اعتصاب غذایی سه روزه حاجی عنایت علیزاده و گروه از همراهان با موافقت خواست هایشان از طرف پارلمان هالند اختتام یافت
نورمحمد ابراهیمی (خبرنگار آزاد) نورمحمد ابراهیمی (خبرنگار آزاد)

 

 

 

خواست اعتصاب کنندگان از پارلمان و حکومت پادشاهی هالند مطرح نمودن کشتار هزاره ها در پارلمان هالند، پارلمان اروپا و محکوم نمودن نسل کشی هزاره ها در کویته پاکستان و افغانستان توسط سازمان ملل متحد و اقدام عاجل و قاطع برای اجتناب از کشتار هزاره های کویته بود که دیروز (19 فبروری – روز دوم اعتصاب غذایی) اعتصاب کنندگان پیامی از بخش روابط خارجی پارلمان هالند مبنی بر قبول خواستهای شان دریافت نمودند.  اما اعتصاب کنندگان به این پیام اکتفا نکرده به اعتصاب شان الی تشریف هیأت از پارلمان هالند منتظر ماندند که بلاخره امروز (روز سوم اعتصاب) آقای    هاری فن بومیل (Harry van Bommel) مسول روابط خارجه پارلمان هالند به محل اعتصاب غذایی حاضر و شخصا به خواستهای اعتصاب کننده گان جواب مثبت گفته و خواهان ختم هرچه زودتر اعتصاب غذایی ایشان گردید.

مسول روابط خارجی پارلمان هالند و هیأت همراه وعده سپرد که بزودی خواست های اعتصاب کنندگان را با وزارت خارجه هالند شریک ساخته و از طریق اتحادیه اروپا، دولت پاکستان را تحت سوال قرار میدهند که فشارهای لازم را در اختتام کشتار جمعی هزاره های کویته بالای دولت پاکستان وارد آورند. همچنان مسول روابط خارجی هالند وعده سپرد که نسل کشی گذشته و فعلی هزاره هارا در پاکستان و افغانستان مورد مطالعه و ارزیابی قرار خواهند داد.

 

متقابلا آقای علیزاده و همراهان از حسن نیت هیأت پارلمان تشکر و قدردانی نموده و به ایراد سخنرانی پرداختند. بترتیب آقایان حاجی شریف یکی از محاسن سفیدان هزاره های هالند و آقای محمد عوض نبی زاده فعال فرهنگی و اجتماعی به نوبه خودشان از حسن نیت هیأت پارلمان هالند و وعده همکاری شان سپاسگذاری نموده و یکبار دگر کشتار وحشیانه هزاره هارا محکوم و تقبیح نمودند و آقای نبی زاده از اعتصاب کنندگان ابراز تشکر و سپاسگذاری کرد که در این روزهای سرد زمستان به این کار بزرگ همت گماشتند و بالای اتحاد و همبستگی بیشتر هزاره ها در سراسر جهان تاکید نموده و این اتحاد و همبستگی میتواند برای ختم نسل کشی هزاره ها مأثر واقع گردد.

و از دستگیری بیش از 170 تن از تروریستان که جنایت اخیر را بالای مردم هزاره کویته انجام داده بودند یک روز قبل از طرف مقامات امنیتی دولت پاکستان دستگیر گردیده که در آن جمله معاون گورنر پیشین بلوچستان پاکستان نیز شامل می باشد که حاضرین را مطلع ساخت و گفت که این اقدام دولت پاکستان از نتیجه اعتصابات غذایی، تظاهرات و تحصن هزاره ها در سراسر دنیا صورت گرفته است.

 

 


February 21st, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها