تبصره درمورد امتحان کانکور
اتحاد افغان درمبارزه علیه فساد اداری اتحاد افغان درمبارزه علیه فساد اداری

اتحاد نهادهای جامعه مدنی علیه فساد اداری  "AFCAC "   منحیث یک نهاد غیر دولتی که در برابر فساد مبارزه مینماید ازروند برگزاری امتحان کانکور سال جاری(۱۳۹۱)به نقل قول از رسانه ها طوری گزارش میدهد:

 که این روند به صورت کلی غیر عادلانه بوده ووزارت تحصیلات عالی روحیه عدالت و مساوات را دربین محصلین مرکز وولایات درنظر نگرفته است .

این درحالی است که تمام روزنامه ها؛ رادیو ها و تلویزیون ها روی این موضوع بحث و گفتو گو دارند. که اتحاد نیز منحیث یک نهاد غیروابسته از این روند پی گیری خواهد کرد. تا اینکه  بتواند فساد راکاهش دهد. به منظوراینکه درمربوطات وزرات تحصیلات عالی فساد خیلی زلیل کننده محسوب میگردد. و طوریکه جامعه نیاز دارد: -

تعلیم و تربیه از پیدایش انسان بر زمین آغاز شده و هیچ جامعه انسانی‌ وجود نداشته که اهمیت و مرکزیت آموزش را رد نماید.ولی با آن هم جامعه بدون آموزش رسمی به شکل امروزی آن وجود نداشت. در واقع تمامی فعالیت‌های روزمره بالغین نقش معلمین را بازی می‌کردند. و همه جا  صنف درس بود. انباشتگی دانش در طول زمان باعث شد که یک نفر بالغ نتواند بر تمام آن مسلط شود. راه حلی که جامعه برای این مشکل پیدا کرد آموزش به نوع رسمی بود. مدارس تشکیل شد و متخصصین در آن‌ها به گونه‌ ء ای موثر به انتقال فرهنگ و دانش موجود کمک می‌کردند. با رشد فزاینده جامعه و زیاد شدن پیچیدگی‌های آموزش رسمی به

عهده مؤسسات و نهاد های خاصی واگذار شد پروسه آموزش امروزه یکی از پایه‌های اساسی پیشرفت جامعه‌  شمرده میشود.  که اهمیت روز افزونی پیدا کرده‌ است و این خود باعث این شده که کتاب‌ها و تحقیقات زیادی در زمینه اهداف، محتوا، و نحوه تدریس انجام شود.

در افغانستان نیز نهاد های تعلیم و تربیه از قدیم وجود داشته است و در دهه اخیر با توجه به کمک های جامعه جهانی و ثبات نسبی که به وجود آمد نهاد های تعلیم و تربیه تا حدودی رشد کرده است. با توجه به میزان کمک های جامعه جهانی اما و اگر های در مورد رشد نهاد تعلیم و تربیه وجود دارد که می توان آن را از طریق نتایج کانکور 1392 فهمید. که  تا چه اندازه بالای رشد جامعه میتواند تاثیر گزارباشد.

نتایج کانکور سال 1392 اعلان شد که مطابق آن و به گفته وزیر تحصیلات عالی کشور چهل و چهار هزار نفر جذب نهاد ها و موسسات تحصیلات عالی دولتی کشور می شود. در حالی که این چهل و چهار هزار نفر جذب نهاد های آموزشی دولتی می شود که حدودا یک صد و هفتاد و پنچ هزار نفر در امتحان کانکور 1392 شرکت کرده بود ند مطابق گفته وزیر تحصیلات عالی کشور هشت هزار نفر جذب موسسات تحصیلات عالی خصوصی می شود و سی هزار نفر دیگر هم در نهاد های آموزشی نیمه عالی وزارت معارف جذب می شود. که مجموعاً حدود هشتاد هزار نفر جذب نهاد های آموزشی عالی و نیمه عالی می شود که در حدود بیش از نود هزار نفر بی سرنوشت می ماند.

حال سوال این است که سرنوشت بیش از نود هزار نفر چه می شود؟ مسئول بی سرنوشت ماندن آنها کیست؟ برای پاسخ به این سوال ها لازم است که  اشکال نظام آموزشی را مورد بررسی قرار داده تا بفهمیم که مسئولیت جذب نشدن بیش از نصف شرکت کنندگان را کدام نهاد ها بر عهده دارد.

با توجه به اینکه جامعه پیچیده شده است و افراد خاصی نمی تواند به صورت درست و اساسی به تعلیم و تربیه افراد برسد تعلیم و تربیه به نهاد های خاصی واگذار شده است. این نهاد ها ممکن متمرکز باشد و ممکن غیر متمرکز باشد. متمرکز بودن و غیر متمرکز بودن نظام آموزشی حکایت از دو نوع نظام آموزشی و تعلیمی دارد.بنابراین نظام تعلیمی به متمرکز و غیر متمرکز تقسیم می شود

درحالیکه ولسی جرگه  پارلمان افغانستان کمیسیون را موظف کرد تا با کمیته برگزاری امتحان کانکور وزارت تحصیلات عالی نتایج کانکور امسال را بازنگری کند. ولی معلوم نیست که  چه خواهد شد ؟

به گزارش پایگاه بین المللی همکاریهای خبری شیعه (شفقنا) به نقل از بخدی  این کمیسیون مشترک قرار است چگونگی برگزاری امتحان کانکور اوراق پاسخ به سوالات و فیصدی جذب محصلین به پوهنتون ها را مورد بازنگری قرار دهد.
این تصمیم پس از حضور عبیدالله عبید وزیر تحصیلات عالی در جلسه استجواب ولسی جرگه مطرح و تصویب شد
برخی ازمحصلین مدعی هستند که در کانکور امسال تقلب صورت گرفته است.
آنان از اینکه چرا متعلمین ولایات محروم مانند غور و دایکندی بیشترین جذب را درپوهنتون های کشور داشتند معترض هستند و می گویند که در این ولایات بیشتر زمینه تقلب فراهم بوده است

عیبدالله عبید وزیر تحصیلات عالی در جلسه استجواب ولسی جرگه این ادعا را رد کرد و گفت که پروسه اخذ امتحان کانکور شفاف بوده است.
آقای عبید می گوید ! که کمیته های اخذ امتحان کانکور که شماری از اعضای ولسی جرگه نیز عضو آن هستند هیچ گونه گزارشی بر تقلب در امتحان کانکور را ارائه نکرده است
عبید الله عبید  گفت: هفت تن از وکلا که پنج تن آنان عضو ولسی جرگه و دو تنی دیگر آنان عضو مشرانو جرگه هستند در کمیسیون اخذ امتحان کانکور عضویت دارند و تا زمانیکه نتایج کانکور رسما اعلام نشد نه من و نه هیچ عضوی این کمیسیون از نتایج آگاهی نداشتیم
به گفته وزیر تحصیلات عالی زمینه تقلب در امتحان کانکور امسال به حداقل رسیده است و هیچ سندی مبنی بر تقلب در این امتحان وجود ندارد.
او گفت که نتایج پارچه های امتحان کانکور توسط کمپیوتر مشخص می شود که این کار زمینه تقلب را به حداقل رقم آن کاهش داده است.
قابل یاد آوری است که امتحان کانکور همه ساله در کشور جنجال برانگیز بوده است.
وزارت تحصیلات عالی می گوید که عدم انتخاب دقیق رشته های تحصیلی از سوی شاگردان در پارچه های امتحان و انتخاب تحصیل بیشتر شاگرداان در پوهنتون پایتخت از عوامل مهم در بی نتیجه ماندن دانش  محصلین است.

این درحالی بیان میگردد که تعداد زیاد از شاکردان شامل در کانکور امسال به تاریخ نهم ۹ مارچ سال روان دست به راه پیمایی ها زدند و ابراز داشتند که در مناطق پشتون نشین  تعداد خیلی کم از شگردان که غیر قابل باور است کامیاب معرفی گردیدند درحالی که بیشترین نمرات را به شاگردان دایکندی گزارش داده اند. ولی از اینکه چرا این آمار غیر عادلانه تقسیم بندی شده کسی نمیداند.


March 18th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها