به جمهوریهای شوروی قفقاز
مجموعه آثار لنین مجموعه آثار لنین

 

به رفقای کمونیست آذربایجان، گرجستان،

ارمنستان، داغستان و جمهوری کوهستانی

 

گرم ترین درودهای خود را به جمهوریهای شوروی قفقاز می فرستم و مایلم این امید را بیان کنم که اتحاد نزدیک آنها به عنوان نمونه­ای برای صلح ملی خواهد بود که تحت حاکمیت بورژوازی بی سابقه و تحت نظام سرمایه داری غیرممکن است.

ولی همانقدر که صلح ملی در بین کارگران و دهقانان ملیتهای قفقاز مهم است، نگهداری و تکامل قدرت شورایی، به عنوان گذرگاه انتقال به سوسیالیسم، مهم تر هستند. این وظیفه مشکل است ولی کاملا عملی و شدنی است. مهم ترین نکته برای تحقق موفقیت آمیز این وظیفه آنست که کمونیستهای ماوراء قفقاز باید کاملا نسبت به ویژگی خاص وضع خودشان و وضع جمهوریهای خود، که از وضع و شرایط جمهوریهای فدراتیو شوروی سوسیالیستی روسیه (R.S.F.S.R) متمایز است آگاهی داشته باشند؛ اینکه آنها باید نیاز به خودداری کردن از الگوبرداری از تاکتیکهای ما را درک کنند، بجای این کار متفکرانه آنها را برای تطبیق با شرایط مشخصی که با شرایط ما فرق دارند، تغییر دهند.

جمهوری شوروی روسیه هیچ کمک و مساعدت سیاسی یا نظامی خارجی نداشت. برعکس، سالها و سالها این جمهوری برعلیه تهاجمات و محاصرۀ آنتانت[1] جنگید.

جمهوریهای شوروی قفقاز، کمک سیاسی و تا حدی نظامی از طرف جمهوریهای فدراتیو شوروی سوسیالیستی روسیه دریافت کرده­اند. خود این به تنهایی، فرق بزرگی را ایجاد کرده است.

دوم، اینک هیچ دلیلی وجود ندارد که از یک تهاجم آنتانت و یا کمک نظامی به گاردهای سفید گرجی، آذربایجانی، ارمنی، داغستانی و کوهستانی ترسید. قدرتهای آنتانت در روسیه «انگشتان خود را سوزاندند» و این احتمالا آنها را مجبور خواهد کرد که تا مدتی محتاط تر باشند.

سوم، جمهوریهای قفقاز خصلت دهقانی حتی بیشتری نسبت به روسیه دارند.

چهارم، روسیه از نظر اقتصادی از کشورهای پیشرفتۀ سرمایه داری منزوی شده و تا درجۀ قابل ملاحظه­ای هنوز هم هست. قفقاز در موقعیتی است که زودتر و با سهولت بیشتری با غرب سرمایه دار تجارت را شروع کند و با آنها «زندگی» کند.

اینها تمامی اختلافات نیستند، ولی کافی هستند که نیاز به تاکتیکهای متفاوت را نشان بدهند.

شما نیاز خواهید داشت که میانه روی و احتیاط بیشتری به خرج دهید و آمادگی بیشتری برای دادن امتیازاتی به خرده بورژوازی، روشنفکران و بخصوص دهقانان نشان بدهید. شما باید از طریق سیاست امتیازات و تجارت، سریع ترین، بیشترین و حداکثر استفادۀ ممکن اقتصادی را از غرب سرمایه دار بکنید. بعضی از منابع معدنی وسیع شما عبارتند از نفت، منگنز، ذغال سنگ (معدنهای تکوارچلی) و مس. شما از هر امکانی برخوردارید تا یک سیاست گستردۀ امتیازات و تجارت را با کشورهای خارجی توسعه بخشید.

این را باید به یک مقیاس وسیع، با استحکام، مهارت و احتیاط انجام داد و از آن باید برای بهبود شرایط کارگران و دهقانان تا بیشترین حد ممکن و برای استفاده از روشنفکران در کار ساختمان اقتصادی، استفاده کرد. شما باید از طریق تجارت با ایتالیا، آمریکا و سایر کشورها، هر کوششی را بکار ببرید تا نیروهای مولد سرزمین غنی خودتان، منابع آبی و آبیاریتان را تکامل بخشید که به ویژه به عنوان وسیله­ای برای ترقی دادن کشاورزی و دامداری مهم هستند.

آنچه که جمهوریهای قفقاز متفاوت از جمهوریهای فدراتیو شوروی سوسیالیستی روسیه می توانند و باید انجام دهند، اینست که انتقال آرام تر، با احتیاط تر و سیستماتیک تری به سوسیالیسم را انجام دهند. این آن چیزیست که شما باید درک کنید و شما باید بتوانید که آنرا متمایز از تاکتیکهای ما انجام دهید.

ما جنگیده­ایم که اولین شکاف را در دیوار سرمایه داری جهانی به وجود آوریم. شکاف به وجود آمده است. ما مواضع خود را در جنگ شدید و فوق انسانی علیه سفیدها، سوسیالیست رولوسیونرها و منشویکها که توسط کشورهای آنتانت حمایت می شدند، و علیه محاصره و کمک نظامی آنها [به ضدانقلابیون]، نگهداشته­ایم.

شما، رفقای کمونیست قفقاز احتیاجی به ایجاد شکاف ندارید. شما باید از وضع مساعد بین المللی در 1921 استفاده کنید و یاد بگیرید که [سیستم] جدید را با احتیاط و برنامه بیشتری بسازید. در سال 1921 اروپا و دنیا آن چیزی نیستند که در 1917 و 1918 بودند.

از تاکتیکهای ما الگوبرداری برداری نکنید، ولی دلایل ویژگیهای خاص آنها، شرایطی که باعث پیدایش آنها شدند و نتایج آنها را تجزیه و تحلیل کنید؛ ورای حروف بروید و روح و عصاره و درسهای تجربۀ 21-1917 را بکار گیرید. شما باید با کشورهای سرمایه داری تجارت کنید و پایه­های اقتصادی خودتان را هم اکنون و بدون هیچ درنگی بسازید. هزینۀ این کار نباید عذر و بهانه­ای برای عدم انجام این کار باشد، حتی اگر این به معنی آن باشد که این هزینه سر به دهها میلیون از منابع معدنی پر ارزش بزند.

شما باید کوششهای فوری نمایید تا شرایط دهقانان را بهبود ببخشید و پروژه­های وسیع برق رسانی و آبیاری را شروع کنید. آنچه که شما به آن بیشترین نیاز را دارید، آبیاری است، زیرا که آبیاری بیش از هر چیز دیگر منطقۀ شما را احیاء خواهد کرد و به آن حیات تازه­ای خواهد بخشید، گذشته را مدفون خواهد ساخت و انتقال به سوسیالیسم را مطمئن تر خواهد نمود.

امیدوارم که شما شیوۀ لاقیدانۀ من را ببخشید. من مجبور بودم که نامه را در مدت کوتاهی بنویسم تا بتوانم آن را همراه با رفیق میاسنیکوف بفرستم. بار دیگر بهترین درودها و آرزوهایم را برای کارگران و دهقانان جمهوریهای شوروی قفقاز می فرستم.

ن. لنین

 

مسکو، 14 آوریل 1921

پراودا گروزی، شمارۀ 55، 8 مه 1921

مطابق نسخه روزنامه منتشر شد

مجموعه آثار لنین، جلد 32، ص 18-316

توضیحات

1- آنتانت – بلوک قدرتهای امپریالیستی (انگلستان، فرانسه و روسیه) که شکل نهایی خود را در 1907 گرفت و برعلیه اتحاد سه گانۀ امپریالیستی (آلمان، اتریش - مجارستان و ایتالیا) متوجه بود. این بلوک اسمش را از موافقت 1904 انگلستان و فرانسه Entente Cordial گرفت. در طول جنگ جهانی امپریالیستی 18-1914، ایالات متحده، ژاپن و سایر کشورها به آنتانت ملحق شدند. پس از انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر، اعضای اصلی این بلوک – انگلستان، فرانسه، ایالات متحده و ژاپن – مداخلۀ نظامی علیه روسیۀ شوروی را سازمان دادند و در آن شرکت کردند

   . کمونیستهای انقلابی http://www.k-en.com   info@k-en.com


June 25th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
معرفی و نقد کتب