به حلوا گفتن دهن شیرین نمی شود
فرهاد فرهاد

 

 

چو کسب علم کردی در عمل کوش

که علم بی عمل زهریست بی نوش

مرحوم سعدی

مسئولین اتحادیه اروپا خبری را به نشر رسانیده اند که در آن گفته شده غرض تدویر انتخابات شفاف ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سال 1392 یک گروپ امنیتی را به افغانستان اعزام خواهیم نمود. خواستم در این رابطه و سایر رویداد مهم هفته دوم و سوم ماه عقرب سال 1392 خورشیدی دیدگاه آگاهان امور و مردم خویش را خدمت خوانندگان گرامی قرار دهم.

مردم از انتخابات دو دوره گذشته که با تقلب گسترده همراه بود خاطرات تلخ داشته به وعده ها کمتر اعتماد کرده، خواهان عملی شدن آن میباشند میافزایند بدون محدود نمودن صلاحیت های زورمندان ناقضین حقوق بشر، جنگسالاران، مافیای اقتصادی مواد مخدر، عاملین کشتارهای مردم بیگناه، غاضبین میلیونها هکتار زمین، عاملین فساد گسترده، دامن زدن خشونت های خانوادگی، خصومت های قومی، مذهبی ،سمتی، لسانی، تنظیمی، حزبی، قانون ستیزان، مردم ستیزان، زن ستیزان، فرهنگ ستیزان، قطع مداخلات ادارات استخباراتی کشورهای منطقه و جهان در امور داخلی کشور و وارد کردن فشارهای دیپلوماتیک، اقتصادی، نظامی، بالای ادارات تمویل، تسلیح کنندگان که مصروف آموزش و پرورش هراس افکنان، ترورستان، میباشند با اعزام آنها به کشور ما، فدراتیف روسیه، هند، سوریه، آسیای میانه، جوی های خون را جاری و هموطنان بیگناه ما و مردمان کشورهای متذکره را به گورستان ها سوق مینمایند. نمیتوان به تدویر انتخابات شفاف امیدوار بود، زیرا که نیاکان ما گفته اند که به حلوا گفتن دهن شیرین نمیشود. چیزی که اهمیت حیاتی دارد عمل است نه اظهارات نمایشی و فرمایشی.

سفیر امریکا مقیم شهرکابل میگوید: در متن توافق نامه امنیتی بین افغانستان و امریکا خواهان صلاحیت قضائی برای نظامیان خویش میباشد نه مصئونیت قضائی میافزاید هر زمانی که نظامیان ما در خارج از امریکا مرتکب گناه و یا جنایت میشوند مطابق قانون در داخل امریکا به کیفر خویش میرسند وی افزود اگر توافقات متذکره به وقت زمان آن امضاء نشود ما همکاری خویش را با دولت افغانستان قطع می نمائیم.

مردم می گویند: تجربه چهار دهه بخصوص دوازده سال اخیر نشان میدهد که سران قصر سفید و متحدین جهانی و منطقه ای آنها نتوانستند تعهدات را برای مردم ما و کشورهای خویش داده بودند انجام دهند حالا که مردم و کشور ما در یک حالت حساس و سرنوشت ساز قرار گرفته نباید بجای تن دادن به واقعیت ها امضاء توافقات امنیتی را بهانه قرار دهند از کشور فرار نمایند، زیرا گناهی را که از ناحیه انجام ندادن تعهدات خویش مرتکب شده اند بزرگترین شکست و مایه شرمساری ابدی برای سردمداران امریکا و متحدین منطقه و جهانی آن بوده زمینه گسترش هراس افکنان را در منطقه دوباره مساعد خواهد ساخت.

آقای معتصم آغا جان وزیر مالیه اسبق طالبان به نمایندگی از ملا عمر خواهان صلح در کشور ما گردید مردم و آگاهان امور سخنان وی را در صورتی که صادقانه باشد بخاطر آغاز مذاکره یک گام مثبت ارزیابی نموده میافزایند افراد و اشخاص که سالهاست در دامهای استخبارات آی. اس. آی گیر مانده اند تا خود را نجات ندهند نمیتوانند به گفته های خویش جامعه عمل بپوشانند امیدواریم که آغا صاحب از این دام خود را نجات داده باشد.

کارشناسان میگویند گرداننده گان امور با راه اندازی های گوناگون مانع تأمین صلح و ثبات واقعی در کشور میشوند. میافزایند کشور پاکستان بهترین وسیله رسیدن به اهداف امریکا از ناحیه افزایش ترورستان بخاطر تهدید کشورهای چین، فدراتیف روسیه و غیره میباشد.

یک عده کاندیدان احتمالی در حالیکه خودشان غرق در فساد میباشند، از مبارزه با فساد به مردم وعده میدهند. یک تن از مقامات بلند پایه دولت امریکا از رهائی زندانی هایی که سخت خطرناک هستند، نگران بوده میافزاید حکومت افغانستان در نظر دارد یک عده کسانی را از زندان رها سازد که هشتاد فیصد آنها در کشتار مردم بیگناه افغانستان دست داشته و دشمن امریکائی ها نیز میباشند. کارشناسان نیز رهائی افراد فوق الذکر را بزرگترین جفا بر ملت افغانستان خوانده میافزایند همچو افراد قبلاً رها، دوباره به گروه های ترورستی پیوسته، بزرگترین جنایات را انجام داده اند.

سازمان نظارت حقوق بشر ضد تروریزم خواهان بررسی جدی هجده تن کشته شده گان باشنده ولسوالی نرخ ولایت وردک که از سال 2012 تا الحال ناپدید بودند، از ساحه قوت های امریکائی جسدهای شان بدست آمده، میباشد. مردم میگویند با موجودیت چهل هزار لانه های تروریزم که زیر نام مدارس دینی در آنطرف خط دیورند فعالیت مینمایند، پنج میلیون تن توسط یک صد و بیست هزار تن در آنجا آموزش داده میشوند غرض اعزام حملات انتحاری و ماین گذاری روی جاده به کشور ما، هندوستان، فدراتیف روسیه، سوریه و غیره اعزام میشوند، نمیتوان به تأمین صلح و ثبات واقعی در کشور و منطقه امیدوار بود.

آقای سیاف یک تن از کاندیدان احتمالی ریاست جمهوری میگوید من تا هنوز ندانسته ام که علت جنگ بین ما و طالبان چه میباشد؟ آگاهان امور را عقیده برآنست که گروه های جنگ افروز غارتگر در ظاهر امر بخاطر انجام غارت ثروت و قدرت بیشتر جنگهای خونین را زیر بهانه های مختلف راه اندازی نموده اما در عمل وجه مشترک بخاطر ناتوان و ذلیل ساختن مردم افغانستان داشته و دارند. مسئولین اداره عالی تفتیش شورای وزیران میگویند در حدود بیست وزارت و نهادهای مستقل پنجاه فیصد بودجه انکشافی سال 1391 خویش را به مصرف نرسانیده و بیش از دوصد و هفتاد دوسیه افراد ادارات متذکره را به لوی سارنوالی ارسال نموده اند.

حامد کرزی کشته شدن حکیم الله مسعود را که به واسطه طیارات بی پیلوت امریکائی صورت گرفت کار نادرست بخاطر رسیدن به صلح میخواند. وسایل اطلاعات جمعی خبری را به نشر رسانیده در آن گفته شده از جمله هشت صد و پانزده مکاتب در ولایت غور، قریب به ششصد مکاتب آن غیرفعال و مسدود میباشد. معلمین آن که معاش اخذ مینمایند نصف آن را زورمندان اخذ مینمایند و زوزمندان نیز به حیث معلم در آنجا مقرر گردیده اند. آقای وردک وزیر معارف میگوید در این باره ما تحقیق مینمائیم.

مسئولین دیده بان حقوق بشر می گوید یک فرمانده پولیس محلی در ولسوالی خاص کنر یکسال میشود که معدن کرومایت را غیرقانونی استخراج می نماید. میافزاید فرمانده متذکره توسط یک گروه تجاران امریکائی حمایت میشود و وسایل و ماشین آلات استخراج معادن را تجاران متذکره در اختیارش قرار داده اند.

در حالیکه اداره بررسی ایالات متحده در مورد افغانستان از ناحیه ناپدید شدن دوصد میلیون دالر از کمک هایشان به وزارت صحت عامه خبری را به نشر رسانیده اند. اما با تأسف روزانه هزاران تن تنها غرض تداوی به پاکستان با قبول توهین و تحقیر سفر نموده، شبها را در زیر باران و هوای سرد و گرم سپری مینمایند.

خواستم یک مثال مشت نمونه خروار از جفایی که کلینیک های صحی خصوصی بالای مردم انجام میدهند خدمت خواننده گان گرامی یادآور شوم. شفاخانه کابل آسیا واقع کارته پروان شهر کابل در مقابل هفتاد هزار افغانی عبدالواحد مستری مسکونه قلچه شهرکابل را عملیات، آقای مستری با قبول درد و رنج فراوان با سپری شدن ماه ها صحت یاب نگردید، به شفاخانه نارونز در پشاور مراجعه در مقابل هشتاد هزار کلدار پاکستانی عملیات شد. دوکتور مؤظف در اتاق 313 شفاخانه متذکره بحضور داشت چندین تن گفت دوکتور افغانی به جای راه اساسی، راه جدید برای خود باز کرده پروستات را عملیات نه، بلکه جای دیگری را سوراخ نموده. عبدالواحد مذکور مجبور است بخاطر علاج اساسی آن چند مرتبه به پاکستان سفر نماید. این مرد کهن سال میگوید سالانه مبلغ سی هزار افغانی تقاعد من بوده کدام مدرک دیگری ندارم مثل آن هزاران تن از هموطنان روزانه به این درد و رنج عظیم مبتلا شده، کسی نیست که به صدای آنها گوش دهد.

در حالیکه از خوب ترین اتاق در شفاخانه نارونز یک چپرکت چهار هزار و پنجصد کلدار در یک شبانه روز فیس اخذ مینمایند. در شفاخانه آریا سیتی یک چپرکت مبلغ سه هزار افغانی فیس در یک شبانه روز میباشد. بعضی کلینیک های دیگر تا شش هزار افغانی فیس اخذ مینمایند. در حالیکه قبل از به قدرت رسیدن غارتگران و زورمندان در سال 1371 هزاران دوکتور و ده ها شفاخانه طور رایگان در خدمت میلیونها مردم قرار داشتند. دوای مجانی توزیع میشد. مریض های سرطانی از پاکستان به کابل غرض شعاع دادن می آمدند. حالا نیز صدها دوکتور باوجدان که افتخار کشور و مردم ما میباشند در خدمت مردم خویش قرار دارند اما به نسبت نبود وسایل و ماشین آلات پیشرفته نمیتوانند به مریض های مهم رسیدگی نمایند از جانب دیگر تورید ادویه بی کیفیت تاریخ تیر شده عدم تشخیص درست لابراتواری و معاینات تلویزیونی سبب شده که آنها نتوانند بصورت درست مریضان را تداوی نمایند.

تجربه ثابت نموده که گماشته گان فاسد و جیره خواران که در قدرت تکیه زده اند به هیچ وجه حاضر نبوده و نمیباشند که پول های مالیه دهنده گان مردمان جهان را که بنام کمک به کشور ما سرازیر میشود در راه خدمت به مردم مصرف نمایند.

مسئولین نهاد حقوق بشر می گوید: بچه بازی نسبت به سوابق چندین مرتبه در کشور ما افزایش یافته میافزاید زورمندان و ثروتمندان هستند که کودکان را با پوشانیدن لباس های زنانه میرقصانند و با آنها بدرفتاری و تجاوز جنسی مینمایند. عدم تطبیق یکسان قانون این پدیده شوم را به یک فرهنگ مبدل ساخته اند.

مردم با عزت و شرافتمند افغانستان و جهانیان بر عاملین جنایات فوق الذکر نفرین می فرستند میافزایند افرادیکه به امراض فوق مبتلا بوده و میباشند سوابق خودشان نزد مردم نمایان است. آنها بخاطر انتقام جویی به اصطلاح عامیانه جمع کردن قرض خویش به چنین جنایات دست زده که عواقب آن بسیار ناگوار و مایه شرمساری برای حامیان آنها بوده و میباشد.

امام مسجد وزیر محمد اکبر خان در جریان انجام نماز جمعه گفت مردم از ناحیه اذیت و آزار دختران بی گناه توسط یک عده افراد ولگرد که با استفاده از موترهای شیشه سیاه که به قیمت ده ها هزار دالر به حمایت زورمندان و ثروتمندان انجام میدهند به ستوه آمده اند. آقای حامد کرزی در جریان سفر اخیر خویش با سران و مسئولین بلند پایه بریتانیا ملاقات نموده بخاطر حل مسئله تأمین صلح و ثبات و سایر موضوعات عمده ابراز نظر نموده تصامیم را اتخاد نمودند.

آگاهان امور می گویند نظر به شهادت تاریخ پر افتخار کشور ما، کشورهای متجاوز از جمله بریتانیا هر زمانی که در میدان های جنگ و مقاومت به شکست مواجه شده دست به نیرنگ و اعمال شیطانی بخاطر برآورده شدن اهداف شوم خویش زده بازیهای که همراه شیرعلی خان، معاهده ننگین گندمک، دوباره به قدرت رسانیدن امیر دوست محمد خان به قدرت رسیدن عبدالرحمن خان، معاهده ننگین و تحمیلی خط دیورند، سقوط نهضت دوره امانی، دامن زدن آتش نفاق بین ملیت های برادر افغانستان و بالاخره حمایت از گروه سیاه تاریک اندیش و عقب گرد زیر نام طالب انجام داده اند یک مثال برجسته آن میباشد. میافزایند اگر ادارات استخباراتی و سران بریتانیا و متحدین منطقه ای آن خواهان تأمین صلح و ثبات واقعی در کشور باشند چرا به خواست های ده ها میلیون مردم که قطع میلیاردها دالر برای هراس افکنان میباشد تن نمیدهند؟

آگاهان امور دعوت لویه جرگه مشورتی را بخاطر دادن مشوره امضاء توافقات بین امریکا و افغانستان خلاف قانون اساسی دانسته میافزایند در این رابطه افراد آگاه و مدیر، حقوق دانانی که مدافع وطن مردم، استقلال تمامیت ارضی حاکمیت ملی باشند از جامعه مدنی پارلمان و سایر نهادها دعوت شوند. عده ای از مردم کشته شدن ملا محسود رهبر طالبان پاکستانی را یک گام مثبت بخاطر پایین آمدن مورال اعضای آن در کاهش جنگ های خونین میخوانند آگاهان امور را عقیده برآنست تا زمانی که کشورها و ادارات استخباراتی منطقه و جهان از تمویل تسلیح، آموزش و پرورش آنها صادقانه دست بردار نشوند. کشته شدن چند تن سران در تأمین صلح، ثبات واقعی اثرگذار نمیباشد. آقای رحیم وردک یکی از کاندیدان احتمالی ریاست جمهوری در مقابل سوال خبرنگار گفت: در صورت پیروزی تأمین صلح ثبات و مبارزه با فساد اداری را انجام داده افزود در مورد شجاعت من از مجاهدین پرسان کنید. مردم می گویند حاجت پرسان نیست.

در تجلیل از روز هشتم ثور چند سال قبل آقای وردک با داشتن مدال های افتخاری، در مقابل چند فیر، فرار را بر قرار ترجیح داد؛ مثال زنده از قهرمانی های وی میباشد. نظر به شهادت تاریخ مردم قهرمان و با عزت افغانستان در هر وقت زمان توانسته اند بینی متجاوزین را بخاک بمالند اما همیشه به نسبت اعتمادهای بی جا قربانی توطئه های اجانب و نوکران آنها شده اند به شهادت رسانیدن. ابو مسلم خراسانی توسط خاندان عباسی دوباره به قدرت رسانیدن امیر دوست محمد خان به پادشاهی امضا معاهده ننگین گندمک و خط دیورند. به قدرت رسانیدن امیر عبدالرحمن خان، سقوط نهضت دوره امانی پشت پا زدن معاهدات ژنیف که تضمین کنندگان آن امریکا و شوروی وقت بوده ناکام ساختن پلان پنج فقره ای سازمان ملل متحد در سال 1371 خیانت بی نن سوان در مورد وعده انتقال قدرت و انتقال دکتور نجیب الله شهید، اتخاد تصامیم پا در هوا و غیرواقعی، از جلسه بن اول تا الحال و هزاران مثال دیگر که ثبت تاریخ کشور گردیده یک مثال برجسته میباشد در حالیکه سرزمین مقدس ما دارای ذخایر بزرگ معدنی، دریاهای خروشان آب های شیرین، آب و هوای گوارا، مردم آزادی دوست باعزت میباشد. چیزی که سبب ناکامی های دوامدار مردم پر غرور ما درمیدان های مبارزه گردیده میکرد خود محوری، جاه طلبی، خوش باوری و اعتماد بی جای یک عده افراد و شخصیت های تصنعی وابسته، جاه طلب، تشنه قدرت و ثروت، و عدم تحلیل از زمان و مکان مشخص بوده و میباشد.

خلاصه اینکه به باور آگاهان امور یکی از عوامل عمده دشواریهای خونین گذشته و تا الحال اظهارات نمایشی و فرمایشی کشورگشایان، نهادها، سازمانها از جمله اتحادیه اروپا میباشد که به گفته های خویش در گذشته صادقانه عمل نکرده اند. حالا وقت آن رسیده که تمام نیروهای سالم اندیش، تحول پسند و ترقی خواه دست اتحاد را غرض جلب همکاری صادقانه، نهادهای صلح جو، ترقی پسند، کشورهای منطقه و جهان بخاطر مساعد شدن تدویر انتخابات شفاف، و نظارت واقعی از آن بخاطر انتخاب افراد شایسته ریاست جمهوری، شوراهای ولایتی، جلب نمایند، در غیر از آن با ادامه وضع موجود و تکرار تقلب گسترده سالهای گذشته وطن و مردم بسوی بحران های نهایت خطرناک سوق و پیامد آن ناگوار خواهد بود.


November 11th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
گزیده مقالات