بهار را به ستايش می نيشنيم
انجمن زنان بلجيم انجمن زنان بلجيم

 

 

بهار را که فصل زنده گی و فعاليت است به ستايش و تمجيد ميگريم

اينک بهار سال 1392 را به مبارکی و ميمنت پذيرا ميشويم و بدين منظور حلول سال نو و بهار تازه از راه رسيده را به همه هموطنان خود در خارج و داخل ميمون و مبارک خواسته و اميد آن داريم که سال نو آرزوهای ديرينه ما را که آرامش و قطع جنگ در وطن است،به ارمغان آورد،تا بتوانيم بوی خوش بهاران و طبعيت پر از صفا و صميمت آنرا با تمام وجود خود احساس نموده و آرامش روحی و جسمی نصيب هر يک ما گردانيده و گرد غبار آواره گی و دوری از ميهن عزيز ما افغانستان را از سر و روی ما پاک سازد.

 

با حرمت فراوان!

محموده سکندری مسوول انجمن زنان بلجيم

 


March 23rd, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها