تهاجم يک « رسانه ء وابسته » به خانم های وکيل پارلمان !
بقلم : ديده بان بقلم : ديده بان

رژيم جمهوری اسلامی ايران
۳۳سال با قنداق تفنگ سپاه پاسداران ، استيلای جابرانه اش را حفظ کرده است؛ صدور احکام و فتاوی اسلامی دلخواه دولت ايران، در اقصی جهان از شاخ افريقا تا چيچن ، همواره جزو برنامه اين رژيم بوده است!

ملتهب داشتن احساسات باشندگان کشور های همجوار مانند، آذربايجان، افغانستان، ترکيه و روسيه نيز بلادرنگ در دستور کار اين رژيم بوده است!

از آوان تاسيس جمهوری اسلامی ايران، تا اکنون ، هر هفته خبر های از ايران منتشرمی شده که جمعی از خانم ها به جرم « بد حجابی» مجازات شده اند يا به زندان رفته اند!

تابستان کنونی نيز همان آش است و همان کاسه، يعنی نيروهای انتظامی ايران ( پوليس) به اسم « پياده کردن طرح عفاف » هر روز خانم های کم حجاب (!) را بازداشت ميکنند!
خوب، تا اينجا که مارا به ديگران، به همسايه و قانون و زد و بندش کاری نيست؛ اما خوب ، به شرط آن که همسايه ، قوانين کشوری خود را در قلمرو سياسی و چارديوار کشور خود ، تنفيذ و جاری سازد و قانون ايران برای ايرانی باشد، اما متاسفانه که همسايه وقيح و بدرگ و قلدر مآب است، يعنی پايش را از گليم خويش فراتر دراز ميکند!

رژيم ايران، بخش اعظم پول باد آورده نفت را پنهان و آشکار ميان سران سپاه و آخوند های حکومتی ، تقسيم ميکند، و يک بخش آنرا خرچ تبليغات رسانه ای، جاسوس پروری و صدور به اصطلاح انقلاب اسلامی به خارج ميکند!

صدور « حجاب اسلامی » به شکل دلخواه رژيم ايران ، يعنی چادر که سراپای بدن را بپوشاند يا مانتوی دراز و مقنعه که تمام موی سر و قسمتی از پيشانی و چانه رامستور سازد ، نيز جزو پروگرام حکومت است!
البته رژيم ايران، پوشاندن روی و چشم را نيز ارجحيت ميدهد!

رژيم ايران، ده ها تلويزيون ، رسانه انترنتی و کاغذی دارد که يا مستقيما و طور کامل بوسيله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ايران، تمويل و تنفيذ ميگردند يا قسما ، منويات رژيم ايران را ( بصورت سری و غير مستقيم ) منعکس ميدارد!

يکی از رسانه های انترنتی، که بصورت آشکار، سياست های فرهنگی و مذهبی ارکان رژيم ايران را ، پشتيبانی و بازتاب ميدهد، صفحه انترنتی است به اسم « شبکه اطلاع
رسانی افغانستان» !

اين رسانه در حدود صد وبيست مقاله و مطلب و گزارش در تقبيح و تنبيه « پيمان استراتيژيک افغانستان و امريکا » منتشر کرده است !

نظر به اين که اعضای پارلمان افغانستان به تهديد و توصيه مقامات ايران در مسير امتناع از تاييد پيمان راهبردی افغان ـ امر يکا ، گوش ندادند؛ اينک رژيم ايران، يک پروژه نو را کليد زده است، درين پروژه نو ، ابتدا وکلای زن پارلمان برای « بد حجابی» مورد طعن و لعن قرار می گيرند و چند هفته بعد « اقدامات عملی» نيز به سراغ خانم های بد حجاب پارلمان و ساير خانم های کارمند دولت ، خواهد آمد!
کسانی که خود را « شبکه اطلاع
رسانی افغانستان » مينامند، اگر واقعا متولد افغانستان اند، حد اقل نام مدير سايت خود را فاش کنند ؛ تا ملت افغانستان ، اين همدستان طالب و پيشقراولان اسلام پناه را بشناسند!

اينک يک پراگراف از مقاله ای که زير نام ( وکيله صاحبان بايد متوجه حجاب شان باشند ) اخيرا در رسانه متذکره به امضای سيد مبين هاشمی، درج شده است :

...( حال بر میگردیم به اصل موضوع و آن اینکه بر سرکردن چادر کنونی که اکثر زنان و خصوصاً وکیله صاحبان دارند انجام میدهند، آیا از نگاه اسلام جائز بوده و موافق حجاب میباشد یا نه؟
در پاسخ گفته میتوانیم که حجاب اکثر زنان و خصوصاً وکیله صاحبان مطابق احکام و حجاب اسلام نبوده باید که در آن باره تجدید نظر کنند. همچو زنان به این فکر نباشند که ما چادر بر سرکرده وجیبه ی دینی و ایمانی خود را بجا آوردیم.! زیرا در شرایط کنونی موهای قسمت پیش روی و حتی بعضاً قسمت گردن وگلوی همچو زنان به راحتی دیده میشود که این مخالف احکام اسلامی بوده و میباشد. بناءً در این مورد تمام زنان باید دقت کامل به خرچ دهند و همچنان امامان و علماء واقعی تبلیغاب معقول و عالمانه ی شانرا در این زمینه بیشتر سازند. هدف اسلام از حجاب و ستر عورت همانا پوشیدن تمام سر و حتی به گفته ی بعضی علماء دین پوشیدن رو میباشد. نمایان شدن مو، گردن، گلو... همه مخالف خواست الله متعال و رسول (صلی الله علیه و سلم) گرامی اش میباشد. از اینکه کشور ما یک کشور اسلامی و قانون اساسی ما نظر به احکام اسلام میباشد، بناءً تمام ملت افغانستان و به خصوص وکلاء که نماینده ی مردم و مرجع مهم قانون سازی میباشند به این موضوع دقت کنند. زیرا آنها نماینده گی از مردم و ملت افغانستان میکنند. امکان آن وجود دارد که بعضی جوانان حال و حرکت آنها را تقلید نموده الگوی زنده گی خویش قرار دهند. در چنین حالت همچو خود غرق گودال گناه میشوند و هم کسانیکه از راه آنها روان هستند ) !

يادداشت : گودال گناه ، دزدی و راهزنی و آدمکشی نيست، خارج شدن و ديده شدن يک تار موی زن است !


May 29th, 2012


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مسايل اجتماعي