بار کج به منزل نمی رسد
فرهاد فرهاد

 

زمانه کج روشانرا به بر کشد بیدل

هر آنکه راست بود خار چشم افلاک است

روز بیستم سنبله سال 1392 خورشیدی دوازده سال از فروریزی آسمان خراش های امریکا سپری میشود. نظر به نوشته میشل شودوفسکی در کتاب زیرنام جنگ و جهانی سازی واقعیت های پشت پرده یازدهم سپتامبر، قطعنامه تاریخی 14 سپتامبر به تصویب مجلس نمایندگان و سنا رسید.

در این قطعنامه گفته شده بود رئیس جمهور اختیار دارد تمام نیروهای لازم و مناسب علیه آن کشورها و سازمان ها یا اشخاص استفاده کند که تشخیص میدهد حمله تروریستی 11 سپتامبر را طرح ریزی کرده اند تصویب کردند مرتکب شدند، یا به آن کمک کردند یا به این سازمان ها یا اشخاص پناه دادند تا به این ترتیب از اقدامات آتی تروریزم بین المللی بدست آن کشورها، سازمان ها یا اشخاص علیه ایالات متحده جلوگیری شود. بعد از سپری شدن دوازده سال کشورهای مهاجم که زیرنام مبارزه با مواد مخدر، تروریزم، حکومت داری خوب، دفاع از حقوق زن، بشر و غیره خواستند کشور جنت نشان ما را به پایگاه مافیای بین المللی مواد مخدر میدان نبرد کشورهای متخاصم، آزمایش انواع ایدولوژیها سلاح های پیشرفته هوائی و زمینی، بازار مصرفی اجناس و مواد خارجی و تهیه کننده مواد خام کشورهای منطقه و جهان مبدل سازند.

آقای حامد کرزی به تاریخ 23/6/1392 در نشست سیزدهم جلسه اعضای شانگهای در مرکز قزاقستان در بخشی از سخنانش نظریات خویش را چنین بیان نمود:

بخاطر تأمین و مبارزه با تروریزم نباید به سازمان ناتو، ایساف و کشور ایالات متحده امریکا امیدوار بود افزود در این رابطه همکاری صادقانه کشورهای منطقه یک اصل عمده میباشد در حالیکه عده ای کارشناسان گفته های وی را گرفتن امتیاز و وارد کردن فشار بخاطر دستیابی به اهداف شخصی اش بالای مسئولین کشور امریکا خوانده اند..

مردم و آگاهان امور علت اساسی دشواریهای فوق را که طی دوازده کشورگشایان بالای ده ها میلیون روا داشته اند چنین ارزیابی نموده اند که سران کشورها و ادارات استخباراتی و سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل متحد با تدویر جلسات ریاکارانه و اتخاذ تصامیم پا در هوا غیر واقعی، غیر انطباقی و میخ کوب نمودن افراد غیر ماهر، فاسد و گماشته خویش بر فرق ده ها میلیون مردم افغانستان و کنار زدن افراد ماهر، صادق، مجرب، تحصیل کرده از نقاط های کلیدی مسدود نکردن ده ها هزار لانه های تروریزم در آنطرف خط دیورند، مداخله صریح ادارات استخباراتی کشورهای منطقه و جهان، مبدل ساختن کشور پاکستان به مهد تربیه تروریزم افراطیون مسلح، و صدور آن به کشورهای هندوستان، افغانستان، آسیای میانه، فدراتیف روسیه، کشورهای خلیج سوریه، عدم توجه به تقویه قوای مسلح از ناحیه ماشین آلات محاربوی پیشرفته زمینی، هوائی اعمال نفوذ دشمنان مردم افغانستان در بعضی از نقاط ارگان های امنیتی، کشفی، محاربوی، قوای مسلح، گسترش فرهنگ معافیت، رهائی سران مخالفین مسلح بنام طالب از زندان های پاکستان افغانستان تورید اجناس و مواد غیر ضروری، تجملی، اجناس و موادی که در داخل تولید خواست های هموطنان ما را مرفوع میسازد، عدم حمایت از تولیدات داخلی که سبب ورشکست شدن ده ها هزار مؤسسات کوچک و بزرگ تولیدی تجارتی و خدماتی و مهاجرت میلیونها تن در کشورهای منطقه و جهان گردیده.

عدم تطبیق یکسان قانون عدالت اجتماعی، گسترش فقر، بیکاری، بیماری، فساد، غصب چهارمیلیون هکتار زمین بواسطه زورمندان و جنگ افروزان، افزایش صدها مرتبه تولید، کشت، ترافیک و قاچاق مواد مخدر، قاچاق سنگهای قیمتی، آثار باستانی، قطع جنگلات مثمر و غیرمثمر، دستبرد معادن، لیلام نمودن هزاران دستگاه های بزرگ و کوچک تولیدی، خدماتی، تجارتی، دولتی، مختلط زیرنام خصوصی سازی، محروم ساختن چهارمیلیون دختران بواسطه مخالفین مسلح از مزایای تعلیم و تربیه، پیوستن صدها هزار تن به نسبت مشکلات اقتصادی به مافیای مواد مخدر، و مخالفین مسلح مبتلا شدن قریب به یک میلیون از جمله زنان، کودکان، به مواد مخدر و هفتاد فیصد مردم به امراض های فزیکی، روانی، زیست نمودن بیش از شصت فیصد در زیر خط فقر، افزایش کسر بیلانس تجارتی یعنی توریدات رسمی، شش میلیارد و صادرات چهارصد میلیون دالر در سال 1391 دامن زدن انواع خشونت های خانوادگی، خصومت های قومی، لسانی، سمتی، مذهبی، تنظیمی، حزبی، تقلب گسترده در دو دوره انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای ولایتی، پارلمانی، موجودیت گروه های بحران آفرین در رهبری مدیریت مبدل شدن طبابت به تجارت، نشر و پخش اخبار گمراه کننده از ناحیه خروج قوت های خارجی بعد از سال 2014 که فضای ترس و ناامیدی را در بین باشندگان خلق نموده اند ایجاد اتحادیه احزاب، شوراها و اعتلاف های که صبغه قومی، لسانی، سمتی، مذهبی داشته و بزرگترین سد بخاطر تأمین وحدت ملی میباشند، مسلط بودن مافیای اقتصادی در همه عرصه ها، عدم پابندی کشورها، سازمان ها از جمله سازمان ملل متحد به تعهدات که در مقابل مردم افغانستان و جهانیان نموده، عدم تعریف مشخص از دشمن در مبارزه، افزایش ناامنی ها، محدود ساختن ساحات فعالیت دولت به واسطه مخالفین، راه اندازی سروصداهای خصمانه غرض جلوگیری از تدویر انتخابات که در سال آینده پیشرو است به واسطه گروه های مسلح غیرمسئول، مافیای اقتصادی، مواد مخدر، و جنگ افروز، غارتگران ثروت های مادی، معنوی، مردم و کشور، عدم توجه و رسیدگی بخواست های صدها هزار مهاجرین در کشورهای منطقه و جهان که بی رحمانه مورد اذیت و آزار کشورها قرار داشته و دارند و سایر دشواریها از عواملی اند که مانع اساسی صلح ثبات واقعی در کشور قرار گرفته اند و بازار کشورگشایان را غرض شعله ور نگاهداشتن جنگ اعلان ناشده و تحمیلی از خارج هرلحظه گرمتر ساخته با تأسف در این جنگ بیهوده و نامقدس ده ها هزار هموطنان ما بحیث گوشت دهن توب و مواد سوخت قربانی هوسهای کشورهای توسعه طلب و گماشته گان گوش به فرمان شان که آرزوی دسترسی به ذخایر بزرگ مادی و معنوی کشورهای منطقه از جمله نفت و گاز آسیای میانه را در سر میپرورانند چیز دیگری نبوده و نمیباشد. خواستم چند مثال از نظریات و واقعات که طی هفته اخیر ماه سنبله سران کشورها و آگاهان امور ابراز داشته خدمت خوانندگان گرامی یادآور شوم.

سفیر روسیه میگوید مسکو باور دارد یگانه گزینه صلح گفتگو با مخالفین میباشد میافزاید ما از گفتگو با مخالفین حمایت می نمائیم از کمک ها در بخش نظامی و سایر بخش ها با دولت افغانستان ابراز آمادگی نمود افزود بعد از سال 2014 کمک های ما به افغانستان بیشتر خواهد شد.

مردم و آگاهان امور گفته های وی را در صورتی که سران کشورهای آسیای میانه و فدراتیف روسیه خواهان همکاری منطقه ای در بخش اقتصادی، فرهنگی، علمی باشد غرض رشد انکشاف، بازاریابی، تولیدات داخلی اثرگذار خوانده میافزایند در صورت عملی شدن آن زمینه اشتغال و کاریابی برای صدها هزار خانواده مساعد خواهد شد.

وزیر عدلیه در یکی از جلسات گفت: علت به تصویب نرسیدن بسیاری قوانین در کشور وارد کردن فشار زورمندان میباشد. عده ای کارشناسان فشار یک عده کشور خارجی را در تصویب نرسیدن قوانین نیز اثرگذار خوانده میافزایند اکثریت قوانین به واسطه یک عده افراد بلند پایه مسئولین دولتی رعایت نمیشود.

مردم از ناحیه افزایش دزدان موترسایکل سوار در شهر کابل به ستوه آمده اند دزدان مسلح در تاریکی شب پول های مردم را به زور اخذ می نمایند. سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات از برهم زدن روند انتخابات به واسطه یک تعداد گروه های مسلح غیرمسئول اظهار نگرانی نموده به اساس فرو ریختن یک معدن ذغال سنگ در ولایت سمنگان بیست و هفت تن جان باختند، ده ها تن دیگر زخمی شده، عده ای از مردم این کار را به طالبان نسبت میدهند به نسبت افزایش حملات خونین در ولایات پکتیا، هرات ده ها تن کشته و زخمی شدند.

خبری به تاریخ 24/6/1392 از طریق تلویزیون طلوع به نشر رسید در آن گفته شده که بیش از پنج صد تن پناه جویان افغان در ایران از سوی دزدان ربوده شده عده ای آنها با پرداخت هر یک سه میلیون تومان رها و بیشتر از بیست تن آنها کشته شدند. آگاهان امور از ناحیه کوچه ای و بازاری شدن موسیقی محلی سخت نگران میباشند در حالیکه وابستگان اداره آی. اس. آی از جمله مولانا سمیع الحق که جهان آن را پدر طالبان افغانی می خوانند از پیروزی طالبان مسلح بعد از خروج قوت های خارجی در سال 2014 اظهار خرسندی نموده میافزاید وی حاضر است بین طالبان افغانی و سران امریکایی میانجیگری نماید. مایه تأسف است که عده ای از مسئولین کشورگشایان هنوز هم بخاطر پنهان کردن حقایق و رسوایی هایشان از انزار مردمان کشورهای منطقه و جهان بی شرمانه جنگ افغانستان را با موجودیت چهل و سه کشور خارجی در کشور جنگ داخلی خوانده اند تا بتوانند پلان های خصمانه و جنایات آینده خویش را رنگ و بوی دیگری دهند، برای سران و ادارات استخباراتی کشورگشایان خاطرنشان میسازیم که عامل تمام دشورایهای خونین قریب به چهاردهه بخصوص دوازده سال گذشته کج روی و کج اندیشی شما و گذشته گان شما در رابطه به کشور ما بوده و میباشد و مردم افغانستان خواهان اعاده حیثیت و جبران خسارات خویش در این رابطه میباشند.

از جانب دیگر پیروزی تیم ملی فوتبال کشور در بازیهای جنوب آسیا ثابت ساخت که افغانهای آزادی دوست ترقی پسند و سربلند توان ظرفیت کاری، تأمین صلح، ثبات و رفاه اجتماعی واقعی را در کشور خویش داشته یگانه موانع اساسی رسیدن به همچو اهداف انسانی و اسلامی، پراکندگی چند دسته گی و گیر ماندن عده ای از آنها در دام های تذویر ریاکارانه اجانب و گماشته گان آنها بوده و میباشد.

حالا وقت آن رسیده بخاطر کاهش دشواری های فوق و بیرون رفت از وضع موجود و محدود نمودن صلاحیت های کج روان و کج اندیشان و بخاطر تأمین صلح ثبات واقعی و رفاه اجتماعی زمینه تدویر انتخابات شفاف، آزاد را غرض انتخاب افراد شایسته، ماهر، صادق، تحصیل کرده، به ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی مساعد سازیم در غیر از آن گیرماندن در دام های کج اندیشان و کج روان کشور و مردم ما را از این بیشتر بسوی بدبختی و بحران های شدید سوق خواهند داد.


September 17th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
گزیده مقالات