بازی با آتش
فرهاد فرهاد

 

همه جا دوکان رنگ است، همه رنگ می فرشند

دل من به شیشه سوزد، همه سنگ می فروشد

به دوکان بخت مردم کی نشسته است یا رب

گل خنده می ستاند غم جنگ می فروشد

مرحوم فانی

 

برای مردم و جهانیان معلوم است بازیگران بازی با آتش به همکاری فعالانه ادارات استخباراتی کشورهای منطقه از جمله ای. اس. ای سران عربستان صعودی، آخوندهای ایرانی، یک عده کشورهای خلیج و کشورهای بزرگ صنعتی با استفاده از گروه ها، افراد و اشخاص فاسد توانستند جنگ اعلان نشده و تحمیلی از خارج را زیر بهانه های مختلف بالای کشور و مردم ما تحمیل، سرزمین جنت نشان ما را به کوره های آتش، گرداب های خون و ویرانه تبدیل نمایند. با تأسف هنوز هم این جنگ خانمانسوز و ویرانگر طبق سناریو طراحی شده آنها ادامه داشته، ثمر آن جاری شدن سیل های خون، غارت هزاران میلیارد دالر ثروت های مادی و معنوی کشور، مبدل شدن کشور به پایگاه مافیای بین المللی مواد مخدر، میدان نبرد کشور گشایان، آزمایش انواع ایدئولوژی ها، سلاح های پیشرفته زمینی و هوائی، تهیه کننده مواد خام و بازار مصرفی کشورهای منطقه و جهان بوده و می باشد.

بازیگران فوق الذکر و گماشته گان غیر ماهر و فاسد شان بخاطر پنهان کردن جنایات خونین از ناحیه عدم انجام تعهدات خویش در مبارزه با مواد مخدر، تروریزم، احیاء و بازسازی، حکومت داری خوب، دفاع از حقوق بشر، زن و غیره در این اواخر دست به نیرنگ های جدید زده که یکی آن دامن زدن خصومت ها در خانه ملت بخاطر عدم تصویب قانون تحصیلات عالی زیر نام دانشگاه و پوهنتون می باشد.

خواستیم در این رابطه و سایر رویدادهای مهم هفته اخیر، دیدگاه، نظریات مردم و آگاهان امور را که از طریق وسایل اطلاعات جمعی محافل ارائه نموده اند خدمت خواننده گان گرامی قرار دهیم.

مردم و آگاهان امور می گویند کسب تحصیل، حق هر افغان که تذکره تابعیت کشور را داشته باشد میباشد، با وجودی که زبان های رسمی در قانون اساسی پشتو و دری بوده سایر ملیت های با هم برادر حق دارند در نقاطی که اکثریت را تشکیل می دهند به زبان های مادری در صورت امکان به کسب تحصیل خویش ادامه و مراکز علمی و تربیتی خویش را نامگذاری نمایند؛ پس نباید جنایات را که بریتانیای کبیر به واسطه زمامداران خائن و گماشته گان خویش از جمله امیر عبدالرحمن خان، هاشم جلاد، محمد گل خان مومند و غیره در زمان های مختلف بالای میلیون ها تن با دامن زدن خصومت های قومی، لسانی، سمتی، مذهبی انجام داده بودند تکرار نمود و آن عده افراد و اشخاص را که آگاهانه یا غیرآگاهانه به این اعمال ننگین دست می زنند از سر خر جهل شان پائین و باید آگاه ساخت که آفتاب شان بر لب بام رسیده، آنروز دور نیست که در دادگاه ده ها میلیون مردم افغانستان مورد بازپرس و محاکمه قرار خواهند گرفت، زیرا که مردم بخصوص نسل جوان کشور بخوبی پی برده اند که این بازیهای خونین ادامه جنگ های اعلان نشده و تحمیلی بازیگران بازی با آتش و گماشته گان غیر ماهر و فاسد شان بوده و میباشد.

قانون انتخابات بعد از سروصداهای زیاد تصویب شد و با تأسف نظر به اظهارات آگاهان امور حقوق زنان از 25 فیصد به بیست فیصد کاهش یافته، برادران اهل هنود و سک یک کرسی در پارلمان داشتند حذف شده. مردم می گویند برادران اهل هنود و سک در طول تاریخ بخصوص بعد از استقلال کشور توانستند به اساس مبارزات تاریخی، حقوق خویش را منحیث یک فرد افغان بدست آورند. امروز بازیگران جنگهای خونین بخاطر دامن زدن خصومت ها، آنها را از داشتن کرسی در پارلمان محروم ساخته که مایه شرمساری برای بازیگران و گماشته گان  شان که بیشرمانه و ریاکارانه سنگ دفاع از حقوق بشر، دموکراسی و غیره را به سینه میزنند میباشد. آقای اوریا انجام عمل متذکره را ضد دموکراتیک و عقب گرائی خواند. سایر آگاهان امور عمل فوق الذکر را زمینه سازی برای دستیابی بهتر و بیشتر مافیای مواد مخدر، اقتصادی، عاملین فساد گسترده، جنگ سالاران، غاصبین چهارمیلیون هکتار زمین، نافضین حقوق بشر در اریکه قدرت خوانده اند.

نماینده ریاست مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان یافته ملل متحد می گوید از ناحیه تولید کشت ترافیک قاچاق مواد مخدر چند تن در افغانستان نفع می برند. مسئولین وزارت صحت عامه از افزایش معتادین در کشور اظهار نگرانی نموده و می افزاید از جمله بیش از یک میلیون تن معتادین، یکصد و شصت هزار تن را زنان و شصت هزار تن آنها را کودکان تشکیل میدهند.

نماینده اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد، دست داشتن عده ای از مسئولین بلندپایه دولتی و زورمندان را در تولید کشت، قاچاق و ترافیک مواد مخدر و پیدا کردن پول غیرقانونی متهم نموده می افزاید، افراد متذکره اراده قوی در مبارزه با مواد مخدر ندارند، از همین لحاظ است که افغانستان از جمله بزرگترین تولید کننده مواد مخدر در جهان محسوب میشود که سی و پنج فیصد از طریق پاکستان، سی فیصد از طریق کشور ایران و چهل و پنج فیصد از مرزهای تاجکستان و ازبکستان به کشورهای جهان قاچاق میشود که سالانه قریب چهارصد میلیون دالر عاید آن را مخالفین مسلح افغانستان که زیر نام طالب عمل مینمایند دریافت مینمایند، از همین لحاظ است که مخالفین متذکره به نسبت عایدات سرشاری که دارند حاضر نیستند به جنگ های خونین خاتمه دهند.

وزیر مبارزه با مواد مخدر میگوید مواد مخدر در نقاطی کشت میشود که ناامن میباشد. رئیس مبارزه با مواد مخدر ملل متحد می گوید زورمندان بخاطر کشت ترافیک مواد مخدر قصداً یک عده نقاط کشور را ناامن ساخته و میسازند. مردم می گویند بیشترین مواد مخدر در زمین های دولتی که به واسطه زورمندان غصب شده در ولایت هلمند کشت میشود. عده زیاد معتادین در زیر پل های شهر کابل از جمله پل سوخته شب و روز خود را سپری می کنند، روزانه یک عده زنان و مردان نیز به آنجا آمده مواد مخدر استعمال می نمایند. مسئولین تا هنوز غرض جلوگیری آنها کدام کار مؤثری را انجام نداده اند و شفاخانه های دولتی و خصوصی در سراسر کشور توان تداوی بیش از چهارفیصد آنها را نداشته و ندارند.

مشاور امنیت ملی آقای داکتر اسپنتا اداره آی. اس. آی پاکستان را در رابطه به کشتن برادرش متهم نمود و افزود سران طالبان یازده سال میشود در پاکستان فعالیت می نمایند. مسئولین پاکستان میگویند که ما از آنها خبر نداریم که در کجا هستند. از اینها کسی تاکنون پرسان نکرد که سران طالبان از کدام میدان هوائی و با کدام پاسپورت به کشور قطر سفر کردند.

طالبان به تاریخ 27/4/1392 هشت تن کارگران را در نزدیک پایگاه هوائی ولایت لوگر تیرباران کردند. یک تن از کارگران که از عروسی وی بیست یوم گذشته بود، مادرش فریاد می کشید و اشک می ریخت و می گفت که گناه پسرم چیست؟ از یک تن دیگر آن دو کودک خورد سن باقی مانده و خانواده اش فریاد می کشیدند که نان آور خانواده خود را از دست داده ایم.

مردم و آگاهان امور این عمل جنایت بار را جزء سناریو بازیگران از جمله ادارات استخباراتی کشورهای منطقه و جهان بخصوص آی. اس. آی دانسته و می افزایند کشورها و ادارات متذکره میخواهند با انجام بازیهای خونین ده ها میلیون مردم ما را مطیع و فرمانبردار خویش سازند. آنها تا هنوز پی نبرده اند که افغان های سربلند مرگ را نسبت بر غلامی اجانب ترجیح داده و میدهند.

نخست وزیر بریتانیا در جریان سفر اخیر خویش به کشور پاکستان اظهار داشت که امکان از سرگیری مذاکره بین طالبان و امریکا وجود دارد. در این رابطه آگاهان امور به تاریخ 28/4/1392 از طریق طلوع نیوز دیدگاه و نظریات خویش را چنین بیان نمودند: آقای هاشمی می گوید امکان مذاکره مخفی بین طالبان و ادارات استخباراتی امریکا، بریتانیا و غیره دور از امکان نبوده، با از سرگیری دوباره مذاکره بین طالبان و امریکا نتایج مطلوبی در پی نخواهد داشت زیرا که مردم افغانستان به تأمین صلح و ثبات واقعی نیاز داشته در حالیکه طالبان دولت افغانستان و قانون اساسی کشور را بی اعتبار می خوانند در مقابل دولت هم نظریات خویش را داشته پس طالبان و دولت افغانستان می توانند با در نظر گرفتن خواست های یکدیگر مذاکره را آغاز نمایند. در آن وقت می توان از نتایج مطلوب آن امیدوار بود. با تأسف در حال حاضر در این رابطه کدام امیدی وجود ندارد زیرا که کشورهایی که خواهان مذاکره می باشند میخواهند زیر همین بهانه پروسه صلح را به بن بست مواجه سازند تا اخیر سال 2014 ورشکستگی در کشور به وجود آید و مطابق خواست طالبان و حکومت پاکستان زمینه مساعد گردد.

از جانب دیگر مردم و دولت نمی پذیرند که مذاکره صلح بین یک گروه غیرقانونی و دولت امریکا آغاز شود. افزود ما زمانی می توانیم به صلح و ثبات واقعی دست یاب شویم که از موضع قدرت با طالبان صحبت شود. سرتاج عزیز مشاور وزارت خارجه پاکستان میخواهد بتاریخ 1392/4/30 غرض مساعد نمودن از سر گیری مذاکره طالبان به افغانستان سفر نماید مردم و آگان امور میگویند تا زمانیکه ده ها هزار لانه های تروریزم در آنطرف خط دیورند مسدود نگردد نمیتوان به این وعده های جیره خاران مکناتن امیدوار بود .

مسئولین اتاق تجارت و صنایع افغانستان، اداره محافظت عامه شاهراه ها را به عدم همکاری متهم نموده می افزاید طی چهار ماه سال جاری بیش از دوصد و پنجاه عراده موترهای باربری در شاهراه ها از جمله شاهراه کندهار-کابل آتش زده شده، اموال یک صد عراده تخلیه، یک صد تن راننده گان کشته شده اند. به نسبت درگیر شدن دوتن قوماندان مسلح غیرمسئول در ولسوالی جبل السراج ولایت پروان چند تن کشته شدند. اعضای شورای ولایتی ولایت پروان علت شعله ور شدن جنگ های خونین را موجودیت جنگ افزارهای نزد گروه های مذکور می خوانند. والی ولایت متذکره می گوید هنوز هم توزیع جنگ افزارها برای گروه های غیرمسئول جریان دارد.

دو دختر متعلمین صنف دوزادهم و نهم یک ماه قبل در یکی از ولسوالی های ولایت بغلان توسط یک تن قوماندان محل که فعلا در اداره نظم عامه وظیفه انجام میدهد ربوده شده، یکی آن پس از فرار گرفتار، بالایش تجاوز و بعدا کشته شده است، یک تن آن هنوز هم نزد رباینده گان زندانی می باشد. مسئولین کمیسون انتخابات تصویب قانون انتخابات را یک گام مثبت خواندند.

مردم و آگاهان امور را عقیده برآنست که بدون محدود نمودن صلاحیت گروه ها و افراد جنگ سالاران، عاملین فساد گسترده دامن زدن خصومت های قومی، لسانی، سمتی، مذهبی، تنظیمی، حزبی، غاصبین چهارمیلیون هکتار زمین، مافیای مواد مخدر اقتصادی، غارتگران ثروت های مادی و معنوی کشور و مردم نمی توان به یک انتخابات آزاد و شفاف امیدوار بود.

مسئولین وزارت معادن می گویند استخراج غیرقانونی و غیرفنی معادن به واسطه زورمندان، عده ای از اعضای پارلمان، مقامات بلندپایه دولتی در ولایات کابل، پنجشیر، بدخشان و غیره ادامه داشته افزود لست نام های افراد متذکره را به ارگانهای ذیربط خبر داده اند تا هنوز غرض جلوگیری آنها کدام کاری را انجام نداده اند. یک عده مافیای زمین در این اواخر توانستند به همکاری یک عده ارگ نیشینان فاسد ساحه پارک تفریحی مکروریان سوم الف را با وجود مخالفت های شهردار کابل به مناطق مسکونی تعدیل و هزاران خانواده را از نعمت و مزایای تفریحی محروم سازند. مردم میگویند باید این فرعون های قرن بیست و یک بدانند که چراغ ظلم روشن تا شب محشر نمی ماند.

خلاصه اینکه یکی از عوامل عمده چالش های فوق الذکر و ادامه جنگ های خونین و گسترش بحران های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی به باور آگاهان امور و مردم ادامه بازیهای خونین جنگ اعلان نشده و تحمیلی از خارج به واسطه بازیگران بازی با آتش و گماشته گان فاسد شان در کشور ما بوده و میباشد. با تأسف که هنوز هم طبق سناریوهای طراحی شده ادامه دارد. ادامه بازیهای فوق یکبار دیگر ثابت میسازد. که با موجودیت آنها نمیتوان با آینده صلح و ثبات واقعی امیدوار بود.

غرض بیرون رفت از وضع موجود و دشورای های خونین، وقت آن رسیده که تمام نیروهای سالم اندیش، شخصیت ها صدای حق و عدالت را طور مسالمت آمیز در داخل و خارج کشور بلند نمایند تا زمینه انتخابات شفاف، آزاد و دموکراتیک را بخاطر ایجاد یک اداره سالم، کارائی متکی به قانون و قطع مداخلات خارجی در کشور مساعد سازند در غیر از آن با ادامه وضع موجود و معلق ساختن بحران ها بازیگران متذکره و گماشته گان شان می توانند کشور و مردم ما را از این بیشتر به سوی نابودی و پیچیده ترین بحرانها سوق نمایند.

 


July 28th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
گزیده مقالات