افراد و گروهای غیر ماهر و بی تدبیر زود فریب میخورند
فرهاد فرهاد

 

 

مگو که خرمن مارا کدام صاعقه سوخت

دگر مگو برین کاروان که شبیخون زد               

                                                   مگو چه اهریمنی آتش فساد افروخت

                                                   مگو کی برد به تاراج هستی مارا

وبر سر چه دکانی نهاد و چند فروخت

که من شناخته ام دزدهای قافله را 

( مرحوم فانی )

حامد کرزی در بخشی از صحبت هایش با رهبری و افسران وزارت داخله جمهوری افغانستان داشت گفت ما با خوشبینی با آنها که هدفش از کشورهای خارجی بود مراجعه کرده  و آنها از روی بد بینی با ما رفتار کرده  قوای مسلح از جمله اردوی ملی مارا منحل افسران و جنرالان مارا وادار به دست فروشی در کوچه و شهرهای شان نمودند افزود استخبارات کشورهای منطقه نمیخواهند که یک دولت مستقل و قوی در کشورما وجود داشته باشد و خواهان یک دولت میباشند که تابع و فرمانبردار آنها باشند طالبان و سایر افرادیکه  آگاهانه و یا غیر آگاهانه به کشتار مردم ما ادامه میدهند و بخواست ادارات استخباراتی کشورهای بیگانه عمل مینمایند خائن به ملت و مردم میباشند .

درین رابطه و سایر رویداد های مهم هفته های اخیر سال جاری آگاهان امور و مردم دیدگاها و نظریات خویش را در محافل و از طریق وسایل اطلاعات جمعی بیان نموده خواستم یکبار دیگر نظریات فوق ذکر را خدمت خواننده گان گرامی قرار دهم .

مردم و آگاهان امور میگویند نظر به شهادت تاریخ یک عده افراد و گروهای غیر ماهر و بی تدبیر بخاطر کسب قدرت شهرت کاذب و غارت ثروتهای مادی ومعنوی کشور و مردم زود فریب دشمنان وطن مارا خورده تابع و فرمانبردار آنها میشوند .

که میتوان از معاهده گندمک توسط یعقوب خان تحمیل امضا خط دیورند توسط امیر عبدالرحمن خان دوباره به قدرت رسیدن امیر دوست محمد خان ҆ به قدرت رسیدن شاه شجاع  و مسلط ساختن نیروهای جنگ افروز غارت گر و تشنگان قدرت و ثروت دشمنان پیشرفت و ترقی آزادی ҆ دموکراسی ҆ علم و معرفت که در زمان های مختلف صورت گرفته یک مثال زنده یادآور شد.

که ثمره آن کشتار های جمعی شهادت معیوب و معلول شدن ملیونها تن غارت هزاران ملیارد دالر ثروت های مادی و معنوی کشور و مردم ҆ مبدل ساختن سرزمین انگور یعنی کوهدامن از جمله ولسوالی زیبای استالف که مورخین آن را آشیانه عقاب ها خوانده اند ҆ انفجار بت های بامیان ҆ کشتار های جمعی در ولسوالی های یکاولنگ قیصار ولایت بلخ ҆ قطع کردن دست ها و پاها ҆ اعدام های خود سرانه ҆ کیبل زدن زنان در جاده های عمومی شهرها ҆ روستا ها ҆ بستن دروازه های علم و معرفت به روی اولاد کشور از جمله دختران بوده  که مردم ما این خاطرات ننگین و خونین را هرگز فراموش نخواهند کرد .

قابل تذکر میدانیم امضا کننده گان جلسات بن اول تاالحال نیز با اتخاذ تصامیم پا در هوا غیر انطباقی ҆ غیر واقعی بخاطر نصب شان بر فرق ده ها ملیون مردم بزرگترین جفاهارا  بر ملت مظلوم ما روا داشته اند که مبدل شدن کشور جنت نشان ما به پایگاه مافیای بین المللی ҆ مواد مخدر ҆ میدان نبرد کشورهای متخاصم ҆ آزمایش انواع و سلاحهای پیشرفته زمینی هوایی ҆ ایدولوژیها ҆ تهیه کننده مواد خام و بازار مصرفی اجناس و مواد کشورهای منطقه و جهان ҆ گسترش فقر ҆ بیکاری ҆ بیماری ҆ دامن زدن انواع خشونت های خانواده گی ҆ خصومت های قومی ҆ لسانی ҆ مذهبی ҆ سمتی ҆ تنظیمی ҆ حزبی ҆ تجاوز بالای عده زنان ҆ کودکان ҆ لیلام نمودن هزاران فابریکه های بزرگ و کوچک دولتی ҆ مختلط به نرخ کاه ماش زیر نام خصوصی سازی ҆ عدم حمایت از تولیدات داخلی ҆ تثبیت مالیات غیر عادلانه ҆ غدم تصویب قانون منع احتکا انحصار که سبب ورشکست شدن ده ها هزار دستگاه های بزرگ خصوصی و مهاجرت ملیونها تن در کشورهای منطقه و جهان ҆گردیده  زن ستیزی ҆ مردم ستیزی ҆ قانون ستیزی ҆ فرهنگ ستیزی ҆ گسترش فرهنگ معافیت و فساد در ادارات و موسسات داخلی و خارجی ҆ عدم دسترسی ملیونها تن با آموزش ҆ پرورش و تحصیلات مجانی ҆ جاری شدن سیل های خون ҆ افزایش سرقت های مسلحانه ҆ ماین گذاری روی جاده ها ҆ حملات انتحاری ҆ آدم ربایی ҆ اختتاف ها و غیره از جمله مثال های اند که میتوان از آن یاداور شد از همین لحاظ است که مردم در هیچ نقط کشور بشمول شهر کابل احساس مصونیت نکرده عده ازمسولین در بلند داژها خود را پنهان نموده اولادهایشان در پارک های کشورهای خارجی  چکر میزنند .

مردم گیر مانده در آتش و خون همه روزه قریانی پلان های شوم کشورهای مهاجم و گماشتگان شان گردیده و میگردند که حملات انتحاری اخیر در نزدیک برج شهرارا شهر کابل و ولایت پنجشیر ҆ ننگرهار ҆ هرات و سایر ولایات که ده ها کشته و زخمی بجا گذاشت یک مثال درین رابطه میباشد .

آقای اوباما میگوید القاعده و تروریزم ضعیف شده خطر وارد کردن به مردم امریکا را ندارند .

مردم میگویند کشورهای مهاجم به سرکرده گی امریکا یازده سال قبل زیر نام مبارزه با تروریزم ҆ مواد مخدر ҆ حکومت داری خوب ҆ احیا  وبازسازی دفاع از حقوق زن و بشر وغیره به کشور ما آمدند درین باره نخواستند کاری را انجام دهند ازین لحاظ است که مواد مخدر و تروریزم صدها مرتبه افزایش یافته دولت افغانستان از جمله فاسد ترین کشورهای جهان معرفی حقوق بشر صرف بنام بوده ناقضین حقوق بشر ҆ جنگ سالاران ҆ عاملین فساد گسترده ҆ غاضبین ملیونها هکتار زمین ҆ هراس افگنان به حمایت ادارات استخباراتی کشورهای منطقه و جهان بزرگترین جنایت را از ناحیه غارت ثروتهای مادی و معنوی کشور و تجاوز به حقوق زنان ҆ کودکان انجام داده و میدهند عده از مخالفین حقوق زن هنوزهم در پارلمان کشور به ازدواج های اجباری قبل از وقت پا فشاری نموده نمیخواهند که قانون منع خشونت علیه زنان در پارلمان به تصویب برسد .

بازیگران پشت پرده از احساسات پاک محصلین پوهنتون کابل استفاده سو نموده آنها را وسیله دامن زدن خصومت های قومی ҆ لسانی ҆ مذهبی ҆ نموده تا بتوانند چند روز دیگر غرض غارت بیشتر ثروتهای معنوی و مادی کشور ادامه دهند حالا که دامان رسوایی شان به جهانیان بلند شده آقای اوباما و متحدین آن بخاطر پوشانیدن حقایق به چشمان مردمان منطقه و جهان ادعای ضعیف شدن القاعده و تروریزم را مینمایند به باور مردم تا زمانیکه ده ها هزار لانه های تروریزم که در آنطرف خط دیورند زیر نام مدارس دینی فعالیت مینمایند مسدود نگردد و ملیاردها دالر پولهای کمکی امریکا بالای نظامیان پاکستان قطع و فشار های دیپلومتیگ بالای ادارات تمویل کننده هراس افگنان از جمله اداره ای اس ای ҆ عربسبتان سعودی ҆ کشورهای خلیج ҆ ایران ҆ بریتانیا و غیره آورده نشود نمیتوان به ضعیف شدن تروریزم ҆ القاعده تامین صلح و ثبات واقعی در کشور و منطقه امیدوار بود .

آگاهان امور یکی از عوامل عمده تشدید شدن بحران خونین و جنایات جبران ناپذیر را در کشور انجام پلان های خصمانه پشت پرده کشورهای مهاجم دانسته میافزایند کشورهای فوق ذکر بخاطر ادامه بقای شان بعد از سال 2014 حملات متذکره را سازماندهی مینمایند آقای وجدان لیل 10/3/1392 از طریق تلویزیون ژوندون عامل تشدید شدن بحران های خونین و اقتصادی را در کشور موجودیت کشورهای منطقه خواند.

بعد از سفر حامد کرزی به کشور هندوستان و امضا معاهدات جلب همکاری بخصوص در بخش تربیه افسران و کمک وسایل محاربوی آتش در جان اداره ای اس ای و گماشته گان شان در گرفته با جاری نمودن سیل های خون میخواهند انتقام آن را از مردم افغانستان بگیرند کشتار ده هاتن و کوچ دادن صدها خانه از ولسوالی های سرحدی بواسطه طالبان یک مثال زنده میباشد .

جاوید کوهستانی میگوید طالبان میخواهند با انجام این اعمال خویش نقاطی را غرض فعالیت برای خود تخلیه تا بتوانند به اعتبار و نفوذ خویش بیفرایند .

یک عده اعضای مشرانو جرگه اطرافینان حامد کرزی را که زیر نام مشاور وغیره در ارگ ریاست جمهوری وظیفه انجام میدهند به جاسوسی به ادارات استخبارات کشورهای خارجی متهم نموده اند .

آقای سعیدی میگوید بکس و خریطه های دالر توسط کارمندان استخباراتی کشورهای منطقه و جهان در اداره ریاست جمهوری داده میشود بخاطر دلسوزی به مردم نه بلکه استخدام آنها برای برآورده شدن آهداف شان میباشد میافزاید کسانیکه طالبان را برادر خطاب نمایند و هنوزهم میخواهند با آنها مذاکره و مصالحه نمایند خائن ملی میباشند .

نخست وزیر بریتانیا به نبست حمله ترورستی که درین اواخر در کشورش صورت گرفت خواهان مبارزه جدی با تروریزم شد .

مردم و آگاهان امور را عقیده برآنست حامیان ترویزم به گفته های خویش صادق نبوده و نمیباشند زیراکه با ضعیف شدن تروریزم و هراس افگنی در منطقه گلیم حامیان شان جمع خواهد شد میافزایند اگر حمایت کشورهای خارجی در عقب تروریزم هراس افگنان نمی بود آنها توان یک هفته مقاومت را در مقابل مردم شجاع افغانستان نداشته و ندارند .

در یک مناظره تلویزیونی آقای زاخیلوال وزیر مالیه کشور اقتصاد ده سال گذشته را اقتصاد کاذب خواند افزود عاید ناخالص ملی سال جاری ده فیصد و سال های آینده شش فیصد افزایش خواهد بود وی این سخنان را زمانی به زبان میاورد که کسر بیلانس تجارتی در سال 1391 نود و هفت فیصد بوده ده ها ملیون مردم در زیر خط فقر زیست مینمایند فرار سرمایه از کشور رو به افزایش بوده ҆ چاپ پولهای جعلی نوت بانک های افغانی در کشور پاکستان ҆ قاچاق اسعار ҆ پول شوئی و عدم حمایت از تولیدات داخلی سبب بی اعتبار شدن پول افغانی و بلند رفتن نرخ مواد و اجناس مورد ضرورت در کشور گردیده که ملیون ها تن مردم از خریداری آن عاجز میباشند وی موجودیت فساد گسترده را در گمرکات کشور رد نمود .

وزیر معادن کشور باوجود تقاضا های مکرر خبرنگار تلویزیون طلوع نیوز حاضر نشد مطابق فرمان ریاست جمهوری لست کسانی را در غارت معادن کشور نقش دارند افشا نماید ریاست جمهوری چند ماه قبل  برای وزارت معدن هدایت داده که لست افراد متذکره را در اختیار وسایل اطلاعات جمعی قرار دهند وزیر معدن میگوید چرا دولت جلو قاچاق سنگهای زینتی را که روزانه از شش الی یک هزار تن به وزیرستان قاچاق میشود نمیگیرد .

حامد کرزی در جریان صحبت خویش با نماینده گان توسعه روستاها در ارگ ریاست جمهوری گفت ما بخاطر طرح صلح کار مینمایم اما کشورهای منطقه و جهان میخواهند بخاطر دستیابی به اهداف خویش از آن استفاده سو نمایند افزود اگر خارجی ها به راه ما نرفتند ما نزدشما آمده آنها را رسوا میسازیم در مورد امضا توافقات امنیتی بین امریکا و افغانستان باید دقت شود تا معاهده گندمک و خط دیورند دوباره تکرار نشود ما در نظر داریم در معاهده متذکره تامین صلح و ثبات واقعی افغانستان تظمین گردد که مردم خواهان آن میباشند .

مردم میگویند  به حلوا گفتن دهن شیرین نمیشود میافزایند آقای کرزی و حامیانش طی یازده سال گذشته این وعده های سرخرمن را برای ما بسیار داده اما در عمل هیچ کاری را انجام نداده .

یک افسر پولیس ادعا نموده در جریان وظیفه تلاشی پسر شیر محمد کریمی لوی درستیز کشور وی را توسط هِژده تن سربازان اردوی ملی لت و کوب و زخمی ساخته که فعلا در شفاخانه بستر میباشد در حالیکه داد رسانی کل امر گرفتاری متهم را صادر نموده اما معاون سخنگوی وزارت داخله نخواست از متهم نام ببرد .

بتاریخ 1392/9/3 مسول تلویزیون جوان گفت مسولین حوزه دهم پولیس بشمول آمر حوزه آمر جنائی و کنترول منطقه ئی بالای حریم تلویزیون متذکره حمله مسلحانه نمودند و جریان آن را به نشر رسانید از مقامات عدلی و شخص وزیر داخله خواهان بررسی درین رابطه شد .

آگاهان امور بتاریخ 1392/3/9 تصویب قانونی را  که هویت قومی در شناسنامه برقی حذف شده دامن زدن انواع خشونت ها بین اقوام و  برادران وملیت های افغانستان دانسته از همه برادران و ملیت های پشتون ҆ تاجک ҆ ازبک ҆ ترکمن ҆ هزاره ҆ بلوچ ҆ پشه ئی ҆ هندو ҆ سک وغیره که منحیث یک ملت بزرگ و با افتخار در کشور زندگی مینمایند خواستند که از اسارت سران گروهای که در خانه ملت و مقامات بلند دولتی  نصب کرده شده اند خود را نجات دهند .

گل آقا شیرزی والی ولایت ننگرهار علت گسترش ناامنی و خونریزیهای را در ولایت متذکره گسترش فساد در ادارات عدلی و قضایی خواند افزود بیست ویک تن مجرمین به اساس رشوه و یا واسطه از ادارات متذکره رها شده اند از مقامات ریاست جمهوری خواهان بررسی درین رابطه شد .

خلاصه اینکه یکی از عوامل عمده دشواریهای فوق ذکر موجودیت افراد و گروهای غیر ماهر و بی تدبیر در جامعه بوده و میباشد که گروهای فوق ذکر بخاطر کسب شهرت کادب و غارت ثروتهای مادی و معنوی کشور به زود ترین فرصت فریب استخبارات کشورهای منطقه و جهان را خورده مطیع و فرمانبردار آنها شده و میشوند و بزرگترین جنایات خونین و جبران ناپذیر را طبق خواست آنها بر ملت ما روا داشته و دارند که باتاسف هنوزهم ادامه دارد .

غرض بیرون رفت از وضع موجود جلوگیری از تکرار آن و قطع مداخلات خارجی وقت آن رسیده که تمام نیروهای سالم اندیش و آگاه جامعه دست اتحاد و برادری را بسوی هم دراز و با جلب همکاری صادقانه نیروها سازمانهای صلح جو ҆ ترقی پسند از جمله پارلمانهای منطقه و جهان زمینه تدویر انتخابات شفاف و دموکراتیک ریاست جمهوری پارلمانی ҆ شورا های ولایتی ҆ ولسوالی ها ҆ شاروالی ها را بخاطر انتخاب افراد آگاه ҆ شایسته ҆ صادق ҆ ماهر ҆ دلسوز به وطن و مردم و با تدبیرمساعد سازند .

در غیر از آن باادامه وضع موجود کشور و مردم به سوی نابودی ابدی سوق خواهند شد  .


June 1st, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
گزیده مقالات