با ادامه وضع موجود نمیتوان به آینده باثبات امیدوار بود
فرهاد فرهاد

 

 

 

نیک بودن چیست ؟

با جنایت خو گرفتن ҆ کور ҆ کر بودن ؟

                                                   بی تفاوت رد شدن ҆ نظاره کردن ؟

                                                   نیک اگر اینست

                                                   پس بد کیست ؟

 (مرحوم فانی )

 

حامد کرزی در پیام رادیوی که به نسبت سال نو خورشیدی به مردم افغانستان داشت سال جدید خورشیدی را سال باثبات برای مردم افغانستان آرزو نمود .

حامد کرزی زمانی سال جدید را با ثبات برای مردم افغانستان آرزو مینماید .

که ده ها میلیون مردم گیر مانده در خون و آتش سال 1391 خورشیدی را با قبول قربانی های فراوان جاری شدن سیل های خون توهین تحقیر تجاوزات بیگانگان از دست دادن بهترین دوستان و فرزندان سپری نموده اند سال که گذشت با وجود تعهدات بازیگران در جلسات متعدد بخاطر کاهش فساد گام های لازم  را نبرداشته اند ازهمین لحاظ است که نهادها کشورمارا در ردیف اول مبتلا به فساد در جهان معرفی نموده اند .

کسر بیلانس تجارت نودو پنج فیصد میباشد بیش از چهل فیصد مردم در زیر خط فقر زیست مینمایند قریب به هفتاد فیصد مردم بخصوص جوانان از ناحیه بیکاری رنج میبرند بیش از یک میلیون تن به مواد مخدر مبتلا بوده صد ها هزار تن به شمول کودکان به نسبت مشکلات اقتصادی به مافیای مواد مخدر و مخالفین مسلح پیوسته اند در حالیکه اداره سرمایه گذاری و رئیس بانک مرکزی از رشد اقتصادی و کاهش تبرم پولی حرف میزنند  آگاهان امور ادعاهای فوق الذکر را دور از واقعیت میخوانند در سال که گذشت شهر کابل از جمله ناامن ترین پایتخت های جهان معرفی شد ده ها هزار تن فارغ تحصیلان به نسبت عدم  شفافیت در امتحانات کانکور در پوهنتون های دولتی شکایت دارند  ҆ بیش از هفتاد فیصد مردم بخصوص زنان به امراض های فزیکی و روانی مبتلا بوده قریب به پنج میلیون تن کودکان بواسطه مخالفین مسلح از مزایای تعلیم تحصیل محروم شده اند .

مافیای اقتصادی مواد مخدر به آرزوی لیلام نمودن نهادهای دولتی از جمله شرکت هوانوردی آریانا در کمین نشسته لحظه شماری مینمایند آنها توانسته اند از عایدات نامشروع خویش قصر ها بلند منزلها ҆ شهرک ها ҆ شرکت ها در داخل و خارج کشور اعمار نمایند در مقابل ده ها میلیون مردم توان پیدا کردن یک لقمه نان خوردنی را ندارند ازهمین لحاظ است که روزانه هزاران تن غرض کاریابی به کشورهای منطقه و جهان مهاجرت نموده صدها تن آنها قربانی هوسهای قاچاقبران شده اند ده ها هزار تن در کشورهای اروپا ҆ امریکا ҆ آسترالیا ҆ عربی بی سرنوشت بوده شب و روز خویش را در کشتی ها ҆ پارک ها سپری مینمایند قریب به پنج هزار تن در کشور ایران زندانی بوده تعداد از آنها محکوم به مرگ شده اند بیش از دو میلیون تن مهاجر در کشور پاکستان در وضع بسیار بد قرار داشته هر لحظه مورد اذیت پولیس قرار دارند .

کشت ترافیک قاچاق رو به افزایش بوده رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر فدراتیف روسیه ازین ناحیه اظهار نگرانی نموده وی میگوید حاصلات مواد خدر در افغانستان سالانه به یک صد میلیارد دالر میرسد که در جیب مافیای بین المللی عایدات آن میریزد .

حامد کرزی میگوید طالبان آزادانه در طیاره های مخصوص به کشورهای غربی سفر نموده با مسولین کشورهای متذکره قهوه و چای مینوشند اما در کابل با انجام حملات انتحاری مردم بیگناه را به قتل میرسانند که انجام این عملیات مسلحانه به نفع کشورهای غربی از جمله امریکا تمام میشود میافزاید کشورهای غربی به معادن کشورما چشم دوخته اند .

مردم و آگاهان امور را عقیده برآنست اگر آقای حامد کرزی به مردم و کشورما دلسوز میبود با انجام بازیهای ریاکارانه از جمله جعل و تقلب صدها هزار تن در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی زمینه میخ کوب نمودن گماشتگان فاسد و غیر ماهر کشورهای خارجی را بر فرق ده ها میلیون مردم ما مساعد نمیساخت میافزایند گفته های وی ادامه بازیهای پشت پرده بوده که  پیامد آن ناگوار خواهند بود .

در حالیکه عده از سران کشورهای غربی صد ها تن زندانیان زندان بگرام را ناقضین قوانین جهانی میخوانند اما حامد کرزی غرض تسلیمی آنها به حکومت افغانستان پافشاری نموده میگوید که عده  آنها بیگناه میباشند از جانب دیگر یک عده زندانیان در زندان گوانتانمو دست به اعتصاب غذایی زده که یک تعداد از زندانیان مذکورمربوط به گروه طالبان و القاعده میباشند .

یک تن از جنرالان پاکستانی به اسم دورانی در یک مناظره تلویزیونی بتاریخ 1391/12/24 از طریق تلویزیون طلوع نیوز به نشر رسید میگوید افغانستان یک کشور اشغال شده است افزود طالبان نود فیصد خاک افغانستان را در اختیار خویش دارند و در موقف مستحکم قرار دارند به یک قدرت عظیم تبدیل شده اند و نباید انکار نمود که طالبان یک حقیقت میباشند .

در مقابل امراله صالح رئیس اسبق ریاست امنیت ملی میگوید طالبان یک حقیقت زشت بوده ما وظیفه داریم بر ضد این غده سرطانی مبارزه نمایم .

کارمندان ریاست امنیت ملی توانستند از انفجار یک موتر باربری که هشت هزار کیلوگرام مواد انفجاری در آن جابجا شده بود جلوگیری نمایند سخنگوی ریاست امنیت ملی میگوید این کار بواسطه شبکه حقانی و طالبان طراحی شده که توان تخریب یک ونیم کیلومتر ساحه چهار اطراف خویش را داشت میافزاید این کار از توان گروهای فوق ذکر نبوده بواسطه ادارات استخباراتی که در حمایت و عقب هراس افگنان قرار دارند طرح ریزی گردیده است .

آگاهان امور خارج ساختن قوت های امریکایی را از ولسوالی های ولایت وردک مساعد نمودن زمینه برای مخالفین مسلح و بد امن ساختن شاهراهای ولایات کندهار کابل و سپوتاج انتخابات ریاست جمهوری میخوانند .

یک عضو پارلمان بتاریخ 1392/1/2 از طریق پروگرام گفتمان تلویزیون طلوع گفت نباید ریاست جمهوری با انجام تصامیم شتاب زده و عجولانه در مورد خارج ساختن قوت های امریکایی از ولسوالی های متذکره آب را به آسیاب دشمنان و یا مخالفین مسلح بیاندازد یک اشتراک کننده دیگر میگوید سالانه میلیارد های دالر به کشور پاکستان بخاطر مبارزه با هراس افگنی از طرف امریکا کمک میشود جای تاسف است که تمام ترورستان در آنجا آموزش دیده غرض انجام عملیات انتحاری به کشورما اعزام میشوند .

در روز اول نوروز سه تن بادیگاردهای یک عضو پارلمان بواسطه سه تن جنگ سالار در ولایت پروان کشته شد .

ولسوال اشکمش با دو تن بادیگاردانش به نسبت تصادم ماین کنار جاده کشته شدند دریک انفجار که در یک مدرسه دینی در ولسوالی مارجه ولایت هلمند بوقوع پیوست چهار تن کشته شش تن زخمی شدند نظر به نشر خبر وسایل اطلاعات جمعی در مدرسه متذکره طالبان برای جوانان استفاده از واسکت های انتحاری و ساختن آنرا آموزش میدادند که بعد از انفجار یک واسکت چند تن کشته و زخمی شدند .

در ولسوالی قادس ولایت هرات یک پولیس بعد از کشتن پنج تن همراهانش به طالبان پیوست .

اعلامیه شورای علمای افغانستان که درین شرایط احساس به نشر رسیده ده ها میلیون مردم مارا نگران ساخته نظر به اظهارات گرداننده پروگرام گفتمان طلوع نیوز در اعلامیه متذکره تاکید بعمل آمده اگر امریکا از خارج شدن ولسوالی های میدان وردک و سپردن زندانیان بگرام به حکومت افغانستان جلوگیری نمایند این عمل شان اشغال خوانده میشود .

کریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری از موجودیت عاملین مواد مخدر در مهره های اساسی حرف زده از ادارات عدلی خواهان پیگرد قانونی آنها شد .

آقای حقجو رئیس عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید دولت فاقد یک سیاست مالیاتی در کشور میباشد افزود سیاست مالیاتی نه به اساس قانون بلکه به فشار دونر ها تثبیت میشود ازهمین لحاظ است که هشتاد فیصد بیلانس ها غیر فعال نشان داده میشوند به نسبت موجودیت فساد هشتاد و پنج فیصد عایدات مالیاتی به جیب یک گروه که در پشت پرده از اعضای حکومت و پارلمان میباشند و به حمایت عاملین فساد قرار دارند میریزد .

موجودیت یک عده رهبر تراشان و احزاب که سبغه قومی لسانی ҆ سمتی ҆ مذهبی میباشند باعث پراگنده گی روشنفکران بخصوص مبارزین راه آزادی و ترقی در کشور گردیده این عمل آنها  یکی از عوامل عمده غرض زمینه سازی برای بقای غارت گران در اریکه قدرت محسوب میگردد .

روزانه هزاران تن غرض تداوی امراض های مختلف با قبول توهین و تحقیر به کشورهای هندوستان و پاکستان سفر مینمایند مسول شفاخانه ولادی و نسائی شهر کابل از کمبود نرس اظهار نگرانی نموده علت آنرا پائین بودن معاشات دولتی میخواند .

هزاران کودک که مصروف موتر شوئی در شهرها از جمله شهر کابل میباشند به نسبت کثیف بودن آب به امراض های مختلف مبتلا شده اند .

یک دوکتور بتاریح 1391/12/25 از طریق تلویزیون طلوع گفت ما مجبور شدیم غرض علاج امراض های که از ناحیه موتر شوئی دامن گیر  یک عده کودکان گردیده ناخن های  شانرا بکشیم .

کشورهای مهاجم نخواستند تعهدات را که به مردم افغانستان و جهانیان زیر نام مبارزه با مواد مخدر تروریزم ҆ احیا و بازسازی ҆ حکومت داری خوب ҆ دفاع از حقوق بشر و زن نموده بودند انجام دهند حالا بخاطر پوشانیدن رسوائی های شان میخواهند با نشر و پخش اخبار گمراه کننده و غیر واقعی سالهای آینده از جمله اخیر سال 2014 را خونین تر برای مردم افغانستان جلوه دهند در حالیکه همه میدانند که بدون حمایت استخبارات کشورهای منطقه و مهاجم هراس افگنان ترورستان ҆ مافیای مواد مخدر توان یک هفته مقاومت را در مقابل مردمان دلیر افغانستان ندارند .

رئیس شورای علمای پاکستان در یک صحبت خویش انجام عملیات انتحاری را در کشورما مجاز خوانده مردم به این عقیده اند که این گفته ها خواسته اساسی ادارات استخباراتی ای اس ای کشورهای سعودی ҆ بریتانیا ҆ ایران ҆ مافیای مواد مخدر و سایر کشورهای متجاوز و توسعه طلب بوده که از حنجره یک ابلیس مسلمان نما بلند میشود میافزایند حالامردمان جهان به خوبی پی برده اند که مدارس دینی در پاکستان مرکز تربیه هراس افگنان ترورستان بخاطر دست یابی کشورهای توسعه طلب به سرزمین مقدس ما و کشورها ی منطقه چیزی دیگری نبوده و نمیباشد

درین اواخر گروهای جنگ افروز ҆ ناقضین حقوق بشر ҆ مافیای اقتصادی ҆ مواد اقتصادی ҆ عاملین فساد گسترده ҆ غاضبین میلیون ها جریب زمین طبق هدایت باداران خارجی خویش پاچه برزده غرض دست یابی به ثروت و قدرت بیشتر بی شرمانه سنگ حقانیت را بر سینه میزندد تا بتوانند همکاری و توجه ده ها میلیون مردم مارا در انتخاب کاندید مورد نظرشان به ریاست جمهوری سال 1393 جلب نمایند .

آگاهان امور را عقیده برآنست که بدون محدود نمودن صلاحیت گروهای فوق ذکر و قطع مداخله کشورهای مهاجم توسعه طلب و سهم گیری فعالانه قشر آگاه پیشتار جامعه از جمله بزرگ مردان آزموده شده نمیتوان به تدویر یک انتخابات شفاف ҆ دموکراتیک ҆ آزاد امیدوار بود .

جای افتخار است که یک عده جوانان پرافتخار کشورما با قبول زحمات فراوان در بازیهای سپورتی جهان مفتخر به چهار صد مدال در سال 1391 گردیدند .

آگاهان امور را عقیده برآنست که این افتخارات زمانی نصیب کشورما میگردد که جوانان آن در بین آتش به بازی خویش ادامه میدهند اگر در کشورما فضای صلح حاکم باشد این افتخارات صد ها مرتبه افزایش خواهند یافت .

اعلان نتایج امتحانات کانکور پوهنتون های دولتی سال 1391 نگران کننده برای ده ها هزار جوانان بی سرنوشت میباشد مسولین ولسی جرگه و مشرانو جرگه نتایج اعلان شده امتحانات متذکره را غیر شفاف خوانده خواهان بررسی پارچه های شاگردان شدند به باور آگاهان امور بی سرنوشت شدن قریب به هشتاد هزار جوان فارغین لیسه های کشور جفای عظیم و جبران ناپذیر به این ملت رنج کشیده بوده پیامد آن ناگوار خواهد بود زیراکه اکثریت کسانیکه با گروهای مسلح مخالف و مافیای مواد مخدر پیوسته اند جوانان ҆ کودکان ҆ زنان ناامید مایوس ҆ افسرده میباشند که از ابتدائی ترین مزایای زندگی محروم ساخته شده اند.

خلاصه اینکه وقت آن رسیده بخاطر بیرون رفت ازین بحران خونین و کشنده که سروپا جامعه و مردم ما در کوره های آتش و گرداب های خون آن گیر مانده اتحاد وحدت نیروهای سالم اندیش ҆ آزادی دوست ترقی پسند و جلب همکاری نهادها ҆ سازمانهای صلح جو ترقی پسند از جمله پارلمانهای کشورهای منطقه و جهان بخاطر دستیابی به یک آینده با ثبات یک امر حیاتی بوده و میباشد .

در غیر از آن باادامه وضع موجود گروهای غارت گر و قدرت طلب با انجام بازیهای ریاکارانه خواهند توانست دوباره خود را در اریکه قدرت نصب کشور و جامعه مارا بسوی نابودی ابدی و بحران جبران ناپذیر سوق نمایند .

درین رابطه نیاکان ما گفته اند .

بعد از مردن گریه کردن سودی ندارد


March 22nd, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
گزیده مقالات