تبعات اقتصادی طوفان دریایی اخیر در آمریکا
ترجمه: اکبر تک دهقان ترجمه: اکبر تک دهقان

منبع: روزنامه آلمانی زود دویچه چایتونگ Süddeutsche Zeitung

 

19 نوامبر 2012- 29 آبان 1391

 

طوفان دریایی "سندی Sandy"، نه فقط مناطقی را بکلی ویران کرد، بلکه اقتصاد آمریکا هم باید با عواقب آن مقابله کند. شرکتهای آمریکایی، بدلیل وقوع طوفان دریایی، تولیدات خود را بوضوح محدود ساختند.

  

-----

ساکنین سواحل شرقی آمریکا، هنوز با عواقب طوفان دریایی "سندی Sandy" درگیر هستند؛ حداقل 110 نفر جان خود را از دست داده، دهها هزار نفر بی خانمان شدند. خسارات این حادثه، میتواند به میزان 50 میلیارد دلار بالغ گردد. حال اندکی بیش از 2 هفته پس از وقوع فاجعه طوفان، بانک مرکزی آمریکا نتایج منفی آن را برای اقتصاد آمریکا محاسبه کرده است. 

 

براساس این برآورد، طوفان دریایی "سندی Sandy"، آشکارا حجم تولیدات شرکتهای آمریکایی را در ماه اکتبر، کاهش داده است. این شرکتها در مقایسه با ماه سپتامبر، تولیدات خود را بمیزان %0.4  تنزل دادند. کارشناسان اقتصادی، پیش از وقوع طوفان دریایی، افزایش تولیدی معادل 0.2% را [برای ماه اکتبر] انتظار داشتند. به اعلام بانک مرکزی آمریکا، عواقب بعدی این طوفان، میتواند تولید محصولات صنعتی آمریکا را حدوداً 1% کاهش دهد. بخش صنعت به میزان 0.9% کمتر تولید کرده، و شرکتهای تأمین کننده انرژی، کاهشی معادل 0.1% را ثبت کرده اند.

 

اینکه آیا طوفان دریایی "سندی Sandy"، اقتصاد آمریکا را در درازمدت هم تحت تأثیر قرار خواهد داد، هنوز پاسخی ندارد. ریان سویت Ryan Sweet، اقتصاددادن مؤسسه نظرسنجی مودیز Moody’s، بلافاصله پس از طوفان دریایی اخیر پیش بینی کرد: "این حادثه، عواقبی ملموس اما موقتی برای اقتصاد آمریکا خواهد داشت". خسارات این سانحه از دید این مؤسسه، برای مجموع تولید ناخالص داخلی سالانه ناچیز خواهد بود، از آنجا که فعالیتهای دیگری، نظیر اقدامات بازسازی ویرانیها، کاهش [ رخ داده در مجموع حجم ارزش تولید ناخالص داخلی سالانه] را جبران خواهند ساخت.[1] 

 

بدلیل وقوع طوفان دریایی، حتی بورس نیویورک می بایستی تعطیل میشد. در بازار بورس وال استریت، برای اولین بار پس از طوفان سهمگین برف و بوران در سال 1888، هیچ معامله ای صورت نگرفت.

 

-------------------   

توضیحات مترجم

 

[1]- مؤسسه مودیز Moody’s یا Moody’s Corporation، که در رأس دو شرکتMoody’s Investors Service و Moody’s Analytics قرار دارد، ظاهراً تنها یک مؤسسه اعتبارسنجی مالی بین المللی است. این شرکت سهامی که در بورس نیوریورک ثبت است، در سال 1909 تأسیس شده و مرکز آن در نیویورک قرار دارد. کارکنان این مؤسسه شامل 4700 نفر گشته، حجم سالانه معاملات آن، حدود 2 میلیارد دلار است. به اینترتیب روشن میشود، که موضوع کار آن، بطور کلی فقط اعتبار سنجی شرکتها، بانکها و دولتها نمیتواند باشد، بلکه این مؤسسه، خود جزئی از فعالیتهای سود آور شرکتها و بانکهای معینی به حساب می آید.

 

کنسرن بیمه بزرگ آمریکایی Berkshire Hathaway  تحت مالکیت میلیاردر مشهورWarren Buffet  ، با مجموع معاملات سالانه بیش از 143 میلیارد دلار، سهامدار اصلی این مؤسسه و مالک حدودآً 22% سهام آن است. این کنسرن، در مجموع مالک اصلی و یا سهامدار 93 شرکت بزرگ در رشته های مختلف صنعتی، خدماتی، مالی و غیره است. همین مؤسسه اعتبار سنجی، همواره کنسرن بیمه مزبور را بعنوان شرکتی با بهترین رتبه اعتبار مالی  در جهان، طبقه بندی میکند.

 

دلیل موضع گیری سریع مؤسسه اعتبار سنجی مودیز Moody’s در موضوع خسارات طوفان سندی  Sandy، حال با توضیح بالا روشن میشود. این مؤسسه در واقع از زبان شرکت سهامدار اصلی خود، که حوزه معاملات آن همچنین بیمه خسارات سوانح بزرگ است، میکوشد، خسارات اقتصادی وارده را ناچیز جلوه دهد. از این طریق، باید بموقع از لطمه وارد شدن به اعتبار کنسرن بیمه  Berkshire Hathaway، جلوگیری گردد. از آنجا که حدس اولیه مربوط به مبلغ 50 میلیارد دلار خسارت این طوفان برای اقتصاد آمریکا، برای اعتبار کنسرن بیمه مزبور هم یک خسارت بزرگ محسوب میگردد. اما آقای ریان سویت Ryan Swwet اقتصاددان مؤسسه مودیز Moody’s، در تولید خوشباوری به قدرت مالی مالک اصلی خود، راه افراط میرود.

 

اقتصاددان مؤسسه مورد بحث، از خسارات ناچیز سانحه طوفان دریایی، برای مجموع تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال جاری، صحبت میکند. دلیل آن گویا این است، که بهر حال فعالیتهای بعدی بمنظور بازسازی ویرانیهای حاصل شده، ارزش تولید کرده، به اینترتیب، ارزش نابود شده از طریق طوفان جبران میشود. به دلایل زیر، استدلال او نمی تواند یک استدلال معقول اقتصادی تلقی گردد:

 

1- اگر تخمین کنونی، مبنی بر خسارت 50 میلیارد دلاری فرض گرفته شود، این به این معنا است که 50 میلیارد دلار ارزش و عمدتاً در شکل ارزش قابل استفاده و استهلاک، از بین رفته است. برای واقعیت زندگی جاری، جایگزینی آن، یعنی برداشت از داراییهای دولتی و خصوصی، اجتناب ناپذیر است. 

 

2- در صورت عدم بروز این سانحه طبیعی، دولت آمریکا و اقتصاد داخلی این کشور میتوانستند چه بسا بهمین میزان و یا کمتر، در اشکال اقتصادی و یا مالی سرمایه گذاری کرده، بدون شک سطحی از رشد اشتغال نیز با آن همراه میشد.

 

3- عواقب اقتصادی طوفان دریایی اخیر، در شرایط ورود تدریجی اقتصاد آمریکا به رکود، و کسری بودجه و کشمکش دولت و جمهوریخواهان در کنگره بر سر آن، مفهوم دیگری دارد. بویژه اینکه اقتصاد ژاپن و اروپا بدون آلمان، در رکود فرو رفته و یا در  حال ورود به وضعیت فوق است.

 

مؤسسه اعتبار سنجی مودیز Moody‘s، آنجا که بمنافع سهامدار اصلی آن مربوط است، خسارات طوفان و عواقب بعدی آن برای اقتصاد آمریکا، در واقع اما برای شرکتهای بزرگ بیمه را، ناچیز جلوه میدهد؛ اما تا همین چندی پیش در اوج بحران بدهیها در اروپا، چندین بار رتبه مالی کشورهای یونان، اسپانیا و ایتالیا را کاهش داده، از این طریق، بهره بانکی برای دریافت قرض از سوی این کشورها را به اوج رساند. از افزایش بهره بانکی برای وامگیری دولتهای مزبور، قبل از همه، بانکها و شرکتهای بیمه، از جمله سهامداران اصلی همین مؤسسه ظاهراً اعتبار سنجی مالی سود بردند.

 

اعلام اقتصاددان مزبور، که بهرحال از طریق بازسازی ویرانیها هم، کار و فعالیت صورت گرفته، به این وسیله، کاهش حجم ارزش تولید ناخالص داخلی سالانه از طریق ویرانی، جبران خواهد شد، برای یک تحلیل جدی غیر قابل استفاده است. هر انسان بزرگسالی تشخیص میدهد، که از طریق فعالیت مولد جدید، ارزش جدیدی خلق شده، در نتیجه، حجم ارزش تاکنون تولید شده افزایش می یابد. اما موضوع در اینجا، نه تولید ارزش بطور مطلق، بلکه جایگزین شدن زودرس ارزش هنوز قابل استهلاک سابقاً تولید شده، به این اعتبار، تنزل میزان سرمایه گذاری مولد آتی، و در انتها، کاهش واقعی حجم ارزش تولید ناخالص داخلی سالانه است. کارشناس فوق، چنان در آرام کردن رقیبان بین المللی سهامدار اصلی خود و مثبت نمایی موقعیت اقتصادی آمریکا در برابر اروپا و ژاپن عجله داشته، که دیگر فرصتی برای ارائه استدلالهای قابل قبول تری نیافته است.

 

مؤسسه مورد بحث، در چند ماه گذشته، حتی با پایین کشیدن رتبه اعتبار مالی دولت آمریکا- شاید بمنظور کمک انتخاباتی به حریف جمهوریخواه باراک اوباما-، خشم محافل دولتی و حزب دموکرات را هم  برانگیخته بود. احتمالا حال باید از طریق این نحوه استدلال در موضوع عدم تغییر حجم ارزش تولید ناخالص داخلی سالانه آمریکا و با توجه به عدم انتخاب کاندیدای ریاست جمهوری دلخواه خود، ظاهراً اندکی از خسارت وارد شده به اعتبار مؤسسه را نزد دولت اوباما جبران کند- بویژه اینکه باراک اوباما در کشمکشهای کنونی بر سر بودجه با اکثریت جمهوریخواهان در کنگره، اتفاقاً به این کمک نیاز فوری هم دارد! هم اکنون، بدلیل گزارشها و رتبه بندی های اعتبار مالی بعضاً دلبخواهی مؤسسه مزبور برای کشورهای بدهکار، اروپای متحد در پی سخت تر کردن فعالیتهای شرکتهایی از این نوع در اروپا است.

 

اقتصاددان مورد اشاره در بالا، اما دچار یک اشتباه لپی هم شده، علیرغم هر نیتی، با صدای بلند فکر کرده است. او همه خسارات و ویرانیها و عواقب دردناک آن برای انسانها را، در چند جمله به زبان اعداد و ارقام مربوط به حجم تولید ناخالص داخلی ترجمه کرده است. از دید او و مطمئناً همه همکفران او، چه ساختن زندگی و چه نابودی آن، بهرحال بطور یکسان در افزایش حجم ارزش تولید ناخالص داخلی سالانه، منعکس میگردد. این همان نگرشی است، که در جنگها و کشتارها و کودتاهای نظامی هم، از جمله جنگ کنونی علیه غیرنظامیان در خاورمیانه، چیز بدی نمیتواند ببیند- حتی اگر صاحب این نظر، لزوماٌ انسان بیرحم و جنگ طلبی نباشد.

 

www.nirouye-kar.blogspot.com

----- 

 

عنوان اصلی مقاله: تولید کاهش یابنده، طوفان دریایی سندی Sandy [سرعت فعالیتهای] اقتصاد آمریکا را کاهش میدهد

علامت نقل قول مستقیم از اصل مقاله  است.

تاریخ انتشار اصل مقاله: 16 نوامبر 2012- 26 آبان 1391

منبع:          www.sueddeutsche.de/wirtschaft/sinkende-produktion-sandy-schadet-us-unternehmen-1.1525492   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


November 20th, 2012


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
علمي و معلوماتي