ترانه وطن
اناهیتا محبوب اناهیتا محبوب


 

وطن  بهر توخون جان میدهیم

به  آبادی ات هم زمان میدهیم

وطن  در ترانه    بگویم   زتو

وطن    آشیانه     بگویم    بتو

وطن کوه سنگ ات بُود گلشن ام

وطن بوی عطر گل  ات  برتن ام

وطن   نام  تو  افتخار  من  است

نگهبانی ات هم  شعار من  است

وطن صخره هایت پُراز لاله هاست

وطن قصه هایت پُر از ناله هاست

وطن  قهرمانان  تو  هر کجاست

درفش تو هم از غرور درفضاست

"محبوب" ام تویی ای وطن هرزمان

مثل ات  کی   بُود   در تمام   جهان  

 

نوزدهم" می"  2013 


May 19th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان