تقلب برای تصاحب اتحادیه با اکثریت سازی در کنگره فوق العاده
کمسیون سمع شکایات ولسی جرگه کمسیون سمع شکایات ولسی جرگه

 

فقره دهم

افشایی ترفند و تقلب آشکارا در کنگره فوق العاده اتحادیه ملی کارکنان افغانستان (امکا)!

مطابق ماده 435 قانون مدنی حق مطالبه ابطال

کمسیون سمع شکایات ولسی جرگه برای پایان بخشیدن به کشمکش های چندین ساله و حل منازعه طرفین اصحاب دعوی تجویز مقتضی و تصمیم اصولی بر آن اتخاذ نمود که کنگره فوق العاده دایر شود.

       برای فراهم نمودن زمینه و بستر لازم جهت تدویر کنگره فوق العاده عجالتاً محمد داود شبرنگ را در سمت  سرپرست ریاست امکا توظیف نمود و از ایشان توقع برده شده بود تا در خصوص تدویر کار کنگره با افرازو تعیین کمیسیون تدارک برگذاری مجمع عمومی ، اصل امانتداری و صداقت را در این خصوص برای تحقق عدالت و تطبیق دقیق اساسنامه رعایت و پاس بدارد.

       اما با تأسف موصوف بنا بر پلان های حلقه خاص با امیال و نیات مغرضانه از این موقف، امکانات و ظرفیتها سوء استفاده نموده و نقض صریح و خشن ماده 21 اساسنامه در خصوص انتخاب نمایندگان به مجمع عمومی (کنگره) به ترفند و تقلب آشکار و غیر قابل اغماض متوسل شده، اسناد تشکیلاتی اشتراک کنندگان کنگره مؤید بر این ادعا بوده میتواند.

       ماده 21: مقامات سازمانهای اتحادیوی (امکا) را کنفرانسهای ولایتی، شهری، ولسوالی و ناحیوی واحد اتحادیوی محل کار تشکیل میدهد. کنفرانسهای ولایات عبارت است از اجلاس مشترک نمایندگان کنفرانسهای شهری و ولسوالی واحد های اتحادیوی محل کار در سطح ولایات مربوطه بوده که از میان نمایندگان کنفرانسهای خویش به انتخاب بورد اجراییه ولایتی و شهری کابل و همچنان طبق نورم وضع شده نمایندگان منتخب کنفرانس ولایتی و شهری را به مجمع عمومی انتخاب مینماید و .......

       همچنانبه استناد حکم اساسنامه در فورم مطبوع و چاپی که برای نمایندگان منتخب از طرف شورای مرکزی توزیع شده در آن کلمه (واحد اولیه اتحادیوی مربوط) مشخصاً تذکر یافته است.

       به قرار توضیح ماده بیست و یکم اساسنامه یگانه معیار ونورم نمایندگی عبارت است از (واحد اتحادیوی محل کار) که در آن  ثبت و درج است.

       آقای شبرنگ در همدستی با همان حلقه خاص مرکب از: معروف قادری، آقای غلام علی بریال، احمد خان رهین، انجینیر شکور، حفیظ الله همکار و اشرف صمدی جهت اکثریت سازی اسماء کارمندان و حتی مستخدمین شورای مرکزی امکا را در لیست ولایتی فرمایش داده است که اگر از یک سو تخطی و تقلب عریان موصوف و گروه همدستان او را ثابت میکند و از سوی دیگر با نقض صریح اساسنامه متوصل به بی عدالتی شده باعث اتلاف حقوق مسلم دهها نماینده ولایتی گردیده که این اجرات و برخورد فریب کارانه غیر قابل بخشش بوده این ترفند تطبیق ماده 435 قانون مدنی مطالبه ابطال آن بخش تشکیلاتی کنگره مبنی بر انتخاب غیر قانونی رئیس و معاونین امکا را محق میسازد.

ماده 435 قانون مدنی!

1: هر گاه مجمع عمومی یا هیأت مدیره و یا رئیس جمعیت تصاویبی را خلاف احکام قانون یا اساسنامه جمعیت اتخاذ نماید در برابر همچو تصاویب مطالبه ابطال صورت میگیرد.

       مطالبه ابطال از طرف سارنوالی یا یکی از اعضای جمعیت به محکمه ای که اداره مرکزی جمعیت در حوزه صلاحیت آن واقع است در خلال سه ماه از تاریخ صدور تصویب تقدیم میگردد.

       2: ابطال این گونه تصاویب بر حقوق مکتسبه اشخاصی که بر اساس حسن نیت ذی حق گردیده اند تأثیر ندارد.

       کارمندان شورای مرکزی امکا بر خلاف ماده 21 حکم اساسنامه جهت اکثریت سازی اسمایشان را در فهرست ولایتی درج نمودند تا بدین ترتیب با دریافت کارت نمایندگی به کنگره فوق العاده راه یابند. به استناد جدول نمایندگان شهرت ایشان چنین توضیح میگردد:

شورای ولایتی

وظیفه

ولد

اسم

شماره اختصاصی

شماره

هرات

رئیس تشکیلات امکا

محمد موسی

محمود پوپل

6

1

هرات

کارگر شورای مرکزی امکا

محمد ایوب

شیرین آغا

10

2

هرات

معاون ریاست مالی امکا

جلات خان

حفیظ الدین همکار

11

3

فراه

رئیس اسناد ارتباط

سکندر

اسد اله رئیس خیل

4

4

فراه

رئیس دفتر مقام امکا

محمد اسلم

نقیب اله همدوش

5

5

فراه

کارگر دفتر مرکزی

جان گل

ناز بو

8

6

هلمند

معاون ریاست حقوق امکا

محمد رحیم

محمد حکیم حکیمیار

6

7

هلمند

معاون ریاست تشکیلات امکا

فخر احمد

غلام فاروق کوهستانی

7

8

قندهار

رئیس مالی و اداری امکا

عزیز اله

میرا جان

4

9

قندهار

کارمند مالی و اداری امکا

عبدالظاهر

محمد اله

5

10

قندهار

خانه سامان رئیس امکا

محمد جان

محمد اسماعیل

6

11

کاپیسا

رئیس حقوق و اقتصاد امکا

حاجی گلمیر

عبدالواحد همراز

5

12

کاپیسا

کمپیوتر کار

زر خان

احمد خالد

6

13

کاپیسا

مدیر کنترول امکا

بابو جان

امیر جان

7

14

میدان وردک

کارمند اداری امکا

محمد نعیم

نسرین

2

15

میدان وردک

معاون اتحادیه

عیسی خان

احمد خان رهین

3

16

پروان

معاون شورای مرکزی امکا

عبدالرحیم

محمد داود شبرنگ

7

17

پروان

کارمند اسناد ارتباط

فخرالدین

حبیبه جان

8

18

ننگرهار

عضو اتحادیه مرکزی

محمد جان

محمد اشرف صمدی

3

19

تخار

رئیس تبلیغ و آگاهی امکا

بسم اله

اسد اله مجبور

8

20

تخار

کارمند اداری امکا

عبدالرئوف

انجینیر عبدالغفور

9

21

تخار

رئیس نشرات و مطبوعات

حاجی محمد

بصیر احمد نوری

10

22

تخار

رئیس فدریشن امکا

حاجی محمد عمر

محمد شاکر عمری

13

23

سمنگان

کارمند اداری امکا

عنایت اله

وحید اله عنایت زاده

3

24

بلخ

کارمند ریاست تبلیغ و آگاهی

امیر محمد

ضیا همایون

9

25

بلخ

کارمند فدریشن امکا

عبدالحق

عبدالظاهر

12

26

بغلان

رئیس تفتیش مرکزی امکا

ظفر خان

شیر علی ظفرمل

3

27

پارکهای صنعتی

کارگر شورای مرکزی امکا

شاهد الدین

شمس الدین

4

28

شورای شهر

رئیس اداری امکا

جانشاه

محمد ظاهر نور زاد

8

29

شورای شهر

منشی شورای مرکزی امکا

محمد یاسین

عبدالمجیر تیموری

18

30

بخش ملکی قوای مسلح

رئیس بخش ملکی قوای مسلح

عبدالجبار

نادر شاه حینفی

2

31

بر علاوه 31 نفر متن جدول محمد وحید ولد اکه ملا که به شماره 48 جدول نماینده ها اسمش به حیث نماینده ولایت کاپیسا درج است برادر آقای قادری و دریور ایشان میباشد.

مضاف بر آنچه که توضیح شد تذکار یابد که در سیر و سلسله تقلب و کثرت سازی ها مستند برویت فورم نمبر یک انضمامی هذا جهت ورود به کنگره فوق العاده در ولایات قندهار، هلمند، وردک میدان و فراه وسیعاُ تقلب صورت گرفته است چنانچه:

1. در ولایت قندهار تعداد اعضای اتحادیه 8300 نفر وانمود شده در حالیکه یک کذب محض است قرار معلوم رئیس نام نهاد اتحادیه صنفی قندهار در چهار راهی قنبر شهر کابل به فروش نگینه های سنگی برای تزئین انگشترمصروف است.

2. در ولایت میدان وردک تعداد اعضای اتحادیه 6000 نفر وانمود شده در حالیکه اعضای فعال حق العضویتده آن به مراتب از آن کمتر است.

3. در ولایت هلمند تعداد اعضای اتحادیه 7765 نفر وانمود شده در حالیکه اعضای فعال حق العضویتده آن به مراتب از آن کمتر است.

4. در ولایت فراه تعداد اعضای اتحادیه 8010 نفر وانمود شده در حالیکه اعضای فعال حق العضویت آن به مراتب از آن کمتر است.

برای تثبیت موارد متذکره از دو طریق میتوان به حقیقت قضیه نایل شد.

1. مطالبه فورم تحویلی حق العضویت ها ضمیمه با آویز های تحویلی بانک ربع اول سال 1391.

2.  اعزام هیات بررسی از ولایت متذکره تا از نزدیک برویت دفاتر موضوع را مورد ارزیابی قراربدهد.

یاداشت بالا از روی متن اطلاعیه یکی از فعالین اتحادیه که عنوانی کمیسیون بررسی مواصلت نموده با امانت داری کامل انعکاس داده شد که ضمیمه است.

نوت: طرزالعمل انتخاب نمایندگان برای کنگره.

همچنان از هر 700 نفر عضو اتحادیه یک نماینده به کنگره معرفی میگردد بدین معنی که از هر 7 نماینده منتخب کنفرانس ولایتی، شهری یک نماینده به کنگره راه میابد.

از هر 100 نفر واحد های اولیه عضو به تعداد یک نماینده به کنفرانسهای شهری و ولایتی معرفی میشود.

 

                                 هیأت بررسی کمیسون سمع شکایات ولسی جرگ


February 3rd, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها