اعتراف آلمان به جاسوسي در افغانستان
ارسالی صمیمی ارسالی صمیمی

 
برلين - رييس سرويس اطلاعات خارجي آلمان اعتراف كرد كه ماموران اطلاعاتي اين كشور به دستور مستقيم دفتر صدراعظم، نسبت به جمع آوري اطلاعات و جاسوسي از دولت افغانستان و تمامي وزارت خانه هاي اين كشور اقدام مي كنند.
 
روزنامه ميتل دويچه سايتونگ روز شنبه در نسخه آنلاين خود به نقل از گرهارد شيندلر رييس سرويس اطلاعات خارجي آلمان(BND)،نوشت: سرويس اطلاعاتي آلمان به دستور دفتر صدر اعظم به انجام اقدامات جاسوسي از همه اعضاي دولت و وزارت خانه هاي افغانستان مشغول است.
به نوشته اين روزنامه، شيندلر چهارشنبه گذشته در نشست محرمانه كميسيون سياست داخلي پارلمان آلمان كه به منظور بحث و تبادل نظر درمورد افتضاح جاسوسي اينترنتي سرويس هاي اطلاعاتي آمريكا و انگليس تشكيل شد، به اين موضوع اعتراف كرده است.
دويچه سايتونگ نوشت: برخي از نمايندگان عضو كميسيون سياست داخلي پارلمان آلمان تاييد كرده اند كه شيندلر در اين نشست محرمانه با ذكر اين نكته كه آلمان به خاطر متحد بودن با آمريكا و انگليس در اين كشورها دست به جمع آوري اطلاعات نمي زند، اذعان كرده كه اين كار درمورد دولت هايي همچون افغانستان و سوريه متفاوت است.
به نوشته اين نشريه و براساس اعلام شيندلر، به دستور دفتر صدر اعظم آلمان در تمام دولت و وزارت خانه هاي افغانستان با استفاده از ابزار اطلاعاتي، جاسوسي مي شود كه يكي از دلايل اصلي آن نيز وجود فساد مالي گسترده در دستگاه اداري افغانستان عنوان شده است.
اين مطلب مي افزايد: براي اينكه BND بتواند در راستاي انجام ماموريت خود به راحتي به اطلاعات مورد نياز دست يابد به مقام هاي افغاني پول هاي زيادي پرداخت مي كند.
به نوشته اين روزنامه، در سال 2008 ميلادي نيز يك بار اين موضوع افشا شده بود كه سرويس اطلاعات خارجي آلمان به مدت 6 ماه پيام هاي الكترونيكي امين فرهنگ وزير اقتصاد افغانستان با يكي از خبرنگاران اشپيگل را كنترل مي كرده است.
دفتر صدر اعظم آلمان مسووليت هماهنگي ماموريت هاي برون مرزي سرويس اطلاعات خارجي اين كشور را برعهده دارد.

June 29th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مسایل بین المللی