برای دفاع از داشته های خودمان آماده ایم
بیانیه فعالان حرکت داخل کشور بیانیه فعالان حرکت داخل کشور

 

 

تبیین منافع و خواسته های حرکت ملی آذربایجان با روندی هر چند کند در حال رشد و بالندگی است. این روند از سوی فعالان داخلی حرکت ملی آذربایجان تبیین شده و در راه رسیدن به آن موانع بسیاری پشت سر گذاشته شده و موانع متعددی نیز در پیش رو قرار دارند.

 به نظر می رسد این حرکت آرام و متین از سوی برخی از آنارشیست ها و هرج و مرج طلبان از کوچکترین هیجان ایجاد شده در آذربایجان به نفع خویش بهره برداری می نمایند. اقداماتی که در این برهه اخیر توسط عناصر فوق الذکر بر علیه این حرکت به وقوع پیوسته است نشانگر عمق دشمنی ها با آن می باشد . فوتبال و مسائل حاشیه ای آن سبب شده است تا به هر­ ­راه ممکن در صدد ایجاد وقفه و­­ نقصان در آن باشند.

بنابراین باید گفته شود تیم فوتبال تراکتورسازی و مسائل مرتبط با آن را نه تنها به عنوان یک تیم فوتبال بلکه باید به عنوان تمثیلی از خواسته ها و نیازهای جامعه آذربایجان به حساب آید و سنگ اندازی های عامدانه در راه رسیدن این تیم فوتبال به مراحل بالایی از رقابت در لیگ قهرمانان آسیا و کم تاثیر جلوه دادن نتایج و بازخورد های آن در جامعه یکی از موارد مشکوک و بحث بر انگیز در نزد فعالان حرکت ملی آذربایجان است.

یکی از این موارد که اخیرا اتفاق افتاد و از سوی بانیان آن حرکت به شدت مورد تشویق و حمایت و تبلیغ قرار گرفت ، نمایش پلاکاردی مجعول در استادیوم فوتبال و بر افراشته شدن آن در بین افرادی خاص بود که باید آن را یکی از نمادهای مبارزه با هویت خواهی سالم و منطقی در آذربایجان دانست. آشکار است که حامیان خارج نشین این جریانات منحرف سعی دارند با اجرای این سناریو و سناریو­های از پیش نوشته شده مشابه ، در راه خواسته های مشروع حرکت ملی آذربایجان ایجاد وقفه نموده و آن را از رسیدن به اهداف خویش باز­دارند.

بر این اساس فعالان حرکت ملی در داخل ضمن بیان دیدگاه های منطقی و محکم خویش از جریانات موازی ایجاد شده آن در داخل و به ویژه در خارج خواستار رعایت مسائل زیر می باشند :

اول : راه رسیدن به خواسته های مشروع حرکت ملی آذربایجان ، در داخل ترسیم شده و هیچگونه اجازه بهره برداری سیاسی ،امنیتی، اقتصادی و فرهنگی از آن را توسط هر گروه و جریانی نخواهد داد.

دوم : بیان دیدگاه های حرکت ملی آذربایجان از سوی اشخاصی که از این حرکت به عنوان ابزاری برای رسیدن به خواسته های نامشروع خویش و اربابان خویش استفاده می کنند ، محکوم بوده و منتهی به سرافکندگی تاریخی برای آن ها خواهد بود.

سوم : تشویق و حمایت تیم فوتبال تراکتورسازی در ورزشگاه بر اساس شیوه های رایج و قانونی در چنین مسابقاتی حق هر هوادار تیم بوده و آنهایی که درصدد هستند تا این حق را از این هواداران سلب نموده و آن را مصادره به مطلوب نمایند در پیشگاه مردم و فعالان حرکت ملی مرتکب بزرگترین اشتباه سیاسی خویش شده اند.

چهارم :  برخی از جریانات همسو با حاکمیت و همچنین گروههای اپوزیسیون نظام در خارج سعی دارند تا مانند همیشه خواسته های مشروع را در مسیر نیازهای تشکیلاتی و اقتصادی خویش تعبیر و تفسیر نمایند و آن را در مسیری قرار دهند که پتانسیل حرکت ملی در قالب مخالفت و ضدیت چندین ساله آن ها با نظام حاکم بر ایران مورد سوء استفاده قرار بگیرد ؛ این جریانات خاص باید آگاه باشند که در این راه با سد محکم فعالان داخلی و صادق حرکت ملی آذربایجان برخورد خواهند کرد.

پنجم : فعالان داخلی حرکت ملی به صراحت تمام و با موضع گیری شفاف اعلام می نمایند که در صورت تکرار اقدامات نابخردانه و ایجاد جو آشوب و هیجانات کاذب توسط وابستگان جریان های منحرف ، در میادین ورزشی پاسخ خواهند داد.

 


April 9th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها