تقبیح تجاوزات پاکستان
  شورای افغانان مقیم دنمارک شورای افغانان مقیم دنمارک

تقبیح تجاوزات پاکستان

ماه می 2013

نزدیک به چهار دهه است  که پاکستان به جنگ اعلام نا شده علیه افغانستان ادامه میدهد و اکنون کار بجایی رسیده که نظامیان آنکشور درین طرف خط تحمیلی و استعماری دیورند ودر ولسوالیهای ولایات ننگرهار و کنرها ، نظامیان آنکشور مستقرگردیده و مصروف ساختن تاسیسات میباشند و پلان دارند تا در راستای اهداف ستراتیژیک آنکشوربخاطر تضعیف مداوم افغانستان ،شرارت پیشگان طالب و القاعده را درین نقاط جابجا و آشوب گسترده را درمجموع در افغانستان دامن بزنند .

سازش و کرنش در برابررژیم اسلام آباد، فقدان پالیسی ملی و دیپلوماسی ناکام کابل طی بیشتر از دهسال گذشته،زمینه ساز توسعه این فعالیت  ها و تجاوزات است.

در تمام این مدت بر خورد دو گانه امریکا و جانبداری انگلیس از رژیم اسلام آباد مشوق گستاخی و تجاوز پاکستان  بر حریم جغرافیایی افغانستان بوده است .

شورای افغانان مقیم دنمارک در حالیکه تجاوزو مداخله پاکستانبه افغانستان را بشدت محکوم نموده ، همزمان با آن سیاستهای مزورانه و دو پهلوی زمامداران کابل و حامیانش را جدأ تقبیع مینماید .

در قبال این تجاوزات ، شجاعت سربازان افغان در دفاع از تمامیت ارضی کشور با وصف عدم موجودیت سوق واداره سالم وتجهیز لازم قابل ستایش است .

تبارز روحیه عالی وطندوسی مردم در مجموع کشورنشان داد که ملت لایتجزای افغان اعم از اقوام و ساکنان ولایات مختلف در برابر دشمن تاریخی وملی شان مشترک میباشند .

شورای افغانان مقیم دنمارک هموطنان عزیز را در داخل وخارج کشور مخاطب ساخته و خاطر نشان میدارد که :

تجاوز پاکستان،دسایس ایران،برخورد پرابهام و دو گانه ایالات متحده و شرکا،نیرنگ و جانبداری انگلیس از پاکستان،سونامی بنیادگرای اسلامیو فقدان دولت مشروع و وفادار به منافع ملی،سوال هست وبودافغانستان را قبل از هر وقت دیگر مطرح می سازد .

اساسی ترین راه مقابله با این خطرات ، اتحاد وهمبستگی مردم میباشد که باید بخاطروطن و منافع ملی دایره تفاهم و تقرب ملی را توسعه و بر وحدت ملی [ که حفظ وتداوم افغانستان در گرو آن است ] اتکآ ودر برابر دشمنان تاریخی وملی افغانستان ، صدای متحدانه مادر وطنرارساتر گردانند .

با احترام

   شورای افغانان مقیم دنمارک


June 2nd, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها