اعلامیه !
آوای زنان افغانستان آوای زنان افغانستان

براساس گزارشات رسانه های دیداری وشنیداری درجریان یک هفته بدینسو ،ما به خشونت های بسیارتکان دهنده وفجیع دربرابرزنان دست یافته ایم : - کشته شدن بانوي بوسیله همسرش درولایت بغلان به جرم مصرف 50 افغانی - بریده شدن لب وبینی بانوستاره " 22 ساله بوسیله همسرش درولایت هرات - ربودن وسپس تجاوز بوسیله مردان مسلح ناشناس بریک دختر15 ساله در ولایت بغلان - قتل خدیجه 25 ساله در ناحیه سوم شهر هرات به ضرب مرمی بوسیله همسرش - قتل بانوي 45 ساله درولایت نیمروز - کشتن بانوي درولایت بدخشان - ازدواج اجباری دختر12 ساله در ولایت زابل - تجاوزجنسی بردخترچهارساله درولایت زابل - خود کشی بانوي 38 ساله در ولایت بغلان - کشتن بانو مریم 22 ساله درولایت هرات. - حلق آویزشدن بانوي 16 ساله درولایت غزنی و......ده های دیگرمخفی ازچشم ودسترس رسانه ها. آوای زنان افغانستان با اتفاق واتحاد همه دوستان فیسبوک ، این رویداد های وحشتناک را که ازسوی همسران ، خانواده ها ویا هرگروپِ که باشد، مغایرارزش های حقوق بشردانسته وآنرا به شدت نکوهش می نماید. آوای زنان افغانستان ازوزارت امورداخله،وزارت امورزنان ، وزارت عدلیه،پارلمان کشور ودیگرنهاد های حقوقی ومدنی درین راستا خواستاراست. تا هرچه زودتر عاملین خشونت علیه زنان وبویژه این قربانیان را شناسایی، دستگیرومورد پیگرد قانونی قرارداده ومطابق معیارهای بین الملی وقانون خشونت علیه زنان به جزای اعمال شان رسانیده شوند. آوای زنان افغانستان
December 15th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها