تدویرکنفرانس شورای ولایت کابل حزب ملی ترقی وطن
نورمحمد غفوری نورمحمد غفوری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کابل، ۱۳۹۲/۹/۱۶

د وطن د ترقۍ ملی ګوند د کابل پوهنتون

ناحیوی ګوندی کنفرانس جوړ شو

د جمعې په ورځ د۱۳۹۲ لمریز هجری کال د لیندې د میاشتې په ۱۶مه نېټه د کابل پوهنتون د ګوندي ناحیې کنفرانس جوړ شو. په دې کنفرانس کې ۲۹ نفره د کابل د ښاری شورا د کنفرانس له پاره د کابل پوهنتون د استازو په حیث وټاکل شول.

د ګوند په داخلی سازمانی ژوندانه او سیاسی فعالیت کې د دموکراتیکو نارمونو په نظر کې نیول او تطبیق د ملی ترقی وطن ګوند د ژوند او فعالیت اساسی بنسټ جوړوی. دا ډول دموکراتیک اصلونه لکه د ټولو رهبری ارګانونو له پاره د افرادو انتخابی والی، هر مقام ته د ګوندی غړو د ځان او یا بل کوم چا د کاندیدلو او د خپلې خوښې کاندید ته د رایې ورکولو او داسې نور حقونه او دندې د ګوند په اساسنامه کې تسجیل شوی او ګوندی رهبري په ټینګ عزم د هغو د پلي کولو اراده لری. د همداسې اصولو په رڼا کې او د اساسنامې د موادو له په نظر کې نیولو سره د ګوند اجرائیه شورا په ګوند کې د آزادو او دموکراتیکو انتخاباتو له پاره یو لارښود جوړ او تصویب او د تطبیق له پاره يې ولایتی شوراګانو ته وسپاره.

په نظر کې دی چې د لیندې د میاشتې په آخر کې د ملی ترقی وطن ګوند د اجرائیه شورا د طرزالعمل سره سم د ګوند کنګره جوړه شی. د کنګرې د جوړيدو په درشل کې په ټولو ګوندی سازمانونو کې د رهبری شورا ګانو او د کنګرې له پاره د معین نورم مطابق د استازو له پاره د ښکته څخه پورته د دموکراتیکو او آزادو انتخاباتو بهیر چې د لړم په میاشت کې پیل شوی او د قوس تر ۲۵ نيټې دوام موندلای شی، روان دی. د ګوندی غړو تر منځ د آزادو انتخاباتو پراخه لړۍ چې په ګوند کې د داخلی دموکراسۍ د پراختیا په مقصد په لاره اچول شوې ده، د کابل ښار د ځینو ناحیو په سازمانونو کې تر سره شوې او په ځینو نورو کې لا دوام لری.

د لیندې د میاشتې په ۱۶ نېټه د جمعې په ورځ د کابل پوهنتون د ناحیوی شورا کنفرانس چې ورپکې د کابل پوهنتون د مختلفو پوهنځیو د محلی شوراګانو استازو، استادانو او محصلینو ګډون درلود، جوړ شو. په دې کنفرانس کې چې د ناحیې د محلی شوراګانو له استازو سره د ګوند د اجرائیه شورا غړی او د شهری شورا مرستیال- پوهاند دوکتورنجیب الله امرخيل، پوهندوی دوکتورسیدمحمد ټینګار د ګوند اجرائیه شورا او د مرکزی تشکیلاتو کمیسیون غړی، پوهنیار نورمحمد غفوری د ګوند د اجرائیه شورا غړی او د تبلیغ او فرهنګ د مرکزی کمیسیون رئیس او دوکتور محمد آصف بکتاش د ګوند لومړی معاون هم ګډون درلود، جوړ شو. د کنفرانس په پیل کې ښاغلی پوهنمل دوکتور محمد اکبرسدید د کابل د پوهنتونو د شورا رئیس د نوموړې ناحیې د ګوندي سازمان د کار او فعالیت په اړه خپل رپوټ وړاندې کړ. وروسته بیا د شهری شورا په استازیتوب محترم پوهاند امرخیل خبری وکړی او د دې کنفرانس د جوړیدو اړتیا او د هغو د کار میتود یې یوځل بیا حاضرینو ته توضیح کړ. د کنفرانس په لړ کې د آزادو انتخاباتو په واسطه ۲۹ کسه د کابل د شهری شورا کنفرانس ته د استازو په حیث انتخاب شول. کنفراانس د داکتر محمد آصف بکتاش په اختتامیه وینا پای ته ورسید.

 

 

شورای ولایت کابل حزب ملی ترقی وطن بتاریخ ۱۴ ماه قوس سال ۱۳۹۲هـ.ش، مطابق با ۵ دسمبر سال ۲۰۱۳ م. کنفرانس خویش را دایر و شش تن را به حیث نماینده به کنگرهٔ حزب در فضای آزاد و دموکراتیک انتخاب نمودند.

در آستانهٔ تدویر نخستین کنگرهٔ حزب ملی ترقی وطن سلسلهء تدویر کنفرانس های شوراهای محلی، ناحیوی، ولسوالی، شهری و ولایتی که در ماه عقرب آغاز یافته است، تا هنوز ادامه دارد. در این کنفرانس ها مطابق طرزالعمل مصوب شورای اجرائیهٔ حزب ملی ترقی وطن با درنظرداشت نارم معینهٔ نمایندگی، در تمام سازمانها در سراسر کشور و شوراهای حزب در کشورهای خارجی برای انتخاب نمایندگان به کنگرهء حزب انتخابات از پائین به بالا به طور آزاد و دموکراتیک صورت میگیرد.

امروز پنجشنبه بتاریخ ۱۴ برج قوس، کنفرانس شورای ولایتی کابل تدویر یافت. در این کنفرانس که داکتر محمد آصف بکتاش، معاون اول ریاست حزب و پوهنیار نورمحمد غفوری عضو شورای اجرائیهٔ حزب نیز حضور داشت، نخست رفیق عبدالغفور زحمتیار- رئیس شورای ولایت کابل گزارش را به حاضرین جلسه ارائه نمود. بعد از بحث بالای گزارش، کار انتخاب نمایندگان به کنگره آغاز و در فضای کاملا دموکراتیک انجام یافت.در جلسه دوکتور محمد آصف بکتاش معاون اول حزب بیانیهء اختتامیه و رهنمودی را ایراد نمود.

محترم زحمتیار- رئیس شورای ولایتی در گزارش خویش خاطر نشان نمود که ولایت کابل مشتمل بر ۱۴ ولسوالی بوده که در اکثریت آنها شوراهای حزب ملی ترقی وطن با توجه به تصامیم کنفرانس وحدت برج میزان سال ۱۳۹۱ و احکام مندرج اساسنامه ایجاد گردیده و به فعالیت خویش ادامه میدهند. کنفرانس های شوراهای محلی و ولسوالیها دایر گردیده و نمایندگان خویش را به کنفرانس ولایتی معرفی داشتند که اکثریت آنها در این مجلس حضور دارد و بعضی دیگر آنها نسبت مشکلات شخصی، بی امنیتی و دوری راه و راه بندی ها در جلسه کنونی حاضر شده نتوانسته اند. وی خاطر نشان ساخت که باوجود نا امنی های که در بعضی ساحات وجود دارد، سازمانهای حزبی به فعالیت خویش ادامه داده و به طرف انتظام بیشتر از پیش گام میگذارند. رئیس و معاون شورای ولایتی سفر های منظمی را به ولسوالی ها داشته، در جلسات آنها شرکت ورزیده و با آنها در تنظیم امور حزبی مساعدت نموده است. شورای ولایتی تصمیم دارد که سازمانهای حزبی خویش را وسعت داده و در همه ولسوالی های به فعالیت خویش جدیت ببخشد.

حزب ملی ترقی وطن نام جدید است که بر تعداد احزاب راجستر شدهٔ دولت جمهوری اسلامی افغانستان اضافه شد و در جدول احزاب در شماره ۵۵ قرار گرفته است. این حزب توسط کنفرانس وحدت دو حزب نیرومند و دموکرات در ماه میزان سال ۱۳۹۱ عرض اندام نمود.

(حزب ملی افغانستان) و (حزب ترقی وطن) که هر دو احزاب قبلا راجستر شده در وزارت عدلیهٔ جمهوری اسلامی افغانستان بوده و مطابق قانون اساسی و قانون احزاب به فعالیت های سیاسی خویش از سالهای قبل آغاز نموده بودند، برای انسجام بهتر نیروهای ملی و دموکراتیک کشور و تاثیر گذاری بیشتر فعالیت های خویش در برج میزان ۱۳۹۱ باهم وحدت سازمانی نمودند که درنتیجهٔ آن (حزب ملی ترقی وطن) در صحنهٔ سیاسی افغانستا بمثابه حزب نیرومند در سراسر کشور عرض اندام نمود.

حزب ملی ترقی وطن که از موجودیت آن یکسال میگذرد، مطابق با تصامیم کنفرانس وحدت سال گذشتهٔ خویش برای تدویر اولین کنگرهٔ مشترک حزب واحد ترتیبات میگیرد. برای تحکیم وحدت سازمانی انتخابات آزاد و دموکراتیک برای شوراهای رهبری و نمایندگان کنگره از پائین به بالا را از اوایل برج عقرب راه اندازی نموده و این سلسله به جدیت و سرعت تا هنوز جریان دارد. طبق پلان که در نظر گرفته شده است، همه سازمانهای ولایتی و شهر کابل مکلف اند تا پروسهٔ انتخابات شوراهای ولایتی و تعین نمایندگان برای اشتراک در کنگره را الی تاریخ ۲۵ قوس ۱۳۹۲ به پایهء اکمال برسانند، زیراکه تدویر کنگرهٔ حزب در اواخر برج قوس در شهر کابل صورت می گیرد.
December 8th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها