انتخابات آلمان و رقيبان آنگلا مركل
آسوشيتدپرس آسوشيتدپرس

 
آنگلا مركل، صدراعظم آلمان در انتخابات روز يكشنبه آينده به دنبال سومين دوره صدارت خود خواهد بود و اين در حالي است كه پير اشتاينبروك، نامزد چپ ميانه، مهمترين رقيب وي به شمار مي رود.
 
خبرگزاري آسوشيتدپرس روز جمعه فهرستي از نامزدهاي صدارت در آلمان را منتشر كرد:

** آنگلا مركل
59 ساله، از سال 2005 صدراعظم آلمان بوده است. وي نخستين صدراعظم زن در آلمان و نخستين رهبر اين كشور از آلمان شرقي به شمار مي رود.
مركل به دليل آنكه توانست آلمان را در جريان بحران اقتصادي غرب در سال 2008 از گزند ركود اقتصادي نجات دهد و اين كشور را از بحران بدهي كه دامان كشورهاي حوزه يورو را گرفته بود رها كند، از محبوبيت و اعتبار ويژه اي در ميان مردم آلمان برخوردار است.
اين دقيقا برعكس تصوير منفي او نزد ساير كشورهاي اروپايي است. مردم ساير كشورهاي اروپايي، او را معمار سياست هاي رياضت اقتصادي و كاهش هزينه هاي دولتي مي دانند كه بر ملت هاي اين قاره تحميل شده است.
آنگلا مركل اگرچه از سال 2000 به اين سو، رهبر اتحاديه دموكرات مسيحي (راست) بوده، اما بارها نظر و راي احزاب ميانه آلمان را نيز كسب كرده است؛ از جمله حذف قانون خدمت نظام وظيفه و سرعت بخشيدن به فرايند خروج آلمان از باشگاه كشورهاي توليد كننده انرژي اتمي در همين راستا تفسير مي شود.

** پير اشتاينبروك
اشتاينبروك 66 ساله، نامزد سوسيال دموكرات ها است كه حزب چپ ميانه در آلمان به شمار مي روند. وي در دولت نخست مركل، وزير دارايي او بود و بخشي از اعتبار مبارزه با بحران اقتصادي سال 2008 نيز به وي داده مي شود.
اشتاينبروك در گذشته، در دفتر هلموت اشميت، صدراعظم اسبق آلمان غربي مشغول به كار بود و سپس مقام هايي در دولت هاي محلي آلمان داشت. وي از سال 2002 تا 2005 نيز صدراعظم ايالت راين شمالي بود كه پرجمعيت ترين ايالت آلمان است. اشتاينبروك انتخابات بعدي در راين شمالي را به رقيب خود واگذار كرد.
پير اشتاينبروك را به عنوان سياستمداري رك گو و گاه بي ادب مي شناسند.

** فيليپ روسلر
معاون مركل و وزير اقتصاد آلمان، 40 سال دارد و رهبر حزب دموكرات هاي آزاد است كه به حزب هوادار بازار شهرت دارد. دموكرات هاي آزاد، در دولت ائتلافي مركل حضور دارند.
روسلر پس از آن به رهبري حزبش رسيد كه رهبري سابق، به دليل ناكامي حزب در انجام وعده هايش و كاهش محبوبيت دموكرات هاي آزاد، كناره گيري كرد. حضور قدرتمندانه اين حزب در انتخابات ايالتي ژانويه (دي – بهمن 91)، سبب شد وي جايگاه خود به عنوان رهبر دموكرات هاي آزاد را تثبيت كند.
فيليپ روسلر، حزبش را به عنوان سپر بلاي افزايش ماليات ها و حامي رويكردي نرم تر در قبال بحران يورو معرفي مي كند.
روسلر در ويتنام به دنيا آمده و در كودكي توسط زوجي آلماني به فرزندي پذيرفته شده است.

** يورگن تريتين
يورگن تريتين 59 ساله، معروف ترين شخصيت در حزب سبزها و متحد سوسيال دموكرات ها به رهبري اشتاينبروك است. وي در سال هاي 1998 تا 2005 در كابينه گرهارد شرودر وزير محيط زيست بود و در زمان او، آلمان قانون خروج از باشگاه توليدكننده انرژي اتمي را تصويب كرد.
تريتين در همان سال 1980 كه حزب سبزها بنيان نهاده شد، به اين حزب پيوست. وي اكنون رهبري فراكسيون سبزها در پارلمان را نيز برعهده دارد.

** گرگور گيزي
گيزي 65 ساله، معروف ترين كمونيست سابق در آلمان است. او را به عنوان يكي از پيشگامان تاسيس حزب چپ ها در سال 2005 مي شناسند. اين حزب از ادغام حزب كمونيست سابق با ساير گروه هاي جپ تشكيل شد و توانست نظر كساني را كه از اجراي برنامه هاي رفاه و كار در دهه پيش از آن ناراضي بودند، جلب كند.
با وجودي كه حزب او به ويژه در آلمان شرقي داراي نفوذ است، اما به عنوان حزبي انعطاف ناپذير و سازش ناپذير شناخته مي شود و بعيد است كه در سطح فدرال (دولت مركزي) بتواند نقشي ايفا كند.

September 20th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مسایل بین المللی