بمناسبت فرارسیدن سال نو هجری شمسی
کمیسیون صلح و آزادی برای افغانستان کمیسیون صلح و آزادی برای افغانستان

بسم الله الرحمن الرحیم

 

تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ.

 در چهره‌هایشان طراوت و نشاط نعمت را می‌بینی و می‌شناسی!

هموطنان گرانمایه  و عزیز!

حمد و سپاس بیکران مرخدای جهان وجهانیان را که انسان را در بهترین تقویم آفرید. زیبائی و طراوت را  درهمه چهره ها نقش بست و حیات و هستی را در زمین سامان بخشید.

اکنون موسم بهار فرامی رسد و هموطنان به استقبال سال نو می روند. چنانکه طبعیت از سردی و خفتگی سر بیرون می کشد وحیات جدید می یابد و با خجستگی وعطر و شادابی وسرسبزی ماحول خود را شادمان و پررنگ ومعطر میسازد ، امید محکم داریم که وطنداران ما با سازندگی فکر و فدارکاری عمل فضای اخوت ، برادری، صفا و صلح را دروطن فراهم نمایند و یک دیگر را شاداب وخرم سازند تا مجالی برای پیر وبرنا میسر گردد که سال نو را با نیکوئی و خوشنودی ضمیر وپرهیزگاری از اعمال ناشایسته اخلاقی و خشوع در برابر حضرت باری به استقبال روند وکام خود از دنیا بگیرند وتوشه برای عقبی برچینند.

میدانیم که جباران و ستم پیشگان اجنبی بار وسامان از ملک افغان برمیکنند و با همه نیروی مادی که درپی قید وبند مردم بودند ،شرمنده و خوار سرزمین افغان ترک می کنند و ما را که درمصیبت جنگ وخون دچاریم به صد افسون سیاست درمیدان نصرت تنها میگذارند. پس اکنون وقت آن رسیده که چاره ای کار خود با عقل وفراصت بکنیم تا از مصیبتی به معصیتی و ازرشادتی به رذیلتی سقوط نکنیم.

مصیبت جنگ است ومعصیت استمرارجنگ. رشادت همان مقاومت دربرابر بیگانگان وچپاول گران است و رذیلت ریختن خون هموطنان. البته انصاف و عدالت ، ایثارو فداکاری اوصاف مردمان آزاده است. این اوصاف تجلی خصایص کردار مطبوع وشایسته  مردمان ملک افغان است ، پس نیکو بدانیم که این خصایص را درقول وعمل حراست کنیم و مایه و سرمایه معنوی به اخلاف خود بمیراث دهیم که رمز عمران و بقای ایمانداران بالترتیب بعد از اسلام وایمان احسان است.

درخصوص سیاست و قدرت چنان کنیم که خجستگان و آزادگان می کنند. یعنی ایثار واحسان را به نسیان نسپاریم که امر الهی و خلق نبوی است. عدالت را ازسیمای مردم برخوانیم و برسفره آزادی و مهرورزی همه را دعوت کنیم تا قرصی جوینی مگر ازدست خودمان بخورند وبرسفره بیگانگان بی مروت و جباران بی اصالت  ننشینند و آب زلال آزادی را ازکوزه افغانی بنوشند و حاسدان ملک و دین را بحیرت وانهند و قساوت پردازن و ظلمت پرستان را به حسرت وادارند.

بیائید مژده بهاری را با پیمان صلح پایداردرسراسر مملکت دف زنیم و آن پیمان را وثیقه ناموس افغان پنداریم و بجد بخاطر جلوگیری از خون ریزی و جنگ با همه نیروی طبق قرارداد جمعی از آن پاسداری کنیم. این چنین کاری صرف با موعظه سامان نمی گیرد ، لزوم تدبیر وتنویر دارد. خبرگان تنویرمی کنند و سیاست ورزان باهمت تدبیر کنند. از هر کنجی و از هر صفی آواز مفاهمه و مراوده سر زده ، لیک مقصود اصلی ملت یعنی چاره اساسی محجوب است. باعقل و حکمت و متکی برلازمه های عصر و ثوابدید منفعت همگانی درجو همکاری منطقوی و هماهنگی تدابیر بین المللی چاره اساسی را از حجاب برکشیم و ملت افغان را به وادی پرطراوت صلح رهنمون گردیم.

البته این راه بس پرمغیلان است و پیمودن آن کار دلیران و شیران افغان است. بدانیم که رزمندگی و دلیری دربرابر بیگانگان پرارج و میمون است و دربرابر پیوستگان و دوستان وهموطنان درندگی محض است.

 حکمت آن است که میان گِل و گُل تفکیک کنیم. گِل را به پا کوبیم و گُل را درگلستان افغان حراست کنیم که هر بن آن عطری دارد و هرورق آن رنگی که میان ما شادمانی می آفریند.

وارستگان روزگار کسانی اند که انسان را مکرم می انگارند. درتعمیم عدالت و انصاف اکنون ازنهایت احسان و بردباری کارمیگرند و به امانت ملک وملت خیانت نمی ورزند و درهمه امور خدا را ناظر اعمال میدانند. و ایمان دارند که در روزواپسین صرف نیکوکاران چهره پرطراوت و مشعشع دارند.

بااحترام

محمد عظیم آبرومند

سخنگوی کمیسیون صلح و آزادی برای افغانستان

30 حوت سال 1391 هجری شمسی   مصادف به 20 مارچ 2013 میلادی .

 


پاسخ 
های بهاری به سؤلات خزانی

 

 1 ــ امریکا اگربخواهد میتواند بین جبهۀ شمال وطالبان آشتی بیاورد . فایده و نقض آن برای امریکا چه خواهد بود؟

 

2 ــ آیا وضعیت امنیتی واقتصادی بعدا ز2014 درافغانستان خوب میشود یا بد ، کی ها خوف بیشتر دارند ؟

 

3 ــ آیا امریکا که مصرف  ومعاش ارگانهای امنیتی کشور را می پردازد درآینده برایش بدرد بخورخواهد بود ؟

 

4 ــ آیا ایران اشتباه کرد که دراشغال عراق وافغانستان با امریکا همکاری کرد .؟

 

5 ــ آیا روس وچین دروضعیت منطقه واهداف امریکا بیتفاوت هستند ؟

 

6 ــ  آیا چین با همکاری نظامی با مخالفین مسلح درافغانستان مخفیانه توافق کرده است یا افواهات میدانید ؟

 

7ــ  آیا ایران وپاکستان خواهند توانست اشتباه خویش را جبران کنند وجلو منافع امریکا را از افغانستان بگیرد ؟

 

8  ــ آیا مقاومت غیرمسلح یعنی طبقۀ روشنفکرو دانشمند ان متعهد کشور که کشور را اشغال وموجودیت قوای خارجی را عامل جنگ ونا آرامی درمنطقه میدانند بعد از درامۀ اوبامه وکرزی با عنوان نمودن معمای سیمرغ وپری دریائی یعنی مصؤنیت قضائی عساکرامریکا درافغانستان  چه مواقفی را اختیار خواهند کرد؟

 

9 ــ آیا مخالفین مسلح بعد از درامۀ کرزی واوباما ،گرفتن سلاح وامکانات راهم وزن به اشغال شوروی بخاطر دفاع وجهاد مقدس بمقابل قوای ناتووامریکا مشروع اعلان کرده اند.؟

 

10 ــ امریکا در رابطه به زیر ساختهای افغانستان با سیاست کج دار ومریز چه اهدافی را دنبال میکند . غربی سازی وجهت دادن فرهنگ هندوئیزم برای امریکا دردرازمدت خواهد توانست نسل جوان را با آلایش غریضۀ جوانی ایشان بدون استحکاک ومصارف کمتر به اهداف خود مسیر بدهد ؟

 

11 ــ آیاافغانها با عنوان نمودن نسل کشی توسط امریکا میتوانند پشتونها را که قوم 40 ملیونی درافغانستان وپشتونستان زندگی بومی دارند درمقابل تجاوزامریکا بسیج ومقاومت را تا پاشان شدن ناتو به پیش ببرند.

 

امیدواریم نظریات تانرا درمورد سؤالات فوق ، ضمیمۀ طرح راه حل بحران افغانستان که توسط شما اندیشمندان با احساس ودردمند ترتیب شده است بحیث تحفۀ نوروزی برای کمسیون صلح وآزادی ارسال بدارید.        والسلام

 


هموطنان
 گرامی!
ضمن اینکه مجددا فرا رسیدن سال نو هجری شمسی را به همه شما تبریک و تهنیت عرض میداریم ، میخواهیم یکبار دیگر
خاطر نشان سازیم که کمیسیون صلح و آزادی برای افغانستان بجدیت تام در پی تدویر کنفرانس بین الافغانی صلح پایدار درکشور المان آغاز بکار نموده است.
انکشافات سیاسی داخلی افغانستان ، روند مباحثات سیاسی منطقه و برنامه های هدف نمای ستراتیژیک بین المللی ما را وا داشت که درقسمت تاریخ برگزاری کنفرانس بیشتردقت نموده ، آنرا موکول به آینده نزدیک بسازیم.
البته این دقت بیشتر نسبت به وقت مناسب برگزاری کنفرانس که به ابتکار کمیسیون صلح و آزادی برای افغانستان راه اندازی خواهد گردید ،  مدیون نظریات و پیشنهادات ارزشمند و با صلاحیت تعدادی کثیری از شایقین کنفرانس بوده که طی پیام های خود مارا از انکشافات جدید سیاسی درمورد بحران جنگ افغانستان مطلع ساختند.
آن پیشنهادات مشمول نکاتی همچو تنازع سیاسی کشور های اروپائی و ایالات متحده امریکا درامر خروج و استراتیژی بعد از سال 2014 میلادی ، تحولات سیاسی جمهوری اسلامی پاکستان ، نشست های سری دولاروپائی با جمهوری اسلامی ایران ، عرض اندام کردن ارتقای صادرات تسلحیات جنگی  جمهوری چین در سطح منطقه وابتکارات جدید هندوستان درموازنه سیاست منطقه می باشند. صاحب نظران افغان مواقف جدیددولت تحت الحفاظه ناتو افغانستان را نیز مورد دلچسپی دانسته اند.
به اساس همین ملحوظات کمیسیون صلح و آزادی برای افغانستان یکباردیگر به هموطنان گرامی و حلقات موثرسیاسی کشور  اطمنیان میدهد که انشاءالله تدویرکنفرانس یک امر جدی بوده بعد از عبور از مراحل مقدماتیبرگزاری کنفرانس در اطلاعیه ثانی از وقت و محل مشخص کنفرانس به شما آگاهی میدهد.
بااحترام
هیئت برگزاری کنفرانس بین الافغانی صلح پایدار
دوم حمل سال 1392 هجری شمسی  مصادف با 21 مارچ 20134 میلادی
 
کمیسیون صلح و آزادی برای افغانستانMarch 22nd, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها