به پاس شعر محترم نذیر ظفر
اناهیتا  محبوب اناهیتا محبوب

 

این را به پاس شعر تو گویم که گفته  ایی

گفتم     زغم   فرار  نمایم   ولی    نشد

این   شعر تو زعمق  دلم  ناله ها  کشید

گفتم   که خود  قرار نمایم   ولی    نشد

یکدم چو موج به شعر سرو دن کشید مرا

گفتم  به  هر شعار  شجاع یم    ولی   نشد

دردی که تو به شکوه سرودی چو درد من

گفتم    هزار بار   سرایم    ولی       نشد

صد   بار  التماس    دعا   ها  نموده   ام

گفتم   چو گل   به  یار بیایم    ولی    نشد

(محبوب ) بی پناه همه در غم فتاده ام

گفتم    چو تو فر ار نمایم   ولی  نشد

 

افشار سیلو کابل

وقت نوشتن ساعت 10 شب چهارشنبه 16 دلو 1391

 

 


February 5th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان