انسان شناسی جنگ
ترجمه توسط حمید محوی ترجمه توسط حمید محوی

 

ارتش ایالات متحده گروه کارشناسی در چهار چوب طرح انسان شناسی منطقۀ عملیاتی (1) به مکزیک گسیل خواهد کرد

برنامۀ تحلیل فرهنگی مکزیک در نورثکوم (2) : «انسان شناسی منطقۀ عملیاتی» و «اطلاعات مردم شناسی»

نوشتۀ سیمون وارگاس آگیلار

Simon Vargas Aguilar

 

مرکز مطالعات جهانی سازی، 22 اکتبر 2013

منطقه : آمریکای لاتین و کارائیب

مضمون : جنگ ایالات متحده ناتو، تاریخ، جامعه و فرهنگ، سرویس اطلاعاتی


 

                                                    


 

استخدام دیپلمه ها و به کار گرفتن آنها در یگا نهای رزمی برای ارتقاء روابطشان با مردم بومی مناطق عملیاتی که طرح آن به سال 2006 راه اندازی شد (انسان شناسی منطقۀ عملیاتی) ابتدا بر این اساس بود انسان شناسان را در برخی یگانهای ارتش آمریکا در افغانستان ادغام کنند. این گروه از دیپلمه ها کارشناسان زمینه های مختلف در علوم انسانی بودند که به افغانستان و عراق فرستاده شده بودند. به انسان شناسان آمریکائی نقش مضاعفی واگذار شده بود که عبارت بود از ایجاد امنیت و صلح و نمایندۀ ارتش اشغالگر، و این موضوعی بود که در فضای علمی و رسانه ها موجب بحث و جدل شد.


اوایل می 2013، دو مشاور طرحی که «انسان شناسی منطقۀ عملیاتی» نامیده اند به پادگان «نورثکوم» آمدند(فرماندهی نظامی ایالات متحده _ به شکل خود برگزیده_ برای آمریکای شمالی) در کلورادو، برای بررسی و آزمون سطح ناآگاهی فرهنگی که بتواند گسیل انسان شناسان را به کشور ما _ مکزیک _ توجیه سازد [با این حساب که تنوع قومی فراتر از مرزها می باشد مانند مایاها، میسکیتوس ها و غیره]. با این وجود، سخنگوی این طرح اعلام کرد که این طرح هنوز در مرحلۀ تکوینی به سر می برد و «در نتیجه اظهار نظر دربارۀ این طرح  که هنوز به مرحلۀ نهائی نرسیده،  مناسبتی ندارد».

با این وجود، 30 آوریل گذشته، یک سخنگوی ناشناس از فرماندهی ایالات متحده گزار شداد که در سپتامبر آینده (2013) ارتش ایالات متحده یک گروه کارشناس را خواهد فرستاد که با دولت مکزیک در مورد مسائل اجتماعی مرتبط به قاچاق مواد مخدر همکاری خواهند کرد. کارشناسان به گروه انسان شناسی منطقۀ عملیاتی تعلق دارند که در عراق و افغانستان تجربیات بسیاری کسب کرده اند. این گروه کارشناسی 25 رشتۀ مختلف را در بر می گیرد.

بر اساس اطلاعات منتشر شده در وب سایت انسان شناسی منطقۀ عملیاتی، مأموریت طراحی شده عبارت است از :  «استخدام، آموزش، عملیاتی سازی و پشتیبانی از او به عنوان فردی که رویکرد اجتماعی فرهنگی دارد، برای اجرای بررسی و تحلیل برای ایجاد و توسعۀ یک بانک اطلاعاتی از مسائل اجتماعی و فرهنگی به هدف استفاد ه از آن در تصمیم گیری ها، ارتقاء قابلیت عملیاتی و به همین گونه حفظ و انتقال شناخت نهادینه در رابطه با مسائل اجتماعی و فرهنگی».

«انسان شناسی منطقۀ عملیاتی» از سال 2007 تلاش می کند تا انسان شناسان و کارشناسان علوم انسانی از طریق اطلاعات مردم شناسی قابلیت نظامی ایالات متحد هرا ارتقاء دهند _ پیوند بین اطلاعات نظامی و مردم شناسی در منطقۀ عملیاتی _ و جمع آوری اطلاعات دست اول، برای فراهم ساختن درک بیشتر از فرهنک و ساخت و ساز اجتماعی مردم منطقه، به شکلی که بتوانند بر این اساس با کاربست نازل تری از نیروی نظامی مأموریت هایشان را طراحی و عملیاتی سازند.

هر تیم «انسان شناسی منطقۀ عملیاتی» مرکب است از یک مسئول نظامی، یک انسان شناس، یک تنظیم کنندۀ بررسی و تحلیل و یک تحلیل گر. انسان شناسان آموزش نظامی می بینند، لباس نظامی به تن می کنند و مسلح هستند، در چنین شکل و شمایلی باید به نظامیان در جلب اعتماد مردم منطقه یاری رسانند و آنها را متحد اهداف خود ساخته و مانع گرویدن آنها به گروه های افراطی و شورشی شوند.

طی چهار سال اول، انسان شناسی منطقۀ عملیاتی موفقیت نسبی بدست آورد، با این حساب که حضور مردم شناسان موجب شد که عملیات نظامی به 60 درصد تنزل یابد، و عناصری برای امور امنیتی، بهداشت و آموزش منطقه فراهم گردد.

بااین وجود نظریاتی پیرامون این طرح مطرح شده است. مونتگومری مک فیت به عنوان یکی از انسان شناسان بر این باور است که انسان شناسی منطقۀ عملیاتی موجب اجتناب از خسارات جانبی در عملیات نظامی شده است زیرا : با تفویض مسئولیت به انسان شناسان برای «جنگی انسانی تر» در فراسوی «بررسی ها و پژوهش های اجتماعی با رویکرد نظامی»، «آگاهی اجتماعی و فرهنگی استفاد ه از خشونت را کاهش  داده و موجب ثبات شده است»

طی این مدت، برای مارکوس گریفین، یک انسان شناس آزاد در عراق بین سال های 2007 و 2008، انسان شناسی منطقۀ عملیاتی «فرصتی بوده است انسان شناسی که با آزادی بیشتر  در دوران بحران درک بیشتری فرهنگ ها بدست آورد». از همین رو پزوهشگر دانشگاهی ژولین بونهوم(3) نتیجه می گیرد که دلایل مثبت غالبا به یک عمل مضاعف تکیه دارد «فرهنگی سازی» و «سیاست زدائی» جنگ.

از سوی دیگر، مخالفان می گویند که طرح انسان شناسی منطقۀ عملیاتی انسان شناسی را به سطح یک سلاح جنگی تنزل داده است، و انجمن انسان شناسی آمریکا نیز بر این باور است که «جایگاه انسان شناسان در وضعیتی قرار گرفته که کد اخلاقی انجمن ما را نقض می کند، و به خدمت گرفتن انسان شناسان برای چنین طرح هائی وضعیت انسان شناسان دیگر و افرادی را که مطالعه می کنند بخطر می اندازد» و اضافه می کند «ارسال کارشناس در زمینۀ علوم انسانی، برای پژوهش به همراهی یگا نهای رزمی در متن یک منطقۀ جنگ زده، موجب تولید اطلاعات علمی معتبر نمی گردد».

استفاده از علوم انسانی و به ویژه انسان شناسی در قرون نوزدهم و بیستم در امپراتوری فرانسه و بریتانیا، طی جنگ جهانی اول و دومف جنگ سرد، و جنگ کره و ویتنام پیش زمینۀ تاریخی دارد. با این وجود، در رابطه با پیشرفت های فنی و خصوصیات چند وجهی منازعات نظامی، باید به چگونگی نقش طرح هائی مانند انسان شناسی منطقۀ عملیاتی در متن جفرافیای سیاسی نوین دقت نظر داشته باشیم.

 


منبع :

http://www.mondialisation.ca/larmee-des-etats-unis-enverra-une-equipe-dexperts-du-programme-human-terrain-system-au-mexique/5355023


October 27th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مسایل بین المللی