اعلامیهء در مورد پروسهء صلح قطر و انتخابات
جبههء وحدت ملی و مخالفت با پایگاه های خارجی جبههء وحدت ملی و مخالفت با پایگاه های خارجی


شنبه 8 سرطان 1392 هـ ش مطابق 29 جون 2013 میلادی

بسم الله الرحمن الرحیم

با نزدیک شدن معیاد انتخابات، از یکطرف فعالیت های سیاسی در کشور جنب و جوش تازه ای بخود گرفته است و از جانب دیگر دامنهء ناامنی ها در کشور گسترده تر می شود. در صف دولت نیز مخالفت ها کار را به جائی رسانیده که در شمال کشور حاکمیت دولتی در حال زوال است و خبر از توزیع اسلحه توسط کسانی می رسد که خود در ظاهر مامور دولت اند.

ناباوری میان رئیس جمهور کرزی و اپوزیسیون سیاسی نیز قابل دقت است واین امکان که شاید رئیس جمهور وتیم وی می خواهند تا انتخابات برگزار نگردد و یا مانند گذشته یک انتخابات پرتقلب بمیان آید، اتهامی است که باربار از جانب اپوزیسیون مطرح شده است. سروصدای تغییر در قانون اساسی به منظور دوام حاکمیت تیم موجود برهبری حامدکرزی، آیندهء انتخابات را با ابهام های بیشتری روبر ساخته است.

ما به این باوریم که در شرایط جنگ وناامنی، تدویر انتخابات شفاف ناممکن است و انتخابات جعلی و پر تقلب، اختلافات را در کشور بیشتر خواهد ساخت و هیچگونه مشروعیتی را برای نظام آینده بمیان نخواهد آورد. انتخابات در چنین شرایط بجای اینکه موجب تحکیم ثبات در کشور گردد، کشور را با چالش های بیشتری مواجه خواهد ساخت.

ما به این باوریم که باید در قدم اول تمام تلاش ها در جهت تامین صلح در کشور متمرکز گردد. آغاز پروسهء صلح در قطر قدم مثبتی است که به سوی یک افغانستان جدید برداشته شده و ما از این پروسه پشتیبانی می کنیم. جنگ طولانی در افغانستان وحدت ملی را در جامعهء ما تضعیف نموده است و رفع این مشکل نیاز به زمان دارد. مردم ما باید این انتظار را نداشته باشند که با آغاز مذاکرات، در اسرع وقت همه مشکلات رفع گردد اما باید همهء ما از روزنه ای که بسوی یک آیندهء صلح آمیز در افغانستان باز شده است پشتیبانی نمائیم.

مشکل بزرگ در راه مذاکرات صلح اینست که امریکا درحالیکه خود یک طرف عمدهء این جنگ است، می خواهد در مذاکرات صلح در موضع یک میانجی میان طالبان و حکومت افغانستان ظاهر شود. درحالیکه امریکا طرف اصلی این جنگ با طالبان است.

جبههء وحدت ملی و مخالفت با پایگاه های خارجی از همه سیاستمداران کشور صمیمانه تقاضا دارد که در چنین شرایط نهایت حساس، متوجه دسایس دشمنان صلح و ثبات در کشور باشند زیرا دست های پیدا پنهان درصدد است تا از همین آغاز کار، میان طالبان و سایر گروه های افغان روحیهء ناباوری را تقویت نماید. صلح میان افغانها کار خود افغانهاست و زمانیکه مذاکره میان افغانها آغاز می شود، باید این کار بدور از مداخلهء کشور های مداخله گر میان خود افغانها صورت گرفته و به نتیجه برسد.

افغانها خواهان نظامی اند که مورد قبول اکثریت مردم افغانستان بوده و با مشارکت جمعی مردم افغانستان بمیان آید. این مسئله را می توان در مذاکرات بین الافغانی میان گروه های مختلف افغان حل کرد. اعتقاد به این اصل که دیگر زمان تحمیل نظام از راه زور سپری شده است، باید همه افغانها برای خروج از بن بست جنگ، گذشته را بفراموشی بسپارند و با روحیهء اعتماد به همدیگر، هر مشکل را از راه تفاهم حل کنند. باز شدن دفتر طالبان در قطر فرصتی  برای رسیدن به صلح است که باید آنرا از دست ندهیم.

ومن الله التوفیق


June 29th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها