امریکا در صدد اغفال کردن افکار مردم افغانستان!
حامد ساحل حامد ساحلبعضی از کارشناسان مسایل سیاسی افغانستان نیز ، آگاهانه و یا ناخود آگاه برخلاف منافع کشور خود و برعکس به منافع امریکا و انگلیس پروپاگند میکنند!

شب گذشته در یکی از برنامه های تلویزیون طلوع بعضی

 از کارشناسان مسایل سیاسی که سرها و ریشهای خود را در سیاست سفید ساخته اند، در ارتباط به گشایش دفتر طالبان در قطر چنان از گفتن حقایق فرار کردند و طفره رفتند تو گویی بسیار ساده لوحانه فریب سیاست های امریکا و انگلیس را خورده اند ویا اینکه از جانب این کشور ها یک مشت پول بدست میآورند که در سخنان خود همواره از سیاست های ایشان در افغانستان پشتیبانی میکنند. 
میخواهم منحیث یک جوان این کشور در جواب به سخنان آقای احمد سعیدی و وحید مژده اینجا ابراز نظر کنم و از ایشان سوالهای داشته باشم! 

1- همانطوریکه آقای امرالله صالح رئیس قبلی امنیت ملی گفته بود، یکی از این سیاستمداران یاد آورد نشد که چطور زمانیکه امریکا در پیدا کردن محل بود و باش و از بین بردن این طالبانی که امروز در دوحه دفتر باز کردند عاجز ماند، پس چطور و از کدام طریق توانستند برای آنان در قطر دفتر باز کنند؟ اگر امریکا در جنگ با تروریزم صادق می بود پس چرا از پاسپورت های پاکستانی این طالبان و از اینکه این طالبان توسط طیارات پاکستانی به دوحه رسیده اند، چشم پوشی میکند؟ 

2- اگر جنگ با تروریزم یک جنگ جهانی و فرا منطقه یی است، پس چرا این جنگ تنها در خاک افغانستان محدود شده و تنها مردم افغانستان قربانی این جنگ میشوند؟ در حالیکه ریشه ها و مراکز اصلی تولید آن در آنطرف مرز در خاک پاکستان موجود است و هیچ کس به شمول خود امریکا، انگلیس و تمام کشور های دیگر جهان نمیتوانند از این حقیقت انکار ناپذیر چشم پوشی کنند؟ 

3- کدام عقل سلیم می پذیرد که یک ابر قدرت جهان با بیش از 42 کشور متحد خود نتوانند در طول 12 سال یک گروه افراطی را ریشه کن کند؟، در حالیکه همین ابر قدرت جهان توانست گروه افراطی یاد شده را فقط در دوماه در اوج قدرت شان سرنگون کند، در حالیکه همین ابر قدرت جهان میتواند یک قدرت نظامی چون حکومت صدام را در طول چندین روز سرنگون سازد، همینطور حکومت لیبیا و برانداختن قذافی از اریکه قدرت؟ 

4- چرا با آمدن نیروهای انگلیس به ولایت هلمند سطح کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر به مراتب افزایش یافت؟ و آیا رساندن تجهیزات از قبیل موتر سیکلت به طالبان توسط هلیکوپتر های انگلیس و معامله گری های این کشور با طالبان را فراموش نموده اید که امروز چنین از سیاست غرب پشتیبانی میکنید و عامل اصلی تمام بدبختی ها حکومت افغانستان را میدانید؟ حکومتی که با وجود تمام کمی ها و کاستی ها، با وجود فساد اداری گسترده که آنهم بخش عظیم آن از طرف غرب و قرارداد های غرب بوده، حکومتی که با صد ها مشکل دیگر از جمله همسایه های متجاوز گر، وحشی و خونخوار و با جاسوسان این کشورها در داخل نظام دست و پنجه نرم میکند ولی با آنهم با تمام نیرو در تلاش آوردن صلح به این کشور است و اینکه چرا بخاطر صلح قربانی های گزافی میپردازد ذیلاً توضیح میدهم:

امروز در افغانستان از خورد تا بزرگ همه میداند که این سیاست خود امریکا و انگلیس بود که نخواستند تروریزم را ریشه کن کنند و از آن به صفت یک ابزار فشار بالای مردم افغانستان، و یک بهانه برای حضور نظامی خود در افغانستان برای سایر کشور های جهان استفاده کردند و میکنند، اینکه موقعیت ستراتیژیک افغانستان چه اهمیت بسزایی برای امریکا دارد نیز تمام مردم آاز آن آگاه است و بخاطر همین موقعیت ستراتیژیک بود که امریکا و انگلیس پلان های دراز مدت را برای اشغال افغانستان طرح ریزی کردند، مجاهدین را در مقابل شوروی ها تجهیز و تمویل کردند تا بالاخره شوروی ها شکست خورد و حکومت بدست مجاهدینی که قدرت، پول و کرسی را نسبت به هرچیزی دیگر ترجیح میداد افتاد، در این زمان امریکا آگاهانه خود را از افغانستان کنار کشید و اینکه امروز میگویند که ترک کردن افغانستان در آن سالها یک اشتباه بود که امریکا مرتکب شد صرف و صرف یک دروغ محض است! 
امریکا با کنار رفتن از افغانستان خواست تا گروه های جهادی باهمدیگر درگیر شوند که در این پلان خود کامیاب شد و این رهبران دروغی جهاد بود که افغانستان را بخاطر به قدرت رسیدن خود شان و تکیه زدن به اریکه قدرت باهم درگیر شدند و افغانستان را تباه و برباد کردند که این کار شان باعث انزجار و نفرت مردم شد و مردم افغانستان ذهناً آماده پذیرش یک گروه دیگر به عوض حلقات حاکم آنزمان شد ندانسته اینکه این گروه دیگر یعنی طالبان بدتر از دلالان قدرت جهاد، عمل خواهند کرد و اینکه طالبان را در افغانستان امریکا و پاکستان به قدرت رساند نیز یک حقیقت انکار ناپذیر است. 
طالبان از همان ایام به قدرت رسیدن شان در افغانستان به اشاره امریکا، انگلیس و پاکستان عمل کرد و تا هم اکنون به این غلامی خود ادامه داده اند، در آنزمان ستراتیژی ها و کارهای زشت و ناپسند زیادی را به اشاره امریکا، انگلیس و پاکستان رویدست گرفتند که مردم افغانستان حتا خود حاضر شوند تا یک کشوری چون امریکا بیاید و کشور شان را اشغال کند ولی این وحشیان یعنی طالبان از اریکه قدرت سرنگون شوند که این هم جزء پلان و ستراتیژی درازمدت خود امریکا بود. (همانطوریکه میگویند به مرگ بگیریش که به تب راضی شود) از جانب دیگر مردم افغانستان نیز میدانند که اسامه بن لادن کی بود و به اشاره کی در افغانستان میجنگید، بهرحال امریکا در سال 2001 حملات یازدهم سپتمبر را به تمثیل کشید و بخاطر بدست آوردن یک هدف بسیار بزرگ خود که سالها بخاطر رسیدن به آن طرح ریزی کرده بود و می کوشید، برج های مرکز تجارتی جهان را خود سرنگون کرد و بالاخره به هدف بزرگ خود یعنی اشغال افغانستان راه پیدا کرد. اینکه از سال 2001 تا اکنون در افغانستان چه کارهای انجام داد و اکنون بخاطر قانونی ساختن این اشغال خود علیه حکومت و مردم افغانستان از چه ابزارهای کار میگیرند نیز تمام مردم افغانستان آگاه است، از جمله از اعمال وحشیانه امریکاییان لنگی پوش(طالبان و القاعده)، قصداً دامن زدن به ناامنی ها، پروپاگند 2014 که گویا اگر ما برویم شما دوباره بدست این گروه ترویستی خواهید افتید که خیلی ها وحشی تر از سالهای پیشین هستند و صد های دیگر... 
اما! 
افغانستان در شرایط فعلی از لحاظ نظامی نه توان جنگ علیه پاکستان را دارد ونه علیه انگلیس، امریکا و یا دشمنان دیگر خود! ولی با آنهم در صورتیکه مردم این کشور باهم متحد شوند میتوانند منافع ملی خود را با قبول کردن منافع این کشورها ( از جمله بستن پیمان امنیتی با امریکا) بالای این کشور ها نیز بقبولاند همانطوریکه حکومت فعلی در تلاش آن است ولی افسوس و صد افسوس که از اتحاد و اتفاق مردم افغانستان روز به روز کاسته میشود که به یقین کامل این هم جزء توطئه های بزرگ دشمنان افغانستان است و آنان خوب میدانند که صرف میتوانند با خت کردن آب در افغانستان ماهی بگیرند. 
زمانیکه مردم عادی این کشور، قشر بی سواد این کشور فریب چنین توطئه های شوم را میخورند برایم زیاد درد آور نیست اما زمانیکه قشر فهیده، تحصیلکرده و یا به اصطلاح امروزی کارشناسان مسایل سیاسی اینطور فریب میخورند و بی باکانه به منافع غرب و به ضد منافع کشور خود ابراز نظر میکنند، و یا آگاهانه بخاطر منافع شخصی، حزبی، سمتی و یا لسانی خود از حقایق طفره میروند، به عوض فاش ساختن سیاست های دوگانه جامعه جهانی به خصوص امریکا و انگلیس در افغانستان، به عوض اینکه مردم را به اتفاق و اتحاد فرا بخوانند که امروز نیازد شدید افغانستان است، برایم خیلی در آورد است!
این اشخاص نباید فراموش کنند که چنین ابراز نظر های بی مسوولانه به ضرر منافع افغانستان خواهد بود زیرا افکار عامه با چنین نظریات اغفال شده و بعضی ها را وا میدارند تا ناخود آگاه به ضد کشور و منافع ملی خود ولی برعکس به منافع کشورهای مغرض عمل کنند و آله دست شان قرار بگیرند، همانطوریکه در دهه های قبل شاهد آن بودیم! 
پس!
بهتر آنست تا در شرایط فعلی تمام مردم افغانستان اینکه با یکدیگر چی مشکلاتی داریم آنرا کنار بگذاریم ولی در مقابل خارجی ها و توطئه های شوم شان یکدست شویم و نگذاریم که یکبار دیگر افغانستان به مرکز کشمکش های کشور های ابرقدرت جهان و لابراتوار جهانی آزمایش تجهیزات نظامی شان مبدل شود! 
بیائید کاری کنیم که در این کشور صلح بیاید، کاری کنیم که دیگر مادری و یا پدری در غم از دست دادن فرزند خود ماتم برپا نکند، کاری کنیم که دیگر کودک معصوم این کشور در غم پیدا کردن یک لقمه نان جان خود را در حملات وحشیانه انتحاری و یا انفجاری که در واقع از سوی همین امریکا، انگلیس و پاکستان راه اندازی میشود از دست ندهد. 
واگر! 
خدا ناخواسته نتوانیم اتفاق و اتحاد خود را حفظ کنیم و باز یکبار دیگر به جان هم بیافتیم و این خارجی ها از چنین یک شرایط سوء استفاده کنند، پس باید بدانیم که نزد نسل آینده این کشور مسوول اصلی بربادی و تباهی افغانستان خود ما خواهیم بود، همانطوریکه به یک شکلی از اشکال نسل چند دهه قبل از جمله عاملین هفت و هشت ثور نزد نسل کنونی و نوین افغانستان مسوول هستند! 


June 20th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
گزیده مقالات