اعتصاب غذایی گروهی از هزاره های هالند
نورمحمد ابراهیمی (خبرنگار آزاد از هالند) نورمحمد ابراهیمی (خبرنگار آزاد از هالند)

 

در اعتراض به کشتارجمعی هزاره های کویته ی پاکستان در مقابل پارلمان هالند وارد دومین روزخود شد

 معترضان به كشتار  جمعی هزاره هاي كويته و قتل عام هاي تاريخي هزاره ها در افغانستان و پاكستان، از دیروز به این طرف  دست به اعتصاب غذائي زده اند.
اين حركت مدني که دیروز توسط آقای عنایت علی زاده،  يك تن از فعالان فرهنگی و اجتماعی هزاره های هالند آغاز شده بود، امروز وارد دومین روزش  شد و در طول روز جمعي ديگري نيز به ايشان پيوستند و تعداد اعتصاب كنندگان تاهنوز به بیش از ده نفر رسیده است. اعتراض کننده گان با نصب پلاکارت ها و تصاویری از کشتار جمعی مردم کویته اصرار دارند تا زمانیکه خواسته های شان در محکومیت نسل کشی هزاره ها و داد خواهی از تروریستان متعصب قومی و مذهبی لشکر جنگهوی و تروریستان بین المللی  برآورده نشود در مقابل پارلمان هالند به اعتراض ادامه خواهند داد.

در جریان روز تعدادی زیادی از مردم بشمول هالندی ها و خبرنگاران ازاعتصاب کنندگان در مورد کشتار بیرحمانه و غیر انسانی مردم کویته توسط تروریستهای افراطی موسوم به لشکر جنگهوی و القاعده و چگونگی وضعیت مردم هزاره در کویته معلومات میخواستند و اعتصاب کننده گان با توزیع مواد چاپی و شفاهی به ایشان معلومات ارایه مینمودند.

 اما خطر هرگونه مریضی  و معلولیت دوامدار از بابت هوای زمستانی و نا مساعد هالند برای اعتصاب کننده گان  متصور است و امیدواریم پارلمان هالند و جامعه جهانی هرچه زودتر خواسته های اعتصاب کننده گان  را مورد توجه قرار داده وبرای معترضان پاسخ مناسب و مثبت گفته و با هماهنگی تمام فشار های دیپلماتیک لازم را بالای حکومت پاکستان در محافظت از هزاره های کویته وارد آورند تابرتداوم این جنایت بشری نقطه ی پایان گذاشته شود.


February 20th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها