بازگشت «لنین» به «خجند»
ارسالی صمیمی ارسالی صمیمی

 

 «لنین» مجسمه فراموش‌شده در محله «جمعه‌بازار» شهر خجند توجه ساکنان این منطقه را برای بازسازی به خود جلب کرده است.

خبرگزاری فارس: بازگشت «لنین» به «خجند»+تصاویر

 امروزه «لنین» مجسمه تقریبا فراموشی شده در محله «جمعه‌بازار» شهر خجند توجه ساکنان این منطقه را به خود جلب کرده است.

این درحالی است که گروهی از کارگران مشغول تعمیر و بازسازی محل استقرار این یادگار بازمانده از زمان شوروی هستند و در تابستان سال 2011 که «اسماعیل سامانی»، لنین را از مکان اصلی خود در ساحل رودخانه «سیر» به این گوشه خلوت تبعید کرد، کسی به سراغ رهبر «پرولیتارهای» تمام دنیا نمی‌آمد.

اما اکنون مجددا لنین جلب توجه کرده و جدا از اینکه امور عمرانی محوطه این مجسمه تحت چه برنامه‌ای جریان دارد، عده قابل توجهی از مردم از دیدن این منظره احساس خوشحالی می‌کنند.

کارشناسان امور اجتماعی بر این باورند که با گذشت بیش از 2 دهه از استقلال تاجیکستان، بخش قابل ملاحظه‌ای از مردم نتوانسته‌اند، دولت صاحب‌استقلال را به عنوان دولت آرمانی خود بپذیرند و در کنار این روند توجه به آثار زمان شوروی در جامعه افزایش یافته است.

به اعتقاد کارشناسان، «نوستالژی» ایام گذشته در اذهان مردم جایگاه والایی کسب کرده به گونه‌ای که امروز در شهر دوشنبه 9 مرکز آثار دوران شوروی عمل می‌کند.

از جمله چند رستوران در پایتخت تاجیکستان فعالند که خدمات خود را به شیوه زمان شوروی ارئه می‌دهند و رستوران‌های «سایوز» و «فارموله یک» از این قبیل مراکز می‌باشند.

تحلیل‌های جامعه‌شناسی حاکی از این واقعیت است که مردم از قومگرایی و فساد مالی موجود در ساختارهای حکومتی خسته و ناامید شده‌اند و همین امر باعث شده که از یک سو جوانان با سازمان و حرکت‌های مختلف و عمدتا مذهبی همراه شوند و از سوی دیگر نسل بزرگسال به فکر بازگشت به زمان شوروی دل خوش کنند.

 


February 4th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مسایل تاریخی