراسیون فرهنگی غرجستان

فدراسیون فرهنگی غرجستان باورمند است که :- جامعه ی افغانستان متشکل از پشتون، هزاره، ازبک، تاجیک و سایر قومیت ها است.بناء درج قومیت، حق مسلم هر شهروند افغانستان میباشدونه باید فرد از درج قومیتش در شناسنامه اش محروم ساخته شود حذف قومیت از شناسنامه های برقی حرکتی نادرست و خطرناک است و حکومت تمامیت خواه می خواهد با این برنامه اقوام گوناگون افغانستان را شبیه سازی نماید. واژه افغان در واقع نام پشتون ها است. نژاد پرستی این نیست که قومیت در شناسنامه فرد درج شود بلکه نژاد پرستی این است که بر خلاف تفاهم در شناسنامه فرد قومیت وی ذکر نشود.در شناسنامه هر فرد افغانستانی می توان تابعیت وی را افغانستان ثبت کرد اما قومیت وی را بصورت جداگانه درج نمود.

در صورتیکه در شناسنامه های جدید از هر ملیت نام برده نشود قانون اساسی کشور نادیده گرفته میشود زیرا در قانون اساسی از همه اقوام به صراحت نام برده شده است.حذف هویت قومی از شناسنامه های الکترونی نوعی از هویت زدائی اقوام را در پی خواهد داشت. با حذف نام قوم در شناسنامه ها نمیتوان وحدت ملی را به میان آورد، وحدت ملی را باید در قلب ها تقویت کرد.چنین ادعا و برنامه ای طیِ یک انگیزه بسیار بیمار قومی از سوی حلقه‌ های خاص ‌درنظر گرفته شده است. این گروه به‌هدفِ تحقق برنامه‌های برتری‌ جویانه خویش سعی می‌کند با انگشت گذاشتن بر مسایل حساس قومی ‌و زبانی، میان اقوام افغانستان اختلاف ایجاد نمایند. عده ای از وکلای معامله گر شورای ملی کشور بخاطر ثبت نشدن هویت قومی در تذکره های الکترونکی رای مثبت داده و یک خیانت ملی و تاریخی را در حق ملیت ها و اقوام غیر پشتون کشور روا داشته اند.

فدراسیون فرهنگی غرجستان بخاطر محکوم کردن این خیانت ملی اعتراض نموده وزور گوئى  تیم حاکم قبیله گرا و انحصارگر را با استفاده ازبرخی از وکلاى غیر مردمی  ا فشا  وبرملا میسازد.این فیصله یکتعداد از وکلای پارلمان وابسته به ارگ  از لحاظ سیاسى زورگویانه, از لحاظ مدنى غیر انسانى, از لحاظ اخلاقی مذموم از لحاظ حقوقى مخالف تمام اساسات و نورم هاى پذىرفته شده و مخالف اعلامیه هاى جهانى حقوق بشر و کانوانسیوان هاى جهانی, میباشد.فیصله شرم آور و ننگین که  بخاطر پشتونیزه سازى جامعه کثیرالقومى افغانستان وهویت زدائی  قومى هر شهروند کشور است  که تمامیت خواهان قبیله گرا ی تیم حاکم ارگ میخواهند تا هویت یک قوم را بالاى اقوام دیگر تحمیل نماید,که  تیم حاکم باتصویب قوانین سرکوبگرانه  استبداد و تبعیض,را قانونمند ساخته ومردم را از حقوق شهروندى شان محروم نمایند.

همچنین فدراسیون غرجستان تلاشهای متعصبانه و تبارگرایانه گروهی متعصب جاهل بنام ریس و استاد دانشگاه را هماهنگ با سیاست قومی تیم حاکم میداند و روشی برای تحقیر هویت شخصیت اقوام دیگر می شمارد. حرکت جسورانه دانشجویان دانشگاه علوم اجتماعی کایل نشان داد که زمان سکوت وترس و ارعاب گذشته و زمان آن فرا رسیده که آگاهی جامعه ونسل جوان می تواند بسان سیلی در برابر خاشاک جهل و تعصب و تحقیر ومسخ هویت فرهنگی و اجتماعی اقوام تحقیر شده قرار گیرد.

فدراسیون فرهنگى غرجستان باردیگراین فیصله ضد منافع ملی افغانستان وکلای معامله گر ارگ   را شدیدآ محکوم و فیصله احتلاف برانگیز و غیر ملی پارلمان وابسته به  ارگ  را فاقد مشروعیت مییداند, از مردم عدالتخواه افغانستان دعوت بعمل میآورد که در دفاع از, حیثیت و حق شهروندى خود تسلیم دسایس و توطئه هاى حاکمان قبیله صفت نگردیده و نگذارند که حق شهروندى, افتخار تارىخى, مدنى و فرهنگى ایشان پایمال انحصارگران و تمامیت خواهان قبیله  گردد. دولت قبیله گرا باید بداند که محروم ساختن اقوام غیور افغانستان از هویت اصلی ایشان و تحمیل هویت جعلی «افغان» برای اقوام غیر پشتون باعث تشدید بیشتر اختلافات اقوام رانده شده از قدرت با قبیله حاکم  خواهد شد .


                                                      فدراسیون فرهنگی غرجستان  دفتراروپائی

                                                          دوم– ماه –جون– سال – 2013

 


June 3rd, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها