بار کج به منزل نمیرسد
فرهاد فرهاد

 

الهی پوچ مغزان در خروشند

                     به نادانی فضیلت می فروشند

که دارد چشم بینا تا بداند

                     که این گندم نمایان جو میفروشند      

 

مردم و جهان به خوبی میدانند که کشورگشایان با انجام بازیهای ریاکارانه طی سه دهه بخصوص یازده سال گذشته نخواستند به وعده های خویش از جمله مبارزه با مواد مخدر، تروریزم، احیاء و بازسازی، حکومت داری خوب، دفاع از حقوق بشر، زن و غیره گامهای عملی بردارند. حالا که دامان رسوایی شان نزد صدها میلیون مردمان جهان بلند شده میخواهند با انجام بازیهای ریاکارانه، وارد نمودن فشارها و ایجاد فضای ترس و وحشت، یکبار دیگر مردم کشور ما و کشورهای منطقه و جهان را اغفال تا بتوانند جنایات جبران ناپذیری را که توسط گماشته گوش به فرمان، غیرماهر و فاسد خویش بالای ده ها میلیون مردم ما انجام داده اند، از انزار جهانیان پنهان سازند.

یکی از این بازیهای نشر و پخش خبری از اتخاذ تصامیم اخیر اوباما در رابطه به صفرساختن قوت های امریکائی در افغانستان میباشد که در بخشی از آن گفته شده: "آقای اوباما در واشنگتن تمام گزینه ها را به شمول صفر ساختن نظامیان امریکائی بعد از سال 2014 میلادی روی دست دارد، در مقابل نماینده پیشین آمریکا در ناتو بیرون شدن قوت های امریکائی را بعد از سال 2014 یک فاجعه خوانده می افزاید، طالبان خواهان اشغال افغانستان می باشند و آنها با ایجاد یک حکومت طالبانی طبق هدایات طالبان پاکستانی عمل خواهند نمود.

سخنگوی حامد کرزی میگوید: امریکائی ها نمیخواهند از افغانستان خارج شوند، می افزاید این هیاهوی خارجی ها میباشد. نماینده امریکا در افغانستان و پاکستان در گزارشی که در سنای امریکا داشت یکبار دیگر در مبارزه با هراس افکنی بعد از سال 2014 تاکید نمود.

مسئولین بلند پایه امریکا یک روز از صفر ساختن قوت های نظامی خویش در افغانستان بعد از سال 2014 میلادی حرف زده، روز دیگر بالای حضور نظامی خویش بعد از سال 2014 در رابطه با مبارزه با تروریزم تاکید نموده که مردم ما از این تناقض گویی آنها سخت نگران می باشند.

مردم و آگاهان امور در این رابطه و سایر رویدادهای مهم هفته های چهارم  ماه سرطان سال جاری دیدگاه، نظریات خویش را ارائه نموده خواستم یکبار دیگر خدمت خواننده گان قرار دهم. مردم و آگاهان امور را عقیده بر آنست که بار کج به منزل نمیرسد. می افزایند، سران کشورهای مهاجم و گماشته گان غیرماهر فاسدشان نمیتوانند با انجام جنگهای زرکری که در ظاهر امر تنش آفرین خوانده شده انجام اعمال ننگین خویش را از انزار مردم  و جهانیان پنهان سازند.

خانم کوفی عضو ولسی جرگه میگوید: تجربه چندین سال گذشته ثابت میسازد که سران ایالات متحده امریکا به هیچ وجه حاضر نیستند با بدست آوردن امتیازات بیشتر دوست و متحد دیرینه خویش یعنی پاکستان را از دست دهند. و انجام بازیهای فوق الذکر را امتیازگیری بیشتر سران امریکا از افغانستان خواند.

عده دیگر موجودیت امریکا و متحدین آنرا یک تهدید بزرگ بر ضد کشورهای روسیه، چین، ایران میخوانند. جعفر مهدوی یک تن از کارشناسان کشور به تاریخ 20/4/1392 از طریق طلوع نیوز گفت: امریکا در تمام نقاط جهان به اساس زدوبندها تماس برقرار کرده. تلویزیون الجزیزه خبری را به نشر رسانیده در آن گفته شده بن لادن رهبر القاعده در نقاط بسیار حساس پاکستان توانست به نسبت عدم آگاهی، ضعف و ناتوانی دستگاه های استخباراتی و سایر ارگان های امنیتی نه سالزیست نماید مردم و آگاهان امور نشر و پخش این نوع دروغهای شاخدار و جعلی را تکرار بازی های خائنانه ادارات استخباراتی کشورهای مهاجم بخاطر پوشانیدن حقایق تاریخی دانسته و نمیخواهند بعد از این به این بازیهای مسخره آمیز نظامیان پاکستانی و حامیان خارجی شان اعتماد نمایند.

خانم کوفی عضو ولسی جرگه میگوید: طالب یک پروژه طراحی شده توسط کشور بریتانیا بوده توسط یک عده کشورهای عربی از جمله صعودی تمویل میشود و تطبق کننده آن اداره آی. اس. آی بخاطر راه یافتن و ایجاد پایگاه ها به کشورهای منطقه و جهان از جمله آسیای میانه میباشد.

آقای ارویا یک تن از کارشناسان کشور میگوید: القاعده محصول دوران جنگ سرد بوده در پاکتسان آموزش دیده بخاطر انجام اهداف مشخص به کشورهای منطقه و جهان صادر میشوند. می افزاید ادارات استخباراتی کشورهای منطقه و جهان از جمله سی. آی. آی صعودی، آی. اس. آی هندوستان بریتانیا و غیره در آن نفوذ کرده و از آن منحیث افزار خونین در مقابل مخالفین خویش استفاده مینمایند.

آقای دشتی میگوید: سران کشورها از جمله امریکا و متحدین جهانی و منطقه ای آن بخاطر مبارزه با تروریزم مواد مخدر، حکومت داری خوب، احیاء و بازسازی، تأمین حقوق شهروندی، بشر، زن و غیره به کشور ما آمده تا هنوز وظایف را متعهد شده بودند انجام نداده، به باور من گزینه ساختن صفر قوت های شان یک عمل احمقانه میباشد. افزود امریکا نباید بخاطر یک فرد یعنی حامد کرزی چنین کاری را انجام دهد. هر خساره که از این ناحیه بر کشور و مردم ما وارد میگردد آتش آن دامان کشورهای منطقه و جهان را خواهد گرفت. وی میگوید نظر به گمانه زنی ها مخالفت سران هر دو کشور بر سر امضاء تفاهم نامه امنیتی بوده تا هنوز سران متذکره خواست و نظریات مشخص خویش را که در متن تفاهم درج گردد به مردم نگفته اند. به باور من پیش شرط های را که حامد کرزی از جمله زمانی دوباره مذاکره روی تفاهم نامه امنیتی آغاز میشود که بین طالبان و شورای صلح مذاکره آغاز شود یک بهانه میباشد.

عده دیگر علت پیش کشیدن گزینه صفری به واسطه اوباما را سیاست نادرست و تک روانه حامد کرزی خوانده اند. میافزاید که خواست های وی یک آله فشار بخاطر قبولاندن هدف شخصی اش میباشد.

سازمان شفافیت جهانی در آخرین نظر سنجی خویش دریافته که دادگاه عالی افغانستان فاسدترین اداره کشور است. گرداننده گان آن گفته اند در یک نظر سنجی که صورت گرفت شصت و پنج فیصد اشتراک کننده گان به وی گفته اند در یک سال یکبار رشوه به کارکنان اداره دادگاه عالی و عده دیگر به اداره پولیس داده اند. با وجودی که نماینده گان ادارات متذکره گزارشات متذکره را غیرمعیاری خوانده و نماینده اداره مبارزه با فساد اداری گزارشات فوق الذکر را تایید نمود.

نماینده اداره مبارزه با فساد گفت: از اینکه گزارش سازمان شفافیت معیاری می باشد قابل تایید است. زلمی زابلی عضو مشرانو جرگه می گوید: در حالی که فساد در ارگ ریاست جمهوری و سایر وزارت خانه ها وجود دارد سازمان شفافیت صرف دو نهاد را به فساد گسترده متهم نموده که این عمل شان سوال برانگیز می باشد. می افزاید در حالی که مسئولین بلند پایه در فساد دست دارند سربازان، افسران پایین رتبه همه روزه به شهادت می رسند، مامورین پایین رتبه دادگاه عالی در فساد نقش نداشته اما سازمان متذکره در گزارش خویش در این رابطه چیزی نگفته.

معین مرستیال معاون حزب حق و عدالت می گوید: شایعات وجود دارد که حامد کرزی زیرنام مشوره به خاطر امضاء تفاهم نامه امنیتی جرگه عنعنوی و سنتی را دعوت با استفاده از آن تصامیمی را بخاطر اعلان حکومت موقت و ادامه کارش با استفاده از افراد اشتراک کننده خواهد گرفت.

نماینده اداره بازرسی امریکا طی ارسال مکتوب به وزارت دفاع کشورش نوشته طی یازده سال گذشته با مصارف ده ها میلیون دالر غرض اعمار میدان نظامی برای افغانستان تا هنوز از آن استفاده نشده.

نماینده وزارت دفاع امریکا میگوید: اگر میدان متذکره به دولت افغانستان سپرده شود توان نگاهداری آنرا ندارند از بین برده میشود. به نسبت پایین آمدن اعتبار پول افغانی در مقابل اسعار خارجی قیمت مواد و اجناس مورد ضرورت در این ماه مبارک رمضان بیش از سی فیصد افزایش یافته که میلیونها تن توان خریداری آنرا ندارند.

برادر الله گل مجاهد به نسبت سی واقعه جرمی متهم میباشد مورد پیگرد پولیس قرار گرفته وی به واقعات آدم ربائی، قتل، غصب زمین و غیره متهم میباشد. مسئول پولیس ولایت کندز میگوید تعداد زنان زندانی نسبت به سال گذشته دو چند افزایش یافته علت آنرا مشکلات اقتصادی، گسترش خشونت خانواده گی خواند.

وزیر مبارزه با مواد مخدر از ناحیه افزایش کشت مواد مخدر در ولایات هلمند، فراه، ارزگان اظهار نگرانی نموده افزود در یک عده ولایات شمال از جمله بدخشان کشت تریاک دوباره آغاز شده است.

خلاصه اینکه تجارب خونین سه دهه بخصوص یازده سال گذشته یکبار دیگر ثابت میسازد که یکی از عوامل گسترش و جاری شدن سیل های خون بیکاری، بیماری، کشت ترافیک و قاچاق مواد مخدر فساد گسترده قانون ستیزی مردم ستیزی، زن ستیزی و فرهنگ ستیزی دامن زدن انواع خشونت های خانواده گی، خصومت های قومی، لسانی، مذهبی، سمتی، تنظیمی، حزبی عدم انجام تعهدات کشورگشایان که برای مردم ما و جهان از جلسه بن اول تا الحال داده بودندو نصب افراد غیر ماهر، فاسد در اریکه قدرت بوده و میباشد پس نیاکان ما به جا گفته اند که بار کج به منزل نمیرسد.

غرض بیرون رفت از این وضع خونین وقت آن رسیده که تمام نیروهای سالم اندیش و ترقی پسند در داخل و خارج کشور صدای اعتراض خویش را بر ضد تصامیم غیرعادلانه و خصمانه طور مسالمت آمیز بلند، زمینه تدویر انتخابات ریاست جمهوری شوراهای ولایتی و غیره را که در سال های آینده پیشرو است غرض رفع دشواری فوق و ایجاد یک اداره سالم کارایی متکی به قانون قطع مداخلات خارجی مساعد سازند.

 


July 14th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
گزیده مقالات