افشاي مشاركت آلمان در توليد سلاح هاي شيميايي سوريه
خبرگزاري آلمان خبرگزاري آلمان

 
برلين - درحالي كه مقام هاي دولتي آلمان اين روزها خود را مخالف سرسخت استفاده از سلاح هاي شيميايي معرفي كرده و دولت سوريه را متهم به استفاده از اين نوع سلاح ها مي كنند،نقش برلين در توليد اين سلاح هاي كشتار جمعي افشا شد.
 
 به نقل از خبرگزاري آلمان ( د.پ.آ)،دولت اين كشور روز چهارشنبه به ارسال صدها تن مواد شيميايي به سوريه در سال هاي 2002 تا 2006 اعتراف كرد كه قابليت استفاده در توليد سلاح هاي شيميايي را داشته است.
اين رسانه آلماني با بيان اينكه برلين سالها مواد شيميايي را كه ممكن است در ساخت سلاح هاي شيميايي مورد استفاده قرار گيرد به سوريه ارسال كرده است، نوشت: اين موضوع در جوابيه دولت به سوال هاي فراكسيون چپ ها در مجلس در رابطه با نقش آلمان در توليد سلاح هاي شيميايي سوريه،مورد اشاره قرار گرفته است.
براساس گزارش دولت آلمان،در سال هاي 2002 و 2003 نزديك به 40 تن مواد شيميايي به سوريه ارسال شده و ميزان صادرات اين مواد در سالهاي 2005 و 2006 نيز بيش از 97 تن بوده است كه اين مواد دو منظوره قابل استفاده در توليد سلاح هاي شيميايي نيز بوده است.
دولت آلمان در پاسخ به سوالات فراكسيون حزب چپ ها در توجيه ارسال اين مواد شيميايي دو منظوره به سوريه مدعي شده است كه دولت اين كشور در زمان تحويل متعهد شده كه از اين مواد در اهداف غير نظامي استفاده كند.
اين درحالي است كه بعد از اقدام جنون آميز در استفاده از سلاح هاي شيميايي از سوي رژيم صدام در عراق و كشته شدن هزاران انسان بي گناه بر اثر اين جنايت انساني،مشخص شد كه اين سلاح هاي شيميايي با استفاده از مواد آلماني توليد و مورد استفاده قرار گرفته بود.
به نوشته خبرگزاري آلمان ، در مقطع زماني 2002 و 2003 و ارسال اولين محموله مواد شيميايي به سوريه،دولت ائتلافي سوسيال دموكرات ها و سبزها به رياست گرهارد شرورد در آلمان در مصدر قدرت بوده است و سال هاي 2005 و 2006 نيز مصادف با سالهاي ابتدايي فعاليت دولت ائتلاف بزرگ مركل متشكل از دموكرات مسيحي ها و سوسيال دمكرات ها بوده است كه ارسال مواد شيميايي به سوريه در اين دوره تكرار شده است.
نقش دولت آلمان در توليد سلاح هاي شيميايي سوريه درحالي به صورت رسمي افشا شده است كه گيدو وستروله وزيرامور خارجه اين كشور با متهم كردن دولت سوريه به استفاده از سلاح هاي شيميايي خواستار محاكمه و مجازات مسوولان اين اقدام در دادگاه بين المللي كيفري لاهه شده است.
وستروله كه كشورش از جمله مشاركت كنندگان در توليد سلاح هاي شيميايي است بار ديگر آمادگي برلين را براي نابود كردن سلاح هاي شيميايي در سوريه اعلام كرده و به عنوان اولين گام در اين راه از اختصاص مبلغ 2 ميليون يورو به سازمان منع سلاح هاي شيميايي براي انجام اين ماموريت خبر داده است.

September 18th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مسایل بین المللی