اعتراف مجاهد
مسعود  حداد مسعود حداد

زسر تا پا در گنه آگنده ایم

پیشگاه نسل بعد شرمنده ایم

در ره تطبیق اســــلامــــیت

ریشــۀ انسانیت بر کـنده ایم

درخت آرزوی نسل بعد را

 تیشه بردست زریشه افگنده ایم

در اعتراف ما بخندند دشمنان

ملحدین را ساز وبزگخنده ایم

ولی بایدسپاس گوئیم خدارا

تا هنوزهم نزد او ما بنده ایم

خدیمه های ما در ناز ونعمت

می خرامند تا که ماها زنده ایم

حرام ساخـتیم طبیعی زندگی را

غیر ازین ما در عمل بازنده ایم

16 جنوری 2013


January 20th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان