باده‌پيمايي با اژدها در تموز
شاپور احمدي شاپور احمدي

لي بو  (762-701) از شاعران سرزمين چين است. او

عضو گروهي از فرزانگان چين بود بنام  «هشت جاودانه‌ي پياله‌ي باده»

 و از ديرباز با دو فو، يكي از دو شاعر بزرگ 

در تاريخ ادبيات  چين به شمار مي‌آيد


March 16th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
معرفی و نقد کتب