برخی توضیحات مختصر پیرامون تدارک و تدویر کنفرانس نیروهای ملی ، دموکرات و ترقیخواه افغانستان
شفیع صدیقی شفیع صدیقی

هموطنان عزیز ، دوستان محترم و رفقای گرامی !

 

طوریکه می دانید که از سقوط حاکمیت جمهوری افغانستان و فروپاشی حزب وطن سابق حزب دموکراتیک خلق افغانستان ، متحدین و هواخواهان آن بیشتر از 20  سال میگزرد . طی این مدت زمان طولانی نیروهای ملی ، دموکرات ، و طندوست ، صلح طلب و ترقیخواه افغانستان بیشتراز پیش پراگنده گردیده آند.

همچنان به خوبی میدانید که طی همین مدت طولانی تلاشها و مساعی در راستای تفاهم و وحدت ، همگرایی و همسویی نیروهای ملی دموکرات و دادخواه افغانستان منجر به ایجاد احزاب ، سازمان ها ، حلقات ، اتحاد ها ، ائتلاف ها و جبهه ها گردید و هنوز ادامه دارد.

ما شاهد تدویر جلسات متعدد ، همایش ها ، کنفرانس ها ، پلینوم ها ، کنگره ها با نام ها و اجنداهای گوناگون به ابتکار و میزبانی نیروهای فوق در داخل و خارج کشور عزیز ما افغانستان بوده ایم.

با تأسف با صراحت باید اعتراف کرد که تاهنوز هیچ حزب ، سازمان ، حلقه ، اتحاد ، ائتلاف و جبهه به تنهایی نتوانسته یک بدیل نیرومند ملی ، دموکراتیک و سراسری را طوریکه لازم است به مردم افغانستان و جهانیان ،ارائه نماید ، گرچه همه این تلاشها و مساعی فوق قابل قدر و تمجید است.

به سلسله همین تلاشها بود که به تاریخ 11 اکتوبر سال 2008 کمیسیون تفاهم و وحدت اعضا و سازمان های ایجاد شده از بدنه حزب وطن سابق ح.د.خ.ا. برای تدویر مجمع عالی ، در شهر هامبورگ آلمان ایجاد و به حیث یک نهاد و مرکز تجمع دوباره اعضای سابق حزب وطن (ح.د.خ.ا.) با سایر نیروهای ملی و دموکرات افغانستان مطرح گردید.

قابل تذکر است که کمیسیون وحدت یک نهاد سیاسی است که در آن نماینده گان با صلاحیت آحزاب ، سازمان ها ، حلقات و عده ای از شخصیتهای غیر متشکل ملی ، دموکرات و ترقیخواه افغانستان اشتراک دارند.

کارکردهای کمیسیون تفاهم و وحدت در طی جلسات حضوری ده گانه در زمان معین به سمع هموطنان عزیز رسانیده شده و انرا می توانید در ویبلاک انترنتی کمیسیون تحت نام تفاهم و وحدت به مطالعه بگیرید.

 

کمیسیون تفاهم و وحدت در اثر پیشنهاد ها و نظرهای متعدد دوستان و رفقا بنابر فیصله اجلاس تاریخی 21 جولای سال 2012 به نام کمیسیون وحدت احزاب و شخصیت های ملی ، دموکرات و ترقیخواه افغانستان مسمی گردید و اینک بمثابه اولین اقدام بزرگ و تاریخی آن از تدارک و تدویر کنفرانس وسیع نیروهای ملی ، دموکرات و ترقیخواه افغانستان که به تاریخ 30 مارچ سال روان در کشور شاهی هالند دایر می گردد یاد آوری نمود.

قابل تذکر است که تدارک و تدویر کنفرانس جهت دریافت راه ها و شیوه های وحدت نیروهای ملی ، دموکرات ، وطندوست ، صلح طلب و ترقیخواه برای نجات از بحران کنونی افغانستان در شرایط فعلی یک امر ضروری ،سنجیده ، مبرم و حیاتی به نظر می رسد.

 

خواننده گرامی !

 

وضعیت موجود جاری کشور ما در موجودیت قوای نظامی به اصطلاح جامعه جهانی ، ناتو ،ایساف و یا در تحت هر نامی که باشد به همگان آشکار است.وضعیت موجود کشور ما از بحران به طرف فاجعه مرگبار در حرکت است. به یک لحظه تصور کنید که بعد از یک یا دو سال اگر تمامی قوای نظامی خارجی از افغانستان خارج شوند. وضع به کدام طرف و به کدام منوال به پیش خواهد رفت. ?..

 

یاران قدیم !

 

بیایید به پاس ، به یاد و به خاطر زحمتکشان ، زجر دیده گان ،ستمدیده گان ، گرسنه گان ، آواره گان ، یتیمان و شهیدان گلگون کفن ، با کنار گزاشتن اختلافات سلیقوی ، گروپی ، سمتی ، زبانی و ایدیولوژیک و غیره ، دورهم و در کنار هم با در نظر داشت مصالح و منافع علیای ملی افغانستان و برای یک افغانستان واحد و سربلند با خرد دسته جمعی برای وحدت همه نیروهای ملی ، دموکرات ، وطندوست ، صلح طلب ، داد خواه و ترقیخواه برای نجات از بحران کنونی افغانستان مشترک  بیاندیشیم و مساعی خویش را شریک سازیم.

به حیث یک عضو عادی کمیسیون وحدت و به حیث یک فرد از نقش ، تأثیرگزاری ، رسالت و اشتراک فعال همه اعضای سابق متشکل و غیر متشکل حزب وطن ( ح.د.خ.ا.) و سایر نیروهای ملی و دموکرات افغانستان در تدویر کنفرانس مطرح سپاسگزار و ممنون خواهم شد.

 

با عرض حرمت

 

با درود های گرم دوستانه و رفیقانه

به امید مؤفقیت کار کنفرانس

به امید سعادت و خوشبختی مردم زحمتکش افغانستان


March 10th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها