تدویر کنفرانس عدالت برای پناهنده گان افغان در هالند
گروپ فعا لین مخالف سیاست نا عادلانه ١-اف هالند گروپ فعا لین مخالف سیاست نا عادلانه ١-اف هالند

 

 

 

کنفرانس "عدالت برای پنا هنده گان افغان"  بعد از ظهر چهارشنبه  تاریخ ٨ می سال جاری دائر گردید. این کنفرانس که به ابتکار کمیته مبارزه بر علیه سیاست 1- اف و تحت سازماندهی آقای ادریس الکوزی یکی از جوانان با اراده افغان ما  تدارک دیده شده بود .  در این گرد همآئی جمع وسیع اشتراک کننده گان ( 150-170 نفر) هموطن با احساس  ما و تعداد هالندی ها از نهاد های مختلف سیاسی و اجتماعی منجمله سازمان حقوق بشر و سازمان کار با پناهجویان اشتراک نموده بودند.  درصفوف اشتراک کننده گان افغان تعداد از جوانان با افتخار ما که با احساس هموطنی  و کشش ها ی "وصل به اصل خود" نه تنها اشتراک نمودند بلکه در بخش های مختلف این کنفرانس را همیاری نمودند. هموطنان  در این کنفرانس احساسات بی آلایشانه شان را در دفاع مشروع و قانونی از افغان خود شان نشان دادند وعاری از  هر گونه کج نگری و بی علاقه گی  و بی تفاوتی نسبت به درد  و مشکل هموطنان خویش که به مدت بیشتر از١٤ سال در بی سرنوشتی و فشار های تحمیلی گوناگون روانی حکومت های پی در پی هالند زندگی نموده و درد و رنج کشیده اند و هنوز میکشند ، اشتراک نمودند.

 در این کنفرانس تعداد از اشخاصی  سخنرانی نمودند که سالهاست بر علیهه این سیاست غیر بشر دوستانه هالند مبارزه نموده و مینمایند. 

کنفرانس بر طبق پلان ساعت یک بعد از ظهر آغاز گردید. آقای الکوزی در  آغاز حاضرین را خوش آمدید گفته هدف کنفرانس و اهداف کمیته مبارزه با سیاست 1 اف در برابر افغانان را به معرفی گرفتند.

آقای الکوزی در اول یک فلم مستند کوتاه را در مورد جنگ در فغانستان تحت تاثیر جنگ سرد،  به نمایش گذاشت.

این کنفرانس شامل دو بخش بود و در هر بخش سه صحبت کننده پیرامون موضوع  کنفرانس سخنرانی مینمودند.

در بخش اول که بیشتر جنبه حقوقی ضد انسانی تطبیق ماده ا اف مورد بحث و توضیح سخنرانان قرار گرفت، نخست  آقای " ایکن بووم *  یکی از وکلای مدافع که آشنائی بیشتر بر پروبلم تطبیق ماده ا اف دارد، صحبت نمود  جنبه های تطبیق ماده 1 اف کنوانسیون ژنیو ملل متحد در امور پناهنده گی و تخطی های اداره آی ان دی و سایر مقامات مربوطه هالند را از حقوق انسانی و پناهنده گی بر شمرد.

*Dhr. Eikenboom

سخنران دوم آقای بصیر دهزاد معاون انجمن حقوقدانان افغان در اروپا و فعال دفاع از حقوق پناهنده گان افغان در هالند بود که طی ارائه فاکت های مستند مساٌله حقوق بشر در افغانستان را بین اپریل 1978 و اپریل 1992 به توضیح گرفتند. وی در توضیحات شان به تعداد از فاکت های مراجعه نمودند که در گزارش رسمی وزارت خارجه سال 2000 بصورت وارونه و جانبدارانه انعکاس داده شده است. آقای دهزاد در سخنرانی شان اشاره به یکی از کتاب های نمود که اثرات جنگ سرد در جنگ افغانستان طی این سالها چه فاجعه ها را به وجود آورد.**

http://books.google.nl/books/about/Ghost_Wars.html?id=ToYxFL5wmBIC&redir_esc=y 

همچنان آقای دهزاد بررسی حقوق بشر و روند های قانونگذاری ، عدلی و قضائی در مراحل سه گانه بین سالهای 1978 و 1992 درافغانستان را با فاکت های و مثالها توضیح دادند.

سخنران سومی آقای"  ام.  بووخارز"  یکی از وکلای مدافع مشهور هالند بود . موضوع اصلی صحبت ایشان روی گزارش وزارت خارجه هالند  ومعلوماتهای غرض آلود دستگاه استخبارات پاکستان متمرکز بود. ضمناٌ ایشان  معضلات تطبیق ماده 1 اف را که در تضاد با اساسات حقوقی بشری ، قوانین هالند و کنوانسیون های بین المللی قرار دارند ، را توضیح نمود. وی روی تعداد دوسیه های حقوق افغانان که در محکمه اروپائی حقوق بشر قرار دارند نیز اشارات نمودند. آقای بوخارز دستگاه آی ان دی و مقامات دیگر مرتبط با قضیه افغانان تحت شرایط ماده 1- اف را شدیداٌ مورد انتقاد قرار دادند و خواستار ادامه مبارزه مشروع افغانان در دفاع از حقوق مشروع پناهنده گی افغانان شوند.

Dhr. mr. P.B.Ph.M. Bogaers

در اخیر این بخش هر سه سخنران در مقابل اشتراک کننده گان قرار گرفتند تا به سوالات حاضرین جواب ارائه نمایند که تعداد سوالات مطرح گردید وآنها به سوالات هر کدام آنان پاسخ ارائه نمودند. یکی از سوال کننده گان آقای " جیمز وان لیید"  عضو حزب کارگر بود که قبلاٌ 14به مدت  سال بحیث شهردار شهر دیوونتر بودند.

بعد از یک تفریح نیم ساعته بخش دوم آغاز گردید که این بخش توسط آقای ولی محمد شاهپور رئیس اتحادیه سراسری انجمن های افغانان در هالند اداره میگردید. آقای شاهپور در آغاز گفتند که اتحادیه انجمن های افغان در هالند خود را در پروسه دفاع مشروع از حقوق افغانان شریک میداند و از اول تا حال در کنار هموطنان خود قرار داشته و خود را در درد آنان شریک میداند.

قبل از آغاز سخنرانی گزارش ویدیوئی از مصاحبه ها  با تعداد از افغانا ن تحت ماده 1 اف به نمایش گذاشته شد که به همت آقای ادریس الکوزی و ژورنالست جوان دوشیزه سحر جهش آماده شده بود که توجه خاص حاضرین را به خود جلب نمود.

در این بخش از آقای " رنی د بروون"  نماینده کمیساری حقوق بشر ملل متحد در هالند دعوت به عمل آمد تا سخنرانی شان را ایراد نمایند. آقای  " د بروون"  بیشتر روی تحقیقات کمیساری حقوق بشر ملل متحد پیرامون وضعیت حقوق بشر و جرایم احتمالی در دستگاه خدمات اطلاعات دولتی و وزارت امنیت دولتی توضیحات داد.  وی طی صحبت شان گفتند که ایشان از نام اداره مربوطه شان پیوسته تماس های را با مقامات ذیصلاح هالند  بخصوص پارلمان آن داشته اند. ایشان با تاٌسف ابراز نمود که مقامات هالند هنوز در حل این مساٌله چندان تحرک نشان نداده است. وی وعده داد در آینده به تلاش هایش از طریق مراجع اروپائی همچنان ادامه خواهد داد.

Dhr. R. Bruin  van UNHCR

صحبت کننده بعدی خانم " د بووت"  شاروال شهر " خیسن لاندن" به نماینده گی از 40 شهرداری که مساٌله پناهنده گی فامیل نایب زی را پیشکش مقامات رسمی هالند نموده بود. ایشان که عضو حزب کارگر هستند، معضلات و مشکلات ناشی از تطبیق ماده 1- اف بالای خانواده های افغان در شهر ها و شهر داریهای هالند را به توضیح گرفتند. ایشان تجارب خود را در مساله فامیل نایب زی پیشکش اشتراک کننده گان نمودند.

 Mw. E. Boot Burgemeester Giessenlanden

صحبت کننده اخیر دوشیزه " مایا آماج"  یکی از جوانان که فعلاٌ در اداره حقوق بشر ملل متحد مصروف دوره ستاژ میباشد ،تحقیقات و نتیجه مصاحبات شان را با تعداد از فامیل های تحت ماده 1 اف ارائه نمودند که مورد توجه اشتراک کننده گان  قرار گرفت .

در بخش اخیر قطعنامه کنفرانس توسط دوشیزه فرشته کریمی عضو کمیته متذکره قرائت گردید.

در اخیر کنفرانس عدالت بخاطر معضلات پناهنده گی افغانان در هالند، تعداد از افغانان که خود در شرایط دشوار و غیر قابل تحمل قرار دارند هرکدام سوالات خود را از سخنرانان مطرح نمودند . در میان یک خانم تقریباٌ هشتاد ساله سوال خویش را ارائه نمود. همچنان یکی از قربانیان تطبیق ماده ا- اف ، یک میخانیک موتر و دختر جوان اش که به پروبلم های جدی صحی و روانی قرار دارند و همچنان داستان یک پدر که طفل 11 ساله اش " به " جرم جنایات جنگی!!!"  و ناشی از معلومات های جانبدارانه افغانان خود ما ، تحت همین ماده قرار گرفته است، اشک های آنان را روان و دل های با احساس را یکبار دیگر پرخون تر ساخت.

جلسه به صحبت  اختتامیه و اظهار سپاسگذاری توسط آقای الکوزی، سازمانده این برنامه اختتام بخشیده شد.

کمیته مبارزه بر ضد سیاست 1- اف در هالند بدین وسیله از اشتراک هموطنان که از راه های دور ولی  با قلب های نزدیک و با احساس در این مبارزه مشروع و قانونی  آنان  را همراهی نمودند و همچنان نهاد های اجتماعی افغانی ، اظهار سپاس و قدردانی مینماید.


با احترام، 

 


May 12th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها