افغانستان باید قبل از خروج قوای ائتلاف استفاده از آب دریای آمورا آغاز نماید
نوشته کریم پوپل  نوشته کریم پوپل

                                                                                                                                     

مورخ 9فبروری2013

 

افغانستان حق دارد در سال 24کیلو مترمکعب یا 30 % از آب دریای آمو استفاده نمایند. اینکه چرا به  تاجکستان 61 فیصد حق داده شده است نمیدانم . متاسفانه زیادترین این آبرا یعنی 48 فیصد را ازبکستان استفاده می کند. زیر آب ساختن دشتهای شمال افغانستان وامنیت شمال افغانستان یکی از کارهای مهم آینده است. چون طالبان یک جنجال بزرگ در جنوب کشور است لازم است دولت بالای صنعت ، تجارت  وبخصوص تولیدات زراعتی شمال توجه نمایند تا سرمایه گذاران بتوانند در شرایط امن سر مایه گذاری نمایند.. ثانیاً در طی 12 سال دولت کدام پروژه برق آبی یا گازی را بنا ننموده بلکه برق را از کشور ازبکستان وارد نموده است . این عمل  ممکن  در آینده در کنار خشنودی ناخشنودهای دربر خواهد داشت. یعنی امکان آن نخواهد رفت که افغانستان پس از خروج قوای خارجی بتواند ازآب دریای آمو استفاده نماید. علاوه بر برق وارداتی سرحد ازبکستان یگانه راه ورودی محصولات وضروریات افغانستان می باشد. در صورت تاسیس پروژه استفاده از آب دریای آمو امکان دارد ازبکستان برق وراه را مسدود کند . این پروژه یکی از حیاتی ترین امیدواری دانشمندان کشاورزی افغانستان است که  میتواند کشور مارا از گرسنگی نجات دهد . روسها در زمان شوروی سابق بزرگترین پروژه های تولید پخته وگندم را در ازبکستان احداث نموده بودند وفعلاً هم این پروژه ها فعال است. هکذا  آب دریای آمو برای ترکمنستان حیاتی است زیرا ترکمنستان بدون آب دریای آمو دشت است وهیچ منبع آبی ندارد.  با وجود این همه احسان افغانستان ، ترکمنستان   در سال 1996 اجازه داد  تا طالبان ازطریق آنکشور داخل شبرغان میمنه ومزارشریف گردند.  ازبکستان در  شکست حکومت دکتور نجیب اله رول ارزنده را داشت.

 

جدول مقدار تولیدومصارف آب دریای آمو

نام کشور

سهم گیری درآب آمو بتناسب سال\کیلو متر مکعب

سهم که کشورها باید مستفید شوند به فیصد

آبیاری اراضی به میلون هکتار

تخصیص آب

فیصدی کل که استفاده می‌شود

افغانستان

۲۴**

۳۰٪

۱،۲

۰

۰

تاجیکستان

۴۹

٪ ۶۱

۰،۵

۹،۵

۱۵،۴

ازبکستان

۴،۸

٪ ۶

۲،۳

۲۹،۶

۴۸،۲

ترکمنستان

۰،۸۲

٪ ۱

۱،۷

۲۲

۸، ۳۵

قرقیزستان

۱،۶

٪ ۲

۱،۰

۴،۰

۶، ۰

مجموعه کل

۸۰،۲۲

٪ ۱۰۰

۸، ۵

۵، ۶۱

٪

 

یک ملیون هکتار یا کمتر زمین هموار بی جنجال را زیر آب کردن بزرگترین کار درتاریخ بشری است. الی سال 2008 دولت افغانستان زراعت را فراموش نموده بود. از آن پس صرف پروژه های زیردست گرفته شده است که خارجی ها سروی نموده اند. اصلاً  دولت در تصور این نبوده است  که یک پروژه بزرگ زراعتی را سروی نموده سپس پروژه را به کشورهای کمک کننده تحویل داده باشد. آنها ممکن تصور می نمودند که کمکها دایمی است یا اینکه شب وروز خودرا تیر مینمودند. هموطنان باید بدانند  آفتاب گرم سمت  شمال  ، زمینهای قوی دست ناخورده و هموار میتواند مردم این کشور را از پیداوار زراعتی از قبیل پنبه  ،  گندم  ، جو ، لوبیا  ، شکر ، تنباکو ، روغن  پنبه دانه ، آفتاب پرست کنجد زغر ،  کاغذ  ،  دامداری ، ماهی ، انار  ، بادام  ، توت ، زرد آلو ، ابریشم ،  کشمش ، قره قل  ، خربوزه  ، تربوز ، بامیه،  رومی بادنجان انگور وغیره  خود کفا سازد. پس از زیر آب ساختن این زمینها افغانستان اگر صدها سال جنگ کند برایش مشکل نخواهد بود. افغانستان میتواند از قلعه زال یا بالاتر از آن دریا را تغیر سمت دهد. در مسیر دریا از قندوز الی فاریاب چندین چاه یا حوضهای بزرگ (1-5کیلومتر) سازد تا آب زمستان درآن جا ذخیره شود. این چاها تغیرات فاحش در آب وهوا و مقدار بارندگی  وسر سبزی صفحات شمال می آورد. این حوضها در شستن نمکیات نیز اثر خوب دارد.          

 

پروژه زیرآب ساختن د شتهای شمال در زمان داود خان  از طرف دولت کویت پیشنهاد گردیده بود . دولت کویت تصمیم داشت تا این پروژه را برای زرع  میوه جات کشورهای عربی تهیه دارد.  هزینه این پروژه را دولت کویت مبلغ 400میلون دالر سنجش نموده بود. که فعلا تغیر خواهد داشت. باید به هموطنان ذکر نمود .. مردم شمال افغانستان در ماهای قوس  جدی دلو حوت وحمل از آب دریای قندوز استفاده نمی نمایند . در مسیر جریان این آب میتوان چاها وبندهای آبی ساخت تا آب 4 ماه را در آن ذخیره نمود. فعلاً آب از طلا کرده ارزش دارد.  مساحت افغانستان 63  میلون هکتار می باشد. 1کیلومتر =  100 هکتار

مساحت مزار شریف          =   17249کیلومتر     1724900 هکتار

مساحت قندوز از قلعه زال   =     8040کیلومتر     8040هکتار

مساحت جوزجان                =  11799کیلومتر     1179900 هکتار

مساحت  فاریاب                =   20283کیلومتر     2028300 هکتار

-------------------------------------------------------------------

مجموعه                               5،737 کیلومتر  5,737100     هکتار    

ازجمله5.7 ملیون هکتار 4.7 میلون هکتار ساحات شهری زمینهای کشتی ، تپه ها ، کوها  زمینهای  نمکی می آید.

 


February 10th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
علمي و معلوماتي